Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2011, 16585Centraal Stembureau

Registratie aanduiding politieke groepering

  • 1. Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (de Kiesraad) heeft bij besluit van 12 september 2011 op grond van artikel G 1 van de Kieswet besloten in het door het centraal stembureau bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal de volgende aanduiding op verzoek van de desbetreffende groepering in te schrijven:

    • 225. Groen Rechts

  • 2. De aandacht wordt erop gevestigd dat, ingevolge de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht, iedere belanghebbende tegen de beschikking van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de Nederlandse Staatscourant waarin deze publicatie is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak voornoemd (adres: Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage)

’s-Gravenhage, 12 september 2011

H.R.B.M. Kummeling,

voorzitter centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.