Bekendmaking Gemeenschappelijke Regeling AQUON 2011

De dagelijks besturen van waterschap Aa en Maas te ’s-Hertogenbosch, waterschap Brabantse Delta te Breda, waterschap De Dommel te Boxtel , waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk, hoogheemraadschap Delfland te Delft , hoogheemraadschap Rijnland te Leiden, hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard te Rotterdam maken bekend dat zij hebben besloten om

  • in te stemmen met de toetreding van waterschap Rivierenland en hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden tot de gemeenschappelijke regeling AQUON 2009;

  • in te stemmen met het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling AQUON 2009 in de gemeenschappelijke regeling AQUON 2011.

Voorts hebben de dagelijks besturen van waterschap Rivierenland te Tiel en hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden te Houten besloten om toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regeling AQUON 2011.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant hebben, de colleges van gedeputeerde staten van Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland gehoord, bij besluit van 16 juni 2011 goedkeuring verleend aan het toetredingsbesluit tot de gemeenschappelijke regeling AQUON 2009 en het wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling AQUON 2009 naar de gemeenschappelijke regeling AQUON 2011.

AQUON 2011 is een openbaar lichaam in de zin van artikel 8 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. AQUON 2011 is gevestigd in ‘s-Hertogenbosch.

AQUON 2011 verricht laboratoriumonderzoek ten behoeve van de deelnemers met als doel de kwaliteit en efficiency van de taakuitvoering te bevorderen, de kwetsbaarheid te verminderen, de mogelijkheden tot continue kwaliteitsborging te benutten en de innovatiekracht te versterken.

Meer informatie?

De gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 ligt met ingang van 8 juli 2011 voor een periode van 6 weken op werkdagen tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage op de waterschapskantoren.

Voor nadere inlichtingen of meer informatie kunt u bellen met de heer ir. P.H. Kolff directeur van AQUON, tel. 0411-618555

’s-Hertogenbosch, 7 juli 2011

Namens voornoemde besturen,

Waterschap Aa en Maas,

L.H.J. Verheijen,

dijkgraaf.

P. Sennema,

secretaris-directeur.

Naar boven