Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ConsumentenautoriteitStaatscourant 2011, 17951Overig

Mededeling aanpassing samenwerkingsprotocol als bedoeld in artikel 6.1 Wet handhaving consumentenbescherming

College van Procureurs Generaal

Consumentenautoriteit

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft in het kader van de samenwerking tussen het College van Procureurs Generaal en de Consumentenautoriteit een samenwerkingsprotocol gesloten met Het College van Procureurs Generaal, welke op 16 december 2008 in de Staatscourant is gepubliceerd. Met de inwerkingtreding van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), is een aantal bepalingen uit de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc), die betrekking hadden op de verhouding Consumentenautoriteit – College van Procureurs-Generaal, uit de Whc geschrapt. Het gevolg hiervan is dat een aantal verwijzingen in het samenwerkingsprotocol tussen de Consumentenautoriteit en het College van Procureurs Generaal niet meer klopte. Het protocol is nu aan deze veranderingen aangepast.

Het aangepaste samenwerkingsprotocol is te raadplegen via de website van de Consumentenautoriteit (www.consumentenautoriteit.nl).