Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2010
Nr. 47

Gepubliceerd op 4 januari 2010 09:04
InhoudsopgaveSubsidie voor eilandennieuws.nl

Het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft op 23 december 2009 besloten een subsidie van ten hoogste € 97.575,–, waarvan de helft in de vorm van een krediet, beschikbaar te stellen aan BV Uitgeversmaatschappij Eilanden Nieuws voor de website eilandennieuws.nl

Eilanden-Nieuws is een in 1928 opgericht, tweemaal per week verschijnend betaald nieuwsblad op gereformeerde grondslag, dat in de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden wordt verspreid. De uitgever heeft zich voor een subsidie tot het Fonds gewend om de website eilandennieuws.nl door te ontwikkelen. Dit wil de uitgever mede bereiken door het productieproces van de papieren krant drastisch te automatiseren. De bedoeling daarbij is dat www.eilandennieuws.nl niet slechts een verlengstuk van de papieren krant wordt, maar meer verdieping en interactie oplevert en een andere doelgroep aanspreekt dan het reguliere nieuwsproduct. Eilanden Nieuws wil daarmee tevens aansluiting vinden bij een jongere doelgroep, zonder het bestaande lezerspubliek van zich te vervreemden. De kosten van het doorontwikkelen van de site worden over een periode van 2 jaar geraamd op € 243.937,–. Daarvan is € 97.575,– aan het Fonds gevraagd.

Het besluit de aanvraag toe te wijzen is gebaseerd op artikel 4 van de Tijdelijke subsidieregeling voor internet-informatieproducten. Dat artikel geeft het Stimuleringsfonds voor de Pers de mogelijkheid subsidie te verlenen aan projecten gericht op de totstandkoming en verspreiding van journalistieke en informatieproducten via het internet.

Aan die subsidieverlening is de gebruikelijke verplichting gekoppeld dat het project moet worden uitgevoerd zoals het is aangevraagd. Dit wordt tussentijds en na afloop van het project getoetst aan de hand van inhoudelijke en financiële rapportages over de voortgang van het project. Verder dient de uitgever na afronding van het project een eindverslag te overleggen voorzien van een accountantsverslag.

(Mededeling ingevolge artikel 8.19 Mediawet 2008)

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl