Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2011, 19634Overig

Mobiliteitsproject Spitsmijden A12

De Minister van Infrastructuur en Milieu realiseert de komende jaren in de regio Utrecht op de A12 onder andere een verbreding tussen Veenendaal en Utrecht (Lunetten). Ook wordt de Galecopperbrug gerenoveerd. Om de verkeershinder op de A12 tijdens de uitvoering van wegwerkzaamheden te beperken, neemt Rijkswaterstaat diverse mobiliteitsmaatregelen. Eén van deze maatregelen betreft het project Spitsmijden A12. Dit mobiliteitsproject is inmiddels gestart voor het traject Veenendaal – Utrecht (Lunetten) en wordt mogelijk ook ingezet voor de Galecopperbrug. Spitsmijden A12 heeft als doel om het aantal spitsritten gedurende de uitvoering van wegwerkzaamheden te reduceren en zo de doorstroming te handhaven.

Kijk voor meer informatie over Spitsmijden A12, de wegwerkzaamheden of het bredere pakket aan mobiliteitsmaatregelen in de regio Utrecht op www.rijkswaterstaat.nl/wegenaanpakutrecht of bel de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.