Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2011, 13094Ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan Heerhugowaard Kern − Noord is onherroepelijk

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat het bestemmingsplan Heerhugowaard Kern − Noord onherroepelijk is.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat wordt begrensd door: de Oostertocht, de Van Veenweg, de Middenweg, de Bickerstraat, de Van Foreeststraat, de Westtangent, de waterpartij tussen de wijk Scherpenheuvel en de penitentiaire inrichting Westlinge en de Middenweg en heeft tot doel: het terugdringen van het aantal bestemmingsplannen, voor gelijke situaties uniforme regels te stellen en het in overeenstemming brengen van de planologische situatie met de werkelijke situatie.

Het bestemmingsplan kan permanent worden ingezien bij het loket Omgevingsvergunning in het gemeentehuis aan de Parelhof 1 in Heerhugowaard en is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl . Als u bij zoekterm de naam Heerhugowaard Kern − Noord invult, wordt u direct naar het plan geleid.

Heerhugowaard, 19 juli 2011

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.