Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatscourant 2011, 11391Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 21 juni 2011, nr. 5698036/11 houdende aanpassing van het basisbedrag van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 3, tweede lid van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000;

Besluit:

Artikel 1

  • 1. Per 1 juli 2011 wordt het basisbedrag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 vastgesteld op: € 112,94

  • 2. Per 1 juli 2011 wordt de vergoeding als bedoeld in artikel 27 van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 vastgesteld op: € 18,61

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 juni 2011

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

namens deze:

de Directeur Rechtsbestel,

J.J. Stam.