Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LiesveldStaatscourant 2011, 18470Ruimtelijke plannen

Bekendmaking ontwerp projectbesluit Nieuwpoorteweg 80 Nieuwpoort

Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het ontwerp van het projectbesluit ‘Uitbreiden garagebedrijf Nieuwpoort Auto’s, Nieuwpoortseweg 80 te Nieuwpoort’ ter inzage. Het betreft het juridisch planologisch mogelijk maken van het gedeeltelijk vergroten van de showroom door middel van een extra bouwlaag en een uitbreiding op de begane grond van circa 75 m2 ten behoeve van een APK-keuringstation.

Het ontwerp van het projectbesluit ligt met ingang van 14 oktober 2011 zes weken tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentekantoor of 24 uur per dag via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende bovengenoemde ter inzage termijn kan eenieder een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te worden aan de gemeenteraad. Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijzen of voor het inwinnen van informatie kunt u een afspraak maken met de heer J. M. Küpers.

Voor meer informatie zie de digitale bekendmaking op www.dewaardwerkt.nl.