Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2010, 9661Centraal Stembureau

Model P 22-1. Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau tot het vaststellen van de uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft overeenkomstig artikel P 20 van de Kieswet op 15 juni 2010, om 15:00 uur, in de daarvoor aangewezen ruimte zitting gehouden.

Het centraal stembureau heeft op deze zitting de uitslag vastgesteld en bekendgemaakt van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 9 juni 2010.

Het centraal stembureau heeft deze uitslag op grond van de processen-verbaal die ingevolge artikel O 4, eerste lid, van de Kieswet door de voorzitters van de hoofdstembureaus zijn toegezonden, als volgt vastgesteld en bekendgemaakt:

A. Overzicht van de ingeleverde kandidatenlijsten

De volgende groeperingen hebben aan de verkiezing deelgenomen:

Lijstnummer

Aanduiding

De groepering heeft bij de Kieskring(en) ingediend:

1) een lijstengroep

2) een stel gelijkluidende lijsten

3) een op zichzelf staande lijst.

Kieskringen

   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

Christen Democratisch Appèl (CDA)

2

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

2

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3

SP (Socialistische Partij)

2

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

4

VVD

2

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

5

PVV (Partij voor de Vrijheid)

2

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

6

GROENLINKS

2

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

7

ChristenUnie

2

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

8

Democraten 66 (D66)

2

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

9

Partij voor de Dieren

2

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

10

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

2

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

12

Nieuw Nederland

2

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

13

TROTS OP NEDERLAND LIJST RITA VERDONK

2

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

14

Partij voor Mens en Spirit (MenS)

2

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

15

Heel NL

2

.

.

*

*

.

*

*

*

.

.

*

.

*

*

*

.

*

*

*

16

Partij één

2

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

17

 

2

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

18

Piratenpartij

2

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

19

 

2

*

*

.

.

*

.

*

.

*

.

*

.

*

.

.

.

.

.

.

Kieskringen en naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd:

1.

Groningen

2.

Leeuwarden

3.

Assen

4.

Zwolle

5.

Lelystad

6.

Nijmegen

7.

Arnhem

8.

Utrecht

9.

Amsterdam

10.

Haarlem

11.

Den Helder

12.

's-Gravenhage

13.

Rotterdam

14.

Dordrecht

15.

Leiden

16.

Middelburg

17.

Tilburg

18.

's-Hertogenbosch

19.

Maastricht

B. Overzicht van de aantallen op de verschillende lijsten uitgebrachte stemmen

 

Kieskring

Lijstnummer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

37688

69394

40079

132669

21433

39428

144399

86569

12705

55444

2

93631

94728

75850

124432

38358

61645

158261

130668

135816

103754

3

39569

43868

28400

60448

17295

34138

79498

51312

27890

41321

4

49041

59139

55630

109685

49468

59191

168977

167652

64798

146939

5

38559

43416

37807

81775

32825

48882

109950

90392

36172

74335

6

28297

23866

16992

34887

11345

25507

52051

63903

48190

40330

7

20743

19507

12523

40248

9884

5790

43871

33099

3405

10171

8

21952

18025

15036

38171

11039

22855

54551

66745

45613

49306

9

4960

4151

3162

5664

2747

3630

9786

8753

6927

8523

10

1706

2195

1340

16337

4993

9201

30671

15925

274

1918

12

60

68

72

140

47

49

262

137

93

130

13

1273

1451

1555

3431

1469

1483

3806

3097

1067

2876

14

902

1377

894

1587

651

779

2586

2074

917

1639

15

.

.

36

102

.

52

230

104

.

.

16

60

44

47

110

46

57

128

138

189

181

17

277

245

166

451

164

372

626

520

226

448

18

441

346

237

719

278

283

682

836

603

677

19

131

118

.

.

168

.

217

.

123

.

Totaal aantal stemmen op een kandidaat per kieskring

339290

381938

289826

650856

202210

313342

860552

721924

385008

537992

Totaal aantal op een kandidaat uitgebrachte stemmen

          

Totaal aantal blanco stemmen

379

316

206

544

175

260

615

698

462

391

Totaal aantal ongeldige stemmen

510

514

388

947

429

467

1298

1137

1648

946

 

Kieskring

Lijstnummer

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Totaal aantal stemmen per groepering

1

65190

18710

17726

89094

92002

36085

87021

134938

101312

1281886

2

112169

63042

73682

114971

110122

38549

99342

120923

98862

1848805

3

55838

18234

26654

62817

51371

20393

68053

115667

81930

924696

4

138235

59925

48920

153582

174009

38738

129237

158246

98163

1929575

5

91122

43725

53912

126727

103754

33141

106890

131295

169814

1454493

6

39085

22687

21745

36652

42967

10698

32998

42612

33284

628096

7

8290

4429

6145

33222

26481

9469

8021

5821

3975

305094

8

37344

28075

22351

40368

54050

9526

38986

50608

29566

654167

9

8715

4901

4961

9581

9514

3045

6932

7936

8429

122317

10

1206

1054

1906

31087

19200

18990

4695

483

400

163581

12

138

77

52

144

136

66

80

127

132

2010

13

4498

1240

1155

4105

4057

1621

4486

5737

4530

52937

14

1921

740

538

1514

1636

544

1599

2121

2177

26196

15

116

.

41

98

103

.

105

132

136

1255

16

175

94

94

132

136

28

114

165

104

2042

17

476

252

169

515

631

158

561

746

453

7456

18

659

399

404

771

821

226

587

879

623

10471

19

113

.

54

.

.

.

.

.

.

924

Totaal aantal stemmen op een kandidaat per kieskring

565290

267584

280509

705380

690990

221277

589707

778436

633890

 

Totaal aantal op een kandidaat uitgebrachte stemmen

         

9416001

Totaal aantal blanco stemmen

500

379

373

661

655

154

524

783

754

8829

Totaal aantal ongeldige stemmen

867

2060

1341

1114

1080

313

948

1178

962

18147

C. Vaststelling van de kiesdeler

Het totaal van de op een kandidaat uitgebrachte stemmen bedraagt: 9416001

Aangezien 150 zetels te verdelen zijn, bedraagt de kiesdeler: 9416001 : 150 = 62773 51/150

D. Lijstencombinaties

De volgende lijstencombinaties zijn overeenkomstig artikel I 10 van de Kieswet aangegaan onderscheidenlijk zijn ingevolge artikel P 4, tweede lid, van die wet in aanmerking genomen:

Nummer lijstencombinatie

Nummers van de verbonden lijsten (groepen)

Aantal stemmen

Lijsten ten aanzien waarvan deze combinaties in aanmerking worden genomen

Aantallen stemmen van de lijstencombinaties

a

2

1848805

2

 
 

6

628096

6

 
    

2476901

b

7

305094

7

 
 

10

163581

10

 
    

468675

E. Verdeling van de zetels over de lijstencombinaties en de niet tot een lijstencombinatie verbonden lijsten

Lijstencombinatie, lijst

Aantal stemmen

Quotiënt bij deling door de kiesdeler

a

(2, 6)

2476901

39

b

(7, 10)

468675

7

1

 

1281886

20

3

 

924696

14

4

 

1929575

30

5

 

1454493

23

8

 

654167

10

9

 

122317

1

12

 

2010

0

13

 

52937

0

14

 

26196

0

15

 

1255

0

16

 

2042

0

17

 

7456

0

18

 

10471

0

19

 

924

0

Overeenkomstig artikel P 6 van de Kieswet wordt aan elke lijstencombinatie en aan elke lijst toegewezen het aantal zetels gelijk aan het bovenvermelde quotiënt.

Het aantal toegewezen zetels bedraagt derhalve: 144

Het aantal restzetels bedraagt: 6

F. Verdeling van de restzetels over de lijstencombinaties en de niet tot een lijstencombinatie verbonden lijsten

De restzetels zijn met toepassing van artikel P 7 van de Kieswet toegewezen aan de lijstencombinaties onderscheidenlijk lijsten die na toewijzing van de zetel het grootste gemiddeld aantal stemmen per zetel hebben.

Lijstencombinatie, lijst

Reeds toegewezen zetels

Gemiddeld aantal stemmen bij toewijzing van restzetels

Toegewezen restzetels

+1

+2

a

(2, 6)

39

61922

21/40

60412

9/41

1

b

(7, 10)

7

58584

3/8

52075

  

1

 

20

61042

4/21

58267

12/22

1

3

 

14

61646

6/15

57793

8/16

1

4

 

30

62244

11/31

60299

7/32

1

5

 

23

60603

21/24

58179

18/25

1

8

 

10

59469

8/11

54513

11/12

 

9

 

1

61158

1/2

40772

1/3

1

G. Verdeling van de aan de lijstencombinaties toegewezen zetels over de verbonden lijsten

De aan de lijstencombinaties toegewezen zetels zijn ingevolge artikel P 11 van de Kieswet als volgt verdeeld over de verbonden lijsten.

Eerst is de combinatiekiesdeler vastgesteld door het stemcijfer van de lijstencombinatie te delen door het aantal aan die combinatie toegewezen zetels. Vervolgens is de combinatiekiesdeler gedeeld op de stemcijfers van de verbonden lijsten. Aan elk van de lijsten is het aantal zetels toegewezen overeenkomend met het aldus voor de desbetreffende lijst verkregen quotiënt. De restzetels zijn toegewezen aan de lijsten die bij genoemde deling de grootste overschotten hebben.

Lijstencombinaties

Aantal stemmen

Aantal plaatsen lijstencombinatie

Combinatiekiesdeler

Quotiënt

Overschot

Toegewezen restzetels

combinatie a

2476901

40

61922

21/40

    

Lijst 2

1848805

   

29

53051

31/40

1

Lijst 6

628096

   

10

8870

30/40

 

combinatie b

468675

7

66953

4/7

    

Lijst 7

305094

   

4

37279

5/7

1

Lijst 10

163581

   

2

29673

6/7

 

H. Verdeling van de zetels over de onderscheidene groeperingen

Aanduiding van de groepering

Lijstnummer

Aantal zetels

VVD

4

31

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

2

30

PVV (Partij voor de Vrijheid)

5

24

Christen Democratisch Appèl (CDA)

1

21

SP (Socialistische Partij)

3

15

GROENLINKS

6

10

Democraten 66 (D66)

8

10

ChristenUnie

7

5

Partij voor de Dieren

9

2

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

10

2

Nieuw Nederland

12

0

TROTS OP NEDERLAND LIJST RITA VERDONK

13

0

Partij voor Mens en Spirit (MenS)

14

0

Heel NL

15

0

Partij één

16

0

 

17

0

Piratenpartij

18

0

 

19

0

I. Verdeling van de aan de lijstengroepen toegewezen zetels over de lijsten die deel uit maken van die lijstengroepen

Niet van toepassing.

J. Aantallen stemmen uitgebracht op kandidaten van lijsten van groeperingen waaraan een of meer zetels zijn toegewezen

Aanduiding van de groepering:

Christen Democratisch Appèl (CDA)

Stel gelijkluidende lijsten:

1

Totaal aantal stemmen:

1281886

Toegewezen aantal zetels:

21

Volgnummer op de lijst

Kandidaten

Aantal stemmen per kieskring

 

1

2

3

4

5

6

7

1

Balkenende, J.P. (Jan Peter) (m)

26750

40441

27655

91373

16363

30603

110095

2

Bijleveld-Schouten, A.T.B. (Ank) (v)

1324

1690

1364

12840

864

1424

5829

3

Verhagen, M.J.M. (Maxime) (m)

1536

1590

1591

3791

963

1712

5851

4

Klink, A. (Ab) (m)

1276

1163

1479

2430

618

956

3819

5

van Bijsterveldt-Vliegenthart, J.M. (Marja) (v)

250

393

264

628

219

237

870

6

de Jager, J.C. (Jan Kees) (m)

1493

2534

1416

3314

915

1359

5313

7

Atsma, J.J. (Joop) (m)

1734

16497

513

643

272

109

466

8

Blanksma-van den Heuvel, P.J.M.G. (Elly) (v)

26

121

46

74

26

66

146

9

Verburg, G. (Gerda) (v)

113

117

141

325

99

112

373

10

van Haersma Buma, S. (Sybrand) (m)

26

54

25

37

10

14

64

11

Koopmans, G.P.J. (Ger) (m)

17

32

25

134

25

49

216

12

Ormel, H.J. (Henk Jan) (m)

46

40

45

398

37

192

5925

13

Sterk, W.R.C. (Mirjam) (v)

164

149

133

254

105

222

515

14

van Hijum, Y.J. (Eddy) (m)

8

46

20

816

5

8

68

15

de Vries, J.G. (Jack) (m)

89

97

69

120

55

58

218

16

Smilde, M.C.A. (Margreeth) (v)

307

49

652

46

6

8

50

17

van Toorenburg, M.M. (Madeleine) (v)

11

8

7

22

9

25

29

18

Çörüz, C. (Coskun) (m)

31

33

9

151

32

26

199

19

Ferrier, K.G. (Kathleen) (v)

22

43

18

32

30

21

109

20

Koppejan, A.J. (Ad) (m)

4

14

11

19

8

22

36

21

Bruins Slot, H.G.J. (Hanke) (v)

18

31

15

36

30

10

97

22

de Rouwe, S. (Sander) (m)

57

2933

26

24

10

7

52

23

Knops, R.W. (Raymond) (m)

4

41

3

39

4

14

24

24

van Bochove, B.J. (Bas Jan) (m)

8

5

1

23

268

1

28

25

Jager, H. (Rikus) (m)

1456

31

69

76

11

20

62

26

Haverkamp, M.C. (Maarten) (m)

8

6

9

13

4

3

22

27

Schinkelshoek, J. (Jan) (m)

5

13

2

5

5

8

19

28

van Dijk, J.J. (Jan Jacob) (m)

10

5

3

34

5

248

62

29

Omtzigt, P.H. (Pieter) (m)

18

10

20

4193

15

18

92

30

Biskop, J.J.G.M. (Jack) (m)

3

2

2

49

1

8

6

31

Uitslag, A.S. (Sabine) (v)

257

323

308

9120

218

239

1515

32

van der Werf, M.C.I. (Marieke) (v)

6

18

6

31

6

6

36

33

Holtackers, M.P.M. (Michiel) (m)

0

5

2

8

1

13

162

34

Joldersma, F. (Ciska) (v)

4

6

22

64

3

10

29

35

Pieper, H.T.M. (Hein) (m)

85

44

123

620

8

72

123

36

Verheijen, J.A.G. (Joost) (m)

0

0

10

14

1

2

8

37

Mastwijk, J.J. (Jan) (m)

41

29

3675

78

14

14

37

38

van Helvert, M.J.F. (Martijn) (m)

1

5

5

10

4

27

19

39

de Jong, A.E. (Alwin) (m)

9

15

4

38

3

9

23

40

Geurts, J.L. (Jaco) (m)

25

43

41

299

19

40

736

41

Amhaouch, M. (Mustafa) (m)

3

1

0

8

4

7

8

42

Strijbis, A.N.J. (Arnoud) (m)

7

4

1

2

1

1

6

Aanduiding van de groepering:

Christen Democratisch Appèl (CDA)

Stel gelijkluidende lijsten:

1

Totaal aantal stemmen:

1281886

Toegewezen aantal zetels:

21

Volgnummer op de lijst

Aantal stemmen per kieskring

Totaal aantal stemmen

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

66256

9019

43573

52878

13855

13761

70248

72112

26783

70883

107054

58083

947785

2

3312

519

2067

2072

750

634

3093

3464

758

2024

3423

1585

49036

3

4039

608

2539

2467

969

735

3675

4249

1070

3292

4835

10594

56106

4

2709

387

1935

1957

568

637

2726

3150

687

1865

3102

1651

33115

5

720

102

462

434

259

182

2409

1000

185

512

625

386

10137

6

3660

554

2438

2362

828

834

3619

4068

2305

2866

4104

2470

46452

7

218

33

118

241

42

19

152

218

61

225

335

107

22003

8

134

24

74

72

45

26

106

99

24

534

3449

322

5414

9

1170

34

155

244

81

53

274

644

70

316

555

290

5166

10

52

18

48

29

63

26

44

142

11

35

39

113

850

11

90

10

29

50

37

5

46

61

44

108

548

9361

10887

12

124

7

27

38

34

6

55

48

11

137

177

66

7413

13

1378

96

270

185

151

123

359

454

67

199

284

205

5313

14

22

5

20

17

9

8

19

16

7

12

15

21

1142

15

179

36

112

139

51

40

177

220

39

137

201

100

2137

16

24

7

22

25

13

9

17

27

7

21

24

16

1330

17

17

5

18

27

16

8

34

21

4

111

717

37

1126

18

102

215

234

128

121

253

204

54

7

104

108

99

2110

19

371

48

63

50

109

40

66

109

25

41

45

27

1269

20

53

5

19

11

23

14

179

25

3064

55

25

17

3604

21

201

20

33

24

31

10

49

52

5

28

26

30

746

22

19

8

11

18

6

3

19

25

5

13

15

19

3270

23

20

7

7

8

11

2

7

12

5

24

63

4015

4310

24

9

0

4

2

5

2

6

12

2

2

12

19

409

25

34

0

25

20

16

8

34

28

38

28

40

59

2055

26

25

11

381

27

5

1

8

15

1

8

9

27

583

27

34

4

6

7

66

8

31

62

6

9

8

6

304

28

26

6

8

6

15

6

18

26

3

7

8

18

514

29

47

42

38

15

36

7

23

55

4

26

35

24

4718

30

12

2

4

4

8

0

10

14

7

1597

66

12

1807

31

574

66

296

332

133

98

524

626

125

350

529

300

15933

32

19

88

49

43

12

3

26

37

5

19

25

17

452

33

11

8

5

8

4

1

1

12

9

11

14

16

291

34

19

2

6

6

7

5

13

13

3

406

103

20

741

35

64

8

32

30

23

15

33

59

17

53

95

66

1570

36

12

4

7

0

38

3

15

26

0

20

20

21

201

37

102

1

34

49

13

4

279

189

2

18

23

33

4635

38

42

10

6

8

19

6

10

16

3

31

78

8043

8343

39

15

69

13

16

8

2

8

9

3

8

4

40

296

40

144

2

8

24

2

0

20

47

14

104

618

90

2276

41

13

12

0

2

11

8

5

6

0

13

72

1507

1680

42

6

1

2

0

5

1

44

4

2

153

21

7

268

Aanduiding van de groepering:

Christen Democratisch Appèl (CDA)

Stel gelijkluidende lijsten:

1

Totaal aantal stemmen:

1281886

Toegewezen aantal zetels:

21

Volgnummer op de lijst

Kandidaten

Aantal stemmen per kieskring

 

1

2

3

4

5

6

7

43

van der Molen, H. (Harry) (m)

12

183

9

9

0

3

15

44

van Extel-van Katwijk, A.A.H.C.M. (Anke) (v)

4

2

2

2

2

16

10

45

van Dijk, O.C. (Olger) (m)

4

7

3

6

1

11

24

46

Vreman-Muijrers, A.M.T. (Anne-Marie) (v)

1

3

3

21

0

16

190

47

Ekkel, E.D. (Dinand) (m)

4

8

4

16

59

1

9

48

Vermue-Vermue, M.M.D. (Marga) (v)

3

3

4

2

1

3

4

49

Callewaert-de Groot, A. (Arinda) (v)

0

3

0

3

0

5

6

50

Noordam-ter Maat, M.M. (Marijn) (v)

13

19

10

49

6

11

73

51

van Kuppeveld, F.J.M. (Frank) (m)

25

26

14

79

10

28

69

52

Smidt-Beudeker, M.J.M. (Monique) (v)

13

24

124

26

5

12

18

53

Karssenberg, G.A. (Gerben) (m)

4

6

1

22

6

12

73

54

Assmann, P.E.M.T. (Patricia) (v)

4

1

1

10

2

1094

209

55

Deinum, J.F. (Jan Folkert) (m)

139

15

15

3

0

7

7

56

van Lith-Woestenberg, D.P.J. (Daniëlle) (v)

3

2

3

13

1

13

10

57

Vonk-Vedder, J. (Jobke) (v)

3

4

3

4

1

2

3

58

Offinga, M.W. (Maarten) (m)

4

107

2

7

1

1

3

59

Kwast-van Duursen, M.E. (Marja) (v)

7

4

0

6

1

0

6

60

Kramer, J.D. (Jan) (m)

0

3

0

7

2

0

5

61

Moolenburgh, D.L. (David) (m)

1

1

5

0

0

1

3

62

Rijssenbeek-van Pijkeren, E. (Elsa) (v)

1

2

2

10

3

2

56

63

Mulders, A.A.W.G. (Guus) (m)

0

0

0

3

0

0

2

64

de Haas, M.B. (Martijn) (m)

0

1

5

2

0

3

3

65

van den Oord, H.C.A.M. (Erik) (m)

0

1

0

3

0

4

6

66

van de Ven, H.M.W.M. (Erna) (v)

0

1

2

4

0

147

8

67

Keijzer, M.C.G. (Mona) (v)

0

2

2

3

1

1

5

68

Homan, B.E.H. (Brigit) (v)

7

3

2

6

2

4

6

69

Cox-Sevenich, M.H. (Marij) (v)

1

3

1

10

1

2

10

70

Netjes, C.J. (Clazinus) (m)

4

7

10

51

5

5

5

71

Meulensteen, S.J.J. (Sjoerd) (m)

2

1

0

1

1

3

42

72

Ketelaars, W.G.J. (Willem) (m)

17

245

2

9

6

2

12

73

Arendsen, R. (Rex) (m)

1

2

0

5

1

1

79

74

Kloosterhof, D.Y.S. (Yang Soo) (m)

140

11

9

7

4

4

12

75

Ruys, P.H. (Peter) (m)

19

13

11

39

15

14

59

Totaal

37688

69394

40079

132669

21433

39428

144399

Aanduiding van de groepering:

Christen Democratisch Appèl (CDA)

Stel gelijkluidende lijsten:

1

Totaal aantal stemmen:

1281886

Toegewezen aantal zetels:

21

Volgnummer op de lijst

Aantal stemmen per kieskring

Totaal aantal stemmen

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

43

16

2

3

5

5

2

8

9

1

7

7

8

304

44

7

1

4

6

8

5

5

12

6

66

1879

34

2071

45

85

3

12

2

4

2

7

13

0

1

9

4

198

46

23

1

5

4

3

3

9

9

2

4

7

25

329

47

8

1

2

2

2

1

2

7

2

2

28

3

161

48

1

1

1

3

7

1

3

3

464

16

3

6

529

49

5

2

5

3

2

3

116

10

2

9

9

3

186

50

36

9

14

13

30

5

22

25

6

20

26

12

399

51

50

347

43

32

21

14

52

96

23

43

229

29

1230

52

20

60

9

15

8

3

13

27

4

9

43

14

447

53

6

20

9

5

2

1

7

3

1

0

8

2

188

54

8

7

10

4

7

3

6

7

3

19

88

22

1505

55

4

7

2

4

3

5

4

4

1

2

8

4

234

56

6

8

2

7

4

3

2

5

3

15

660

12

772

57

86

4

5

4

2

0

7

5

1

5

8

5

152

58

5

5

3

5

4

3

6

3

0

1

5

7

172

59

9

7

4

1

6

3

6

117

3

5

8

3

196

60

5

2

12

539

1

2

5

6

2

2

4

2

599

61

1

3

8

3

7

2

2

2

50

1

2

1

93

62

10

4

4

7

4

0

3

1

0

2

3

17

131

63

0

3

0

2

6

1

1

1

1

120

35

6

181

64

4

5

0

12

0

22

12

8

1

7

7

7

99

65

0

2

0

0

3

1

1

2

3

6

130

7

169

66

3

6

3

4

3

3

3

3

0

3

22

81

296

67

5

5

13

376

2

1

6

5

1

5

5

4

442

68

4

4

4

7

23

2

9

6

0

3

9

5

106

69

7

5

5

8

7

3

8

10

2

5

16

998

1102

70

13

0

3

3

1

0

4

9

3

6

3

6

138

71

2

0

0

0

0

0

1

0

0

6

12

8

79

72

5

4

2

1

0

1

5

1

1

204

54

12

583

73

6

1

1

0

3

4

2

3

0

0

0

1

110

74

5

3

3

5

7

1

5

12

3

2

9

5

247

75

46

70

55

33

27

20

67

52

8

20

53

20

641

Totaal

86569

12705

55444

65190

18710

17726

89094

92002

36085

87021

134938

101312

1281886

Aanduiding van de groepering:

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Stel gelijkluidende lijsten:

2

Totaal aantal stemmen:

1848805

Toegewezen aantal zetels:

30

Volgnummer op de lijst

Kandidaten

Aantal stemmen per kieskring

 

1

2

3

4

5

6

7

1

Cohen, M.J. (Job) (m)

77832

79678

65538

102758

31122

51417

133770

2

Albayrak, N. (Nebahat) (v)

4731

3951

2946

8723

2625

4665

11046

3

Plasterk, R.H.A. (Ronald) (m)

1436

1548

1065

2070

663

1173

2779

4

Hamer, M.I. (Mariëtte) (v)

747

711

580

926

294

500

1329

5

Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m)

95

72

66

132

58

217

760

6

Klijnsma, J. (Jetta) (v)

1191

976

951

1081

355

514

1517

7

Samsom, D.M. (Diederik) (m)

507

645

313

645

216

410

940

8

Verbeet, G.A. (Gerdi) (v)

168

147

142

230

84

156

342

9

Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m)

103

79

55

153

33

107

187

10

Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v)

408

218

278

2832

106

223

855

11

Spekman, J.L. (Hans) (m)

80

80

62

103

30

73

189

12

Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v)

42

44

16

128

19

40

73

13

van Dam, M.H.P. (Martijn) (m)

50

69

36

76

31

44

100

14

Kuiken, A.H. (Attje) (v)

61

84

41

95

41

83

119

15

Marcouch, A. (Ahmed) (m)

211

150

109

281

483

430

601

16

Vermeij, R.A. (Roos) (v)

30

21

22

34

15

26

52

17

Groot, V.A. (Ed) (m)

16

14

12

24

4

11

33

18

Dikkers, S.W. (Sjoera) (v)

11

16

7

28

13

11

27

19

Heijnen, P.M.M. (Pierre) (m)

8

10

6

11

3

11

15

20

Bouwmeester, L.T. (Lea) (v)

51

47

35

62

682

36

67

21

Recourt, J. (Jeroen) (m)

14

11

11

8

3

11

14

22

Wolbert, A.G. (Agnes) (v)

621

69

2078

82

11

19

74

23

van der Veen, E. (Eelke) (m)

11

16

14

11

6

18

27

24

Smeets, P.E. (Pauline) (v)

13

13

14

24

15

32

41

25

Çelik, M. (Metin) (m)

82

61

26

355

118

136

447

26

Jacobi, L. (Lutz) (v)

103

4399

35

48

28

22

55

27

van Dekken, T.R. (Tjeerd) (m)

2355

82

296

22

6

5

21

28

Jadnanansing, T.M. (Tanja) (v)

84

80

19

92

299

32

98

29

Monasch, J.S. (Jacques) (m)

33

552

12

33

8

8

23

30

Arib, K. (Khadija) (v)

52

46

33

108

112

126

293

31

de Lange, J. (Jeroen) (m)

7

4

11

21

8

14

16

32

Hilkens, M. (Myrthe) (v)

21

25

20

37

12

28

38

33

Leerdam, J.A.W.J. (John) (m)

48

12

11

26

176

37

42

34

Kraneveldt-van der Veen, M. (Margot) (v)

12

5

13

9

6

7

23

35

Mohandis, M. (Mohamed) (m)

22

42

33

90

100

143

172

36

Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v)

9

8

5

9

1

51

23

37

Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m)

6

4

7

6

3

6

8

38

Vos, M.L. (Mei Li) (v)

426

285

210

425

264

344

784

39

Nijboer, H. (Henk) (m)

68

21

18

23

8

9

26

40

Timmer, A.J. (Anja) (v)

12

14

35

1346

8

23

138

41

Kalma, P. (Paul) (m)

18

3

4

18

7

7

26

42

Troost, B.W.M. (Brigitte) (v)

10

6

5

5

1

3

20

43

Vos, J.C. (Jan) (m)

18

18

17

35

5

9

42

Aanduiding van de groepering:

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Stel gelijkluidende lijsten:

2

Totaal aantal stemmen:

1848805

Toegewezen aantal zetels:

30

Volgnummer op de lijst

Aantal stemmen per kieskring

Totaal aantal stemmen

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

102360

111308

85870

95855

44615

51605

93473

88748

33715

82458

100302

77779

1510203

2

11258

7718

7201

7083

6469

10955

9612

8326

1819

6612

8568

4697

129005

3

2568

1420

2165

1901

1103

1246

2394

2252

628

1815

2449

1621

32296

4

1222

494

781

915

389

525

1245

969

340

795

1137

763

14662

5

211

105

120

115

114

114

215

140

34

103

227

112

3010

6

1579

887

1169

1188

2517

507

1416

1888

240

644

894

536

20050

7

997

658

674

681

411

365

662

1045

191

546

659

417

10982

8

345

589

364

336

136

121

219

286

68

156

254

174

4317

9

175

191

135

93

148

98

148

185

43

152

197

6402

8684

10

388

163

266

326

156

145

300

294

96

270

332

220

7876

11

2127

85

96

86

61

77

121

145

26

98

97

82

3718

12

94

50

49

48

217

39

84

95

15

57

60

47

1217

13

324

97

66

70

93

54

81

97

20

77

318

71

1774

14

132

56

97

76

48

49

124

117

33

1172

442

104

2974

15

1628

2834

949

548

941

1304

598

858

114

834

661

764

14298

16

98

40

99

35

127

28

46

94

8

25

37

27

864

17

39

79

45

46

33

31

22

28

8

16

21

28

510

18

32

52

251

59

28

35

22

44

8

8

18

28

698

19

13

16

15

14

332

17

35

49

7

18

25

16

621

20

79

53

70

62

43

48

47

66

9

68

78

55

1658

21

15

17

11

9

26

12

16

8

4

9

12

11

222

22

29

15

22

14

13

25

23

30

8

21

29

21

3204

23

156

39

32

10

18

21

21

21

10

19

18

18

486

24

43

19

17

24

66

19

25

26

7

47

74

2575

3094

25

459

456

259

307

485

1952

1127

128

53

397

470

242

7560

26

64

28

21

32

45

77

31

35

12

23

32

19

5109

27

25

15

7

13

21

10

16

16

6

13

14

15

2958

28

353

1216

274

196

2242

1385

482

657

19

121

107

28

7784

29

32

56

15

14

45

22

8

47

1

8

10

7

934

30

722

756

280

132

416

668

245

284

23

282

275

268

5121

31

30

42

14

21

23

10

12

14

10

115

21

33

426

32

60

72

86

51

20

21

22

49

2

61

37

38

700

33

117

1608

165

162

165

284

133

160

14

77

67

37

3341

34

27

21

16

29

19

8

25

166

4

11

15

22

438

35

515

351

150

50

351

544

227

841

35

216

243

254

4379

36

16

16

11

34

11

21

9

26

6

13

53

448

770

37

15

17

19

16

12

10

12

28

2

466

196

18

851

38

1013

1331

856

818

354

346

586

793

113

399

552

301

10200

39

33

33

20

10

57

12

38

29

5

12

16

13

451

40

15

18

19

22

15

11

17

19

5

12

15

12

1756

41

30

115

39

31

39

26

19

28

8

11

8

15

452

42

9

3

11

9

3

18

34

6

354

14

14

5

530

43

30

23

25

38

16

31

27

32

12

10

38

21

447

Aanduiding van de groepering:

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Stel gelijkluidende lijsten:

2

Totaal aantal stemmen:

1848805

Toegewezen aantal zetels:

30

Volgnummer op de lijst

Kandidaten

Aantal stemmen per kieskring

 

1

2

3

4

5

6

7

44

Besselink, M. (Marianne) (v)

984

62

262

28

5

6

25

45

Neerings, W.J. (Wouter) (m)

8

5

0

26

4

5

17

46

Yücel, K. (Keklik) (v)

44

27

28

708

48

36

320

47

Wiemers, S.M. (Serv) (m)

4

2

2

15

3

1

8

48

Laaper-ter Steege, S.T.M. (Saskia) (v)

4

4

2

3

0

13

10

49

Spigt, J.W. (Hans) (m)

3

3

1

4

1

5

5

50

van den Berg, M.V.H. (Marije) (v)

22

32

19

40

19

14

49

51

Reuten, M.J.A. (Thijs) (m)

85

79

62

104

54

54

108

52

Oonk, B. (Ria) (v)

16

7

9

23

2

84

33

53

Terphuis, S. (Sander) (m)

28

29

13

25

23

36

52

54

Gill'ard, C.D.M. (Chantal) (v)

7

3

4

8

2

4

11

55

Adriani, A.J. (Hans) (m)

4

5

2

3

2

5

5

56

Ypma, L. (Loes) (v)

13

11

2

12

4

5

20

57

van der Tuuk, A. (Ard) (m)

54

1

67

6

0

1

4

58

Linhard, P. (Patricia) (v)

2

2

2

0

6

3

7

59

Helder, M. (Meint) (m)

6

1

0

8

2

3

7

60

Tanamal, G.S.I.A. (Grace) (v)

16

3

12

28

10

42

86

61

Polstra, I. (Inge) (v)

3

1

2

3

4

2

8

62

Akdemir, G. (Gülhan) (v)

13

10

1

44

24

20

99

63

Vermue, J.G.P. (Joyce) (v)

5

3

3

6

5

5

4

64

Hazewinkel, K.A. (Karin) (v)

224

18

44

6

1

2

9

65

Kuitenbrouwer, M.M. (Martientje) (v)

4

4

4

3

5

0

0

66

Divendal, M. (Maarten) (m)

5

0

4

9

1

2

5

67

Drees, J.M. (Marijke) (v)

197

17

55

23

9

10

18

68

Hamming, J. (Jan) (m)

5

1

1

5

1

5

11

69

d' Ancona, H. (Hedy) (v)

26

26

14

25

17

21

33

70

de Waal, L.J. (Lodewijk) (m)

26

36

28

42

24

24

55

Totaal

93631

94728

75850

124432

38358

61645

158261

Aanduiding van de groepering:

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Stel gelijkluidende lijsten:

2

Totaal aantal stemmen:

1848805

Toegewezen aantal zetels:

30

Volgnummer op de lijst

Aantal stemmen per kieskring

Totaal aantal stemmen

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

44

16

11

16

11

11

3

10

14

0

11

3

9

1487

45

15

26

17

3

11

9

44

13

6

5

10

2

226

46

215

172

124

130

158

246

174

50

29

140

156

81

2886

47

10

3

10

0

22

3

5

17

1

4

13

5

128

48

10

6

5

4

4

4

5

6

3

39

691

51

864

49

3

5

18

3

3

8

200

3

6

8

6

4

289

50

61

48

50

47

38

36

51

266

15

41

37

28

913

51

86

1140

108

76

75

51

93

101

41

86

433

99

2935

52

25

113

23

13

7

8

17

14

6

11

63

13

487

53

50

65

41

33

50

15

25

39

15

38

38

21

636

54

16

57

22

7

13

173

50

28

4

10

13

4

436

55

63

32

5

4

3

6

7

12

4

9

10

5

186

56

172

28

12

19

12

14

12

23

2

10

19

5

395

57

6

16

1

3

4

2

5

4

0

1

6

0

181

58

11

135

23

5

2

3

3

7

2

2

8

2

225

59

7

38

8

6

3

1

2

2

0

2

8

0

104

60

193

48

32

22

8

6

16

40

10

43

29

13

657

61

3

55

16

11

2

5

5

8

2

6

7

5

148

62

89

276

65

36

79

123

112

196

9

68

115

61

1440

63

0

11

2

7

6

4

4

4

235

7

8

1

320

64

5

9

13

3

8

4

3

6

1

1

7

1

365

65

10

54

11

14

6

5

8

8

0

6

8

5

155

66

8

32

126

21

4

4

2

6

0

2

6

8

245

67

12

25

22

12

13

5

10

9

2

9

11

11

470

68

6

10

5

1

4

4

3

1

3

445

49

7

567

69

40

170

52

42

24

18

40

33

9

31

31

23

675

70

59

69

76

57

29

26

46

43

9

26

46

34

755

Totaal

130668

135816

103754

112169

63042

73682

114971

110122

38549

99342

120923

98862

1848805

Aanduiding van de groepering:

SP (Socialistische Partij)

Stel gelijkluidende lijsten:

3

Totaal aantal stemmen:

924696

Toegewezen aantal zetels:

15

Volgnummer op de lijst

Kandidaten

Aantal stemmen per kieskring

 

1

2

3

4

5

6

7

1

Roemer, E.G.M. (Emile) (m)

33093

38322

24694

52543

14605

30213

69652

2

van Bommel, H. (Harry) (m)

574

655

428

933

450

519

1283

3

de Wit, J.M.A.M. (Jan) (m)

175

192

146

310

90

146

343

4

Leijten, R.M. (Renske) (v)

1769

1911

1234

2507

1038

1565

3691

5

van Raak, A.A.G.M. (Ronald) (m)

83

90

46

130

61

62

146

6

Irrgang, E. (Ewout) (m)

71

66

52

112

49

61

130

7

Karabulut, S. (Sadet) (v)

236

167

93

680

177

391

811

8

Ulenbelt, P. (Paul) (m)

33

38

19

45

14

32

61

9

van Dijk, J.J. (Jasper) (m)

70

80

50

118

43

57

123

10

Gesthuizen, S.M.J.G. (Sharon) (v)

102

110

94

175

80

162

283

11

van Gerven, H.P.J. (Henk) (m)

37

23

16

38

14

83

63

12

Smits, M. (Manja) (v)

152

116

61

131

70

75

181

13

Jansen, P.F.C. (Paulus) (m)

28

23

15

47

12

20

63

14

Bashir, F. (Farshad) (m)

29

100

12

41

32

36

72

15

Kooiman, C.J.E. (Nine) (v)

51

36

37

68

29

62

98

16

Janssen, R.A. (Rik) (m)

8

20

4

14

7

7

23

17

Heijmans, N.G.L. (Nico) (m)

3

14

4

17

12

35

21

18

van Leeuwen, H. (Hans) (m)

12

19

6

20

4

5

21

19

Hoekstra, A.J. (Arnout) (m)

10

19

12

20

6

12

32

20

van Ruitenburg, J. (Jessica) (v)

30

40

26

46

29

27

62

21

van Velzen, K. (Krista) (v)

135

126

96

195

61

126

302

22

Meyer, R.P.E. (Ron) (m)

15

12

11

31

5

19

27

23

Hijink, H.P.M. (Maarten) (m)

8

4

4

17

5

8

48

24

van Gemert, N.M. (Nicole) (v)

21

24

14

28

16

36

57

25

van Nispen, M. (Michiel) (m)

5

10

4

11

4

14

19

26

Luijben, A.P.M. (Fons) (m)

6

13

4

10

4

1

19

27

Elfrink, G.E. (Gerrie) (m)

14

11

8

32

2

74

711

28

van der Horst, J.B. (Jos) (m)

102

1222

61

29

10

10

24

29

Hemmes, H. (Hennie) (m)

1022

37

150

25

3

5

19

30

van der Molen, H. (Hilde) (v)

8

16

6

17

7

4

18

31

ten Heuw, M.A. (Mariska) (v)

19

11

53

1297

3

19

170

32

Langkamp, M.C. (Marianne) (v)

32

21

18

66

15

22

40

33

Iding, J.A.M.E. (Jules) (m)

5

5

5

5

0

12

9

34

Alberts-Oosterbaan, R. (Remine) (v)

13

9

3

13

10

4

7

35

Coşkun, T.S.J. (Theo) (m)

12

7

3

19

3

16

33

36

Wouters-van Broekhoven, A.M. (Tonnie) (v)

6

11

2

11

6

25

16

37

de Wit-Romans, M.F.A. (Riet) (v)

2

6

6

16

2

9

12

38

Gerard, B.J.M. (Bernard) (m)

7

3

6

8

4

7

4

39

Broekema, J. (Jan) (m)

79

34

605

28

7

3

12

40

Mulckhuijse, W.F. (Frans) (m)

3

1

4

3

199

1

3

41

Afalah, S. (Saíd) (m)

8

6

9

24

11

29

43

42

Brouwer, J. (Jeroen) (m)

5

8

3

12

6

12

10

43

Lourenssen, W.B.M. (Willy) (m)

5

8

27

252

1

3

54

Aanduiding van de groepering:

SP (Socialistische Partij)

Stel gelijkluidende lijsten:

3

Totaal aantal stemmen:

924696

Toegewezen aantal zetels:

15

Volgnummer op de lijst

Aantal stemmen per kieskring

Totaal aantal stemmen

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

42782

21264

34695

48491

14353

21194

54861

44095

18253

61057

104567

65836

794570

2

999

1194

1005

1090

699

829

1151

1072

279

866

1093

837

15956

3

354

234

259

326

174

186

306

286

87

259

458

8224

12555

4

3045

1474

2995

3194

785

1196

2815

2843

810

2632

3351

2260

41115

5

139

575

135

243

70

83

106

91

45

183

168

127

2583

6

158

381

137

180

70

59

134

115

39

129

131

105

2179

7

676

1389

477

646

412

892

742

394

80

456

871

417

10007

8

47

29

35

50

31

38

55

314

14

39

52

50

996

9

108

206

107

126

55

75

115

84

37

93

117

121

1785

10

192

107

154

171

393

114

278

258

44

144

282

215

3358

11

30

21

25

27

17

20

30

28

19

137

1074

74

1776

12

174

54

109

163

280

59

195

194

49

111

166

163

2503

13

365

33

27

49

24

25

37

54

14

32

50

48

966

14

109

75

62

63

76

85

105

194

19

45

74

74

1303

15

500

47

52

61

29

37

85

81

20

71

80

89

1533

16

26

6

11

21

14

16

22

89

5

17

25

39

374

17

29

8

14

14

5

10

16

17

9

156

661

35

1080

18

17

10

21

17

33

14

33

120

2

23

22

19

418

19

15

12

8

19

10

31

338

36

11

13

19

31

654

20

48

27

41

54

31

866

413

176

37

57

47

48

2105

21

247

241

172

210

247

118

225

213

74

188

237

155

3368

22

28

12

14

12

16

14

16

17

10

18

29

1333

1639

23

103

4

9

12

5

8

2

10

5

7

6

14

279

24

341

17

31

43

11

11

34

40

7

31

69

48

879

25

15

8

7

13

13

15

24

7

30

754

57

15

1025

26

11

2

7

5

5

2

10

13

240

3

9

11

375

27

10

8

6

6

5

8

4

6

6

9

16

13

949

28

9

4

8

16

11

8

8

8

9

7

24

15

1585

29

8

3

8

8

7

9

12

8

4

8

10

14

1360

30

11

19

224

79

12

9

12

15

5

8

20

20

510

31

20

14

15

17

9

10

14

16

8

17

16

8

1736

32

37

11

16

34

53

12

48

44

11

18

43

42

583

33

6

7

3

7

3

1

1

2

3

22

288

15

399

34

5

129

14

51

1

3

7

6

6

5

9

12

307

35

26

13

21

25

27

219

93

29

5

33

44

15

643

36

12

5

10

5

12

12

13

11

5

76

407

33

678

37

8

4

7

8

8

5

6

7

6

16

27

995

1150

38

7

4

3

4

7

6

3

6

3

45

723

77

927

39

5

5

8

5

2

2

9

4

1

6

6

9

830

40

5

7

11

7

2

3

6

7

1

3

6

5

277

41

63

58

27

17

40

185

67

57

11

43

49

75

822

42

167

6

13

10

2

3

7

7

3

9

4

9

296

43

3

3

2

4

1

0

4

5

1

1

7

0

381

Aanduiding van de groepering:

SP (Socialistische Partij)

Stel gelijkluidende lijsten:

3

Totaal aantal stemmen:

924696

Toegewezen aantal zetels:

15

Volgnummer op de lijst

Kandidaten

Aantal stemmen per kieskring

 

1

2

3

4

5

6

7

44

Bouman, J.W. (Willem) (m)

3

7

2

14

2

10

405

45

Gyömörei-Agelink, I.M. (Ingrid) (v)

7

8

6

7

5

12

12

46

van Gammeren, W.H. (Wim) (m)

12

4

2

14

3

4

19

47

Visscher, J.A. (Jannie) (v)

1356

116

188

38

9

6

19

48

Özeĝul-Özen, S. (Sibel) (v)

30

16

6

145

22

34

120

49

Vermeulen, P.L. (Bart) (m)

8

15

4

11

5

7

16

50

van Aelst, R. (Lies) (v)

55

56

41

75

43

36

91

Totaal

39569

43868

28400

60448

17295

34138

79498

Aanduiding van de groepering:

SP (Socialistische Partij)

Stel gelijkluidende lijsten:

3

Totaal aantal stemmen:

924696

Toegewezen aantal zetels:

15

Volgnummer op de lijst

Aantal stemmen per kieskring

Totaal aantal stemmen

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

44

8

3

5

6

5

6

2

4

5

1

9

5

502

45

15

17

10

10

63

6

21

27

5

7

12

9

259

46

136

2

13

5

3

4

1

2

0

3

3

5

235

47

20

11

6

18

6

4

13

9

7

8

12

9

1855

48

79

82

212

91

49

84

86

41

9

74

106

69

1355

49

19

3

15

18

3

7

16

117

1

4

11

9

289

50

75

42

55

87

45

51

216

92

39

109

100

79

1387

Totaal

51312

27890

41321

55838

18234

26654

62817

51371

20393

68053

115667

81930

924696

Aanduiding van de groepering:

VVD

Stel gelijkluidende lijsten:

4

Totaal aantal stemmen:

1929575

Toegewezen aantal zetels:

31

Volgnummer op de lijst

Kandidaten

Aantal stemmen per kieskring

 

1

2

3

4

5

6

7

1

Rutte, M. (Mark) (m)

36709

49573

41519

92477

41495

51776

145800

2

Schippers, E.I. (Edith) (v)

1663

1859

1625

3579

2225

2309

6467

3

Teeven, F. (Fred) (m)

1115

1632

1383

2676

2094

1654

5013

4

Hennis-Plasschaert, J.A. (Jeanine) (v)

730

843

652

1465

878

898

2562

5

Blok, S.A. (Stef) (m)

81

81

48

142

86

102

292

6

de Krom, P. (Paul) (m)

52

29

29

63

49

40

203

7

Weekers, F.H.H. (Frans) (m)

33

43

30

66

47

122

137

8

Nicolaï, A. (Atzo) (m)

65

77

53

127

69

83

238

9

Aptroot, C.B. (Charlie) (m)

89

97

66

141

96

100

272

10

de Boer, B.G. (Betty) (v)

4131

467

1109

336

150

93

327

11

Zijlstra, H. (Halbe) (m)

59

145

64

85

35

52

107

12

van Miltenburg, A. (Anouchka) (v)

40

59

43

117

75

793

363

13

ten Broeke, J.H. (Han) (m)

28

25

47

4752

26

32

944

14

Dezentjé Hamming-Bluemink, I. (Ineke) (v)

96

107

70

202

97

113

296

15

van Beek, W.I.I. (Willibrord) (m)

8

13

10

28

22

22

54

16

van Nieuwenhuizen, C. (Cora) (v)

42

40

30

56

39

68

122

17

Snijder-Hazelhoff, J.F. (Janneke) (v)

2673

636

937

600

175

103

818

18

Azmani, M. (Malik) (m)

40

20

19

674

39

19

48

19

Neppérus, H. (Helma) (v)

24

16

16

42

26

20

100

20

Elias, T.M.C. (Ton) (m)

46

24

29

66

58

47

106

21

Harbers, M.G.J. (Mark) (m)

7

6

15

29

14

29

97

22

van der Burg, B.I. (Brigitte) (v)

13

27

17

42

23

26

56

23

Venrooy-van Ark, T. (Tamara) (v)

13

27

6

26

22

11

47

24

Mulder, A. (Anne) (m)

11

20

19

46

18

18

61

25

Ziengs, E. (Erik) (m)

444

126

6979

165

22

19

55

26

van der Steur, G.A. (Ard) (m)

8

18

21

12

4

14

38

27

Dijkhoff, K.H.D.M. (Klaas) (m)

19

7

3

15

7

23

33

28

Lodders, W.J.H. (Helma) (v)

14

51

18

69

1009

13

130

29

Lucas-Smeerdijk, A.W. (Anne-Wil) (v)

57

1416

46

38

21

13

59

30

Bosman, A. (André) (m)

10

27

7

33

19

25

55

31

Schaart, A.H.M. (Afke) (v)

6

9

14

38

15

7

47

32

Leegte, R.W. (René) (m)

45

26

39

106

22

52

226

33

Straus, K.C.J. (Karin) (v)

13

7

7

17

12

35

40

34

Taverne, J. (Joost) (m)

24

6

4

15

7

16

41

35

Houwers, J. (Johan) (m)

7

8

13

60

4

50

2698

36

de Liefde, B.C. (Bart) (m)

36

37

12

62

35

35

91

37

Huizing, M.E. (Matthijs) (m)

15

5

6

11

11

8

23

38

de Caluwé, I.S.H. (Ingrid) (v)

6

2

5

27

26

13

47

39

Berckmoes-Duindam, Y. (Ybeltje) (v)

7

9

10

18

11

10

15

40

Keuper, B. (Bart) (m)

10

8

7

10

11

18

35

41

Dalenoort, A.A. (Alexander) (m)

10

1

1

16

8

2

7

42

de Vries, A. (Aukje) (v)

29

886

22

29

16

15

36

43

van Wijngaarden, J. (Jeroen) (m)

6

7

2

14

16

5

17

Aanduiding van de groepering:

VVD

Stel gelijkluidende lijsten:

4

Totaal aantal stemmen:

1929575

Toegewezen aantal zetels:

31

Volgnummer op de lijst

Aantal stemmen per kieskring

Totaal aantal stemmen

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

140244

50182

122889

119704

48155

40154

133867

146350

33794

112155

138011

72782

1617636

2

9766

3762

6865

5182

2887

2357

5762

7324

1193

4420

5502

2337

77084

3

5608

3541

6543

6733

2093

1495

5166

5795

1178

3386

4159

2120

63384

4

4328

2934

4783

2115

1801

1375

2667

3659

607

1914

2154

1579

37944

5

392

173

347

272

472

148

323

455

52

210

256

195

4127

6

160

101

145

85

160

65

164

383

22

72

97

135

2054

7

206

117

117

108

138

61

102

154

38

232

858

10304

12913

8

375

331

762

201

254

125

161

280

48

153

193

84

3679

9

401

223

397

266

301

143

311

1224

55

163

211

94

4650

10

343

148

261

282

167

88

288

277

59

170

197

135

9028

11

891

48

102

70

55

24

89

105

20

62

76

50

2139

12

359

95

184

172

126

64

191

225

40

219

516

91

3772

13

99

60

71

43

105

29

53

66

10

42

42

34

6508

14

363

145

313

221

194

232

1459

426

130

307

275

184

5230

15

62

29

65

31

49

21

62

52

10

140

1220

104

2002

16

130

38

77

84

72

35

126

116

32

1582

1398

77

4164

17

238

45

130

375

50

38

238

272

170

198

307

217

8220

18

93

81

77

35

100

70

59

98

13

34

61

25

1605

19

143

87

121

50

150

30

95

586

25

43

49

26

1649

20

203

148

200

114

291

75

123

271

30

101

100

52

2084

21

95

97

74

23

94

867

284

165

29

62

49

27

2063

22

91

50

81

56

75

125

158

666

18

71

62

29

1686

23

68

21

43

43

35

152

106

996

20

38

39

28

1741

24

81

57

85

40

542

57

88

144

19

83

53

25

1467

25

45

19

25

33

21

9

18

41

8

20

23

20

8092

26

84

73

119

15

104

75

46

556

7

32

38

9

1273

27

42

29

22

22

34

22

39

43

31

1339

228

27

1985

28

65

18

38

33

21

16

29

28

15

31

20

12

1630

29

72

23

36

46

25

10

43

27

15

35

30

16

2028

30

63

27

49

58

48

15

45

48

462

92

86

32

1201

31

71

50

61

35

126

26

68

406

6

31

40

23

1079

32

618

68

110

47

30

14

38

72

24

50

88

99

1774

33

63

36

48

26

54

20

68

54

14

58

129

4676

5377

34

50

39

39

23

44

14

19

41

9

30

39

34

494

35

21

10

22

13

10

6

12

23

4

6

24

22

3013

36

154

113

135

92

289

79

99

209

23

98

95

33

1727

37

86

65

89

14

74

99

26

534

4

33

41

5

1149

38

74

350

170

119

35

16

28

60

15

41

41

10

1085

39

35

16

37

636

16

13

13

22

20

17

24

6

935

40

314

79

18

11

35

9

24

28

2

37

80

42

778

41

18

11

5

7

34

8

6

12

0

3

12

5

166

42

28

19

24

34

27

5

28

35

10

14

26

9

1292

43

36

201

50

41

15

11

15

20

3

13

15

17

504

Aanduiding van de groepering:

VVD

Stel gelijkluidende lijsten:

4

Totaal aantal stemmen:

1929575

Toegewezen aantal zetels:

31

Volgnummer op de lijst

Kandidaten

Aantal stemmen per kieskring

 

1

2

3

4

5

6

7

44

van Woensel, P.T. (Pieter) (m)

6

8

6

5

3

4

7

45

Vuijk, R. (Ronald) (m)

3

0

1

0

1

1

6

46

Belinfante-van Gelder, M.E. (Monique) (v)

3

2

5

12

14

29

34

47

Aerden, O. (Onno) (m)

3

8

3

15

9

4

3

48

Diepemaat, J.B. (Jeroen) (m)

7

9

3

549

2

8

61

49

Laudy, P.A.J. (Paul) (m)

4

6

0

6

3

3

5

50

Hoekstra-Sikkema, J. (Jeltje) (v)

27

407

24

47

38

25

69

51

Bartelds, J. (Jakob) (m)

161

60

397

76

60

26

115

52

van der Linde, R.E. (Roald) (m)

10

2

14

6

11

5

18

53

Haseloop-Amsing, T.H. (Tanja) (v)

175

21

61

9

5

5

24

54

de Vlaming, H.D. (Henk) (m)

3

1

4

0

3

5

12

55

van der Maat, C.A. (Christophe) (m)

6

2

1

10

2

7

10

56

de Neef, D. (Daan) (m)

0

1

1

4

2

4

9

57

Verwey, J.P.G.M.A. (Johan Pieter) (m)

4

0

0

4

2

2

9

58

Roks, B.J.A. (Bernd) (m)

1

2

3

2

1

4

5

59

Ullah, K. (Kamran) (m)

4

1

0

4

22

5

11

60

Šormaz, T. (Tatjana) (v)

16

9

4

27

35

23

31

61

Borst, P.J. (Petra) (v)

11

13

8

23

13

6

80

62

van den Dungen, H.M.J. (Eric) (m)

0

2

0

5

2

8

8

63

Paymans, F.A. (Frits) (m)

8

5

4

8

18

14

40

64

Pieters, J.W. (Jan Willem) (m)

0

2

1

4

4

1

4

65

van Pelt, L.M.N. (Alex) (m)

0

0

2

0

7

2

5

66

Werger, L.J. (Laura) (v)

5

15

5

29

29

21

37

67

Hoogland, E.N.W. (Erwin) (m)

1

0

5

189

8

3

33

68

Aeijelts Averink, H. (Hans) (m)

6

3

0

9

1

1

4

69

Verveld, F. (Frank) (m)

14

2

0

7

0

3

8

70

Koppe, E.J. (Erik) (m)

0

2

2

1

2

6

10

71

Verhoeven, J.A. (Jan) (m)

2

0

2

4

0

4

8

72

Gillis, C.F.M. (Kees) (m)

4

5

3

1

3

10

9

73

van Santen, H. (Herman) (m)

23

29

19

37

34

49

79

Totaal

49041

59139

55630

109685

49468

59191

168977

Aanduiding van de groepering:

VVD

Stel gelijkluidende lijsten:

4

Totaal aantal stemmen:

1929575

Toegewezen aantal zetels:

31

Volgnummer op de lijst

Aantal stemmen per kieskring

Totaal aantal stemmen

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

44

9

13

10

5

18

9

14

110

1

7

7

1

243

45

16

5

7

4

10

5

140

30

4

5

3

6

247

46

31

30

49

13

32

10

21

18

5

16

79

753

1156

47

21

40

214

19

14

3

6

10

0

8

7

13

400

48

18

7

6

10

15

4

3

4

1

9

11

12

739

49

7

6

7

7

5

2

4

75

0

4

9

23

176

50

107

51

77

56

21

28

63

75

11

61

46

27

1260

51

58

252

59

96

28

26

76

67

21

67

176

42

1863

52

38

41

33

13

24

225

61

31

7

12

23

6

580

53

37

41

23

29

15

8

10

18

4

14

21

9

529

54

7

17

5

8

14

17

17

16

302

18

10

4

463

55

8

11

5

3

5

4

14

13

9

244

81

21

456

56

7

12

14

14

19

7

20

31

7

19

7

5

183

57

7

10

13

6

17

3

2

15

2

6

6

8

116

58

5

6

2

5

7

3

3

5

4

315

17

5

395

59

12

181

44

21

26

48

8

32

3

15

5

3

445

60

56

53

65

35

42

95

63

151

13

40

34

10

802

61

55

39

45

32

35

23

39

211

8

38

33

18

730

62

7

3

6

4

2

4

5

17

1

125

101

6

306

63

58

22

62

30

15

3

12

244

4

15

29

11

602

64

3

8

5

5

11

1

6

6

0

5

11

342

419

65

2

4

3

1

1

9

11

13

11

160

19

14

264

66

81

38

47

39

33

23

69

188

14

37

33

22

765

67

24

7

8

48

13

1

5

14

3

9

22

9

402

68

3

13

13

1

7

6

9

94

0

5

5

0

180

69

19

55

196

13

24

11

6

29

1

13

43

1

445

70

11

2

2

6

6

4

6

5

0

13

13

887

978

71

10

8

8

7

7

3

6

6

2

16

342

21

456

72

145

7

13

13

7

4

5

14

1

9

18

10

281

73

112

57

69

82

44

34

272

119

15

95

71

43

1283

Totaal

167652

64798

146939

138235

59925

48920

153582

174009

38738

129237

158246

98163

1929575

Aanduiding van de groepering:

PVV (Partij voor de Vrijheid)

Stel gelijkluidende lijsten:

5

Totaal aantal stemmen:

1454493

Toegewezen aantal zetels:

24

Volgnummer op de lijst

Kandidaten

Aantal stemmen per kieskring

 

1

2

3

4

5

6

7

1

Wilders, G. (m)

36416

40991

35669

77408

30488

46791

104511

2

Agema, M. (v)

977

1165

913

1723

892

849

2426

3

Helder, L.M.J.S. (v)

120

114

107

267

99

130

352

4

de Roon, R. (m)

40

49

51

80

348

35

121

5

Bosma, M. (m)

38

49

36

72

38

30

66

6

Fritsma, S.R. (m)

18

90

20

38

10

26

72

7

van Dijck, A.P.C. (m)

12

18

20

36

8

16

34

8

Bontes, L. (m)

12

10

8

12

2

8

21

9

Graus, D.J.G. (m)

26

13

14

31

17

21

70

10

de Mos, R. (m)

15

15

19

26

11

11

48

11

Brinkman, H. (m)

545

608

551

1207

502

525

1481

12

Lucassen, E. (m)

14

12

17

21

3

6

28

13

van Vliet, R.A. (m)

5

10

8

19

9

11

25

14

Driessen, J.H.A. (m)

6

7

4

12

7

3

18

15

Gerbrands, K. (v)

13

15

18

39

14

7

36

16

van Klaveren, J.J. (m)

11

10

5

20

105

5

13

17

Hernandez, M.M. (m)

26

27

34

121

26

9

49

18

Dille, W.R. (v)

20

6

6

14

10

5

33

19

de Jong, L.W.E. (m)

10

7

9

11

7

8

15

20

Beertema, H.J. (m)

3

5

0

8

1

5

11

21

Sharpe, J.E.J.W. (m)

3

1

4

7

3

0

8

22

Kortenoeven, W.R.F. (m)

5

17

20

17

7

7

19

23

van Bemmel, J.J.G. (m)

2

2

5

10

4

4

6

24

Elissen, A. (m)

1

5

1

9

0

1

7

25

van den Besselaar, I.H.C. (m)

4

4

2

5

3

1

3

26

Zijlstra, A.J. (m)

5

7

7

5

5

2

7

27

Kops, A. (m)

13

10

9

9

6

7

25

28

van Koppen, J.J.C. (m)

3

4

2

4

1

4

4

29

Spierings, O.F.H.P.M. (m)

10

4

0

12

2

281

149

30

Mulder, E. (m)

88

48

183

393

9

6

65

31

Maeijer, V. (v)

9

8

3

17

4

4

13

32

van de Klashorst-Faber, M.H.M. (v)

9

11

7

10

8

6

71

33

Visser, M.T.M. (v)

4

10

6

9

80

1

8

34

van den Berg, H.W. (m)

4

3

4

3

2

4

2

35

Nunes, M.C. (v)

15

13

5

16

5

5

9

36

van Haaren, V.H.C.M. (m)

0

3

0

1

2

2

0

37

Romeijn, P. (m)

3

3

0

8

1

2

19

38

van de Waal, M. (v)

9

6

8

16

4

7

22

39

Eekhuis, R.A. (m)

0

0

3

0

15

1

1

40

Dubbelman, R. (m)

4

3

0

2

16

1

2

41

van Dijk, A.J.A. (m)

1

1

5

6

17

3

0

42

de Graaf, M. (m)

2

3

0

0

4

0

5

43

van Doorn, A. (m)

0

0

2

0

3

2

3

44

van Delft, L. (m)

0

0

0

2

0

1

3

Aanduiding van de groepering:

PVV (Partij voor de Vrijheid)

Stel gelijkluidende lijsten:

5

Totaal aantal stemmen:

1454493

Toegewezen aantal zetels:

24

Volgnummer op de lijst

Aantal stemmen per kieskring

Totaal aantal stemmen

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

85561

33910

69894

85752

41220

51134

119689

97614

31534

102283

125386

160687

1376938

2

2232

692

1942

2313

1072

1114

3141

2850

769

1999

2461

1956

31486

3

237

87

176

270

82

108

305

250

85

311

620

2073

5793

4

116

32

113

80

41

37

94

91

29

92

103

88

1640

5

100

548

189

205

31

46

87

79

27

103

113

98

1955

6

42

36

48

48

164

42

84

97

10

70

48

47

1010

7

24

9

16

28

13

16

38

31

10

51

111

548

1039

8

18

8

14

13

15

52

372

35

39

46

35

49

769

9

58

29

44

46

20

32

68

68

27

56

81

1714

2435

10

36

21

28

40

111

68

64

73

34

54

44

31

749

11

1232

551

1149

1819

585

697

1791

1465

402

1119

1440

1196

18865

12

32

15

112

42

17

12

24

40

6

11

19

30

461

13

12

4

6

31

9

4

35

20

6

36

210

652

1112

14

13

2

16

12

19

7

22

21

6

9

24

25

233

15

32

9

26

37

46

16

69

73

13

24

38

34

559

16

20

7

21

24

8

6

14

11

1

19

7

14

321

17

28

6

19

10

9

11

19

23

2

19

17

22

477

18

25

5

24

23

37

6

44

51

7

13

24

21

374

19

196

7

17

15

9

5

18

20

15

13

22

20

424

20

12

8

9

10

4

18

32

79

4

9

6

11

235

21

8

7

9

9

8

8

9

12

1

11

24

16

148

22

22

12

30

11

21

10

34

39

4

24

13

7

319

23

10

2

6

6

3

11

10

108

4

16

11

6

226

24

2

4

17

3

39

8

13

17

1

10

5

24

167

25

6

1

6

2

5

4

12

35

3

3

8

10

117

26

12

5

9

9

5

29

182

12

3

18

7

6

335

27

26

8

26

15

9

10

26

65

6

10

18

21

319

28

4

2

9

1

1

5

9

7

3

254

46

5

368

29

8

7

5

6

4

4

5

4

5

12

115

25

658

30

8

4

10

13

10

1

11

11

3

6

11

12

892

31

9

6

9

18

8

38

26

117

3

19

17

8

336

32

93

3

11

22

6

6

13

15

3

9

8

16

327

33

15

12

21

12

4

2

11

13

3

7

7

12

237

34

5

3

2

6

4

288

106

22

10

14

6

4

492

35

5

4

102

25

4

2

16

11

1

8

12

8

266

36

5

70

28

32

1

0

4

3

1

1

3

3

159

37

9

3

9

2

6

4

6

92

1

3

3

1

175

38

21

7

8

15

22

6

29

23

10

18

14

11

256

39

1

2

5

5

1

0

3

2

2

1

3

4

49

40

1

1

4

2

1

0

1

3

4

8

4

3

60

41

1

1

2

2

2

0

2

1

1

7

6

11

69

42

6

1

2

1

13

2

6

6

1

4

4

1

61

43

2

0

1

3

5

0

0

4

1

2

3

1

32

44

1

0

3

2

2

0

9

63

1

1

3

2

93

Aanduiding van de groepering:

PVV (Partij voor de Vrijheid)

Stel gelijkluidende lijsten:

5

Totaal aantal stemmen:

1454493

Toegewezen aantal zetels:

24

Volgnummer op de lijst

Kandidaten

Aantal stemmen per kieskring

 

1

2

3

4

5

6

7

45

Ludriks, M.S. (m)

2

1

1

0

0

1

2

46

van der Helm, J.C. (m)

1

0

1

3

1

1

5

47

Madlener, B. (m)

4

6

1

8

2

2

5

48

van Strien, G.A. (m)

31

22

19

38

24

25

57

Totaal

38559

43416

37807

81775

32825

48882

109950

Aanduiding van de groepering:

PVV (Partij voor de Vrijheid)

Stel gelijkluidende lijsten:

5

Totaal aantal stemmen:

1454493

Toegewezen aantal zetels:

24

Volgnummer op de lijst

Aantal stemmen per kieskring

Totaal aantal stemmen

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

45

11

2

72

16

1

0

2

8

1

0

1

5

126

46

10

1

4

5

7

1

7

8

2

4

4

4

69

47

14

2

16

7

2

26

104

10

9

10

15

17

260

48

51

16

46

54

19

16

61

52

28

73

115

255

1002

Totaal

90392

36172

74335

91122

43725

53912

126727

103754

33141

106890

131295

169814

1454493

Aanduiding van de groepering:

GROENLINKS

Stel gelijkluidende lijsten:

6

Totaal aantal stemmen:

628096

Toegewezen aantal zetels:

10

Volgnummer op de lijst

Kandidaten

Aantal stemmen per kieskring

 

1

2

3

4

5

6

7

1

Halsema, F. (Femke) (v)

24145

22158

15327

32866

10621

23224

48722

2

Sap, J.C.M. (Jolande) (v)

267

156

174

372

146

391

665

3

Dibi, T. (Tofik) (m)

244

118

61

252

117

297

441

4

Peters, M. (Mariko) (v)

215

79

66

141

48

182

246

5

van Gent, W. (Ineke) (v)

2663

323

1013

331

86

176

357

6

van Tongeren, L. (Liesbeth) (v)

99

82

52

116

48

119

204

7

Klaver, J.F. (Jesse) (m)

79

39

21

93

18

130

137

8

Braakhuis, B.A.M. (Bruno) (m)

30

11

11

29

8

22

44

9

El Fassed, A. (Arjen) (m)

40

13

17

27

15

46

70

10

Voortman, L.G.J. (Linda) (v)

88

31

27

109

24

58

110

11

Grashoff, H.J. (Rik) (m)

20

6

6

25

6

20

37

12

van den Berge, C.N. (Niels) (m)

15

8

12

18

7

15

116

13

van den Berg, N.C.C. (Natasja) (v)

22

18

12

33

30

36

41

14

van Boggelen, H. (Bert) (m)

14

23

5

30

4

16

59

15

van Os, E.C.C. (Carla) (v)

19

4

4

20

10

45

37

16

van Schendel, H. (Hann) (v)

23

10

17

16

15

29

31

17

Uijlenhoet, A. (Arno) (m)

6

3

3

10

3

11

19

18

Ganzevoort, R.R. (Ruard) (m)

29

24

20

48

14

29

69

19

van Putten, N.L. (Nadya) (v)

30

10

19

27

24

25

54

20

Harika, A. (Ahmed) (m)

34

10

3

48

12

29

63

21

Barrahmun, H. (Hayat) (v)

34

23

10

52

23

95

100

22

Smeulders, P.H.M. (Paul) (m)

0

1

1

5

3

10

10

23

Mevis, G.H.E. (Gon) (m)

0

1

0

3

1

9

5

24

Kerkwijk, R.M. (René) (m)

0

4

1

5

0

4

10

25

Diks, L.I. (Isabella) (v)

63

410

39

46

13

10

44

26

Harpe, L. (Leen) (m)

3

4

3

6

2

1

10

27

Groeneveld, I. (Irona) (v)

45

247

29

37

8

8

28

28

Wijnia, J. (Jan) (m)

4

13

3

20

2

374

184

29

Thissen, C.P. (Tof) (m)

7

6

3

10

1

22

23

30

Buitenweg, K.M. (Kathalijne) (v)

59

31

33

92

36

74

115

Totaal

28297

23866

16992

34887

11345

25507

52051

Aanduiding van de groepering:

GROENLINKS

Stel gelijkluidende lijsten:

6

Totaal aantal stemmen:

628096

Toegewezen aantal zetels:

10

Volgnummer op de lijst

Aantal stemmen per kieskring

Totaal aantal stemmen

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

57792

42921

37665

36992

20385

19371

34185

40041

10023

30575

39522

30591

577126

2

1070

981

600

505

307

255

419

576

108

384

467

608

8451

3

780

1107

366

293

262

263

281

426

71

249

277

184

6089

4

510

495

193

155

497

192

191

329

31

144

158

116

3988

5

394

253

184

181

210

122

201

233

59

145

162

122

7215

6

310

499

184

164

98

79

113

206

24

81

95

64

2637

7

227

133

88

62

69

60

80

92

21

402

630

85

2466

8

102

77

256

84

33

25

24

52

5

26

21

19

879

9

399

124

67

45

88

51

68

72

7

26

48

39

1262

10

693

72

56

55

46

31

39

96

12

37

38

42

1664

11

78

35

30

25

45

146

339

101

7

21

27

16

990

12

67

62

22

13

67

22

21

34

23

29

30

15

596

13

81

213

74

59

29

28

34

49

21

26

33

19

858

14

211

25

23

19

8

10

18

18

5

7

13

6

514

15

58

63

35

16

99

10

50

66

4

29

53

21

643

16

82

77

18

29

21

14

14

30

5

16

24

31

502

17

22

10

8

10

14

4

15

12

0

25

100

14

289

18

253

89

51

31

38

14

37

60

5

15

27

16

869

19

80

295

62

50

100

515

200

106

18

62

31

21

1729

20

127

110

56

53

53

382

130

57

14

63

60

39

1343

21

203

165

64

48

54

46

53

67

6

61

85

417

1606

22

12

6

7

1

6

5

2

3

1

23

210

39

345

23

0

8

2

0

4

3

2

4

4

408

46

27

527

24

6

6

5

4

6

0

6

2

2

11

288

17

377

25

18

13

18

16

17

7

5

21

6

11

6

8

771

26

9

6

5

2

3

0

6

6

186

12

3

8

275

27

30

16

16

33

19

11

22

23

4

10

16

13

615

28

9

4

8

2

6

5

2

9

2

5

24

32

708

29

48

22

9

9

20

15

12

24

3

12

27

601

874

30

232

303

158

129

83

59

83

152

21

83

91

54

1888

Totaal

63903

48190

40330

39085

22687

21745

36652

42967

10698

32998

42612

33284

628096

Aanduiding van de groepering:

ChristenUnie

Stel gelijkluidende lijsten:

7

Totaal aantal stemmen:

305094

Toegewezen aantal zetels:

5

Volgnummer op de lijst

Kandidaten

Aantal stemmen per kieskring

 

1

2

3

4

5

6

7

1

Rouvoet, A. (André) (m)

17287

16745

10574

33403

7795

4960

36940

2

Slob, A. (Arie) (m)

744

596

579

2715

397

115

1469

3

Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (Esmé) (v)

579

597

487

1718

349

220

1537

4

Voordewind, J.S. (Joël) (m)

178

155

137

355

135

52

538

5

Ortega-Martijn, C.A. (Cynthia) (v)

140

83

58

159

119

56

206

6

Schouten, C.J. (Carola) (v)

41

21

27

75

24

25

116

7

Cramer, E.A. (Ernst) (m)

60

47

41

135

295

26

130

8

Vonk, M.A. (Martine) (v)

148

135

63

258

72

94

426

9

Anker, E.W. (Ed) (m)

514

180

260

634

149

102

682

10

Muilwijk, IJ. (IJmert) (m)

27

26

15

42

23

15

99

11

Koppelaar, R.J. (Reinier) (m)

11

7

3

22

8

1

45

12

Segers, G.M. (Gert-Jan) (m)

20

17

10

35

13

6

61

13

Kennedy-Doornbos, S.J. (Simone) (v)

15

13

9

37

15

6

58

14

Koops-Scheele, J.A. (Jacqueline) (v)

5

3

5

9

5

1

9

15

Oldenkamp, A. (André) (m)

5

11

8

17

1

2

105

16

Derks, K.P. (Klaas Pieter) (m)

9

9

4

10

1

2

6

17

Meijer, L.E. (Leon) (m)

8

23

2

24

9

14

296

18

Krins, J.T. (Theo) (m)

8

9

5

17

3

1

16

19

Bikker, M.H. (Mirjam) (v)

3

5

4

18

3

5

61

20

Scherff, H.C. (Hugo) (m)

15

3

8

20

4

2

33

21

van Eijle, R.W. (Ruud) (m)

4

17

9

20

1

17

121

22

van der Graaf, S.J.F. (Stieneke) (v)

454

47

66

52

9

0

39

23

Blokhuis, P. (Paul) (m)

8

2

5

21

6

2

219

24

Adema, P. (Piet) (m)

27

433

9

11

5

0

8

25

Hamelink, F.K. (Frans) (m)

2

1

1

7

1

0

6

26

de Rover, R.A. (Ron) (m)

3

3

1

4

1

1

8

27

Helmus, M.A. (Menno) (m)

6

7

3

8

13

8

17

28

Selderhuis, H.J. (Herman) (m)

19

8

30

164

6

3

36

29

van den Brink, G. (Gijsbert) (m)

6

2

1

7

7

3

18

30

Frissen, P.E.A.F. (Pascal) (m)

2

0

1

1

0

2

6

31

Visser, B. (Ben) (m)

2

11

4

12

189

0

5

32

Clement-de Jonge, J. (Janine) (v)

5

2

0

6

3

1

12

33

Visser, F.C. (Frank) (m)

5

7

1

4

6

4

18

34

Oosterhoff, R.E. (Remco) (m)

2

2

0

5

2

2

4

35

de Kluijver, P.G. (Peter) (m)

4

0

1

1

1

0

7

36

Companjen, M.E. (Marcel) (m)

3

1

1

11

7

0

137

37

Visser-van Eijk, S.H. (Silva) (v)

2

5

3

9

1

3

10

38

Kleijer, A. (Ard) (m)

1

1

1

3

0

2

114

39

Ceuleers, S.J. (Shamir) (m)

0

0

0

0

0

0

1

40

Vreugdenhil, H.J. (Hermen) (m)

5

4

2

3

3

3

11

41

van der Geer, J.K. (Jonathan) (m)

27

32

26

62

14

11

101

42

Philipsen, H.J.P. (Harry) (m)

4

1

1

17

0

1

0

43

Tadema, K. (Kees) (m)

1

1

2

9

74

0

12

Aanduiding van de groepering:

ChristenUnie

Stel gelijkluidende lijsten:

7

Totaal aantal stemmen:

305094

Toegewezen aantal zetels:

5

Volgnummer op de lijst

Aantal stemmen per kieskring

Totaal aantal stemmen

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

27139

2288

8247

6817

3322

4640

28702

22239

8389

6897

4926

3214

254524

2

913

81

235

187

112

175

843

846

219

124

119

63

10532

3

1188

123

386

294

181

199

927

912

197

210

224

131

10459

4

515

280

227

204

83

88

336

287

84

75

53

31

3813

5

222

88

67

71

188

458

425

334

38

162

76

33

2983

6

136

9

34

31

32

183

173

143

25

167

22

15

1299

7

126

17

25

16

15

16

63

74

25

22

21

24

1178

8

677

57

141

40

56

50

330

246

55

52

22

33

2955

9

887

240

320

352

171

131

459

525

141

64

54

25

5890

10

134

21

16

10

9

14

153

36

9

12

18

6

685

11

58

0

13

6

57

16

64

40

6

15

12

2

386

12

125

6

11

7

21

14

39

95

14

9

5

3

511

13

189

14

18

14

7

7

23

31

11

6

9

7

489

14

14

18

90

11

3

4

7

22

11

2

8

4

231

15

12

2

1

3

1

4

3

3

2

2

0

0

182

16

24

2

3

1

3

1

4

5

2

3

2

11

102

17

68

19

11

10

10

12

40

19

1

6

5

3

580

18

11

3

5

0

4

5

17

196

4

5

1

0

310

19

97

5

9

7

7

10

25

23

3

4

3

5

297

20

83

83

14

14

3

6

8

9

2

2

5

2

316

21

24

0

7

9

6

3

27

17

3

6

1

2

294

22

21

4

3

5

12

4

16

18

7

8

4

3

772

23

11

1

7

1

3

2

31

6

1

1

3

1

331

24

5

2

2

2

3

1

11

7

1

2

1

3

533

25

2

0

2

2

2

2

3

7

96

6

7

1

148

26

11

0

1

3

0

2

114

4

8

1

0

3

168

27

64

0

7

6

8

4

15

15

1

1

4

2

189

28

11

0

4

1

2

2

8

5

1

2

1

1

304

29

36

1

5

1

2

4

12

17

1

0

1

1

125

30

6

2

2

1

7

2

2

6

2

3

22

232

299

31

11

0

23

5

0

1

9

8

1

2

2

4

289

32

5

1

5

7

10

4

13

56

5

3

2

4

144

33

27

1

158

23

2

3

12

12

3

1

3

1

291

34

12

0

2

0

1

19

29

10

1

4

0

1

96

35

6

1

2

2

0

2

110

3

1

3

0

0

144

36

9

1

0

4

6

0

3

3

1

0

0

2

189

37

12

0

7

56

0

2

6

3

2

1

0

3

125

38

2

0

0

0

0

0

1

2

1

1

1

0

130

39

3

6

1

0

10

0

4

9

4

37

2

2

79

40

6

1

2

4

2

4

4

3

0

52

11

3

123

41

96

15

29

22

50

28

62

81

12

16

9

9

702

42

13

1

1

15

4

1

2

1

0

1

12

68

143

43

8

0

0

1

2

0

1

6

0

0

1

2

120

Aanduiding van de groepering:

ChristenUnie

Stel gelijkluidende lijsten:

7

Totaal aantal stemmen:

305094

Toegewezen aantal zetels:

5

Volgnummer op de lijst

Kandidaten

Aantal stemmen per kieskring

 

1

2

3

4

5

6

7

44

van der Kolk, A.E.H. (Annelies) (v)

16

4

6

21

5

4

50

45

du Chatinier, M.H. (Michel) (m)

1

0

0

1

0

0

1

46

van der Elst, C. (Kees) (m)

1

1

0

0

1

5

1

47

de Jong, D. (David) (m)

296

19

23

20

4

2

4

48

Jansen, J. (Ko) (m)

3

8

1

4

5

3

1

49

Schouwstra, G.C.A. (Gert) (m)

8

177

11

11

5

0

15

50

Schutte, D.G. (Dick) (m)

9

26

15

51

95

8

56

Totaal

20743

19507

12523

40248

9884

5790

43871

Aanduiding van de groepering:

ChristenUnie

Stel gelijkluidende lijsten:

7

Totaal aantal stemmen:

305094

Toegewezen aantal zetels:

5

Volgnummer op de lijst

Aantal stemmen per kieskring

Totaal aantal stemmen

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

44

9

2

5

7

4

1

13

10

0

4

6

1

168

45

3

0

3

0

0

2

5

39

1

1

1

0

58

46

4

0

4

0

0

0

5

3

38

5

1

0

69

47

10

2

1

3

2

4

7

2

2

4

2

2

409

48

6

2

1

0

0

2

4

4

33

8

127

4

216

49

21

2

2

2

3

2

15

13

0

3

4

0

294

50

27

4

12

13

3

11

37

26

5

6

8

8

420

Totaal

33099

3405

10171

8290

4429

6145

33222

26481

9469

8021

5821

3975

305094

Aanduiding van de groepering:

Democraten 66 (D66)

Stel gelijkluidende lijsten:

8

Totaal aantal stemmen:

654167

Toegewezen aantal zetels:

10

Volgnummer op de lijst

Kandidaten

Aantal stemmen per kieskring

 

1

2

3

4

5

6

7

1

Pechtold, A. (Alexander) (m)

15934

14291

11938

31030

8646

18004

44709

2

van der Ham, B. (Boris) (m)

1330

704

552

1762

681

1356

2473

3

Berndsen-Jansen, M.A. (Magda) (v)

1225

2017

848

1790

687

1348

2741

4

Schouw, A.G. (Gerard) (m)

19

32

14

64

15

39

90

5

Koşer-Kaya, F. (Fatma) (v)

420

164

158

1251

262

705

1544

6

Hachchi, W. (Wassila) (v)

110

40

39

141

59

155

185

7

van Veldhoven-van der Meer, S. (Stientje) (v)

74

34

38

134

37

95

182

8

Koolmees, W. (Wouter) (m)

33

29

14

52

14

43

75

9

Verhoeven, K. (Kees) (m)

15

8

8

24

25

15

43

10

Smits, M.L.H. (Marty) (m)

10

6

13

21

13

30

37

11

Swinkels, J.C.M. (Judith) (v)

52

17

31

97

35

78

129

12

Paternotte, J.M. (Jan) (m)

28

30

7

30

12

25

57

13

Dijkstra, P.A. (Pia) (v)

350

377

319

730

331

552

1205

14

Goote, M.M. (Maas) (m)

14

6

3

16

9

20

24

15

van Weyenberg, S.P.R.A. (Steven) (m)

6

2

3

10

6

5

10

16

Meindersma, C.F. (Christa) (v)

25

16

27

27

16

24

34

17

Ansems, M.C. (Mieke) (v)

24

7

16

24

12

22

43

18

Gräper-van Koolwijk, F.Q. (Fleur) (v)

2078

105

596

120

19

32

77

19

Klijnsma, M.H. (Meine Henk) (m)

31

17

5

10

5

0

8

20

Bartelse, J.A. (Jeroen) (m)

4

2

3

15

4

9

13

21

Jaeger, M.W. (Wimar) (m)

7

3

1

8

34

5

3

22

Mulder, G.J. (Gerhard) (m)

2

4

3

9

4

10

16

23

Verkoulen, M. (Michiel) (m)

5

1

0

4

0

13

13

24

van Vugt, A.A.M. (Ad) (m)

4

2

1

4

2

2

7

25

van den Akker, M.B. (Marieke) (v)

11

8

4

21

6

9

21

26

Mulder, T. (Thijs) (m)

4

2

2

23

0

12

10

27

de Zeeuw, C.W. (Kees) (m)

4

0

1

6

1

7

10

28

Wessels, P.H.B. (Paul) (m)

2

1

3

7

2

80

14

29

Sluiter, M. (Mark) (m)

21

23

221

68

10

4

16

30

Dolmans, C.P.I.M. (Constantijn) (m)

2

0

3

3

1

0

5

31

Wichard, M.F. (Marion) (v)

4

8

10

121

29

4

33

32

Vink, B.L. (Bart) (m)

3

3

5

5

5

1

14

33

Farla, R.C.A. (Robert) (m)

1

0

2

2

0

2

6

34

Boucke, R.M. (Raoul) (m)

0

1

4

2

7

4

3

35

Keulemans, M.T. (Maudy) (v)

6

2

2

4

1

6

6

36

Jedema, K.N. (Karen) (v)

4

0

5

8

2

6

5

37

Hoogendijk, A.N. (André) (m)

0

3

0

6

4

3

5

38

Petit, G.M. (Frederique) (v)

8

5

1

11

3

10

5

39

Rutjens, I.T.C. (Iwan) (m)

3

1

1

4

0

1

7

40

Oosten, M.P. (Meine) (m)

3

0

6

6

2

4

8

41

Maassen, M.M.C. (Martin) (m)

1

1

3

38

1

5

244

42

Hartogh Heys van de Lier, R. (Robin) (m)

2

3

2

5

1

38

231

Aanduiding van de groepering:

Democraten 66 (D66)

Stel gelijkluidende lijsten:

8

Totaal aantal stemmen:

654167

Toegewezen aantal zetels:

10

Volgnummer op de lijst

Aantal stemmen per kieskring

Totaal aantal stemmen

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

49726

30425

37749

30344

19880

15700

31633

42006

8130

31826

41576

23640

507187

2

5026

7238

3403

2113

2032

1700

2342

3461

394

1955

2488

1286

42296

3

4313

2253

2835

2014

1503

1284

2039

3432

385

1903

2343

1191

36151

4

105

92

99

69

72

66

433

163

21

90

65

46

1594

5

1788

1837

1048

855

1743

1505

1319

1203

155

1133

1204

543

18837

6

432

418

614

238

236

181

158

307

36

207

186

121

3863

7

318

237

208

118

414

140

414

471

36

155

216

120

3441

8

126

146

84

45

141

556

178

199

17

72

70

33

1927

9

190

227

97

53

32

20

50

39

36

16

39

16

953

10

152

228

80

42

72

57

47

55

7

32

52

16

970

11

206

228

582

120

133

67

95

230

20

109

138

70

2437

12

176

408

96

36

69

31

46

102

3

33

60

31

1280

13

2834

856

1210

783

734

530

925

1444

192

855

949

529

15705

14

57

54

26

18

58

27

35

108

3

29

35

14

556

15

33

38

32

43

101

5

18

45

4

10

10

6

387

16

99

351

97

49

82

26

40

75

2

17

30

15

1052

17

108

58

55

33

154

31

41

115

6

32

48

67

896

18

90

54

46

33

72

18

48

55

7

45

39

26

3560

19

16

6

17

9

65

12

21

34

2

6

11

3

278

20

164

19

27

9

17

18

16

10

2

17

16

4

369

21

58

14

461

10

7

8

10

14

3

5

8

7

666

22

38

36

81

12

14

10

9

21

0

6

7

153

435

23

122

38

22

3

36

8

11

11

3

12

11

17

330

24

13

22

10

29

4

4

1

8

1

8

4

7

133

25

38

21

21

14

45

14

29

25

4

31

36

27

385

26

18

12

12

3

23

4

13

5

3

32

52

1132

1362

27

13

2

7

5

18

5

5

6

8

139

584

29

850

28

11

3

10

2

4

1

4

7

0

22

119

316

608

29

6

2

12

3

4

3

5

15

0

4

11

4

432

30

10

4

3

0

11

1

33

15

3

5

1

4

104

31

15

3

13

11

5

6

9

6

1

10

16

4

308

32

20

42

16

5

18

6

10

21

1

3

4

4

186

33

8

14

8

1

31

7

6

11

0

15

6

0

120

34

3

11

4

7

25

19

15

11

1

5

7

7

136

35

9

12

5

7

7

118

43

30

0

9

12

6

285

36

92

9

8

6

11

6

9

10

2

7

12

6

208

37

58

7

0

6

7

3

2

8

2

7

6

0

127

38

33

22

22

13

52

11

16

28

3

23

16

3

285

39

2

6

6

2

13

4

5

10

1

7

4

6

83

40

11

7

14

5

12

13

110

26

3

8

6

4

248

41

7

4

4

11

1

1

2

5

0

2

4

4

338

42

14

5

7

5

5

1

4

4

1

7

5

4

344

Aanduiding van de groepering:

Democraten 66 (D66)

Stel gelijkluidende lijsten:

8

Totaal aantal stemmen:

654167

Toegewezen aantal zetels:

10

Volgnummer op de lijst

Kandidaten

Aantal stemmen per kieskring

 

1

2

3

4

5

6

7

43

van Dalen, J.A. (Jurr) (m)

30

9

104

26

3

2

22

44

Gieske-Mastenbroek, J.C. (Rineke) (v)

6

4

4

374

3

12

67

45

de Winter, P.H. (Paul) (m)

1

1

0

0

0

1

2

46

Geldhof, J. (Joke) (v)

3

4

2

2

8

1

6

47

Spangenberg-Carlier, M.I. (Marianne) (v)

2

4

1

1

5

8

7

48

van den Bos, B.R.A. (Bob) (m)

1

0

2

1

1

2

6

49

Schimmel, A.J. (Arthie) (v)

9

10

2

18

5

13

29

50

Verburgh, L.D. (Luc) (m)

21

18

9

36

11

33

51

Totaal

21952

18025

15036

38171

11039

22855

54551

Aanduiding van de groepering:

Democraten 66 (D66)

Stel gelijkluidende lijsten:

8

Totaal aantal stemmen:

654167

Toegewezen aantal zetels:

10

Volgnummer op de lijst

Aantal stemmen per kieskring

Totaal aantal stemmen

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

43

3

1

1

8

3

2

4

8

1

2

3

0

232

44

13

11

11

5

13

4

5

11

4

5

10

4

566

45

6

0

13

74

3

0

4

1

0

0

5

3

114

46

10

56

37

7

6

0

6

8

1

3

5

1

166

47

16

10

15

4

8

63

39

34

5

10

7

2

241

48

8

4

5

2

22

5

3

11

3

3

4

2

85

49

46

27

31

19

37

15

21

54

4

19

29

14

402

50

85

35

42

41

20

35

37

72

10

35

39

19

649

Totaal

66745

45613

49306

37344

28075

22351

40368

54050

9526

38986

50608

29566

654167

Aanduiding van de groepering:

Partij voor de Dieren

Stel gelijkluidende lijsten:

9

Totaal aantal stemmen:

122317

Toegewezen aantal zetels:

2

Volgnummer op de lijst

Kandidaten

Aantal stemmen per kieskring

 

1

2

3

4

5

6

7

1

Thieme, M.L. (Marianne) (v)

3586

3282

2456

4742

2176

2974

7928

2

Ouwehand, E. (Esther) (v)

465

420

332

553

317

385

1044

3

Hazekamp, A.A.H. (Anja) (v)

524

33

185

53

26

33

90

4

Wassenberg, F.P. (Frank) (m)

22

23

17

34

10

41

47

5

van Liere, A.E. (Bram) (m)

6

13

8

10

13

10

29

6

Folkerts, L. (Luuk) (m)

16

16

6

16

16

7

29

7

Pampin Zuidmeer, E. (Estefania) (v)

11

15

7

17

13

8

23

8

de Boo, M.J. (Jasmijn) (v)

23

24

22

26

32

23

42

9

van der Veer, L.R. (Luuk) (m)

11

10

15

59

16

13

178

10

van Lammeren, J.F.W. (Johnas) (m)

12

12

10

8

33

9

33

11

de Groot, M.J.E. (Marieke) (v)

13

11

10

25

20

14

25

12

van der Steeg, W. (Willem) (m)

3

4

1

5

5

6

11

13

van Genne, B. (Barbara) (v)

24

11

7

6

26

7

22

14

Voss, S.H.D. (Harry) (m)

14

21

11

46

9

14

186

15

Oomen, A.J.M.M. (Ton) (m)

5

5

4

5

2

51

18

16

van Gelder, A.M.E. (Annemarie) (v)

24

205

31

36

15

18

32

17

Cruiming, J.P. (Jan Peter) (m)

201

46

40

23

18

17

49

Totaal

4960

4151

3162

5664

2747

3630

9786

Aanduiding van de groepering:

Partij voor de Dieren

Stel gelijkluidende lijsten:

9

Totaal aantal stemmen:

122317

Toegewezen aantal zetels:

