Wijzigingsplan ‘Ontsluitingsweg sportterrein De Bree’ onherroepelijk

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken bekend dat het op 23 februari 2010 vastgestelde wijzigingsplan ‘Ontsluitingsweg sportterrein De Bree’, onherroepelijk is geworden.

Wat beoogt dit plan

Het plan beoogt de realisatie van de ontsluitingsweg van sportterrein De Bree mogelijk te maken.

U kunt het plan inzien

Het plan kan op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en op afspraak ‘s middags (maandag tot en met donderdag) worden ingezien bij de sector Grondgebied (Buitenplaats), aan de Stationsweg 389a in Scherpenzeel.

Daarnaast vindt u een digitale weergave van het plan op de gemeentelijke website (www.scherpenzeel.nl).

Scherpenzeel, 4 mei 2010

Burgemeester en wethouders voornoemd,

V.J.M. van Arkel,

secretaris (wnd.).

J.J.H. Colijn-de Raat,

burgemeester.

Naar boven