Uitwerkingsplan ‘Mortiere Fase 7’

Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat het ontwerpbesluit tot uitwerking van het bestemmingsplan ‘Mortiere’ ex artikel 3.6, lid 1, sub b van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het realiseren van 80 grondgebonden woningen in een gedeelte van het bestemmingsplan ‘Mortiere’, gedurende 6 weken, van 1 juli 2011 t/m 11 augustus 2011, ter inzage ligt bij de vakbalie in het stadskantoor.

Het plangebied betreft een gedeelte van de wijk ten noorden van het centrale park en omvat de regels ‘Groen’, ‘Tuin’, ‘Verkeer’, ‘Water’ en ‘Wonen’.

Het ontwerpuitwerkingsplan is tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.middelburg.nl onder wonen en leven/bestemmingsplannen/plannen in procedure/Mortiere Fase 7.

Daarnaast is het ontwerpuitwerkingsplan raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het plan op verschillende manieren kunt oproepen. U kunt het plan direct inzien door in het venster ‘ID’ de plancode NL.IMRO.0687.BPUMORF7-ON01 in te vullen.

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg.

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode is het noodzakelijk vooraf een afspraak te maken via telefoonnummer (0118) 675225.

Naar boven