Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Samenwerkingsverband Noord NederlandStaatscourant 2010, 43Overig

stcrt-2010-43-001.png Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk! Drenthe 2008–2010 (STINAT)

De STINAT levert een bijdrage aan de ontwikkelingen in de toeristische sector in de provincie Drenthe. Door de inzet van de STINAT wordt gestreefd naar verbetering van de ruimtelijke inpassing, het stimuleren van duurzaamheid en het versterken van economische ontwikkelingen. Er kan subsidie aangevraagd worden voor het inhuren van extern advies (adviesproject) en voor investeringen in materiële vaste activa (kwaliteitsverbeteringsproject). Kleine en middelgrote toeristische ondernemingen in de provincie Drenthe komen in aanmerking voor de STINAT.

Ter uitvoering van deze regeling maken Gedeputeerde Staten van Drenthe voor het begrotingsjaar 2010 het volgende bekend:

 • 1. De categorieën van toeristische ondernemingen als bedoeld in artikel 3, lid 2 betreffen:

  • bedrijfsgroep 55.1 (SBI code 1993 versie 2004: 551); hotels, pensions en conferentieoorden met verblijfsaccommodatie;

  • bedrijfsgroep 55.3 (SBI code 1993 versie 2004: 552); kampeerterreinen en overige voorzieningen voor recreatief verblijf;

  • bedrijfsgroep 9321.1 (SBI code 1993 versie 2004: 9233.2); o.a. pretparken, verkeerstuinen en recreatieparken;

  • bedrijfsgroep 9329.1 (SBI code 1993 versie 2004: 9264.4); jachthavens;

  • zeilscholen;

  • verhuur van pleziervaartuigen.

 • 2. Het subsidieplafond voor het begrotingsjaar 2010 is: 3.500.000 euro.

  De uitvoering van de subsidieregeling wordt gedaan door de Uitvoeringsorganisatie van het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). Hier kunnen ook exemplaren verkregen worden van de regelingtekst en de bijbehorende aanvraagformulieren.

  Uitvoeringsorganisatie van het SNN

  Laan Corpus den Hoorn 200

  Postbus 779

  9700 AT Groningen

  telefoon: 050-5224900

  website: www.snn.eu