Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Samenwerkingsverband Noord NederlandStaatscourant 2010, 49Overig

stcrt-2010-49-001.png Begrotingsjaar 2010. Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Groningen (STINAG 2010)

Zaaknr. 214955

Ter uitvoering van deze regeling wordt voor het begrotingsjaar 2010 het volgende bekend gemaakt:

 • 1. De categorieën van toeristische ondernemingen als bedoeld in artikel 3, lid 2 betreffen:

  • bedrijfsgroep 55.1 (SBI code 1993 versie 2004:551); hotels, pensions en conferentieoorden met verblijfsaccommodatie;

  • bedrijfsgroep 55.3 (SBI code 1993 versie 2004: 552); kampeerterreinen en overige voorzieningen voor recreatief verblijf;

  • bedrijfsgroep 9321.1 (SBI code 1993 versie 2004: 9233.2); o.a. pretparken, verkeerstuinen en recreatieparken;

  • bedrijfsgroep 9329.1 (SBI code 1993 versie 2004: 9264.4); jachthavens;

  • zeilscholen;

  • verhuur van pleziervaartuigen.

 • 2. Het subsidieplafond voor het begrotingsjaar 2010 is: 1.000.000 euro.

 • 3. Bij de verdeling van de beschikbare gelden wordt de volgorde waarin de subsidieaanvragen in behandeling zijn genomen aangehouden.

  De uitvoering van de subsidieregeling wordt gedaan door de Uitvoeringsorganisatie van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Hier kunnen ook exemplaren verkregen worden van de regelingtekst en de bijbehorende aanvraagformulieren.

  Uitvoeringsorganisatie van het SNN

  Laan Corpus den Hoorn 200

  Postbus 779

  9700 AT Groningen

  telefoon: 050-5224900

  website: www.snn.eu