Regeling toetstermen voor permanente educatie financiële dienstverlening Wft 2011–2012

28 juni 2011

Nr. FM/2011/9139 M

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 8, tweede lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder besluit: Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.

Artikel 2

Als toetstermen voor permanente educatie, bedoeld in artikel 7 van het besluit, worden voor de hieronder genoemde diploma’s vastgesteld de daarachter genoemde toetstermen van de Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft:

  • a. diploma basismodule: 3a.1.6, 3c.3.5, 3c.4.1, 4a.5, 4a.6, 6c.3.3, 7a 4.2, 7a.4.5, 7a.4.7, 7c.1.1;

  • b. diploma hypothecair krediet: 3c.1, 3c.3, 3e.4, 3n.2 t/m 3n.4, 6b.3, 6b.10, 6c.1 t/m 6c.6, 6d.1, 6d.2, 6g.3, 6i.1 t/m 6i.6, 6j.1 t/m 6j.9, 6l.1, 6l.2, 7b.1;

  • c. diploma consumptief krediet: 3a.1, 3a.2, 3i.2 t/m 3i.4, 3k.2, 3k.3;

  • d. diploma schadeverzekeringen: 2a.3.1, 2a.3.18, 2a.4.1 t/m 2a.4.4, 2a.4.6, 2a.4.11, 2a.4.13, 2a.4.15, 2a.4.17, 2a.5.2, 2a.5.4, 2a.5.18, 2a.5.20, 3a.3.24, 3a.3.25, 3a.4.2, 3a.4.4, 3a.4.8, 3a.4.10, 3a.4.12, 3a.5.22, 3a.6.1, 3a.6.4 t/m 3a.6.6, 5a.2.1, 5a.4.1, 5a.4.2, 5a.4.4, 5a.4.7 t/m 5a.4.11, 5a.4.15, 5a.4.17, 5b.4.1, 5b.4.2 5b.4.4, 5c.4.1, 5c.4.2, 5d.1.1 tot en met 5d.1.6, 5d.4.2, 5d.4.4, 5d.4.6, 5d.5.1, 5d.5.2, 5d.5.5, 5d.5.6 en 6.7;

  • e. diploma levensverzekeringen: 2a.18, 2a.22, 2a.27, 2a.63, 2b.2, 2b.3, 2b.6, 2b.24, 2d.7, 3a.3, 3a.14, 3a.17 t/m 3a.19, 3a.21, 3b.3, 3b.27 t/m 3b.29, 3c.2,3c.4, 3e.1 t/m 3e.4, 4c.16, 7b.3, 7b.10, 7c.1 t/m 7c.6, 7d.1, 7d.2, 7g.3, 7i.1 t/m 7i.6, 7j.1 t/m 7j.9, 7l.1,7l.2, 8b.1.

  • f. diploma volmacht: 7a.3, 7a.4, 7a.9, 7b.1 t/m 7b.3, 7c.8, 7c.9, 7c.22 t/m 7c.27, 8f.4, 9a.2, 9b.1, 9b.2, 9b.6, 9c.8 t/m 9c.10. Tevens zijn voor het diploma volmacht van toepassing de toetstermen genoemd onder d en de toetstermen genoemd onder e.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2011.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toetstermen voor permanente educatie financiële dienstverlening Wft 2011–2012

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën,

J.C. de Jager.

TOELICHTING

Op grond van artikel 4:9, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) moet een financiële dienstverlener zorg dragen voor de vakbekwaamheid van zijn medewerkers. Een diploma verliest zijn geldigheid als niet binnen 18 maanden na de inwerkingtreding van de relevante toetstermen voor permanente educatie daaraan wordt voldaan. Naast de nieuwe toetstermen in het kader van permanente educatie worden gelijktijdig de daarbij aansluitende toetstermen voor examens openbaar gemaakt.

Op grond van artikel 8, tweede lid, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo) worden toetstermen vastgesteld met betrekking tot permanente educatie. Indien relevante ontwikkelingen op de financiële markten of relevante wettelijke voorschriften daartoe aanleiding geven kan de minister toetstermen in het kader van permanente educatie publiceren. Met betrekking tot de uitwerking van eindtermen in toetstermen en de vaststelling van toetstermen voor permanente educatie en examens is advies ingewonnen bij het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD).

De Minister van Financiën,

J.C. de Jager.

Naar boven