Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HattemStaatscourant 2010, 498Overig

stcrt-2010-498-001.png Aanwijsbesluit toezichthouders Gemeente Hattem

De eenheidsmanager Publiek & Service van de gemeente Hattem:

Overwegende dat het wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de onderscheidenlijke wettelijke voorschriften;

Gelet op het besluit ‘Regeling mandaat en productverantwoordelijkheid Gemeente Hattem 2009’ d.d. 24 november 2009;

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

 • I aan te wijzen

  Als toezichthouder als bedoeld in artikel 6.2 lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening:

  • dhr. P. Jetzes, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

  • dhr. G.A.J. Neijensteijn, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

  • mw. M. Scholten, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

  • dhr. M. de Graaf, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

  • dhr. R.G.W. Christenhusz, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

  • dhr. M. Borst, werkende bij de eenheid Publiek & Service.

 • II Eerdere besluiten van de burgemeester tot aanwijzing van toezichthouders onder welke benaming dan ook voor de bovengenoemde personen en/of voor de bovengenoemde wetten en verordeningen vervallen.

 • III Dit besluit treedt in werking één dag na de dag van bekendmaking.

Hattem, 13 januari 2010

namens de burgemeester van Hattem,

Eenheidsmanager Publiek & Service.