Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2011
Nr. 18995

Gepubliceerd op 17 oktober 2011 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


RectificatieVacature vice-president Raad van State

Aan de heer mr H.D. Tjeenk Willink wordt ingevolge artikel 3, lid 1 onder b van de Wet op de Raad van State, eervol ontslag verleend als vice-president van de Raad van State.

Ten gevolge daarvan is per 1 februari 2012 vacant het ambt van:

VICE-PRESIDENT VAN DE RAAD VAN STATE

De vice-president wordt benoemd bij Koninklijk Besluit. De benoeming is geregeld in artikel 2 van de Wet op de Raad van State.

De vice-president heeft de dagelijkse leiding van de Raad van State en de Raad van State van het Koninkrijk en treedt op in vele contacten met uiteenlopende instellingen binnen en buiten de overheid. De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering voor wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter. De Raad is ook adviseur van de Staten-Generaal. De advisering is opgedragen aan de Afdeling advisering, de bestuursrechtspraak aan de Afdeling bestuursrechtspraak. De vice-president is voorzitter van de Afdeling advisering.

Indien u zich gekwalificeerd acht voor deze functie en belangstelling heeft om deze te vervullen, wordt u verzocht dit in een brief met daarbij gevoegd een cv kenbaar te maken. Uw brief dient uiterlijk op donderdag 10 november 2011 te zijn ontvangen.

Uw brief richt u aan Hare Majesteit de Koningin. U kunt deze, onder vermelding van de aanduiding ‘Vertrouwelijk’ op de enveloppe, toezenden aan:

De Minister van Veiligheid en Justitie

kenmerk - 2011.15 bsg

Postbus 20301

2500 EH ’s-GRAVENHAGE

U kunt de profielschets vinden op: www.rijksoverheid.nl/profiel-vicepresident-raadvanstate

De selectie van kandidaten die uitgenodigd worden voor een gesprek, zal worden gedaan door de minister van Veiligheid en Justitie. Hij voert ook de daaropvolgende gesprekken.

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl