Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschStaatscourant 2011, 13305Vergunningen

Twee hoogspanningsmasten verplaatsen en verhogen Annenburgweg en Rosmalenseplas, Rosmalen

Bekendmaking als bedoeld in art. 3: 12 Algemene Wet Bestuursrecht

Omgevingsvergunning (§ 3.3 Wabo)

Op 11 juli 2011 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor het verplaatsen en verhogen van twee hoogspanningsmasten in het kader van de verlegging van de Zuid-Willemsvaart op de locatie Annenburgweg en Rosmalenseplas in Rosmalen.

Het ontwerpbesluit ligt met ingang van maandag 25 juli 2011 zes weken voor iedereen ter inzage bij de Informatiebalie.

Beroep

Tegen de omgevingsvergunning kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, binnen zes weken te rekenen vanaf de datum van tervisielegging van de vastgestelde beschikking. Ingevolge artikel 6.13 Algemene Wet bestuursrecht kan slechts beroep worden ingesteld door een belanghebbende die zienswijzen heeft ingediend tegen de ontwerpbeschikking (of door een belanghebbende die kan aantonen dat hij/zij daartoe niet in staat is geweest). Tevens kan door een belanghebbende beroep worden ingesteld indien de uiteindelijke beschikking is gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking. In het onderhavig geval zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van de ontwerpbeschikking. Het bouwplan is geregistreerd onder nummer WB00000808.

Algemene informatie

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Stadskantoor, Wolvenhoek 1, 5211 HH ’s-Hertogenbosch

Tel. (073) 615 51 55

E-mail: gemeente@s-hertogenbosch.nl

Website: www.s-hertogenbosch.nl

Openingstijden Stadskantoor:

  • maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur;

  • dinsdag- en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

’s-Hertogenbosch, 22 juli 2011