Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ConsumentenautoriteitStaatscourant 2010, 539Overig

Besluit tijdelijk mandaat plaatsvervangend directeur Consumentenautoriteit

5 januari 2010

Nr. CA\10001633

De Consumentenautoriteit,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 2.2 van de Wet handhaving consumentenbescherming en artikel 18 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2010;

Besluit:

Artikel 1

In afwijking van artikel 9 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Consumentenautoriteit 2007 wordt aan de plaatsvervangend directeur Consumentenautoriteit mandaat, volmacht en machtiging verleend voor de aangelegenheden die in artikel 9 van het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Consumentenautoriteit 2007 aan de Consumentenautoriteit zijn voorbehouden, met uitzondering van de aangelegenheden genoemd in artikel 9, onderdeel c, van het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Consumentenautoriteit 2007.

Artikel 2

  • 1. De besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

  • 2. Dit besluit vervalt door een nader besluit van de Consumentenautoriteit.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 januari 2010

Waarnemend Consumentenautoriteit,

A.C.M.P. Le Guellec.