Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)Staatscourant 2011, 16249Overig

Publicatie beschikkingen Toelatingen Zorginstellingen (WTZi)

Bij beschikking van 28 juli 2011 met kenmerk CIBG TZi 11556.1, is Stichting Humanitas DMH regio Midden Brabant, Edisonstraat 22, 2811 EM Reeuwijk, beheerd door Stichting Humanitas DMH in Amsterdam, toe als instelling toegelaten als instelling voor toe als instelling voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 1 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11188.1, is de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Verzorgingshuis De Sonnenberg, Sonnberglaan 4, 6861 AM Oosterbeek, beheerd door Stichting Vilente in Ede, gewijzigd van 62 plaatsen in 72 plaatsen.

Bij beschikking van 1 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11364.1, is de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Verpleeghuis Hambos, Kapellaan 2, 6461 EH Kerkrade, beheerd door MeanderGroep Zuid-Limburg in Heerlen, gewijzigd van 200 plaatsen in 216 plaatsen.

Bij beschikking van 1 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11163.1, is de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Zorgcentrum Josephinehof 2, 5663 AM Geldrop beheerd door Stichting St. Anna Zorggroep in Geldrop, gewijzigd van 46 plaatsen in 53 plaatsen.

Bij beschikking van 1 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11591.1, is Oosterhof & Partners B.V., Beatrixstraat 26, 9974 RX Zoutkamp, statutair gevestigd in Zoutkamp, toegelaten als instelling voor de functies persoonlijke verzorging en begeleiding als bedoeld in de artikelen 4 en 6 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 1 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11191.1, is de toelating van Zorgboerderij Ygdrasil, Rietbergweg 2, 8131 PL Wijhe, beheerd door Stichting Ygdrasil in Wijhe, is de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ gewijzigd van Zorgboerderij Ygdrasil van 51 plaatsen in 60 plaatsen. Deze wijziging geldt voor verzekerden met een verstandelijke handicap (verblijfsspecificatie: verstandelijk gehandicapten algemeen).

Bij beschikking van 1 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11377.1, is Thebe Holding B.V., Lage Witsiebaan 2a, 5042 DA Tilburg, statutair gevestigd in Tilburg, ook toegelaten als instelling voor de functies behandeling en verblijf als bedoeld in de artikelen 8 en 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ. De capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in de artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ wordt vastgesteld op 18 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking (verblijfsspecificatie: psychogeriatrisch algemeen).

Bij beschikking van 1 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11213.1, is de toelating van Parc Imstenrade, Parc Imstenrade 66, 6418 PP Heerlen, beheerd door Stichting Vitalis Zorggroep in Eindhoven de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ gewijzigd van Parc Imstenrade van 14 plaatsen in 24 plaatsen. Deze wijziging geldt voor verzekerden met een somatische aandoening of beperking (verblijfsspecificatie: somatisch algemeen).

Bij beschikking van 1 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 3075344, is de toelating van De Hartekamp, Herenweg 5, 2105 MB Heemstede, beheerd door Stichting De Hartekamp Groep te Haarlem, als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ gewijzigd in verband met omzetting van 3 plaatsen voor verzekerden met een verstandelijke handicap met de verblijfsspecificatie verstandelijk gehandicapten algemeen in 3 plaatsen voor verzekerden met een verstandelijke handicap met de verblijfsspecificatie SGLVG-verblijf.

Bij beschikking van 2 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11331.1, is AZOMA V.O.F., Zekeringstraat 17, 1014 BM Amsterdam, toegelaten als instelling voor de functiebegeleiding en behandeling als bedoeld in de artikelen 6 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 2 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11148.1, is Ateliers MTW, Osloweg 27, 9723 BG Groningen, toegelaten als instelling voor begeleiding als bedoeld in artikel 6 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 2 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11190.1, is Altenastaete Thuiszorg B.V., Griendstraat 3a, 4255 VX Nieuwendijk NB, statutair gevestigd in Nieuwendijk NB, toegelaten als instelling voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding als bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 2 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11493.1, is Stichting Sija Zorgverlening, Bezuidenhoutseweg 187, 2594 AH Den Haag, statutair gevestigd in Den Haag, toegelaten als instelling voor medisch specialistische zorg, welke zorg behoort tot de ingevolge de Zorgverzekeringswet te verzekeren prestaties.

Bij beschikking van 2 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11507.1, is PGBeckers (VOF), St. Annastraat 376, 6525 ZK Nijmegen, toe als instelling voor begeleiding als bedoeld in artikel 6 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 3 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11544.1, is Stichting De Driestroom regio Noord-Oost Brabant, Industrieweg-Oost 27, 6662 NE Elst, beheerd door Stichting De Driestroom in Elst toegelaten als instelling voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 3 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11546.1, is Stichting De Driestroom, regio Zeeland, Industrieweg-Oost 27, 6662 NE Elst, beheerd door Stichting De Driestroom in Elst, toegelaten als instelling voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 3 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11547.1, is Stichting De Driestroom, regio Zuid-Limburg, Industrieweg-Oost 27, 6662 NE Elst, beheerd door Stichting De Driestroom in Elst, toegelaten als instelling voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 3 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11561.1, is Stichting De Driestroom, regio Apeldoorn/Zutphen, Industrieweg-Oost 27, 6662 NE Elst, beheerd door Stichting De Driestroom in Elst, toegelaten als instelling voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 3 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11562.1, is Stichting De Driestroom, regio West Brabant, Industrieweg-Oost 27, 6662 NE Elst, beheerd door Stichting De Driestroom in Elst, toegelaten als instelling voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 3 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11563.1, is Stichting De Driestroom, regio Zuid-Oost Brabant, Industrieweg-Oost 27, 6662 NE Elst, beheerd door Stichting De Driestroom in Elst, toegelaten als instelling voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 3 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11564.1, is Stichting De Driestroom, regio Zwolle, Industrieweg-Oost 27, 6662 NE Elst, beheerd door Stichting De Driestroom in Elst, toegelaten als instelling voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 4 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11101.1, is de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van JP van den Bent ‘regio Friesland’, 't Swin 6, 9201 XZ Drachten, beheerd door J.P. van den Bentstichting te Deventer, gewijzigd van 155 plaatsen in 227 plaatsen.

Bij beschikking van 4 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11015.4, is Stichting All-Care Twente, Borstelweg 42-A, 7545 MS Enschede, statutair gevestigd in Enschede, toegelaten als instelling voor begeleiding als bedoeld in artikel 6 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 5 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11054.1, is De Twentse zorgcentra, Welnaweg 100, 7524 AK Enschede, beheerd door de stichting De Twentse Zorgcentra mensen met een verstandelijke handicap in Enschede, toegelaten als instelling voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6, 8 en 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ. De capaciteit als instelling voor verblijf is vastgesteld op 934 plaatsen.

Bij beschikking van 5 augustus 2011 met kenmerk CIBG / TZi 11396.1, is de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels regio Rotterdam, beheerd door Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels te Rotterdam, gewijzigd van 1.764 plaatsen in 1.884 plaatsen.

Bij beschikking van 5 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11463.1, is Zorgplus Maastricht B.V., statutair gevestigd in Maastricht, toegelaten als instelling voor persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding als bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 5 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 10735.2, zijn diverse wijzigingen verwerkt in de toelating als instelling voor verblijf van Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest, Beukenlaan 2, 2612 VC Delft, statutair gevestigd aldaar. De capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, is gewijzigd van 600 plaatsen in 1942 plaatsen.

Bij beschikking van 5 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11533.1, is de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van ASVZ regio Midden Holland, Woubrechterf 4–10, 2743 HM Waddinxveen, beheerd door ASVZ te Sliedrecht, gewijzigd van 119 plaatsen in 158 plaatsen.

Bij beschikking van 5 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11447.1, is Multi Maatzorg B.V., regio Haaglanden, Hoefkade 361c, 2526 BV ’s-Gravenhage beheerd door Multi Maatzorg b.v. in Utrecht, toegelaten als instelling voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 5 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi CIBG/TZi 11450.1, is Multi Maatzorg B.V., regio 't Gooi, Amsterdamsestraatweg 406, 3551 CX Utrecht beheerd door Multi Maatzorg B.V. in Utrecht, toegelaten als instelling voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 5 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11451.1, is Multi Maatzorg B.V., regio Amsterdam, Amsterdamsestraatweg 406, 3551 CX Utrecht beheerd door Multi Maatzorg B.V. in Utrecht, toegelaten als instelling voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 5 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11452.1 is Multi Maatzorg B.V., regio Midden-Holland, Kievitsbloem 8, 2811 RN Reeuwijk beheerd door Multi Maatzorg B.V. in Utrecht, toegelaten als instelling voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 5 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11453.1, is Multi Maatzorg B.V., regio Nieuwe Waterweg Noord, Noordvliet 47 RD, 3142 CJ Maassluis beheerd door Multi Maatzorg B.V. in Utrecht, toegelaten als instelling voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleding en behandeling als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 5 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11577.1, is Multi Zorg Maatzorg BV, regio Utrecht beheerd door Multi Maatzorg BV in Utrecht, toegelaten als instelling voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 8 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11157.1, is de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van ZI De Ringvaart, Schweitzerstraat 1a, 2131 RA Hoofddorp, beheerd door Stichting Ons Tweede Thuis in Aalsmeer, gewijzigd van 242 plaatsen in 257 plaatsen.

Bij beschikking van 8 augustus 2011 met kenmerk 11212.1, is de toelating van Ipse de Bruggen, regio Zuid-Hollandse Eilanden, De Coppelstockstraat 13, 3231 VD Brielle, beheerd door Stichting Ipse De Bruggen te Zwammerdam gewijzigd van 26 plaatsen in 34 plaatsen.

Tevens is de toelating van Ipse de Bruggen, regio Zuid-Hollandse Eilanden gewijzigd in verband met diverse locatiewijzigingen

Bij beschikking van 8 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11374.1, is Stichting Annders, Ruivenhof 21, 5056 NJ Berkel Enschot, statutair gevestigd in Tilburg, toegelaten als instelling voor begeleiding en behandeling als bedoeld in de artikelen 6 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 8 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11017.1, is de toelating van JP van den Bent regio Betuwe, Wadenoyenlaan 25, 4001 TC Tiel, beheerd door JP van den Bent Stichting in Deventer als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ gewijzigd in verband met diverse locatiewijzigingen.

Bij beschikking van 8 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11371.1, is 1 plaats voor verzekerden met een verstandelijke handicap met de verblijfsspecificatie verstandelijk gehandicapten algemeen, van Philadelphia Twente, Wierdensestraat 5, 7461 BA Rijssen, beheerd door Stichting Philadelphia Zorg te Nunspeet, omgezet in 1 plaats voor verzekerden met een verstandelijke handicap met de verblijfsspecificatie SGLVG-verblijf.

Bij beschikking van 8 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11390.1, is de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van J.P. van den Bent ‘regio Apeldoorn’, Oude Apeldoornseweg 44, 7333 NS Apeldoorn, beheerd door J.P. van den Bent Stichting (ASVZ), gewijzigd van 484 plaatsen in 545 plaatsen.

Tevens, is 1 plaats zonder behandeling, van J.P. van den Bent ‘regio Apeldoorn’, Oude Apeldoornseweg 44, 7333 NS Apeldoorn, beheerd door J.P. van den Bent Stichting (ASVZ), omgezet in 1 plaats met behandeling.

Bij beschikking van 8 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11356.1, is de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Abrona, Amersfoortseweg 56, 3712 BE Huis ter Heide, beheerd door de stichting Abrona te Huis ter Heide, gewijzigd van 609 plaatsen in 613 plaatsen.

Bij beschikking van 9 augustus 2011 met kenmerk CIBG / TZi 3076454, is de toelating van Verpleeghuis Leythenrode, Hoogmadeseweg 55, 2351 CP Leiderdorp, beheerd door Stichting Alatus in Leiderdorp, gewijzigd. De capaciteit als instelling voor verblijf is gewijzigd van 206 plaatsen in 178 plaatsen.

Bij beschikking van 9 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11550.1, is de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Stichting ActiVite, Simon Smitweg 8, 2353 GA Leiderdorp, statutair gevestigd in Leiderdorp, gewijzigd van 562 plaatsen in 590 plaatsen.

Bij beschikking van 9 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11384.1, is Kindzorg Marion, beheerd door Schiphouwer VOF, toegelaten als instelling voor begeleiding als bedoeld in artikel 6 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 9 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11411.1, is Zorggroep Triade B.V., Burgemeester van de Kroonstraat 20, 6431 XG Hoensbroek, statutair gevestigd in Hoensbroek, toegelaten als instelling voor persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding als bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 9 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11420.1, zijn 40 plaatsen voor verzekerden met een verstandelijke handicap met de verblijfsspecificatie verstandelijk gehandicapten algemeen van De Hartenberg, Apeldoornseweg 60, 6733 SC Wekerom, beheerd door Stichting Zorgverlening 's Heeren Loo te Amersfoort, omgezet in 40 plaatsen voor verzekerden met een verstandelijke handicap met de verblijfsspecificatie SGLVG-verblijf.

Bij beschikking van 9 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11434.1, is de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Humanitas woonvorm Utrecht, Wegedoorn 9, 3984 AN Odijk, beheerd door Stichting Humanitas te Amsterdam, gewijzigd van 99 plaatsen in 108 plaatsen.

Bij beschikking van 9 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11435.1, is de toelating van GVT Woonvorm Humanitas (Lochem), Blauwe Torenstraat 22, 7241 BE Lochem, beheerd door Stichting Humanitas DMH te Amsterdam, als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ gewijzigd van 52 plaatsen in 61 plaatsen.

Bij beschikking van 9 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11397.1, zijn diverse locatiewijzigingen verwerkt in de toelating als instelling voor verblijf van Stichting Cicero Zorggroep, Zandbergsweg 111 Hoensbroek, statutair gevestigd in Hoensbroek.

Bij beschikking van 9 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11398.1, is de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Zorgcentrum Alphonsus, Hoofdstraat 176, 5706 AP Helmond beheerd door Stichting Savant, organisatie voor Zorg in Helmond, gewijzigd van 128 plaatsen in 132 plaatsen.

Bij beschikking van 9 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11506.1, is Diamant-groep, Zevenheuvelenweg 14, 5048 AN Tilburg, statutair gevestigd in Tilburg, toegelaten als instelling voor de functie begeleiding als bedoeld in artikel 6 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 9 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11645.1, is de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Stichting Zorggroep Pasana, Birdaarderstraatweg 70, 9101 DC Dokkum, statutair gevestigd in Dongeradeel, gewijzigd van 602 plaatsen in 614 plaatsen.

Bij beschikking van 9 augustus 2011, met kenmerk CIBG TZi 11584.1, is Hoek-Zorg Thuiszorg B.V., statutair gevestigd in Barneveld toegelaten als instelling voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding als bedoeld in de artikelen 4,5 en 6 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 10 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 10483.2, is Stichting Beatrice Care, Calandstraat 1–35, 2521 AD Den Haag, statutair gevestigd in Den Haag toegelaten als instelling voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 10 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11588.1, is WelCom Care Thuiszorg B.V., Voorheuvel 69, 3701 JD Zeist, statutair gevestigd in Zeist toegelaten als instelling voor persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding als bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 10 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11219.2, is Stichting Zorg met Communicatie Ondersteuning Landgraaf, Kerkstraat 31-A, 6374 HH Landgraaf, statutair gevestigd in Landgraaf, toegelaten als instelling voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 10 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11179.2, is Tara-manda B.V., Thull 17-A, 6365 AC Schinnen, statutair gevestigd in Meerssen, toegelaten als instelling voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling, als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 11 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11354.1, is de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Philadelphia Leiden, Alphen aan den Rijn en Bollenstreek, Prins Bernhardlaan 12, 2405 VT Alphen a/d Rijn, beheerd door Stichting Philadelphia Zorg te Nunspeet, gewijzigd van 238 plaatsen in 257 plaatsen.

Bij beschikking van 11 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11399.1, is Careander-Gezinshuizen Zuid, Willem Pijperlaan 1, 6714 EP Ede, beheerd door Stichting Careander te Harderwijk, toegelaten als instelling voor persoonlijke verzorging, begeleiding, behandeling en verblijf als bedoeld in de artikelen 4, 6, 8 en 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ. De capaciteit als instelling voor verblijf is vastgesteld op 5 plaatsen.

Bij beschikking van 11 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11176.2, is Mycare Groningen (eenmanszaak), Burgemeester van Royenstraat Oost 44, 9602 CJ Hoogezand, toegelaten als instelling voor begeleiding als bedoeld in artikel 6 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 11 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11590.1, is Stichting HomeCare Zuid Oost, Kantershof 154, 1104 GH Amsterdam, beheerd door Stichting HomeCare te Brunssum, toegelaten als instelling voor persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding als bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 11 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 10832.2, is de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Stichting gehandicaptenzorg Limburg, Havikstraat 18, 6135 AD Sittard statutair gevestigd in Sittard, gewijzigd van 276 plaatsen in 289 plaatsen.

Bij beschikking van 11 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11077.1, is de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Zorgcentrum Hoog Duinen, Heereweg 169, 1871 EE Schoorl, beheerd door Stichting Magentazorg in Alkmaar, gewijzigd van 58 plaatsen in 48 plaatsen.

Bij beschikking van 11 augustus 2011 met kenmerk 11076.1, is de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Verpleeghuis Oudtburgh, Molenweidtje 1, 1862 BC Bergen, beheerd door Stichting Magentazorg in Alkmaar, gewijzigd van 180 plaatsen in 190 plaatsen.

Bij beschikking van 12 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11369.3, is INTOS statutair gevestigd in Gennep toegelaten als instelling voor begeleiding als bedoeld in artikel 6 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 12 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11610.1, is Stream TRAJECTEN (V.o.f.) toegelaten als instelling voor begeleiding als bedoeld in artikel 6 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 15 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11518.1, is Klaver4 B.V., Dorpsstraat 49d, 4634 TN Woensdrecht, statutair gevestigd in Woensdrecht, toegelaten als instelling voor de functie begeleiding als bedoeld in artikel 6 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 15 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11603.1, is William Schrikker Stichting Zorg & Wonen, regio Flevoland, Dalsteindreef 69, 1112 XC Diemen, beheerd door Stichting William Schrikker Groep in Diemen, toegelaten als instelling voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6, 8 en 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ. De capaciteit als instelling voor verblijf is vastgesteld op 2 plaatsen.

Bij beschikking van 15 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11534.1, is de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van RIBW Flevoland, Waagstraat 1, 8232 DR Lelystad, beheerd door Stichting Triade in Lelystad, gewijzigd van 41 plaatsen in 71 plaatsen.

Bij beschikking van 15 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11573.1, is de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Nebo, Hoofdland 1, 3332 RD Zwijndrecht, beheerd door Stichting Cedrah in Capelle aan den IJssel, gewijzigd van 74 plaatsen in 75 plaatsen.

Bij beschikking van 15 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11401.1, is Verzorgingshuis Scholtenhof, Fonteinstraat 55, 7573 CG Oldenzaal, beheerd door Stichting Zorgfederatie Oldenzaal in Oldenzaal, toegelaten als instelling voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6, 8 en 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ. De capaciteit als instelling voor verblijf is vastgesteld op 70 plaatsen.

Bij beschikking van 15 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11400.1 is Woon- en Zorgcentrum Mariahof, Beatrixstraat 64, 7573 AB Oldenzaal, beheerd door Stichting Zorgfederatie Oldenzaal in Oldenzaal, toegelaten als instelling voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6, 8 en 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ. De capaciteit als instelling voor verblijf is vastgesteld op 48 plaatsen.

Bij beschikking van 15 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11393.2, is De Zuivere Zorg (VOF), Haringpakkersstraat 69, 3026 TB Rotterdam, toegelaten als instelling voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding als bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 15 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11465.1, is De Hoge Hees, Schoolstraat 25, 5741 CT Beek en Donk, beheerd door Stichting Oro te Helmond, toegelaten als instelling voor behandeling als bedoeld in artikel 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ. De capaciteit als instelling voor verblijf is vastgesteld op 35 plaatsen.

Tevens zijn 5 plaatsen zonder behandeling, van De Hoge Hees, Schoolstraat 25, 5741 CT Beek en Donk, beheerd door Stichting Oro te Helmond, omgezet in 5 plaatsen met behandeling.

Bij beschikking van 15 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11585.1, is Woon- en Zorgcentrum Zuidermarke, Wilhelminastraat 8, 7811 JA Emmen, beheerd door Stichting Leveste Care in Emmen ook toegelaten als instelling voor behandeling als bedoeld in de artikel 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ. De capaciteit als instelling is gewijzigd van 111 plaatsen in 121 plaatsen.

Bij beschikking van 15 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11473.1, zijn 20 plaatsen voor verzekerden met een somatische aandoening of beperking (verblijfsspecificatie: somatisch algemeen), van Woon- en Zorgcentrum De Paasbergen, Paasbergen 1, 7873 BE Odoorn, beheerd door Stichting Leveste Care te Emmen, omgezet in 20 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking (verblijfsspecificatie: psychogeriatrisch algemeen).

Bij beschikking van 15 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11554.1, is de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Verzorgingshuis Reinaldahuis, Leonard Springerlaan 1, 2033 TA Haarlem, beheerd door de Humanistische Stichting Zorggroep Reinalda in Haarlem, gewijzigd van 155 plaatsen in 159 plaatsen.

Bij beschikking van 15 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11467.1 is de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Philadelphia Zorg Limburg (Zuid), Mgr. Hanssenlaan 6, 6433 BM Hoensbroek, beheerd door Stichting Philadelphia Zorg te Nunspeet, gewijzigd van 86 plaatsen in 96 plaatsen.

Bij beschikking van 15 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11198.2, is Kids2care Kinderthuiszorg, Vogelzand 3512, 1788 MG Julianadorp (gemeente Den Helder), statutair gevestigd in Den Helder toegelaten als instelling voor persoonlijke verzorging en verpleging als bedoeld in de artikelen 4 en 5 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 15 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11209.1, zijn 22 plaatsen voor verzekerden met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening of beperking en bijkomende psychosociale problemen (verblijfsspecificatie: somatisch/psychogeriatrisch algemeen) van Verzorgingshuis Deo Gratias, Badhuisweg 115, 2587 CE Den Haag beheerd door Stichting Respect Zorggroep Scheveningen in Den Haag, omgezet in 16 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking (verblijfsspecificatie: psychogeriatrisch algemeen).

Bij beschikking van 15 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11210.1, zijn 16 plaatsen voor verzekerden met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening of beperking en bijkomende psychosociale problemen, van Verzorgingshuis het Uiterjoon, Visserhavenstraat 277, 2583 DG Den Haag beheerd door Stichting Respect Zorggroep Scheveningen in Den Haag, omgezet in 16 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking.

Bij beschikking van 15 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11695.1, is Titan Nederland B.V., Manitobadreef 6G, 3565 CH Utrecht, beheerd door Albin Groep B.V. in Ede, toegelaten als instelling voor medisch specialistische zorg, welke zorg behoort tot de ingevolge de Zorgverzekeringswet te verzekeren prestaties.

Bij beschikking van 16 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11425.1, is de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Raphaelstichting, Valkenlaan 14, 1871 AV Schoorl, statutair gevestigd in Schoorl, gewijzigd van 310 plaatsen in 326 plaatsen.

Tevens is de capaciteit als instelling voor medisch specialistische zorg, van Raphaelstichting, Valkenlaan 14, 1871 AV Schoorl, statutair gevestigd in Schoorl, gewijzigd van 0 plaatsen in 4 plaatsen.

Bij beschikking van 16 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11612.1, is Avant4u B.V., Herdershof 82, 7232 BV, statutair gevestigd te Warnsveld, toegelaten als instelling voor begeleiding als bedoeld in artikel 6 van het besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 16 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11524.2, is RAJA Hulp en Dienstverlening (éénmanszaak), Sloetsweg 230, 7556 HV HENGELO OV, toegelaten als instelling voor persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding als bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 17 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11614.1, is de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Prisma regio West-Brabant, Esdoornlaan 45, 4902 TN Oosterhout, beheerd door Stichting Prisma te Oosterhout, gewijzigd van 433 plaatsen in 457 plaatsen.

Bij beschikking van 17 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11619.1, is de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Stichting Markenheem, centra voor zorg en dienstverlening, Ingenieur Visstraat 9, 7001 CR Doetinchem, statutair gevestigd aldaar, gewijzigd van 346 plaatsen in 351 plaatsen.

Bij beschikking van 18 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11634.2, is H.M.C. Beenen gevestigd in Grevenbicht toegelaten als instelling voor begeleiding als bedoeld in artikel 6 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 18 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11605.1, is Green Star Zorg, regio Zuid Hollandse eilanden, Tjerk Hidde Plantsoen 16, 3262 EL Oud-Beijerland statutair gevestigd in Rotterdam, toegelaten als instelling voor persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding als bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 18 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11492.1, is de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Stichting Zorggroep Noorderbreedte, Henri Dunantstraat 2, 8934 AD Leeuwarden, statutair gevestigd aldaar, gewijzigd van 1522 plaatsen in 1558 plaatsen.

Bij beschikking van 18 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11586.1, is de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Zorgcentrum De Posten, De Posten 135, 7544 LR Enschede beheerd door Stichting De Posten, gewijzigd van 327 plaatsen in 337 plaatsen.

Bij beschikking van 18 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11528.3, is Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk, Westhofflaan 2, 6741 KH Lunteren statutair gevestigd in Lunteren toegelaten als instelling voor persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding als bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 18 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11635.1, wijzigt de capaciteit met ingang van 1 januari 2013 als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Verpleeghuis Vrijthof, Burgemeester Meslaan 49, 4003 CA Tiel, beheerd door Stichting Zorgcentra Rivierenland in Tiel, van 386 plaatsen in 362 plaatsen.

Bij beschikking van 18 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11128.1, is Zorgcentrum De Wittenberg, Bernhardstraat 4, 4175 EE Haaften, beheerd door Protestants Christelijk Verzorgingshuis Stichting De Wittenberg te Haaften toegelaten als instelling voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6, 8 en 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ. De capaciteit als instelling voor verblijf is vastgesteld op 60 plaatsen.

Met ingang van 1 januari 2013 wijzigt de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van 60 plaatsen in 84 plaatsen.

Bij beschikking van 19 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 10661.1, is de toelating van Stichting Pameijer SP, Crooswijksesingel 66, 3034 CJ Rotterdam, statutair gevestigd in Rotterdam, als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, gewijzigd van 779 plaatsen in 579 plaatsen.

Bij beschikking van 19 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11692.1, is de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Stichting De Parel, statutair gevestigd in Valkenswaard, gewijzigd van 10 plaatsen in 8 plaatsen. Daarnaast heeft een locatiewijziging plaatsgevonden.

Bij beschikking van 19 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11511.2, is Wouda Games & Education (eenmanszaak), Vennenweg 19, 9311 RB Nieuw Roden, toegelaten als instelling voor begeleiding als bedoeld in artikel 6 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 22 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11655.1, is Active4you B.V., Schiestraat 5, 5626 AZ Eindhoven, statutair gevestigd in Eindhoven, toegelaten als instelling voor de functies persoonlijke verzorging, begeleiding en behandeling als bedoeld in de artikelen 4, 6 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 22 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 10871, zijn diverse locatiewijzigingen verwerkt in de toelating als instelling voor verblijf van 's Heeren Loo Zuid Holland Noord, Zwarteweg 20, 2201 AC Noordwijk beheerd door Stichting Zorgverlening 's Heeren Loo te Amersfoort.

Tevens is 's Heeren Loo Zuid Holland Noord, Zwarteweg 20, 2201 AC Noordwijk beheerd door Stichting Zorgverlening 's Heeren Loo te Amersfoort toegelaten als instelling voor medisch specialistische zorg, welke zorg behoort tot de ingevolge de Zorgverzekeringswet te verzekeren prestaties.

Bij beschikking van 23 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11407.1, is Woon-, Zorg en Dienstencentrum Bethanië, Platteellaan 1, 6711 JN Ede, beheerd door de Stichting Hervormde Wooncentra Ede in Ede ook toegelaten als instelling voor behandeling als bedoeld in de artikel 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Ook zijn 18 plaatsen voor verzekerden met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening of beperking en bijkomende psychosociale problemen (verblijfsspecificatie: somatisch/psychogeriatrisch algemeen), omgezet in 18 plaatsen voor verzekerden met een somatische aandoening of beperking (verblijfsspecificatie: somatisch algemeen). De totale capaciteit is vastgesteld op 104 plaatsen.

Met ingang van 31 december 2013 wijzigt de capaciteit van Woon-, Zorg en Dienstencentrum Bethanië als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ van 104 plaatsen in 62 plaatsen.

Bij beschikking van 23 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 10898.1, is Stichting Cardea Jeugdzorg, Haagse Schouwweg 8-E en F, 2332 KG Leiden, statutair gevestigd te Leiden, toegelaten als instelling voor begeleiding, behandeling en verblijf als bedoeld in de artikelen 6, 8 en 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ. De capaciteit als instelling voor verblijf is vastgesteld op 20 plaatsen.

Bij beschikking van 23 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11583.1, is de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Steinmetz de Compaan regio Rotterdam, Boermarke 75, 3034 ZA Rotterdam, beheerd door Stichting Steinmetz-de Compaan te Den Haag, gewijzigd van 357 plaatsen in 375 plaatsen.

Bij beschikking van 23 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11514.1, is De Baander, Carstensdijk 17, 7916 TN Elim, (V.O.F.), toegelaten als instelling voor persoonlijke verzorging, begeleiding en verblijf als bedoeld in de artikelen 4, 5 en 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ. De capaciteit als instelling voor verblijf is vastgesteld op 6 plaatsen.

Bij beschikking van 24 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11553.1, is de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Stichting SWZ, Nieuwstraat 70, 5691 AG Son, statutair gevestigd in Son, gewijzigd van 258 plaatsen in 259 plaatsen en 22 kort verblijfplaatsen.

Tevens zijn diverse locatiewijzigingen verwerkt in de toelating als instelling voor verblijf van Stichting SWZ, Nieuwstraat 70, 5691 AG Son, statutair gevestigd in Son.

Bij beschikking van 24 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11589.2, is de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Breidablick, Bamestraweg 2, 1462 VN Middenbeemster, beheerd door Raphaëlstichting voor Sociale Heilpedagogie te Schoorl, gewijzigd van 155 plaatsen in 156 plaatsen.

Bij beschikking van 24 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11696.1, is Zorggroep Heppie Deejs B.V., Hammerstraat 5, 6075 AJ Herkenbosch, statutair gevestigd in Sint Odiliënberg, gemeente Roerdalen, toegelaten als instelling voor persoonlijke verzorging en begeleiding als bedoeld in de artikelen 4 en 6 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 24 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11667.1, is de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Dr. Ariënshuis Glanerbrug, Redemptoristenpark 1, 7532 AA Enschede, beheerd door Stichting AriënsZorgpalet in Enschede, gewijzigd van 146 plaatsen in 126 plaatsen.

Bij beschikking van 24 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11668.1, is de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Verpleeghuis De Eschpoort, Boulevard 1945 505, 7511 AD Enschede beheerd door Stichting AriënsZorgpalet, gewijzigd van 247 plaatsen in 269 plaatsen.

Bij beschikking van 24 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11490.1, is de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Interakt Contour woonvormen voor mensen met NAH of lichamelijke handicap, Agis zorgkantoren, Burg. van der Feltzlaan 4, 8162 MB Epe, beheerd door Stichting Interakt Contour te Nunspeet, gewijzigd van 74 plaatsen in 80 plaatsen.

Bij beschikking van 24 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11633.1, is HSK Leeuwarden, Emmakade 59a, 8921 AG Leeuwarden, beheerd door HSK Groep B.V. in Nijmegen, toegelaten als instelling voor de functies begeleiding en behandeling als bedoeld in de artikelen 6 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 24 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11632.1, is HSK Utrecht, Giessenplein 59, 3522 KE Utrecht, beheerd door HSK Groep B.V. in Nijmegen, toegelaten als instelling voor de functies begeleiding en behandeling als bedoeld in de artikelen 6 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 24 augustus 2011 met kenmerk 11620.1, is HSK Amersfoort, Stadsring 175, 3817 BA Amersfoort, beheerd door HSK Groep B.V. in Nijmegen, toegelaten als instelling voor de functies begeleiding en behandeling als bedoeld in de artikelen 6 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 24 augustus 2011 met kenmerk 11630.1, is HSK Breda, Nieuwe Prinsenkade 10, 4811 VC Breda, beheerd door HSK Groep B.V. in Nijmegen, toegelaten als instelling voor de functies begeleiding en behandeling als bedoeld in de artikelen 6 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 24 augustus 2011 met kenmerk 11631.1, is HSK Den Bosch, Hambakenwetering 5B, 3e verdieping, 5231 DD Den Bosch, beheerd door HSK Groep B.V. in Nijmegen, toegelaten als instelling voor de functies begeleiding en behandeling als bedoeld in de artikelen 6 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 24 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11621.1, is HSK Nijmegen, Kerkenbos 1103a, 2e verdieping, 6546 BC Nijmegen, beheerd door HSK Groep B.V. in Nijmegen, toegelaten als instelling voor de functies begeleiding en behandeling als bedoeld in de artikelen 6 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 24 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11622.1, is HSK Arnhem, Oude Oeverstraat 120, 4e verdieping, 6811 JZ Arnhem, beheerd door HSK Groep B.V. in Nijmegen, toegelaten als instelling voor begeleiding en behandeling als bedoeld in de artikelen 6 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 24 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11623.1, is HSK Delft, Beukenlaan 4 O, 3e verdieping, 2612 VC Delft, beheerd door HSK Groep B.V. in Arnhem, toegelaten als instelling voor begeleiding en behandeling als bedoeld in de artikelen 6 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 24 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11624.1, is HSK Hengelo, Prins Bernardplantsoen 206, 7551 HT Hengelo, beheerd door HSK Groep B.V. in Nijmegen, toegelaten als instelling voor begeleiding en behandeling als bedoeld in de artikelen 6 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 24 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11625.1, is HSK Groningen, Laan van Corpus den Hoorn 102-1, 9728 JR Groningen, beheerd door HWSK Groep B.V. in Nijmegen, toegelaten als instelling voor de functies begeleiding en behandeling als bedoeld in de artikelen 6 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 24 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11626.1, is HSK Rotterdam, Olympiaweg 6, 3077 AL Rotterdam, beheerd door HSK Groep B.V. in Nijmegen, toegelaten als instelling voor begeleiding en behandeling als bedoeld in de artikelen 6 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 24 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11628.1, is HSK Amsterdam, Kabelweg 21, 1014 BA Amsterdam, beheerd door HSK Groep B.V. in Nijmegen, toegelaten als instelling voor de functies begeleiding en behandeling als bedoeld in de artikelen 6 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 24 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11629.1, is HSK Den Haag, Burgemeester Feithplein 6, 2e verdieping, 2273 BZ Voorburg, beheerd door HSK Groep B.V. in Nijmegen, toegelaten als instelling voor de functies begeleiding en behandeling als bedoeld in de artikelen 6 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 24 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11498.1, is Stichting Osira Amstelring, Nachtwachtlaan 20, 1058 EA Amsterdam, statutair gevestigd in Amsterdam, toegelaten als instelling voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6, 8 en 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ. De capaciteit als instelling voor verblijf is vastgesteld op 3172 plaatsen.

Bij beschikking van 24 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11582.1 is de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Verzorgingshuis St. Pieters en Blokland, Achter Davidshof 1, 3811 BD Amersfoort, beheerd door Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis te Amersfoort, gewijzigd van 169 plaatsen in 200 plaatsen.

Bij beschikking van 25 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11368.3, is Psycho Medisch Centrum B.V., Stationsstraat 75, 3161 GH Rhoon, statutair gevestigd in Rhoon, toegelaten als instelling voor medisch specialistische zorg, welke zorg behoort tot de ingevolge de Zorgverzekeringswet te verzekeren prestaties.

Bij beschikking van 25 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11574.1, zijn 10 plaatsen voor verzekerden met een verstandelijke handicap met de verblijfsspecificatie verstandelijk gehandicapten algemeen, van Amarant Midden-Brabant, Bredaseweg 570, 5036 NB Tilburg, beheerd door Stichting Amarant te Tilburg, omgezet in 10 plaatsen voor verzekerden met een verstandelijke handicap met de verblijfsspecificatie SGLVG-verblijf.

Bij beschikking van 25 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11618.1, is 1 plaats zonder behandeling, van J.P. van den Bent Stichting ‘regio Zwolle’, Hoogstraat 1A, 8011 AV Zwolle, beheerd door J.P. van den Bent Stichting in Deventer omgezet in 1 plaats met behandeling.

Bij beschikking van 25 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11594.1, is Stichting Zorginstelling Together, Mijnsherenlaan 79-D, 3081 GE Rotterdam, statutair gevestigd in Nieuwegein, toegelaten als instelling voor medisch specialistische zorg, welke zorg behoor tot de ingevolge de Zorgverzekeringswet te verzekeren prestaties.

Bij beschikking van 25 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11362.3, is Psychologen.nu, Spoorlaan 20-P, 2908 BG Capelle aan den IJssel, statutair gevestigd in Capelle aan den IJssel, toegelaten als instelling voor medisch specialistische zorg, welke zorg behoort tot de ingevolge de Zorgverzekeringswet te verzekeren prestaties.

Bij beschikking van 26 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11545.1, is Samen Sterk Thuiszorg (eenmanszaak), Valeriaanlaan 35, 7534 KS Enschede, toegelaten als instelling voor persoonlijke verzorging en begeleiding als bedoeld in de artikelen 4 en 6 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 29 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11642.1, is Stichting BPM Zorg statutair gevestigd in Scharsterland toegelaten als instelling voor medisch specialistische zorg, welke zorg behoort tot de ingevolge de Zorgverzekeringswet te verzekeren prestaties.

Bij beschikking van 29 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11713.1, is Stichting MRI Centrum, Takkebijsters 5a, 4817 BL Breda beheerd door MRI Diagnostiek Amsterdam B.V. in Amsterdam toegelaten als instelling voor medisch specialistische zorg, welke zorg behoort tot de ingevolge de Zorgverzekeringswet te verzekeren prestaties.

Bij beschikking van 29 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11640.1, is Stichting ADHD Praktijk Pietje Bell, Phoenixstraat 66, 2611 AM Delft, statutair gevestigd in Delft, toegelaten als instelling voor medisch specialistische zorg, welke zorg behoort tot de ingevolge de Zorgverzekeringswet te verzekeren prestaties.

Bij beschikking van 29 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11708.1, is de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Wooncentrum Lupinehof, Lupinestraat 1, 2906 CV Capelle aan den IJssel, beheerd door de stichting Laurens in Rotterdam, gewijzigd van 56 plaatsen in 0 plaatsen.

Bij beschikking van 30 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11474.1, zijn diverse locatiewijzigingen verwerkt in de toelating als instelling voor verblijf van RIBW Leger des Heils GGZ Waardenland, Kromhout 110, 3311 RH, Dordrecht, beheerd door de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg in Almere.

Bij beschikking van 30 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11137.2, is een locatiewijziging verwerkt in de toelating als instelling voor medisch specialistische zorg van Stichting Augustinessen, Boerhaavestraat 19, 2652 EP, Berkel en Rodenrijs, statutair gevestigd aldaar.

Bij beschikking van 30 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11738.1, is Maxima Zorg B.V., Postjesweg 140 a en b, 1061 AX Amsterdam, beheerd door Medicare Groep B.V. te Amsterdam, toegelaten als instelling voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding als bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 30 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11711.1, is Zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad 2, 1431 BZ Aelsmeer beheerd door Stichting Hervormd Gemeentelijk Zorgcentrum Aelsmeer in Aalsmeer, ook toegelaten als instelling voor de functie behandeling als bedoeld in artikel 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ. De capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ is gewijzigd van 120 plaatsen in 125 plaatsen.

Bij beschikking van 30 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11666.1, is de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Verpleeghuis Keyserinnedael, Kanaaldijk Noord Oost 70, 5701 SB Helmond, beheerd door de Stichting De Zorgboog in Bakel, gewijzigd van 203 plaatsen in 214 plaatsen.

Bij beschikking van 30 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11701.1, is de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Amarant, West Brabant, Leijakkerplein 4, 4891 NS Rijsbergen, beheerd door Stichting Amarant in Tilburg, gewijzigd van 791 plaatsen in 801 plaatsen.

Tevens zijn diverse locatiewijzigingen verwerkt in de toelating als instelling voor verblijf van Amarant, West Brabant, Leijakkerplein 4, 4891 NS Rijsbergen, beheerd door Stichting Amarant in Tilburg.

Bij beschikking van 30 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11707.1, is de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, Achterweg 5, 2103 SW Heemstede, statutair gevestigd te Heemstede, gewijzigd van 401 plaatsen in 407 plaatsen.

Tevens zijn diverse locatiewijzigingen verwerkt in de toelating als instelling voor verblijf van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, Achterweg 5, 2103 SW Heemstede, statutair gevestigd te Heemstede.

Bij beschikking van 30 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11647.1, is de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van verpleeghuis Het Wiedenbroek, Wiedenbroeksingel 4, 7481 BT Haaksbergen, beheerd door stichting Livio in Enschede, gewijzigd van 224 plaatsen in 229 plaatsen.

Bij beschikking van 30 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11755.1, is Stichting D.W.R.P., Heemraadschapslaan 102-H, 1181 VC Amstelveen, statutair gevestigd in Amsterdam, toegelaten als instelling voor de functies persoonlijke verzorging, begeleiding en behandeling als bedoeld in de artikelen 4, 6 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 30 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11215.3, is Studiebegeleiding Zeist B.V., Kerkweg 3, 3701 HD Zeist, statutair gevestigd in De Bilt, toegelaten als instelling voor de functie begeleiding als bedoeld in artikel 6 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Bij beschikking van 31 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11681.1, is Stichting Amsterdam Clinics statutair gevestigd in Amsterdam toegelaten als instelling voor medisch specialistiche zorg, welke zorg behoort tot de ingevolge de Zorgverzekeringswet te verzekeren prestaties.

Bij beschikking van 31 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11641.1, is Stichting Beter Lopen Medisch statutair gevestigd in Deventer toegelaten als instelling voor medisch specialistische zorg, welke zorg behoort tot de ingevolge de Zorgverzekeringswet te verzekeren prestaties.

Bij beschikking van 31 augustus 2011 met kenmerk CIBG TZi 11557.1, zijn 20 plaatsen voor verzekerden met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening of beperking en bijkomende psychosociale problemen (verblijfsspecificatie: somatisch/psychogeriatrisch algemeen), van Stichting Careaz, Het Brook 2, 7132 EJ Lichtenvoorde statutair gevestigd in Lichtenvoorde, omgezet in 12 plaatsen voor verzekerden met een somatische aandoening of beperking (verblijfsspecificatie: somatisch algemeen) en 8 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking (verblijfsspecificatie: psychogeriatrisch algemeen).