Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Koninklijk Nederlands Instituut van RegisteraccountantsStaatscourant 2011, 22564Benoemingen en ontslagen

Benoemingsbesluit lid van de Commissie voor de bezwaarschriften en secretaris van de bezwaarschrift adviescommissie

Het bestuur van de Orde Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants en het bestuur van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten,

Gelet op het Instellingsbesluit Commissie voor de bezwaarschriften;

Besluit:

Voor een periode van vier jaar te benoemen als lid van de Commissie voor de bezwaarschriften:

  • mevrouw mr. E. Unger, voorzitter;

  • de heer E. de Kemp AA, extern lid, ledengroep openbaar accountant;

  • mevrouw mr. A.E. Veldhuizen AA, extern lid, ledengroep accountant in business;

  • mevrouw mr. M.N. Stulemeijer, intern lid.

Als secretaris van de bezwaarschrift adviescommissie worden aangewezen:

  • de heer mr. A. Sukkel;

  • de heer M. van Rossum.

Amsterdam, 6 december 2011

De voorzitter van het bestuur NIVRA,

R. Dekkers RA.

De voorzitter van het bestuur NOvAA,

D.J. ter Harmsel AA.