Melding van een voorgenomen concentratie

Zaaknummer: 7314/Axxicom Thuishulp – ZZG Thuisservice

  • 1. Op 7 december 2011 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat Axxicom Thuishulp B.V. (hierna: Axxicom), onderdeel van Facilicom Services Group N.V. voornemens is een concentratie aan te gaan met ZZG Thuisservice B.V. (hierna: ZZG Thuisservice), onderdeel van stichting ZZG zorggroep, in de zin van artikel 27 van de Mededingingswet.

  • 2. Volgens de melding zijn de activiteiten van de betrokken ondernemingen (of,

    voor zover van belang, van de groep waarvan zij deel uitmaken):

    • voor Axxicom: het aanbieden van hulp bij het huishouden in het kader van de WMO;

    • voor ZZG Thuisservice: het aanbieden van thuiszorgactiviteiten, waaronder huishoudelijke verzorging, schoonmaak en facilitaire diensten en zorgondersteunende diensten bij de cliënt thuis in het kader van de WMO.

  • 3. Belanghebbenden die opmerkingen wensen te maken over deze voorgenomen concentratie wordt verzocht deze schriftelijk kenbaar te maken aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Opmerkingen dienen uiterlijk 7 dagen na publicatie van deze mededeling op onderstaand adres te zijn ontvangen onder vermelding van bovenstaand zaaknummer.

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

Directie Mededinging

Postbus 16326

2500 BH Den Haag

telefoon: (070) 330 3330

telefax: (070) 330 3370

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,

namens deze:

T. Serlie-Stolze,

Directie Mededinging,

Wnd. Clustermanager Zorg.

Naar boven