Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ConsumentenautoriteitStaatscourant 2010, 5894Interne regelingen

Besluit intrekking tijdelijk mandaat plaatsvervangend directeur Consumentenautoriteit

13 april 2010

Nr. CA\10060115

De Consumentenautoriteit,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 2.2 van de Wet handhaving consumentenbescherming en artikel 18 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2010;

Besluit:

Artikel 1

Het Besluit tijdelijk mandaat plaatsvervangend directeur Consumentenautoriteit van 5 januari 2010, nr. CA/10001633, wordt ingetrokken.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 april 2010

De Consumentenautoriteit,

namens deze:

B.C.M. van Buchem.