2

Volgnummer op de lijst

Aantal stemmen per kieskring

Totaal aantal stemmen

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

7195

5291

6756

7056

3784

4144

8155

7467

2524

5936

6796

6343

98591

2

969

835

1011

956

619

482

855

1486

361

560

598

465

12713

3

92

84

81

103

52

51

109

75

21

70

55

99

1836

4

47

54

49

47

32

32

38

54

12

50

73

1207

1889

5

35

27

255

87

14

18

25

38

19

31

24

32

694

6

122

19

27

26

16

20

18

16

6

9

15

18

418

7

23

22

24

31

25

26

35

92

9

21

18

17

437

8

36

44

50

50

38

32

61

38

21

53

35

41

691

9

18

23

14

23

9

17

24

17

11

15

20

19

512

10

21

231

62

91

12

15

26

24

6

18

21

18

662

11

24

31

25

21

204

40

90

59

15

26

39

24

716

12

56

6

7

10

4

7

14

13

2

7

5

7

173

13

31

189

59

93

11

20

15

26

10

18

29

21

625

14

21

20

30

27

15

14

24

32

8

25

39

21

577

15

6

8

5

4

5

4

5

6

4

30

103

23

293

16

29

14

25

49

24

17

37

29

6

26

27

20

664

17

28

29

43

41

37

22

50

42

10

37

39

54

826

Totaal

8753

6927

8523

8715

4901

4961

9581

9514

3045

6932

7936

8429

122317

Aanduiding van de groepering:

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

Stel gelijkluidende lijsten:

10

Totaal aantal stemmen:

163581

Toegewezen aantal zetels:

2

Volgnummer op de lijst

Kandidaten

Aantal stemmen per kieskring

 

1

2

3

4

5

6

7

1

van der Staaij, C.G. (Kees) (m)

1588

2028

1246

15151

4370

8798

28728

2

Dijkgraaf, E. (Elbert) (m)

27

37

24

167

58

75

408

3

Bisschop, R. (Roelof) (m)

23

20

29

615

42

180

650

4

Stoop, S. (Servaas) (m)

2

5

2

8

6

12

56

5

Tanis, J.P. (Hans) (m)

0

6

1

9

5

6

13

6

van Dijk, D.J.H. (Diederik) (m)

4

0

4

19

13

6

28

7

Schipaanboord, G.P. (Geert) (m)

5

7

7

9

1

12

47

8

Weggeman, A. (Arnold) (m)

3

0

1

12

2

7

13

9

van Duijn, W.J. (Wim) (m)

3

5

0

6

6

2

36

10

Zevenbergen, P.A. (Peter) (m)

3

4

1

9

3

11

52

11

van Bemmel, A.J.C. (Christian) (m)

2

0

0

12

0

5

21

12

de Knegt, L. (Leendert) (m)

4

0

7

7

5

12

288

13

van Dijk, D. (Dirk) (m)

6

5

3

82

7

4

18

14

Bogerd, M. (Rien) (m)

0

5

0

14

342

4

24

15

van Meeuwen, D. (Dick) (m)

2

0

0

4

2

8

4

16

van Oostenbrugge, T. (Teun) (m)

3

1

1

4

0

0

6

17

Bosma, E.G. (Ewart) (m)

3

2

3

147

0

2

27

18

Noeverman, J. (Jan) (m)

1

2

0

1

0

0

4

19

Bakker, T. (Tom) (m)

7

59

1

9

1

4

4

20

Donk, R.A.C. (Richard) (m)

1

0

0

10

3

1

38

21

Luteijn, J.J. (Jan) (m)

2

0

0

1

0

4

5

22

de Haas, M. (Marcel) (m)

1

0

1

4

1

5

49

23

Barth, L.G.I. (Leo) (m)

2

0

0

2

0

0

1

24

Schalk, P. (Peter) (m)

0

0

1

2

1

6

17

25

van Heteren, A. (Adri) (m)

3

1

1

7

107

8

15

26

Kievit, H. (Henk) (m)

2

1

1

6

1

7

63

27

Dorst, A.I.G. (Ad) (m)

1

0

0

1

0

0

4

28

Massink, H.F. (Henk) (m)

0

0

2

2

1

1

4

29

de Vries, W. (Wim) (m)

3

1

1

5

2

13

26

30

Benschop, J.W. (Jan Willem) (m)

5

6

3

12

14

8

22

Totaal

1706

2195

1340

16337

4993

9201

30671

Aanduiding van de groepering:

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

Stel gelijkluidende lijsten:

10

Totaal aantal stemmen:

163581

Toegewezen aantal zetels:

2

Volgnummer op de lijst

Aantal stemmen per kieskring

Totaal aantal stemmen

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

14305

238

1809

1141

965

1626

29363

17669

18265

4452

428

323

152493

2

217

6

20

14

27

150

369

295

171

41

19

9

2134

3

999

4

17

14

10

28

356

311

129

38

7

8

3480

4

23

1

2

7

6

8

403

39

44

10

0

5

639

5

13

1

8

3

1

4

164

11

18

13

0

1

277

6

35

0

2

0

12

4

33

47

19

5

2

5

238

7

30

1

6

6

4

15

30

84

116

2

3

3

388

8

5

1

2

0

3

2

19

110

3

4

1

1

189

9

8

1

19

4

3

5

23

390

5

0

1

5

522

10

5

7

2

2

3

21

94

16

10

7

0

3

253

11

13

1

2

1

1

4

24

52

5

0

0

1

144

12

30

2

7

2

1

1

4

9

7

4

1

1

392

13

9

3

3

0

2

5

4

3

4

4

3

2

167

14

6

1

3

1

2

1

21

3

9

4

2

3

445

15

5

0

1

1

4

4

72

6

8

11

0

1

133

16

2

0

0

1

0

1

8

5

65

5

1

0

103

17

28

0

1

1

1

0

8

3

2

1

1

2

232

18

8

0

0

0

1

4

8

3

3

4

0

0

39

19

2

1

0

0

2

2

3

4

0

0

1

3

103

20

4

0

0

1

0

0

12

1

1

0

3

4

79

21

1

0

0

0

0

1

4

6

10

73

1

3

111

22

6

0

1

1

1

1

1

18

4

0

0

6

100

23

2

1

0

0

0

3

2

40

1

1

1

0

56

24

48

0

1

0

1

2

5

19

1

0

1

2

107

25

8

0

3

1

0

3

13

3

2

1

0

0

176

26

10

0

0

0

0

0

6

4

7

0

0

0

108

27

1

0

0

1

1

1

1

5

64

1

1

0

82

28

21

1

1

0

2

1

7

5

0

2

0

0

50

29

19

0

2

0

0

4

8

13

7

1

1

1

107

30

62

4

6

4

1

5

22

26

10

11

5

8

234

Totaal

15925

274

1918

1206

1054

1906

31087

19200

18990

4695

483

400

163581

K. Toewijzing van de zetels aan de kandidaten en rangschikking van de kandidaten per lijst

Aanduiding van de groepering:

Christen Democratisch Appèl (CDA)

Lijstnummer:

1

Toegewezen aantal zetels:

21

Met toepassing van de artikelen P 15 en P 16 van de Kieswet zijn de volgende kandidaten van deze lijst die een aantal stemmen hebben verkregen, groter dan 25% van de kiesdeler, gekozen:

Naam

Woonplaats

Aantal stemmen

Balkenende, J.P. (Jan Peter) (m)

Capelle aan den IJssel

947785

Verhagen, M.J.M. (Maxime) (m)

Voorburg

56106

Bijleveld-Schouten, A.T.B. (Ank) (v)

Goor

49036

de Jager, J.C. (Jan Kees) (m)

Rotterdam

46452

Klink, A. (Ab) (m)

Rotterdam

33115

Atsma, J.J. (Joop) (m)

Surhuisterveen

22003

Uitslag, A.S. (Sabine) (v)

Welsum

15933

Vervolgens zijn de aan de lijst toegewezen zetels die nog niet aan een kandidaat zijn toegewezen, met toepassing van de artikelen P 17 en P 18 van de Kieswet aan de volgende kandidaten van deze lijst toegewezen:

Naam

Woonplaats

Aantal stemmen op de lijst

van Bijsterveldt-Vliegenthart, J.M. (Marja) (v)

Schipluiden

10137

Blanksma-van den Heuvel, P.J.M.G. (Elly) (v)

Eindhoven

5414

Verburg, G. (Gerda) (v)

Woerden

5166

van Haersma Buma, S. (Sybrand) (m)

Voorburg

850

Koopmans, G.P.J. (Ger) (m)

Velden

10887

Ormel, H.J. (Henk Jan) (m)

Hengelo Gld

7413

Sterk, W.R.C. (Mirjam) (v)

Houten

5313

van Hijum, Y.J. (Eddy) (m)

Laag Zuthem

1142

de Vries, J.G. (Jack) (m)

Leiderdorp

2137

Smilde, M.C.A. (Margreeth) (v)

Eelde

1330

van Toorenburg, M.M. (Madeleine) (v)

Rosmalen

1126

Çörüz, C. (Coskun) (m)

Haarlem

2110

Ferrier, K.G. (Kathleen) (v)

Leusden

1269

Koppejan, A.J. (Ad) (m)

Zoutelande

3604

De kandidaten zijn met toepassing van artikel P 19 van de Kieswet ten aanzien van iedere lijst gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven, met uitzondering van de hierna te vermelden lijsten, ten aanzien waarvan de kandidaten als volgt zijn gerangschikt:

Aanduiding van de groepering:

Christen Democratisch Appèl (CDA)

Stel gelijkluidende lijsten:

1

Kandidaten in de volgorde van de rangschikking:

Naam

Balkenende, J.P. (Jan Peter) (m)

Verhagen, M.J.M. (Maxime) (m)

Bijleveld-Schouten, A.T.B. (Ank) (v)

de Jager, J.C. (Jan Kees) (m)

Klink, A. (Ab) (m)

Atsma, J.J. (Joop) (m)

Uitslag, A.S. (Sabine) (v)

van Bijsterveldt-Vliegenthart, J.M. (Marja) (v)

Blanksma-van den Heuvel, P.J.M.G. (Elly) (v)

Verburg, G. (Gerda) (v)

van Haersma Buma, S. (Sybrand) (m)

Koopmans, G.P.J. (Ger) (m)

Ormel, H.J. (Henk Jan) (m)

Sterk, W.R.C. (Mirjam) (v)

van Hijum, Y.J. (Eddy) (m)

de Vries, J.G. (Jack) (m)

Smilde, M.C.A. (Margreeth) (v)

van Toorenburg, M.M. (Madeleine) (v)

Çörüz, C. (Coskun) (m)

Ferrier, K.G. (Kathleen) (v)

Koppejan, A.J. (Ad) (m)

Bruins Slot, H.G.J. (Hanke) (v)

de Rouwe, S. (Sander) (m)

Knops, R.W. (Raymond) (m)

van Bochove, B.J. (Bas Jan) (m)

Jager, H. (Rikus) (m)

Haverkamp, M.C. (Maarten) (m)

Schinkelshoek, J. (Jan) (m)

van Dijk, J.J. (Jan Jacob) (m)

Omtzigt, P.H. (Pieter) (m)

Biskop, J.J.G.M. (Jack) (m)

van der Werf, M.C.I. (Marieke) (v)

Holtackers, M.P.M. (Michiel) (m)

Joldersma, F. (Ciska) (v)

Pieper, H.T.M. (Hein) (m)

Verheijen, J.A.G. (Joost) (m)

Mastwijk, J.J. (Jan) (m)

van Helvert, M.J.F. (Martijn) (m)

de Jong, A.E. (Alwin) (m)

Geurts, J.L. (Jaco) (m)

Amhaouch, M. (Mustafa) (m)

Strijbis, A.N.J. (Arnoud) (m)

van der Molen, H. (Harry) (m)

van Extel-van Katwijk, A.A.H.C.M. (Anke) (v)

van Dijk, O.C. (Olger) (m)

Vreman-Muijrers, A.M.T. (Anne-Marie) (v)

Ekkel, E.D. (Dinand) (m)

Vermue-Vermue, M.M.D. (Marga) (v)

Callewaert-de Groot, A. (Arinda) (v)

Noordam-ter Maat, M.M. (Marijn) (v)

van Kuppeveld, F.J.M. (Frank) (m)

Smidt-Beudeker, M.J.M. (Monique) (v)

Karssenberg, G.A. (Gerben) (m)

Assmann, P.E.M.T. (Patricia) (v)

Deinum, J.F. (Jan Folkert) (m)

van Lith-Woestenberg, D.P.J. (Daniëlle) (v)

Vonk-Vedder, J. (Jobke) (v)

Offinga, M.W. (Maarten) (m)

Kwast-van Duursen, M.E. (Marja) (v)

Kramer, J.D. (Jan) (m)

Moolenburgh, D.L. (David) (m)

Rijssenbeek-van Pijkeren, E. (Elsa) (v)

Mulders, A.A.W.G. (Guus) (m)

de Haas, M.B. (Martijn) (m)

van den Oord, H.C.A.M. (Erik) (m)

van de Ven, H.M.W.M. (Erna) (v)

Keijzer, M.C.G. (Mona) (v)

Homan, B.E.H. (Brigit) (v)

Cox-Sevenich, M.H. (Marij) (v)

Netjes, C.J. (Clazinus) (m)

Meulensteen, S.J.J. (Sjoerd) (m)

Ketelaars, W.G.J. (Willem) (m)

Arendsen, R. (Rex) (m)

Kloosterhof, D.Y.S. (Yang Soo) (m)

Ruys, P.H. (Peter) (m)

Aanduiding van de groepering:

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Lijstnummer:

2

Toegewezen aantal zetels:

30

Met toepassing van de artikelen P 15 en P 16 van de Kieswet zijn de volgende kandidaten van deze lijst die een aantal stemmen hebben verkregen, groter dan 25% van de kiesdeler, gekozen:

Naam

Woonplaats

Aantal stemmen

Cohen, M.J. (Job) (m)

Amsterdam

1510203

Albayrak, N. (Nebahat) (v)

Rotterdam

129005

Plasterk, R.H.A. (Ronald) (m)

Bussum

32296

Klijnsma, J. (Jetta) (v)

's-Gravenhage

20050

Vervolgens zijn de aan de lijst toegewezen zetels die nog niet aan een kandidaat zijn toegewezen, met toepassing van de artikelen P 17 en P 18 van de Kieswet aan de volgende kandidaten van deze lijst toegewezen:

Naam

Woonplaats

Aantal stemmen

op de lijst

Hamer, M.I. (Mariëtte) (v)

Maassluis

14662

Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m)

Wageningen

3010

Samsom, D.M. (Diederik) (m)

Leiden

10982

Verbeet, G.A. (Gerdi) (v)

Amsterdam

4317

Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m)

Heerlen

8684

Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v)

Enschede

7876

Spekman, J.L. (Hans) (m)

Utrecht

3718

Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v)

's-Gravenhage

1217

van Dam, M.H.P. (Martijn) (m)

Utrecht

1774

Kuiken, A.H. (Attje) (v)

Breda

2974

Marcouch, A. (Ahmed) (m)

Amsterdam

14298

Vermeij, R.A. (Roos) (v)

's-Gravenhage

864

Groot, V.A. (Ed) (m)

Amsterdam

510

Dikkers, S.W. (Sjoera) (v)

Haarlem

698

Heijnen, P.M.M. (Pierre) (m)

's-Gravenhage

621

Bouwmeester, L.T. (Lea) (v)

Almere

1658

Recourt, J. (Jeroen) (m)

Noord (AW)

222

Wolbert, A.G. (Agnes) (v)

Annen

3204

van der Veen, E. (Eelke) (m)

Nieuwegein

486

Smeets, P.E. (Pauline) (v)

Sittard

3094

Çelik, M. (Metin) (m)

Rotterdam

7560

Jacobi, L. (Lutz) (v)

Wergea

5109

van Dekken, T.R. (Tjeerd) (m)

Groningen

2958

Jadnanansing, T.M. (Tanja) (v)

Amsterdam

7784

Monasch, J.S. (Jacques) (m)

Sneek

934

Arib, K. (Khadija) (v)

Amsterdam

5121

De kandidaten zijn met toepassing van artikel P 19 van de Kieswet ten aanzien van iedere lijst gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven, met uitzondering van de hierna te vermelden lijsten, ten aanzien waarvan de kandidaten als volgt zijn gerangschikt:

Aanduiding van de groepering:

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Stel gelijkluidende lijsten:

2

Kandidaten in de volgorde van de rangschikking:

Naam

Cohen, M.J. (Job) (m)

Albayrak, N. (Nebahat) (v)

Plasterk, R.H.A. (Ronald) (m)

Klijnsma, J. (Jetta) (v)

Hamer, M.I. (Mariëtte) (v)

Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m)

Samsom, D.M. (Diederik) (m)

Verbeet, G.A. (Gerdi) (v)

Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m)

Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v)

Spekman, J.L. (Hans) (m)

Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v)

van Dam, M.H.P. (Martijn) (m)

Kuiken, A.H. (Attje) (v)

Marcouch, A. (Ahmed) (m)

Vermeij, R.A. (Roos) (v)

Groot, V.A. (Ed) (m)

Dikkers, S.W. (Sjoera) (v)

Heijnen, P.M.M. (Pierre) (m)

Bouwmeester, L.T. (Lea) (v)

Recourt, J. (Jeroen) (m)

Wolbert, A.G. (Agnes) (v)

van der Veen, E. (Eelke) (m)

Smeets, P.E. (Pauline) (v)

Çelik, M. (Metin) (m)

Jacobi, L. (Lutz) (v)

van Dekken, T.R. (Tjeerd) (m)

Jadnanansing, T.M. (Tanja) (v)

Monasch, J.S. (Jacques) (m)

Arib, K. (Khadija) (v)

de Lange, J. (Jeroen) (m)

Hilkens, M. (Myrthe) (v)

Leerdam, J.A.W.J. (John) (m)

Kraneveldt-van der Veen, M. (Margot) (v)

Mohandis, M. (Mohamed) (m)

Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v)

Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m)

Vos, M.L. (Mei Li) (v)

Nijboer, H. (Henk) (m)

Timmer, A.J. (Anja) (v)

Kalma, P. (Paul) (m)

Troost, B.W.M. (Brigitte) (v)

Vos, J.C. (Jan) (m)

Besselink, M. (Marianne) (v)

Neerings, W.J. (Wouter) (m)

Yücel, K. (Keklik) (v)

Wiemers, S.M. (Serv) (m)

Laaper-ter Steege, S.T.M. (Saskia) (v)

Spigt, J.W. (Hans) (m)

van den Berg, M.V.H. (Marije) (v)

Reuten, M.J.A. (Thijs) (m)

Oonk, B. (Ria) (v)

Terphuis, S. (Sander) (m)

Gill'ard, C.D.M. (Chantal) (v)

Adriani, A.J. (Hans) (m)

Ypma, L. (Loes) (v)

van der Tuuk, A. (Ard) (m)

Linhard, P. (Patricia) (v)

Helder, M. (Meint) (m)

Tanamal, G.S.I.A. (Grace) (v)

Polstra, I. (Inge) (v)

Akdemir, G. (Gülhan) (v)

Vermue, J.G.P. (Joyce) (v)

Hazewinkel, K.A. (Karin) (v)

Kuitenbrouwer, M.M. (Martientje) (v)

Divendal, M. (Maarten) (m)

Drees, J.M. (Marijke) (v)

Hamming, J. (Jan) (m)

d' Ancona, H. (Hedy) (v)

de Waal, L.J. (Lodewijk) (m)

Aanduiding van de groepering:

SP (Socialistische Partij)

Lijstnummer:

3

Toegewezen aantal zetels:

15

Met toepassing van de artikelen P 15 en P 16 van de Kieswet zijn de volgende kandidaten van deze lijst die een aantal stemmen hebben verkregen, groter dan 25% van de kiesdeler, gekozen:

Naam

Woonplaats

Aantal stemmen

Roemer, E.G.M. (Emile) (m)

Boxmeer

794570

Leijten, R.M. (Renske) (v)

Haarlem

41115

van Bommel, H. (Harry) (m)

Diemen

15956

Vervolgens zijn de aan de lijst toegewezen zetels die nog niet aan een kandidaat zijn toegewezen, met toepassing van de artikelen P 17 en P 18 van de Kieswet aan de volgende kandidaten van deze lijst toegewezen:

Naam

Woonplaats

Aantal stemmen

op de lijst

de Wit, J.M.A.M. (Jan) (m)

Heerlen

12555

van Raak, A.A.G.M. (Ronald) (m)

Amsterdam

2583

Irrgang, E. (Ewout) (m)

Amsterdam

2179

Karabulut, S. (Sadet) (v)

Amsterdam

10007

Ulenbelt, P. (Paul) (m)

Leiden

996

van Dijk, J.J. (Jasper) (m)

Amsterdam

1785

Gesthuizen, S.M.J.G. (Sharon) (v)

's-Gravenhage

3358

van Gerven, H.P.J. (Henk) (m)

Oss

1776

Smits, M. (Manja) (v)

's-Gravenhage

2503

Jansen, P.F.C. (Paulus) (m)

Utrecht

966

Bashir, F. (Farshad) (m)

Zoetermeer

1303

Kooiman, C.J.E. (Nine) (v)

Nieuwegein

1533

De kandidaten zijn met toepassing van artikel P 19 van de Kieswet ten aanzien van iedere lijst gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven, met uitzondering van de hierna te vermelden lijsten, ten aanzien waarvan de kandidaten als volgt zijn gerangschikt:

Aanduiding van de groepering:

SP (Socialistische Partij)

Stel gelijkluidende lijsten:

3

Kandidaten in de volgorde van de rangschikking:

Naam

Roemer, E.G.M. (Emile) (m)

Leijten, R.M. (Renske) (v)

van Bommel, H. (Harry) (m)

de Wit, J.M.A.M. (Jan) (m)

van Raak, A.A.G.M. (Ronald) (m)

Irrgang, E. (Ewout) (m)

Karabulut, S. (Sadet) (v)

Ulenbelt, P. (Paul) (m)

van Dijk, J.J. (Jasper) (m)

Gesthuizen, S.M.J.G. (Sharon) (v)

van Gerven, H.P.J. (Henk) (m)

Smits, M. (Manja) (v)

Jansen, P.F.C. (Paulus) (m)

Bashir, F. (Farshad) (m)

Kooiman, C.J.E. (Nine) (v)

Janssen, R.A. (Rik) (m)

Heijmans, N.G.L. (Nico) (m)

van Leeuwen, H. (Hans) (m)

Hoekstra, A.J. (Arnout) (m)

van Ruitenburg, J. (Jessica) (v)

van Velzen, K. (Krista) (v)

Meyer, R.P.E. (Ron) (m)

Hijink, H.P.M. (Maarten) (m)

van Gemert, N.M. (Nicole) (v)

van Nispen, M. (Michiel) (m)

Luijben, A.P.M. (Fons) (m)

Elfrink, G.E. (Gerrie) (m)

van der Horst, J.B. (Jos) (m)

Hemmes, H. (Hennie) (m)

van der Molen, H. (Hilde) (v)

ten Heuw, M.A. (Mariska) (v)

Langkamp, M.C. (Marianne) (v)

Iding, J.A.M.E. (Jules) (m)

Alberts-Oosterbaan, R. (Remine) (v)

Coşkun, T.S.J. (Theo) (m)

Wouters-van Broekhoven, A.M. (Tonnie) (v)

de Wit-Romans, M.F.A. (Riet) (v)

Gerard, B.J.M. (Bernard) (m)

Broekema, J. (Jan) (m)

Mulckhuijse, W.F. (Frans) (m)

Afalah, S. (Saíd) (m)

Brouwer, J. (Jeroen) (m)

Lourenssen, W.B.M. (Willy) (m)

Bouman, J.W. (Willem) (m)

Gyömörei-Agelink, I.M. (Ingrid) (v)

van Gammeren, W.H. (Wim) (m)

Visscher, J.A. (Jannie) (v)

Özeĝul-Özen, S. (Sibel) (v)

Vermeulen, P.L. (Bart) (m)

van Aelst, R. (Lies) (v)

Aanduiding van de groepering:

VVD

Lijstnummer:

4

Toegewezen aantal zetels:

31

Met toepassing van de artikelen P 15 en P 16 van de Kieswet zijn de volgende kandidaten van deze lijst die een aantal stemmen hebben verkregen, groter dan 25% van de kiesdeler, gekozen:

Naam

Woonplaats

Aantal stemmen

Rutte, M. (Mark) (m)

's-Gravenhage

1617636

Schippers, E.I. (Edith) (v)

Baarn

77084

Teeven, F. (Fred) (m)

Amsterdam

63384

Hennis-Plasschaert, J.A. (Jeanine) (v)

Nederhorst den Berg

37944

Vervolgens zijn de aan de lijst toegewezen zetels die nog niet aan een kandidaat zijn toegewezen, met toepassing van de artikelen P 17 en P 18 van de Kieswet aan de volgende kandidaten van deze lijst toegewezen:

Naam

Woonplaats

Aantal stemmen op de lijst

Blok, S.A. (Stef) (m)

's-Gravenhage

4127

de Krom, P. (Paul) (m)

Leidschendam

2054

Weekers, F.H.H. (Frans) (m)

Weert

12913

Nicolaï, A. (Atzo) (m)

Amstelveen

3679

Aptroot, C.B. (Charlie) (m)

Wassenaar

4650

de Boer, B.G. (Betty) (v)

Groningen

9028

Zijlstra, H. (Halbe) (m)

Utrecht

2139

van Miltenburg, A. (Anouchka) (v)

Zaltbommel

3772

ten Broeke, J.H. (Han) (m)

Haaksbergen

6508

Dezentjé Hamming-Bluemink, I. (Ineke) (v)

Numansdorp

5230

van Beek, W.I.I. (Willibrord) (m)

Maarheeze

2002

van Nieuwenhuizen, C. (Cora) (v)

Oisterwijk

4164

Snijder-Hazelhoff, J.F. (Janneke) (v)

Wagenborgen

8220

Azmani, M. (Malik) (m)

Stegeren

1605

Neppérus, H. (Helma) (v)

Voorschoten

1649

Elias, T.M.C. (Ton) (m)

's-Gravenhage

2084

Harbers, M.G.J. (Mark) (m)

Rotterdam

2063

van der Burg, B.I. (Brigitte) (v)

Bergschenhoek

1686

Venrooy-van Ark, T. (Tamara) (v)

Nieuwerkerk aan den IJssel

1741

Mulder, A. (Anne) (m)

's-Gravenhage

1467

Ziengs, E. (Erik) (m)

Assen

8092

van der Steur, G.A. (Ard) (m)

Warmond

1273

Dijkhoff, K.H.D.M. (Klaas) (m)

Breda

1985

Lodders, W.J.H. (Helma) (v)

Zeewolde

1630

Lucas-Smeerdijk, A.W. (Anne-Wil) (v)

Bakkeveen

2028

Bosman, A. (André) (m)

Wichita Falls, TX (US)

1201

Schaart, A.H.M. (Afke) (v)

Wassenaar

1079

De kandidaten zijn met toepassing van artikel P 19 van de Kieswet ten aanzien van deze lijst gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven.

Aanduiding van de groepering:

PVV (Partij voor de Vrijheid)

Lijstnummer:

5

Toegewezen aantal zetels:

24

Met toepassing van de artikelen P 15 en P 16 van de Kieswet zijn de volgende kandidaten van deze lijst die een aantal stemmen hebben verkregen, groter dan 25% van de kiesdeler, gekozen:

Naam

Woonplaats

Aantal stemmen

Wilders, G. (m)

's-Gravenhage

1376938

Agema, M. (v)

's-Gravenhage

31486

Brinkman, H. (m)

Middenbeemster

18865

Vervolgens zijn de aan de lijst toegewezen zetels die nog niet aan een kandidaat zijn toegewezen, met toepassing van de artikelen P 17 en P 18 van de Kieswet aan de volgende kandidaten van deze lijst toegewezen:

Naam

Woonplaats

Aantal stemmen

op de lijst

Helder, L.M.J.S. (v)

Venlo

5793

de Roon, R. (m)

Almere

1640

Bosma, M. (m)

Amsterdam

1955

Fritsma, S.R. (m)

's-Gravenhage

1010

van Dijck, A.P.C. (m)

Venlo

1039

Bontes, L. (m)

Hellevoetsluis

769

Graus, D.J.G. (m)

Heerlen

2435

de Mos, R. (m)

's-Gravenhage

749

Lucassen, E. (m)

Zandvoort

461

van Vliet, R.A. (m)

Nederweert

1112

Driessen, J.H.A. (m)

's-Gravenhage

233

Gerbrands, K. (v)

's-Gravenhage

559

van Klaveren, J.J. (m)

Almere

321

Hernandez, M.M. (m)

Kampen

477

Dille, W.R. (v)

's-Gravenhage

374

de Jong, L.W.E. (m)

Maarssen

424

Beertema, H.J. (m)

Ouderkerk aan den IJssel

235

Sharpe, J.E.J.W. (m)

Singeorgiu de Mures (RO)

148

Kortenoeven, W.R.F. (m)

's-Gravenhage

319

van Bemmel, J.J.G. (m)

Zoetermeer

226

Elissen, A. (m)

's-Gravenhage

167

De kandidaten zijn met toepassing van artikel P 19 van de Kieswet ten aanzien van iedere lijst gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven, met uitzondering van de hierna te vermelden lijsten, ten aanzien waarvan de kandidaten als volgt zijn gerangschikt:

Aanduiding van de groepering:

PVV (Partij voor de Vrijheid)

Stel gelijkluidende lijsten:

5

Kandidaten in de volgorde van de rangschikking:

Naam

Wilders, G. (m)

Agema, M. (v)

Brinkman, H. (m)

Helder, L.M.J.S. (v)

de Roon, R. (m)

Bosma, M. (m)

Fritsma, S.R. (m)

van Dijck, A.P.C. (m)

Bontes, L. (m)

Graus, D.J.G. (m)

de Mos, R. (m)

Lucassen, E. (m)

van Vliet, R.A. (m)

Driessen, J.H.A. (m)

Gerbrands, K. (v)

van Klaveren, J.J. (m)

Hernandez, M.M. (m)

Dille, W.R. (v)

de Jong, L.W.E. (m)

Beertema, H.J. (m)

Sharpe, J.E.J.W. (m)

Kortenoeven, W.R.F. (m)

van Bemmel, J.J.G. (m)

Elissen, A. (m)

van den Besselaar, I.H.C. (m)

Zijlstra, A.J. (m)

Kops, A. (m)

van Koppen, J.J.C. (m)

Spierings, O.F.H.P.M. (m)

Mulder, E. (m)

Maeijer, V. (v)

van de Klashorst-Faber, M.H.M. (v)

Visser, M.T.M. (v)

van den Berg, H.W. (m)

Nunes, M.C. (v)

van Haaren, V.H.C.M. (m)

Romeijn, P. (m)

van de Waal, M. (v)

Eekhuis, R.A. (m)

Dubbelman, R. (m)

van Dijk, A.J.A. (m)

de Graaf, M. (m)

van Doorn, A. (m)

van Delft, L. (m)

Ludriks, M.S. (m)

van der Helm, J.C. (m)

Madlener, B. (m)

van Strien, G.A. (m)

Aanduiding van de groepering: