Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2010
Nr. 6615

Gepubliceerd op 29 april 2010 09:01Wijziging van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003

21 april 2010

Nr. DB 2010/ 94 M

Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Directe Belastingen

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 3 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

Besluit:

ARTIKEL I

In de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 komt artikel 3, eerste lid, onderdeel c.2, te luiden:

  • c.2. Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst – Economische controledienst (FIOD-ECD of FIOD).

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën,

J.C. de Jager.

TOELICHTING

Sinds geruime tijd zijn de beide organisaties FIOD (Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst) en ECD (Economische controledienst) organisatorisch samengevoegd tot één onderdeel van de Belastingdienst te weten: Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst – Economische controledienst (FIOD-ECD). De samenvoeging komt daarmee ook tot uitdrukking in de formele tenaamstelling van het organisatieonderdeel waarin beide voorheen zelfstandig opererende organisaties terugkomen. Gebleken is dat de naamsbekendheid van het begrip FIOD zodanig is dat genoemde formele tenaamstelling tot verwarring en onduidelijkheid leidt. Daarom bepaalt de onderhavige wijziging van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 dat het landelijk werkende onderdeel van de Belastingdienst ‘Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst – Economische controledienst (FIOD-ECD)’ voortaan ook kan worden aangeduid met de afkorting FIOD.

Inhoudelijk betekent deze regeling geen wijziging. Het taken- en bijbehorende bevoegdhedenpakket van de organisatie als zodanig ondergaan geen verandering.

Aan de wijziging zijn geen administratieve lasten verbonden.

De Minister van Financiën,

J.C. de Jager.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl