Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2011, 15426Ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan ‘Oosttangent tussen Rustenburgerweg en Beukenlaan’

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Oosttangent tussen Rustenburgerweg en Beukenlaan’ onherroepelijk is.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het tracé van de Oosttangent tussen de Beukenlaan en de rotonde ter hoogte van de Rustenburgerweg. Het plangebied ligt aan de noordwestkant van de wijk Lommerhof en het bos het Waarderhout, grenst aan de bebouwing van de Bomenwijk en heeft tot doel de aanleg van de Oosttangent tussen Rustenburgerweg en de Beukenlaan mogelijk te maken.

Het bestemmingsplan kan permanent worden ingezien bij het loket Omgevingsvergunning in het gemeentehuis aan de Parelhof 1 in Heerhugowaard en is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Heerhugowaard, 23 augustus 2011

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.