Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2011
Nr. 14131

Gepubliceerd op 3 augustus 2011 09:00Besluit verlenging nevenzittingsplaatsen bestuursrechtelijke zaken en strafzaken rechtbanken Groningen en Assen

De Raad voor de rechtspraak,

Gelezen de verzoeken van juli 2011 van de besturen van de rechtbank Groningen en de rechtbank Assen;

Gelet op artikel 8 van het Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen;

Besluit:

Artikel 1

De aanwijzing als bedoeld in artikel 1 van het Aanwijzingsbesluit nevenzittingsplaatsen bestuursrechtelijke zaken en strafzaken rechtbanken Groningen en Assen wordt verlengd tot 17 augustus 2014.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 17 augustus 2011.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit verlenging nevenzittingsplaatsen bestuursrechtelijke zaken en strafzaken rechtbanken Groningen en Assen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 juli 2011

De Raad voor de rechtspraak,

De voorzitter,

F.W.H. van den Emster.

TOELICHTING

Bij besluit van de Raad voor de rechtspraak van 8 augustus 2008 (Aanwijzingsbesluit nevenzittingsplaatsen bestuursrechtelijke zaken en strafzaken Groningen en Assen) zijn Groningen en Assen aangewezen als elkaars nevenzittingsplaats voor de behandeling van bestuursrechtelijke zaken en strafzaken. Het aanwijzingsbesluit is met de toelichting in de Staatscourant van 15 augustus 2008 (nr. 157) gepubliceerd en met ingang van 17 augustus 2011 in werking getreden. De aanwijzing geldt voor de duur van drie jaren, de maximaal mogelijke geldingsduur. Ingevolge artikel 8, tweede lid, van het Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen kan een (tijdelijke) aanwijzing een maal worden verlengd.

De redenen die in 2008 hebben geleid tot het geven van een aanwijzing gelden nog onverkort. Deze redenen zijn vermeld in de toelichting bij het Aanwijzingsbesluit nevenzittingsplaatsen bestuursrechtelijke zaken en strafzaken Groningen en Assen.

De doorlooptijden van de betrokken zaken worden verkort omdat de rechtbanken Groningen en Assen over en weer elkaars bestuursrechtelijke en strafzaken kunnen behandelen..


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl