Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 27 juni 2011, nr. WJZ / 11097611, tot wijziging van de Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Dienstenwet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet wordt gewijzigd als volgt:

A

De tabel in paragraaf 1.1 van de bijlage wordt gewijzigd als volgt:

1. In de tabel wordt na de regel:

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 3.4.1 en 3.4.2

Gaswet

de volgende regel ingevoegd:

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 66b, eerste en tweede lid

Gaswet

2. In de tabel vervalt de regel:

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 2.11.1

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

3. In de tabel vervalt de regel:

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikelen 8.1 en 8.19

Wet milieubeheer

B

De tabel in paragraaf 1.2 van de bijlage wordt gewijzigd als volgt:

1. In de tabel wordt na de regel:

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

punt 7

Besluit tot vaststelling meettarieven elektriciteit 2008

de volgende regel ingevoegd:

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Artikel 66b, tweede, vierde en vijfde lid

Gaswet

2. In de tabel worden na de regel:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

artikel 5

Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen

de volgende regels ingevoegd:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

artikel 10

Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

artikelen 5 en 12

Besluit huurprijzen woonruimte

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

artikelen 2 tot en met 6

Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte

3. In de tabel wordt de regel:

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 3.2g

Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen

vervangen door de volgende regel:

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 3.2g, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid

Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen

C

De tabel in paragraaf 3.1 van de bijlage wordt gewijzigd als volgt:

1. In de tabel vervallen de regels:

Abcoude

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Abcoude

artikel 3

Verordening oud-papier

Abcoude

artikel 7, tweede lid

Afvalstoffenverordening

2. In de tabel vervalt de regel:

Arcen en Velden

artikel 2, eerste lid

speelautomatenhallenverordening

3. In de tabel worden na de regel:

Barendrecht

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

de volgende regels ingevoegd:

Barneveld

artikelen 35 en 36

Algemene Plaatselijke Verordening

Barneveld

artikel 71

Algemene Plaatselijke Verordening

Barneveld

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Barneveld

artikel 2, eerste lid

Verordening kwaliteitregels peuterspeelzalen

Bedum

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Bedum

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Bedum

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Bedum

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Bedum

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Bedum

artikel 5:23

Algemene Plaatselijke Verordening

Bedum

artikel 7, tweede lid, jo. artikel 11

Afvalstoffenverordening

Bedum

artikel 2, tweede lid

Brandbeveiligingsverordening

4. In de tabel wordt de regel:

Berkelland

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

vervangen door de volgende regel:

Berkelland

artikel 2:25, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

5. In de tabel worden na de regel:

Blaricum

artikel 2.3.3.1, tweede lid,

Algemene Plaatselijke Verordening

de volgende regels ingevoegd:

Blaricum

artikel 2.9

Algemene Plaatselijke Verordening

Blaricum

artikel 2.25, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Blaricum

artikel 2.28

Algemene Plaatselijke Verordening

6. In de tabel wordt na de regel:

Blaricum

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

de volgende regel ingevoegd:

Blaricum

artikelen 3.3 en 3.4

Algemene Plaatselijke Verordening

7. In de tabel wordt na de regel:

Blaricum

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

de volgende regel ingevoegd:

Blaricum

artikel 5.23

Algemene Plaatselijke Verordening

8. In de tabel wordt de regel:

Bloemendaal

artikel 2.9

Algemene Plaatselijke Verordening

vervangen door de volgende regel:

Bloemendaal

Artikel 2.9, tweede lid, jo. artikel 2 Aanwijzingsbesluit APV Bloemendaal 2010

Algemene Plaatselijke Verordening 2011

9. In de tabel wordt de regel:

Bloemendaal

artikel 5.15

Algemene Plaatselijke Verordening

vervangen door de volgende regel:

Bloemendaal

artikel 5.15 jo. artikel 12 Aanwijzingsbesluit APV Bloemendaal 2010

Algemene Plaatselijke Verordening 2011

10. In de tabel wordt de regel:

Dongeraldeel

artikel 2.3.1.1

Algemene Plaatselijke Verordening

vervangen door de volgende regel:

Dongeradeel

richtlijnen o.g.v. artikel 2.3.1.1 APV (terrasvergunningen)

Richtlijnen

11. In de eerste kolom van de tabel wordt ‘Dongeraldeel” telkens vervangen door: Dongeradeel.

12. In de tabel worden na de regel:

Eemnes

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

de volgende regels ingevoegd:

Eemnes

artikel 2.25, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemnes

artikel 2.28

Algemene Plaatselijke Verordening

13. In de tabel wordt na de regel:

Eemnes

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

de volgende regel ingevoegd:

Eemnes

artikelen 3.3 en 3.4

Algemene Plaatselijke Verordening

14. In de tabel wordt na de regel:

Eemnes

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

de volgende regel ingevoegd:

Eemnes

artikel 5:23

Algemene Plaatselijke Verordening

15. In de tabel vervalt de regel:

Haarlem

artikel 61

Algemene Plaatselijke Verordening

16. In de tabel wordt de regel:

Haarlem

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

vervangen door de volgende regel:

Haarlem

artikel 2, tweede lid, jo. artikel 6

Afvalstoffenverordening

17. In de tabel vervallen de regels:

Heerlen

artikelen 2, eerste lid, en 8 tot en met 14

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Heerlen

artikel 6

Standplaatsverordening 2006

18. In de tabel wordt de regel:

Kampen

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

vervangen door de volgende regel:

Kampen

artikel 2, tweede lid, jo. artikel 6

Afvalstoffenverordening

19. In de tabel worden de regels:

Kampen

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Kampen

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

vervangen door de volgende regels:

Kampen

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Kampen

artikel 2.3.3.1

Algemene Plaatselijke Verordening

20. In de tabel vervallen de regels:

Kampen

artikel 2:9

Algemene Plaatselijke Verordening

Kampen

artikel 3, eerste en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Kampen

artikel 3.2.1, eerste en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Kampen

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

21. In de tabel worden na de regel:

Kampen

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

de volgende regels ingevoegd:

Kampen

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening 2005

Kampen

artikel 3 jo. artikelen 1 en 2

Verordening beperking sterke drank 2011

22. In de tabel vervalt de regel:

Kampen

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

23. In de tabel worden na de regel:

Laren

artikelen 2:3.3.2, 2.3.3.3, 2.3.3.4, en 2.3.3.5.

Algemene Plaatselijke Verordening

de volgende regels ingevoegd:

Laren

artikel 2.9

Algemene Plaatselijke Verordening

Laren

artikel 2.25, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Laren

artikel 2.28

Algemene Plaatselijke Verordening

24. In de tabel wordt na de regel:

Laren

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

de volgende regel ingevoegd:

Laren

artikelen 3.3 en 3.4

Algemene Plaatselijke Verordening

25. In de tabel wordt na de regel :

Laren

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

de volgende regel ingevoegd:

Laren

artikel 5.23

Algemene Plaatselijke Verordening

26. In de tabel vervalt de regel:

Neerijnen

artikel 6.1.1

Bouwverordening

27. In de tabel worden de regels:

Neerijnen

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Neerijnen

artikel 2.2.1, 2.2.2 en 2.2.3.

Algemene Plaatselijke Verordening

Neerijnen

artikelen 2.3.1, 2.3.1.2, 2.3.1.4, en 2.3.1.9

Algemene Plaatselijke Verordening

Neerijnen

artikelen 3.1.1, 3.2.1 tot en met 3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1 en 3.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Neerijnen

artikelen 3.1.1, 3.2.1 tot en met 3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1 en 3.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Neerijnen

artikelen 5.2.3.1, 5.2.3.2, en 5.2.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Neerijnen

artikelen 5.2.4.1, en 5.4.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Neerijnen

artikel 2.3.3.1, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

vervangen door de volgende regels:

Neerijnen

artikelen 2 en 3

Brandbeveiligingsverordening 2010

Neerijnen

artikel 2.25, eerste en vierde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Neerijnen

artikel 2.28

Algemene Plaatselijke Verordening

Neerijnen

artikel 2.39

Algemene Plaatselijke Verordening

Neerijnen

artikel 3.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Neerijnen

artikel 5.18

Algemene Plaatselijke Verordening

Neerijnen

artikel 5.23

Algemene Plaatselijke Verordening

28. In de tabel wordt na de regel:

Neerijnen

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

de volgende regel ingevoegd:

Neerijnen

artikelen 2 en 3

Verordening peuterspeelzalen

29. In de tabel worden na de regel:

Oisterwijk

artikel 2

Verordening Kinderopvang

de volgende regels ingevoegd:

Oldambt

artikel 2, tweede lid, jo. artikel 6

Afvalstoffenverordening

Oldambt

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Oldambt

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Oldambt

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Oldambt

artikelen 5:17 en 5:18

Algemene Plaatselijke Verordening

Oldambt

artikel 5:23

Algemene Plaatselijke Verordening

Oldambt

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Oldambt

artikel 3

Verordening exploitatie ‘alcoholvrije’ horecabedrijven

D

De tabel in paragraaf 3.2 van de bijlage wordt gewijzigd als volgt:

1. In de tabel worden de regels:

Achtkarspel

artikel 4.13, eerste lid

Bouwverordening

Achtkarspel

artikel 7.3.2, onderdelen a tot en met c

Bouwverordening

vervangen door de volgende regels:

Achtkarspelen

artikel 4.13, eerste lid

Bouwverordening

Achtkarspelen

artikel 7.3.2, onderdelen a tot en met c

Bouwverordening

2. In de tabel worden na de regel:

Andijk

artikel 8.4.1, eerste lid, onderdelen a tot en met g, en tweede lid

Bouwverordening

de volgende regels ingevoegd:

Anna Paulowna

artikel 4.10, eerste lid, jo. artkel 8 .3.1

Bouwverordening 2010

Anna Paulowna

artikel 4.12, eerste lid

Bouwverordening 2010

Anna Paulowna

artikel 8.4.1, eerste en tweede lid

Bouwverordening 2010

3. In de tabel vervalt de regel:

Arcen en Velden

artikel 2, tweede lid

Speelautomatenhallenverordening

4. In de tabel worden na de regel:

Barendrecht

artikel 2, eerste lid

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

de volgende regels ingevoegd:

Barneveld

artikelen 45, 48, 49 en 50

Algemene Plaatselijke Verordening

Barneveld

artikel 97

Algemene Plaatselijke Verordening

Barneveld

artikel 2.1.5, eerste lid, sub a tot en met c

Bouwverordening

Barneveld

artikel 4.8, eerste en tweede lid, jo. artikel 8.3.1

Bouwverordening

Barneveld

artikel 4.10, eerste lid, jo. artikel 8.3.1

Bouwverordening

Barneveld

artikel 4.11, eerste lid, sub a tot en met d, tweede lid en derde lid.

Bouwverordening

Barneveld

artikel 4.12, eerste lid

Bouwverordening

Barneveld

artikel 4.13, eerste lid

Bouwverordening

Barneveld

artikel 7.3.2, sub a tot en met c

Bouwverordening

Barneveld

Artikel 8.3.4

Bouwverordening

Barneveld

Artikel 8.3.5, tweede lid

Bouwverordening

Barneveld

Artikel 8.4.1, eerste lid, sub a tot en met g en tweede lid

Bouwverordening

Bedum

artikel 2:9, eerste en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Bedum

artikel 2:36

Algemene Plaatselijke Verordening

Bedum

artikel 2:40

Algemene Plaatselijke Verordening

Bedum

artikel 5:15

Algemene Plaatselijke Verordening

Bedum

artikel 28

Afvalstoffenverordening

Bedum

artikel 2.1.5, eerste lid, sub a tot en met c

Bouwverordening

Bedum

artikel 4.8, eerste en tweede lid, jo. artikel 8.3.1

Bouwverordening

Bedum

artikel 4.8, eerste en tweede lid, jo. artikel 8.3.1

Bouwverordening

Bedum

artikel 4.10, eerste lid, jo. artikel 8.3.1

Bouwverordening

Bedum

Artikel 4.11, eerste lid, sub a tot en met d, tweede lid en derde lid

Bouwverordening

Bedum

Artikel 4.12, eerste lid

Bouwverordening

Bedum

Artikel 4.13, eerste lid

Bouwverordening

Bedum

Artikel 7.3.2, sub a tot en met c

Bouwverordening

Bedum

Artikel 8.3.4

Bouwverordening

Bedum

Artikel 8.3.5, tweede lid

Bouwverordening

Bedum

Artikel 8.4.1, eerste lid, sub a tot en met g en tweede lid

Bouwverordening

5. In de tabel vervalt de regel:

Berkelland

artikel 2:9

Algemene Plaatselijke Verordening

6. In de tabel wordt de regel:

Berkelland

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

vervangen door de volgende regel:

Berkelland

artikel 2:25, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

7. In de tabel vervallen de regels:

Berkelland

artikel 4.10, eerste lid, jo. artikel 8.3.1

Bouwverordening

Berkelland

artikel 5:15

Algemene Plaatselijke Verordening

8. In de tabel wordt na de regel:

Blaricum

artikel 2.5.5

Algemene Plaatselijke Verordening

de volgende regel ingevoegd:

Blaricum

artikel 2.9

Algemene Plaatselijke Verordening

Blaricum

artikel 2.25, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

9. In de tabel wordt na de regel:

Blaricum

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

de volgende regel toegevoegd:

Blaricum

artikel 5.15

Algemene Plaatselijke Verordening

10. In de tabel wordt de regel:

Bloemendaal

artikel 2:9, eerste en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

vervangen door de volgende regel:

Bloemendaal

artikel 2:9, eerste lid jo. artikel 2 Aanwijzingsbesluit APV Bloemendaal 2010

Algemene Plaatselijke Verordening 20101

11. In de eerste kolom van de tabel wordt ‘Dongeraldeel’ vervangen door: Dongeradeel.

12. In de tabel worden na de regel:

Eemnes

artikel 2.5.5.

Algemene Plaatselijke Verordening

de volgende regels ingevoegd:

Eemnes

artikel 2.9

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemnes

artikel 2.25, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

13. In de tabel wordt na de regel:

Eemnes

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

de volgende regel ingevoegd:

Eemnes

artikel 5.15

Algemene Plaatselijke Verordening

14. In de tabel vervallen de regels:

Heerlen

n.v.t.

Feesttentenregeling 2009

Heerlen

artikel 2.1.5, eerste lid, sub a t/m c

Bouwverordening

Heerlen

artikel 4.8, eerste en tweede lid, jo. artikel 8.3.1

Bouwverordening

Heerlen

artikel 4.10, eerste lid, jo. artikel 8.3.1

Bouwverordening

Heerlen

artikel 4.11, eerste lid, sub a tot en met d, tweede en derde lid

Bouwverordening

Heerlen

artikel 4.12, eerste lid

Bouwverordening

Heerlen

artikel 4.13, eerste lid

Bouwverordening

Heerlen

artikel 7.3.2, sub a

tot en met c

Bouwverordening

Heerlen

Artikel 8.3.4

Bouwverordening

Heerlen

Artikel 8.3.5, tweede lid

Bouwverordening

Heerlen

Artikel 8.4.1, eerste lid, sub a tot en met g, en tweede lid

Bouwverordening

15. In de tabel vervalt de regel:

Kampen

artikel 2:9, eerste en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

16. In de tabel wordt na de regel:

Kampen

artikel 2.2.2, vijfde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

de volgende regel ingevoegd:

Kampen

artikel 2.3.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

17. In de tabel wordt de regel:

Kampen

artikel 2:40

Algemene Plaatselijke Verordening

vervangen door de volgende regels:

Kampen

artikel 2.3.3.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Kampen

artikel 3.2.0

Algemene Plaatselijke Verordening

18. In de tabel vervallen de regels:

Kampen

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Kampen

artikel 5:15

Algemene Plaatselijke Verordening

19. In de tabel wordt na de regel:

Kampen

artikel 8.4.1, eerste lid, onderdelen a tot en met g, en tweede lid

Bouwverordening

de volgende regel ingevoegd:

Kampen

artikel 23

Afvalstoffenverordening

20. In de tabel worden na de regel:

Laren

artikel 2.3.3.14.

Algemene Plaatselijke Verordening

de volgende regels ingevoegd:

Laren

artikel 2.9

Algemene Plaatselijke Verordening

Laren

artikel 2.25, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

21. In de tabel wordt na de regel:

Laren

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

De volgende regel ingevoegd:

Laren

artikel 5.15

Algemene Plaatselijke Verordening

22. In de tabel worden de regels:

Linderwaard

artikel 2.1.5, eerste lid, onderdelen a tot en met c

Bouwverordening

Linderwaard

artikel 4.10, eerste lid, jo. artikel 8.3.1

Bouwverordening

Linderwaard

artikel 4.11, eerste lid, onderdelen a tot en met d, tweede en derde lid

Bouwverordening

Linderwaard

artikel 4.12, eerste lid

Bouwverordening

Linderwaard

artikel 4.13, eerste lid

Bouwverordening

Linderwaard

artikel 4.8, eerste en tweede lid, jo. artikel 8.3.1

Bouwverordening

Linderwaard

artikel 7.3.2, onderdelen a tot en met c

Bouwverordening

Linderwaard

artikel 8.3.4

Bouwverordening

Linderwaard

artikel 8.3.5, tweede lid

Bouwverordening

Linderwaard

artikel 8.4.1, eerste lid, onderdelen a tot en met g, en tweede lid

Bouwverordening

Lingerwaard

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

vervangen door de volgende regels:

Lingewaard

artikel 2.1.5, eerste lid, onderdelen a tot en met c

Bouwverordening

Lingewaard

artikel 4.8, eerste en tweede lid, jo. artikel 8.3.1

Bouwverordening

Lingewaard

artikel 4.10, eerste lid, jo. artikel 8.3.1

Bouwverordening

Linderwaard

artikel 4.11, eerste lid, onderdelen a tot en met d, tweede en derde lid

Bouwverordening

Lingewaard

artikel 4.12, eerste lid

Bouwverordening

Lingewaard

artikel 4.13, eerste lid

Bouwverordening

Lingewaard

artikel 7.3.2, onderdelen a tot en met c

Bouwverordening

Lingewaard

artikel 8.3.4

Bouwverordening

Lingewaard

artikel 8.3.5, tweede lid

Bouwverordening

Lingewaard

artikel 8.4.1, eerste lid, onderdelen a tot en met g, en tweede lid

Bouwverordening

Lingewaard

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

23. In de tabel wordt de regel:

Neerijnen

artikel 2:40

Algemene Plaatselijke Verordening

vervangen door de volgende regel:

Neerijnen

artikel 2.40

Algemene Plaatselijke Verordening

24. In de tabel worden na de regel:

Neerijnen

artikel 2:9, eerste en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

de volgende regels ingevoegd:

Neerijnen

artikel 2.25, tweede en derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Neerijnen

artikel 2.36

Algemene Plaatselijke Verordening

Neerijnen

artikel 3.5

Algemene Plaatselijke Verordening

Neerijnen

artikel 3.9

Algemene Plaatselijke Verordening

Neerijnen

artikel 4.3

Algemene Plaatselijke Verordening

25. In de tabel wordt de regel:

Neerijnen

artikel 5.5.2.1, 5.2.2.2. en 5.2.2.3.

Algemene Plaatselijke Verordening

vervangen door de volgende regel:

Neerijnen

artikel 5.15

Algemene Plaatselijke Verordening

26. In de tabel worden na de regel:

Oisterwijk

artikel 8.4.1, eerste lid, onderdelen a tot en met g, en tweede lid

Bouwverordening

de volgende regels ingevoegd:

Oldambt

artikel 19

Afvalstoffenverordening

Oldambt

artikel 2:40

Algemene Plaatselijke Verordening

Oldambt

artikel 5:15

Algemene Plaatselijke Verordening

Oldambt

artikel 2.1.5, eerste lid, sub a tot en met c

Bouwverordening

Oldambt

Artikel 4.8, eerste en tweede lid, jo. artikel 8.3.1

Bouwverordening

Oldambt

Artikel 4.11, eerste lid, sub a tot en met d, tweede lid en derde lid

Bouwverordening

Oldambt

Artikel 4.12, eerste lid

Bouwverordening

Oldambt

Artikel 4.13, eerste lid

Bouwverordening

Oldambt

Artikel 7.3.2, sub a tot en met c

Bouwverordening

Oldambt

Artikel 8.3.4

Bouwverordening

Oldambt

Artikel 8.3.5, tweede lid

Bouwverordening

Oldambt

Artikel 8.4.1, eerste lid, sub a tot en met g, en tweede lid

Bouwverordening

Oldambt

artikel 19

Afvalstoffenverordening

ARTIKEL II

De artikelen 1, eerste lid, onderdeel i, 11, tweede lid, 18, tweede lid, en 20 van de Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem vervallen.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 juni 2011

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen.

TOELICHTING

1. Algemeen

Met de wijziging van de Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet wordt een aantal artikelen uit de regelgeving van (de)centrale overheden in de reikwijdtelijst opgenomen, verwijderd of vervangen. Deze wijzigingen zijn noodzakelijk ten einde de lijst, die indicatief is, zo actueel mogelijk te houden en daarmee de gebruikers van deze lijst, waaronder dienstverrichters, optimaal van dienst te zijn bij het beantwoorden van de vraag of de Dienstenwet van toepassing is of niet.

Daarnaast vervalt ingevolge artikel II de hulpvoorziening loketinformatie, een applicatie voor overheden. De hulpvoorziening is niet langer operationeel en kan derhalve uit de dienstenregeling centraal loket en interne markt informatie systeem worden verwijderd.

2. Administratieve Lasten

De wijzigingen in de Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet veroorzaken geen wijzigingen in de administratieve lasten van ondernemers omdat opneming in deze regeling geen materiële gevolgen heeft, maar slechts de kenbaarheid vergroot.

3. Vaste verandermomenten

Op grond van het kabinetsbeleid inzake Vaste verandermomenten treden ministeriële regelingen in werking met ingang van 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Bekendmaking geschiedt uiterlijk twee maanden voor inwerkingtreding.

In deze regeling wordt bepaald dat de wijzigingen van de Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet in werking treedt met ingang van 1 juli 2011, een van de vaste veranderdata. De bekendmaking geschiedt echter niet twee maanden voor inwerkingtreding maar enkele dagen daarvoor.

Deze afwijkende bekendmaking houdt verband met het feit dat de doelgroepen van de Regeling indicatieve reikwijdte Dienstenwet, te weten de dienstverrichters, bevoegde instanties en afnemers van diensten, ten zeerste zijn gebaat bij een snelle correctie en aanvulling van die regeling, die in de praktijk een belangrijke functie vervult bij vragen omtrent de toepasselijkheid van de Dienstenwet.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen.

Naar boven