Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2010
Nr. 3972

Gepubliceerd op 16 maart 2010 09:00
InhoudsopgaveNieuwe normen NEN

Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief de Europese normen, in de periode 3 februari 2010 tot 8 maart 2010. De normbladen kunnen worden besteld bij NEN-Klantenservice, tel. 015-2690391, waar men ook met vragen terecht kan. Tevens kunnen de genoemde normen via internet besteld worden (www.nen.nl). Correspondentieadres: Postbus 5059, 2600 GB Delft.

Document number

Title

Arbeid

 

NEN-EN-ISO 13079:2010 Ontw. en

Laboratoriumglaswerk en kunststof – Buizen en ondersteuning voor de meting van erythrocytic sedimentatiewaarde door de Westergrenmethode Commentaar voor: 2010-06-11 Prijs EUR 23.16 excl. BTW

NEN-EN-ISO 13130:2010 Ontw. en

Laboratoriumglaswerk – Desiccators Commentaar voor: 2010-06-11 Prijs EUR 23.16 excl. BTW

NEN-EN-ISO 13132:2010 Ontw. en

Laboratoriumglaswerk – Petrischaaltjes Commentaar voor: 2010-06-11 Prijs EUR 23.16 excl. BTW

NEN-EN 14143:2010 Ontw. en

Ademhalingstoestellen – Onafhankelijke duikapparatuur met gesloten kringloopsysteem Commentaar voor: 2010-06-15 Prijs EUR 32.10 excl. BTW

NEN-EN-ISO 17201-3:2010 en

Akoestiek – Geluid van schietterreinen – Deel 3: Richtlijnen voor het berekenen van geluid vermeerdering Prijs EUR 113.98 excl. BTW

NEN-EN-ISO 17201-5:2010 en

Akoestiek – Geluid van schietterreinen – Deel 5: Geluidmanagement Prijs EUR 80.79 excl. BTW

NEN-EN-ISO 28803:2010 Ontw. en

Ergonomie van de fysische omgeving – Toepassing van internationale normen op mensen met speciale eisen Commentaar voor: 2010-05-28 Prijs EUR 23.16 excl. BTW

NPR 6070:2010 Ontw. nl

Sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers Commentaar voor: 2010-06-01 Prijs EUR 26.30 excl. BTW

NPR-ISO/TR 9241-100:2010 en

Ergonomie van de mens-systeeminteractie – Deel 100: Inleiding tot normen met betrekking tot sofware ergonomie Prijs EUR 70.69 excl. BTW

Bouw

 

NEN-EN 14353:2008+A1:2010 en

Metalen profielen voor gebruik met gipsplaten – Definities, eisen en beproevingsmethoden Prijs EUR 55.40 excl. BTW

Bouwmaterialen

 

NEN-EN 12311-2:2010 2e Ontw. en

Flexibele banen voor waterafdichtingen – Bepaling van de treksterkte – Deel 2: Kunststof en rubber banen voor waterafdichtingen voor daken Commentaar voor: 2010-03-28 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 12317-2:2010 Ontw. en

Flexibele banen voor waterafdichtingen – Bepaling van de schuifweerstand van verbindingen – Deel 2: Kunststof en rubber dakbanen voor waterafdichtingen Commentaar voor: 2010-03-28 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-EN 1313-1:2010 en

Rondhout en gezaagd hout – Toelaatbare afwijkingen en voorkeurmaten – Deel 1: Gezaagd naaldhout Prijs EUR 44.55 excl. BTW

NEN-EN 1315:2010 en

Indeling naar afmetingen van rondhout Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 13282-1:2010 Ontw. en

Hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw – Deel 1: Snelle wegverharding met hydraulische bindmiddelen – Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria Commentaar voor: 2010-05-28 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 13282-2:2010 Ontw. en

Hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw – Deel 2: Normale wegverharding van hydraulische bindmiddelen – Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria Commentaar voor: 2010-05-28 Prijs EUR 26.30 excl. BTW

NEN-EN 13282-3:2010 Ontw. en

Hydraulische bindmiddelen – Deel 3: Conformiteitscriteria Commentaar voor: 2010-05-28 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 14250:2010 en

Houtconstructies – Producteisen voor vooraf vervaardigde onderdelen met metalen hechtplaten Prijs EUR 55.40 excl. BTW

NEN-EN 15037-4:2010 en

Vooraf vervaardigde betonproducten – Combinatievloeren – Deel 4: Geëxpandeerde polystyreenblokken Prijs EUR 67.10 excl. BTW

NPR-CEN/TS 15963:2010 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen – Bepaling van de temperatuur breuksterkte bij een gekerfde driepunts-proefstaaf Prijs EUR 44.55 excl. BTW

NEN-EN 196-6:2010 en

Beproevingsmethoden voor cement – Deel 6: Bepaling van de fijnheid Prijs EUR 44.55 excl. BTW

NEN 5466:2010 Ontw. nl

Kwaliteitseisen voor op uiterlijke kenmerken gesorteerd Europees naaldhout Commentaar voor: 2010-05-01 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 594:2010 2e Ontw. en

Houtconstructies – Beproevingsmethoden – Sterkte en stijfheid van houten ribpanelen voor wanden Commentaar voor: 2010-03-11 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 845-1:2010 Ontw. en

Specificaties voor nevenproducten voor steenconstructies – Deel 1: Spouwankers, muurankers, raveel-/gordingschoenen en ondersteuningsproducten Commentaar voor: 2010-05-28 Prijs EUR 37.05 excl. BTW

NEN-EN 845-2:2010 Ontw. en

Specificaties voor nevenproducten voor steenconstructies – Deel 2: Lateien Commentaar voor: 2010-05-28 Prijs EUR 32.10 excl. BTW

NEN-EN 998-1:2010 Ontw. en

Specificaties voor mortels voor metselwerk – Deel 1: Stukadoormortel voor binnen- en buitentoepassingen Commentaar voor: 2010-06-11 Prijs EUR 28.65 excl. BTW

NEN-EN 998-2:2010 Ontw. en

Specificaties voor mortels voor metselwerk – Deel 2: Mortels voor metselwerk Commentaar voor: 2010-06-11 Prijs EUR 26.30 excl. BTW

Bouwveiligheid

 

NEN-EN 13238:2010 en

Bepaling van het brandgedrag van bouwproducten – Conditioneringsprocedures en algemene regels voor de keuze van ondergronden Prijs EUR 44.55 excl. BTW

NVN-ENV 1363-3:1999 en

Bepaling van de brandwerendheid – Deel 3: Verificatie van de ovenprestatie Prijs EUR 44.55 excl. BTW

NEN-EN 1366-2:2010 Ontw. en

Bepaling van de brandwerendheid van installaties – Deel 2: Brandkleppen Commentaar voor: 2010-06-18 Prijs EUR 26.30 excl. BTW

NEN-EN 1991-1-4:2005/C2:2010 en

Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-4: Algemene belastingen – Windbelasting Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-EN 1991-1-7:2006/C1:2010 en

Eurocode 1:Belastingen op constructies – Deel 1-7: Algemene belastingen – Buitengewone belastingen: stootbelastingen en ontploffingen Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-EN 1991-2:2003/C1:2010 en

Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 2: Verkeersbelasting op bruggen Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-EN 1998-2:2006/C1:2010 en

Eurocode 8: Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies – Deel 2: Bruggen Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN 6098:2010 2e Ontw. nl

Rookbeheersingssystemen voor mechanisch geventileerde parkeergarages Commentaar voor: 2010-06-01 Prijs EUR 26.30 excl. BTW

Consumentenzaken

 

NEN-EN 14362-1:2010 Ontw. en

Textiel – Methoden voor de bepaling van bepaalde aromatische amines afgeleid van azo kleurstoffen – Deel 1: Detectie van het gebruik van bepaalde azo kleurstoffen zonder extractie Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 26.30 excl. BTW

NEN-EN 14974:2006/Ontw A1:2010 Ontw. en

Faciliteiten voor gebruikers van rolsportuitrusting – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden Commentaar voor: 2010-04-11 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NPR-CEN/TR 15071:2005/C11:2010 nl

Veiligheid van speelgoed – Nationale vertalingen van gevaar en instructies voor het gebruik in EN 71 Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-EN 15338:2007+A1:2010 en

Onderdelen voor meubels – Sterkte en duurzaamheid van uitbreidingsonderdelen en hun samenstellingen Prijs EUR 55.40 excl. BTW

NEN-EN 16051-1:2010 Ontw. en

Opblaasbare apparaten en toebehoren voor opblaasbare consumentenproducten – Deel 1: Compatibiliteit van kranen en kleppen adapters Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 16051-2:2010 Ontw. en

Opblaasbare apparaten en toebehoren voor opblaasbare consumentenproducten – Deel 2: Veiligheidseisen, duurzaamheid, prestaties, compatibiliteit en beproeveningsmethoden van luchtpompen Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-EN 16054:2010 Ontw. en

BMX fietsen – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 37.05 excl. BTW

NEN-EN 16055:2010 Ontw. en

Leer – Ruwe runderhuiden en kalfsleerhuiden – Omschrijving, presentatie en conservering Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN-ISO 17234-1:2010 en

Leer – Chemische beproevingen – Bepaling van bepaalde azo kleurstoffen in geverfd leer – Deel 1: Bepaling van bepaalde aromatische amines van azo kleurstoffen Prijs EUR 47.61 excl. BTW

NEN-EN-ISO 3377-1:2010 Ontw. en

Leer – Fysische en mechanische proeven – Bepaling van de scheursterkte – Deel 1: Enkele-randscheur Commentaar voor: Prijs EUR 15.70 excl. BTW

NEN-EN-ISO 5404:2010 Ontw. en

Leer – Fysische en mechanische beproevingen – Bepaling van de waterdichtheid van leer Commentaar voor: 2010-05-28 Prijs EUR 23.16 excl. BTW

NEN-EN-ISO 5912:2010 Ontw. en

Kampeertenten Commentaar voor: 2010-05-14 Prijs EUR 23.16 excl. BTW

NEN-EN 71-1:2005+A9:2009/C11:2010 nl

Veiligheid van speelgoed – Deel 1: Mechanische en fysische eigenschappen Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-EN-ISO 9094:2010 Ontw. en

Pleziervaartuigen – Brandbescherming Commentaar voor: 2010-05-14 Prijs EUR 28.67 excl. BTW

ElektriciteitsVoorziening

 

NEN-EN 50317:2010 Ontw. en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer – Stroomafnamesystemen – Eisen voor en geldigheid van metingen van de dynamische interactie tussen pantografen en de bovenleiding Commentaar voor: 2010-06-23 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 50386:2010 Ontw. en

Doorvoerisolatoren tot 1 kV en van 250 A tot 5 kA, voor met vloeistof gevulde transformatoren Commentaar voor: 2010-06-02 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NPR-CLC/TR 50503:2010 en

Richtlijnen voor het voorraadbeheer, de controle, reiniging en/of verwijdering van elektrische uitrusting en isolatievloeistoffen die PCBs bevatten Prijs EUR 67.10 excl. BTW

NPR-CLC/TS 50537-1:2010 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer – Toebehoren voor tractietransformatoren en hun koelsysteem – Deel 1: Hoogspanningsdoorvoerisolatoren voor tractietransformatoren Prijs EUR 44.55 excl. BTW

NPR-CLC/TS 50537-2:2010 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer – Toebehoren voor tractietransformatoren en hun koelsysteem – Deel 2: Pompen voor isolatievloeistoffen van transformatoren en smoorspoelen Prijs EUR 55.40 excl. BTW

NPR-CLC/TS 50537-3:2010 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer – Toebehoren voor tractietransformatoren en hun koelsysteem – Deel 3: Waterpompen voor de tractiestroom-omzetters Prijs EUR 55.40 excl. BTW

NPR-CLC/TS 50537-4:2010 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer – Toebehoren van tractietransformatoren en hun koelsysteem – Deel 4: Door gas of vloeistof te bedienen relais (Buchholz) voor met vloeistof gevulde transformatoren en voor smoorspoelen met conservator voor railvoertuigen Prijs EUR 44.55 excl. BTW

NPR-CLC/TR 50542:2010 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer – Communicatiemiddellen tussen de veiligheidsuitrusting en het mens-machine koppelvlak (MMI) Prijs EUR 110.10 excl. BTW

NEN-EN 50553:2010 Ontw. en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer – Eisen inzake de mogelijkheid om te kunnen (blijven) rijden in geval van brand aan boord van het rollend materieel Commentaar voor: 2010-06-09 Prijs EUR 26.30 excl. BTW

NPR-CLC-IEC/TS 61850-80-1:2010 en

Communicatienetwerken en -systemen voor gebruik in de automatisering van energiecentrales – Deel 80-1: Richtlijn voor het uitwisselen van een op CDC gebaseerd datamodel dat gebruik maakt van 60870-5-101 of IEC 60870-5-104 Prijs EUR 191.16 excl. BTW

Elektrische Installaties

 

NEN-EN 50131-1:2006/Ontw. ISB:2010 en

Alarmsystemen – Inbraak- en overvalsystemen – Deel 1: Systeemeisen Commentaar voor: 2010-05-25 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 50131-5-3:2005/Ontw. ISA:2010 Ontw. en

Alarmsystemen – Inbraakalarmsystemen – Deel 5-3: Eisen voor interconnectiesystemen met gebruik van RF-technieken – Interpretatie van Subclause 5.1.6 Commentaar voor: 2010-05-25 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-EN 50348:2010 en

Stationaire elektrostatische spuitapparatuur voor niet-brandbare vloeistoffen – Veiligheidseisen Prijs EUR 44.55 excl. BTW

NEN-EN-IEC 60204-11:2000/C11:2010 en;fr

Veiligheid van machines – Elektrische uitrusting van machines – Deel 11: Eisen voor hoogspanningsapparatuur voor spanningen hoger dan 1000 V wisselspanning maar niet hoger dan 36 kV Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-EN-IEC 61496-1:2004/C11:2010 en

Machineveiligheid – Aanrakingsvrije elektrische beveiligingsinrichtingen – Deel 1: Algemene eisen en beproevingen Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-EN-IEC 61907:2010 en

Communicatienetwerk betrouwbare techniek Prijs EUR 173.13 excl. BTW

NEN-EN-IEC 62061:2005/C11:2010 en

Veiligheid van machines – Functionele veiligheid van elektrische, elektronische en programmeerbare systemen met een veiligheidsfunctie Prijs op aanvraag

Elektrische Producten

 

NEN-EN 50065-1:2001/A1:2010 en

Besturing via laagspanningsinstallaties in het frequentiegebied 3 kHz tot 148,5 kHz – Deel 1: Algemene eisen, frequentiebanden en elektromagnetische storingen Prijs EUR 21.90 excl. BTW

NEN-EN 50364:2010 en

Beperking van de blootstelling van het menselijk lichaam aan elektromagnetische velden afkomstig van toestellen die werken in het frequentiegebied 0 Hz tot 10 GHz, gebruikt in Elektronische Artikel Bewaking (EAB), Radio Frequency Identification (RFID) en soortgelijke toepassingen Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 50554:2010 Ontw. en

Basisnorm voor de in-situ beoordeling van een zendlokatie met betrekking tot blootstelling van het algemeen publiek aan radiofrequente elektromagnetische velden Commentaar voor: 2010-06-02 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-IEC 60050-112:2010 en;fr

Internationale elektrotechnische woordenlijst – Deel 112: Grootheden en eenheden Prijs EUR 155.10 excl. BTW

NEN-EN-IEC 60255-1:2010 en

Meetrelais en beschermingsspullen – Deel 1: Algemene eisen Prijs EUR 133.45 excl. BTW

NEN-EN-IEC 60255-11:2010 en

Meetrelais en beschermingsapparatuur – Deel 11: Korte spanningsdalingen en -onderbrekingen, variaties en rimpels op de vermogenstoevoerpoort Prijs EUR 39.68 excl. BTW

NEN-EN-IEC 60335-2-102:2006/A1:2010 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-102: Bijzondere eisen voor branders met elektrische connectoren op gas, olie en vaste brandstoffen en/of recycling koelmiddelen van airconditioniering en apparatuur voor koelmiddelen Prijs EUR 18.03 excl. BTW

NEN-EN-IEC 60335-2-105:2005/A11:2010 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-105: Bijzondere eisen voor multifunctionele douchecellen Prijs EUR 15.70 excl. BTW

NEN-EN-IEC 60335-2-4:2010 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-4: Bijzondere eisen voor centrifuges Prijs EUR 57.71 excl. BTW

NEN-EN-IEC 60335-2-58:2005/A11:2010 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-58: Bijzondere eisen voor afwasmachines voor bedrijfsgebruik Prijs EUR 23.87 excl. BTW

NEN-EN-IEC 60335-2-60:2003/A11:2010 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-60: Bijzondere eisen voor whirlpoolbaden en whirlpoolbronnen Prijs EUR 15.70 excl. BTW

NEN-EN-IEC 60335-2-60:2003/A12:2010 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-60: Bijzondere eisen voor whirlpoolbaden en whirlpoolbronnen Prijs EUR 15.70 excl. BTW

NEN-EN-IEC 60335-2-7:2010 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-7: Bijzondere eisen voor wasmachines Prijs EUR 108.21 excl. BTW

NEN-EN-IEC 60335-2-75:2004/A12:2010 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-75: Bijzondere eisen voor commerciële verkoopautomaten Prijs EUR 15.70 excl. BTW

NEN-EN-IEC 60335-2-97:2007/A2:2010 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-97: Bijzondere eisen voor aandrijfmechanismen van rolluiken, zonneschermen, jaloezieën en soortgelijke uitrusting Prijs EUR 18.03 excl. BTW

NEN-IEC 60728-2:2010 en

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en interactieve diensten – Deel 2: Elektomagnetische compabiliteit voor apparatuur Prijs EUR 155.10 excl. BTW

NEN-IEC 60747-14-1:2010 en

Halfgeleiderelementen – Deel 14-1: Halfgeleidersensoren – Generieke specificatie voor sensoren Prijs EUR 75.74 excl. BTW

NEN-IEC 60747-14-5:2010 en

Halfgeleiderelementen – Deel 14-5: Halfgeleidersensoren – PN-overgang halfgeleider temperatuursensor Prijs EUR 64.92 excl. BTW

NEN-IEC 61340-4-7:2010 en

Elektrostatica – Deel 4-7: Genormaliseerde beproevingsmethode voor specifieke toepassingen – Ionisatie Prijs EUR 97.39 excl. BTW

NEN-IEC 61340-4-8:2010 en

Elektrostatica – Deel 4-8: Genormaliseerde beproevingsmethode voor specifieke toepassingen – Ontladingsbescherming – Zakken Prijs EUR 43.28 excl. BTW

NEN-IEC 61340-4-9:2010 en

Elektrostatisch – Deel 4-9: Genormaliseerde beproevingsmethode voor specifieke toepassingen – Kleding Prijs EUR 39.68 excl. BTW

Energiewinning

 

NEN-EN-ISO 12212:2010 Ontw. en

Aardolie-, petrochemie- en aardgasindustrie – Warmtewisselaars van het Hairpin-type Commentaar voor: 2010-05-28 Prijs EUR 34.99 excl. BTW

NEN-EN-ISO 13503-1:2010 Ontw. en

Aardolie- en aardgasindustrie – Afwerkingsvloeistoffen en materialen – Deel 1: Metingen van viscositeitseigenschappen van afwerkingsvloeistoffen Commentaar voor: Prijs EUR 28.67 excl. BTW

NEN-EN-ISO 13706:2010 Ontw. en

Aardolie- , petrochemische en aardgasindustrie – Warmtewisselaars met luchtkoeling Commentaar voor: 2010-05-21 Prijs EUR 58.04 excl. BTW

NEN-EN 14214:2008+A1:2009/C11:2010 nl

Brandstoffen voor wegvoertuigen – Methylesters van vetzuren (FAME) voor dieselmotoren – Eisen en beproevingsmethoden Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-EN 15410:2010 Ontw. en

Vaste secundaire brandstoffen – Methoden voor de bepaling van de voornaamste elementen (A1, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti) Commentaar voor: 2010-05-28 Prijs EUR 26.30 excl. BTW

NEN-EN 15411:2010 Ontw. en

Vaste secundaire brandstoffen – Methoden voor de bepaling van het gehalte aan sporenelementen (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, TI, V and Zn) Commentaar voor: 2010-05-28 Prijs EUR 26.30 excl. BTW

NEN-EN 15413:2010 Ontw. en

Vaste secundaire brandstoffen – Methoden voor de bereiding van het analysemonster uit het laboratoriummonster Commentaar voor: 2010-05-28 Prijs EUR 26.30 excl. BTW

NPR-CEN/TR 15993:2010 en

Brandstoffen – Ethanol (E85) motorbrandstof – Achtergrond tot de vereiste parameters en hun repectievelijke grenzen en bepaling Prijs EUR 44.55 excl. BTW

NEN-ISO 16110-2:2010 en

Waterstofgeneratoren die gebruik maken van brandstof omzettingsstechnologie – Deel 2: Beproevingsmethoden voor de prestatie Prijs EUR 98.11 excl. BTW

NPR-ISO/TS 27469:2010 en

Aardolie-, petrochemie- en aardgasindustrie – Beproevingsmethode voor brandkleppen Prijs EUR 66.37 excl. BTW

NEN-EN-ISO 3924:2010 en

Aardolieproducten – Bepaling van de kooktrajectverdeling – Gaschromatografische methode Prijs EUR 80.79 excl. BTW

NEN-EN-ISO 4404-1:2010 Ontw. en

Aardolie- en aanverwante producten – Bepaling van de corrosieweerstand van moeilijk ontvlambare hydraulische vloeistoffen – Deel 1: Waterbevattende vloeistoffen Commentaar voor: 2010-06-18 Prijs EUR 23.16 excl. BTW

Gas & Water

 

NEN-EN 1057:2006+A1:2010 en

Koper en koperlegeringen – Naadloze koperen buizen voor gas- en waterleidingen in sanitaire en verwarmingstoepassingen Prijs EUR 55.40 excl. BTW

NEN 1059:2010 nl

Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12186 en NEN-EN 12279 – Gasvoorzieningsystemen – Gasdrukregel- en meetstations voor transport en distributie Prijs EUR 58.30 excl. BTW

NEN-EN 12446:2010 2e Ontw. en

Schoorstenen – Onderdelen – Betonnen buitendelen Commentaar voor: 2010-05-04 Prijs EUR 26.30 excl. BTW

NEN-EN 13941:2009/Ontw. A1:2010 en

Ontwerp en installatie van voor-geïsoleerde buissystemen voor stadsverwarming Commentaar voor: 2010-02-24 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-EN 15632-2:2010 en

Stadsverwarmingsbuizen – Fabrieksmatig geïsoleerde flexibele buissystemen – Deel 2: Meerlaags kunststof buizen – Eisen en beproevingsmethoden Prijs EUR 44.55 excl. BTW

NEN-EN 15632-3:2010 en

Stadsverwarmingsbuizen – Fabrieksmatige flexibele buissystemen – Deel 3: Vol kunststof buizen – Eisen en beproevingsmethoden Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 15664-2:2010 en

Invloed van metallische materialen op water bestemd voor menselijke consumptie – Dynamische test met buizenopstelling ter beoordeling van de metaalafgifte – Deel 2: Testwater Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 15848:2010 en

Waterbehandelingsinstallaties in gebouwen – Regelbare chemische doseringssystemen – Eisen voor functioneren, veiligheid en beproeving Prijs EUR 44.55 excl. BTW

NEN-EN 16037:2010 Ontw. en

Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Natrium waterstofsulfaat Commentaar voor: 2010-05-14 Prijs EUR 26.30 excl. BTW

NEN-EN 16038:2010 Ontw. en

Chemicaliën voor de behandeling van zwembadwater – Natrium waterstofsulfaat Commentaar voor: 2010-05-14 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 16056:2010 Ontw. en

Invloed van metallische materialen op water bestemd voor menselijke consumptie – Methode om het passief gedrag van corrosievaste staalsoorten te bepalen Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-EN 16057:2010 Ontw. en

Invloed van metallische materialen op water bestemd voor menselijke consumptie – Bepaling van de restanten lood (Pb) in de oppervlakte – Extractiemethode Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 16058:2010 Ontw. en

Invloed van metallische materialen op water bestemd voor menselijke consumptie – Dynamische test met buizenopstelling ter beoordeling van de oppervlaktelagen met nikkellagen – Beproevingsmethode voor de lange termijn Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 16070:2010 Ontw. en

Producten voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Natuurlijke Zeoliet Commentaar voor: 2010-06-25 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 253:2003/A1:2005 en

Stadsverwarmingsbuizen – In de fabriek geïsoleerde buissystemen voor stadsverwarming – Buiselementen bestaande uit een stalen buis met polyurethaanschuim als isolatiemateriaal en met een ommanteling van polyetheen Prijs EUR 21.90 excl. BTW

NEN-EN 30-1-1:2008/Ontw. A1:2010 en

Huishoudelijke gaskooktoestellen – Deel 1-1: Veiligheid – Algemeen Commentaar voor: 2010-05-28 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-EN-ISO 9080:2010 Ontw. en

Kunststofleiding- en mantelbuissystemen – Bepaling van de langeduur hydrostatische sterkte van thermoplastische materialen in buisvorm door extrapolatie Commentaar voor: 2010-06-18 Prijs EUR 28.67 excl. BTW

Gezondheidszorg

 

NPR-ISO/TS 21547:2010 en

Medische informatica – Veiligheidseisen voor het archiveren van elektronische gezondheidsdossiers – Principes Prijs EUR 129.85 excl. BTW

NPR-ISO/TR 21548:2010 en

Medische informatica – Veiligheidseisen voor het archiveren van elektronische gezondheidsdossiers – Richtlijnen Prijs EUR 89.45 excl. BTW

NTA 8023-0:2010 nl

Maatschappelijke zorg – Informatiearchitectuur in de jeugdsector – Deel 0: Algemene bepalingen Prijs EUR 28.65 excl. BTW

NTA 8023-1:2010 nl

Maatschappelijke zorg – Informatiearchitectuur in de jeugdsector – Deel 1: Landelijke verwijsindex risicojongeren Prijs EUR 43.50 excl. BTW

NTA 8023-2:2010 nl

Maatschappelijke zorg – Informatiearchitectuur in de jeugdsector – Deel 2: Elektronisch berichtenverkeer (EBV) Prijs EUR 37.05 excl. BTW

Integraal Bouwen

 

NEN-EN-ISO 10052:2005/Ontw. A1:2010 en

Geluidwering – Praktijkmetingen van lucht- en contactgeluidisolatie en van installatiegeluid – Globale methode Commentaar voor: 2010-03-10 Prijs EUR 15.70 excl. BTW

NVN 7125:2010 Ontw. nl

Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau Commentaar voor: 2010-06-01 Prijs EUR 48.30 excl. BTW

Kennis- & Informatiediensten

 

NEN-ISO/IEC 14165-133:2010 en

Information technology – Fibre channnel – Part 133: Fibre channel switch fabric-3 (FC-SW-3) Prijs EUR 181.79 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 14496-4:2005/C7:2010 en

Information technology – Coding of audio-visual objects – Part 4: Conformance testing Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 14543-5-1:2010 en

Information technology – Home electronic system (HES) architecture – Part 5-1: Intelligent grouping and resource sharing for Class 2 and Class 3 – Core protocol Prijs EUR 201.99 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 14543-5-22:2010 en

Information technology – Home electronic system (HES) architecture – Part 5-22: Intelligent grouping and resource sharing for HES Class 2 and Class 3 – Application profile – File profile Prijs EUR 121.19 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 14662:2010 en;fr

Information technology – Open-edi reference model Prijs EUR 121.19 excl. BTW

NEN-EN-ISO 14825:2010 Ontw. en

Geografische gegevensbestanden – GDF5.0 Commentaar voor: 2010-05-14 Prijs EUR 133.03 excl. BTW

CWA 15710:2010 en

Metalex (Open XML Interchange Format for Legal and Legislative Resources) Prijs EUR 44.00 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 15938-12:2009/C2:2010 en

Information technology – Multimedia content description interface – Part 12: Query format Prijs EUR 0.00 excl. BTW

CWA 16073-0:2010 en

Business Interoperability Interfaces for Public procurement in Europe – Part 0: Introduction Prijs EUR 44.00 excl. BTW

CWA 16073-1:2010 en

Business Interoperability Interfaces for Public procurement in Europe – Part 1: Profile overview Prijs EUR 44.00 excl. BTW

CWA 16073-2:2010 en

Business Interoperability Interfaces for Public procurement in Europe – Part 2: Convergence and gap analyses Prijs EUR 44.00 excl. BTW

CWA 16073-3:2010 en

Business Interoperability Interfaces for Public procurement in Europe – Part 3: Toolbox Requirements Prijs EUR 44.00 excl. BTW

CWA 16073-4:2010 en

Business Interoperability Interfaces for Public procurement in Europe – Part 4: Evaluation guidelines for testing and piloting Prijs EUR 44.00 excl. BTW

CWA 16076:2010 en

ECTS Information Package/Course Catalogue MLO Application Profile Prijs EUR 44.00 excl. BTW

CWA 16077:2010 en

Educational Credit Information Model Prijs EUR 44.00 excl. BTW

CWA 16078:2010 en

Curriculum Exchange Format Prijs EUR 44.00 excl. BTW

NPR-ISO/IEC TR 18018:2010 en

Information technology – Systems and software engineering – Guide for configuration management tool capabilities Prijs EUR 85.12 excl. BTW

NEN-ISO 22745-1:2010 en

Industrial automation systems and integration – Open technical dictionaries and their application to master data – Part 1: Overview and fundamental principles Prijs EUR 31.74 excl. BTW

NEN-ISO 22745-11:2010 en

Industrial automation systems and integration – Open technical dictionaries and their application to master data – Part 11: Guidelines for the formulation of terminology Prijs EUR 27.41 excl. BTW

NEN-ISO 22745-20:2010 en

Industrial automation systems and integration – Open technical dictionaries and their application to master data – Part 20: Procedures for the maintenance of an open technical dictionary Prijs EUR 27.41 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 24744:2007/A1:2010 en

Software Engineering – Metamodel for Development Methodologies Prijs EUR 80.79 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 27003:2010 en

Information technology – Security techniques – Information security management system implementation guidance Prijs op aanvraag

NEN-EN 300330-1:2010-02 en

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Short Range Devices (SRD) – Radio equipments in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30 MHz – Part 1: Technical characteristics and test methods Prijs op aanvraag

NEN-EN 300330-2:2010-02 en

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) – Kort bereik apparatuur (SRD) – Radioapparatuur in het frequentiegebied van 9 kHz tot 25 MHz en systemen met een inductieve lus in het frequentiegebied van 9 kHz tot 30 MHz – deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn Prijs op aanvraag

NEN-EN 301489-6:2008-08 en

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrum zaken (ERM) – ElectroMagnetic Compatibility (EMC) norm voor radio apparatuur en radiodiensten – Deel 6: Specifieke voorwaarden voor Digital Enhanced Cordless Telephone (DECT) apparatuur Prijs op aanvraag

NEN-EN 301649:2010-02 en

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) – DECT Packet Radio Service (DPRS) Prijs op aanvraag

NEN-EN 301893:2008-12 en

Breedband radiotoegangsnetwerken (BRAN) – 5 GHz hoge-prestatie RLAN – Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn Prijs op aanvraag

NEN-EN 302208-1:2010-02 en

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Radio Frequency Identification Equipment operating in the band 865 MHz to 868 MHz with power levels up to 2 W – Part 1: Technical requirements and methods of measurement Prijs op aanvraag

NEN-EN 302208-2:2010-02 en

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) – Radiofrequentie identificatie apparatuur die in de 865 MHz tot 868 MHz band werkt, met vermogens tot 2 W – Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn Prijs op aanvraag

NEN-EN 302217-2-2:2009-04 en

Vaste radiosystemen – Eigenschappen en eisen voor één op één apparatuur en antennes – Deel 2-2: Digitale systemen opererend in frequentiebanden waar frequentie co-ordinatie is toegepast – Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn Prijs op aanvraag

NEN-EN 302544-2:2009-01 en

Breedband gegevenstransmissiesystemen werkend in de 2500 MHz tot 2690 MHz freguentieband – Deel 1: TDD gebruikersapparatuur stations – Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn Prijs op aanvraag

NEN-EN 302583:2010-02 en

Digital Video Broadcasting (DVB) – Framing Structure, channel coding and modulation for Satellite Services to Handheld devices (SH) below 3 GHz Prijs op aanvraag

NEN-EN 302977:2010-02 en

Satellietgrondstations en -systemen (SES) – Geharmoniseerde EN voor vaste grondstations werkend in de 12/14 GHz frequentie band welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn Prijs op aanvraag

NEN-EN 50288-10:2010 Ontw. en

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control – Part 10: Sectional specification for cables characterized up to 500 MHz – Horizontal and building backbone cables Commentaar voor: 2010-05-25 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 50288-11:2010 Ontw. en

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control – Part 11: Sectional specification for un-screened cables, characterised up to 500 MHz, for horizontal and building backbone wiring Commentaar voor: 2010-05-25 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 50288-9-1:2010 Ontw. en

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communications and control – Part 9-1: Sectional specification for screened cables characterised up to 1 000 MHz – Horizontal and building backbone cables Commentaar voor: 2010-05-25 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 50411-3-3:2010 Ontw. en

Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication systems – Product specifications – Part 3-3: Singlemode optical fibre fusion splice protectors Commentaar voor: 2010-06-09 Prijs EUR 26.30 excl. BTW

NEN-EN 50441-1:2010 Ontw. en

Kabels voor telecommunicatie-installaties binnenshuis – Deel 1: Niet afgeschermde kabels – Graad 1 Commentaar voor: 2010-05-18 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 50441-2:2010 Ontw. en

Kabels voor telecommunicatie-installaties binnenshuis – Deel 2: Afgeschermde kabels – Graad 2 Commentaar voor: 2010-05-18 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 50441-4:2010 Ontw. en

Kabels voor telecommunicatie-installaties binnenshuis – Deel 4: Kabels tot 1200 MHz – Graad 4 Commentaar voor: 2010-05-18 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-IEC 61156-6:2010 en

Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications – Part 6: Symmetrical pair/quad cables with transmission characteristics up to 1000 MHz – Work area wiring – Sectional specification Prijs EUR 64.92 excl. BTW

NEN 8380:2010 Ontw. nl

Customer contact centers – Certificatieschema voor NEN-EN 15838 Customer Contact Centres – Eisen aan dienstverlening Commentaar voor: 2010-05-01 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 9594-2:2006/C2:2010 en

Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Models Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 9798-2:2009/C1:2010 en

Information technology – Security techniques – Entity authentication – Part 2: Mechanisms using symmetric encipherment algorithms Prijs EUR 0.00 excl. BTW

Landbouw & Levensmiddelen

 

NEN-EN-ISO 10399:2010 en

Sensorische analyse – Methodologie – Duo-trio test Prijs EUR 70.69 excl. BTW

NEN-EN-ISO 13299:2010 en

Sensorische analyse – Methodiek – Algemene richtlijnen voor het vaststellen van een sensorisch profiel Prijs EUR 80.79 excl. BTW

NEN-EN 13624:2010 Ontw. en

Chemische desinfectantia en antiseptica – Kwantitatieve suspensiebeproeving voor de evaluatie van de fungicide-werking van chemische desinfectantia voor instrumenten die gebruikt worden op medisch gebied – Beproevingsmethode en eisen (fase 2, stap 1) Commentaar voor: 2010-05-28 Prijs EUR 37.05 excl. BTW

NEN-ISO 14715:2010 en

Tijmolie die thymol bevat, Spaans type [Thymus zygis (loefl.) L.] Prijs EUR 41.84 excl. BTW

NEN-EN 15829:2010 en

Voedingsmiddelen – Bepaling van ochratoxine A in krenten, bessen, rozijnen, sultanarozijnen, gemengd gedroogd fruit en gedroogde vijgen – HPLC methode met immunoaffiniteitszuivering en fluorimetrische detectie Prijs EUR 44.55 excl. BTW

NEN-EN 15835:2010 en

Voedingsmiddelen – Bepaling van ochratoxine A in op granen gebaseerde voeding voor peuters en jonge kinderen – HPLC methode met immunoaffiniteitszuivering en fluorimetrische detectie Prijs EUR 44.55 excl. BTW

NEN-EN 15842:2010 en

Voedingsmiddelen – Detectie van allergenen in voeding – Algemene aandachtspunten en validatie van methoden Prijs EUR 44.55 excl. BTW

NEN-EN-ISO 17678:2010 en

Melk en melkproducten – Detectie van de zuiverheid van melkvet via gaschromatografische bepaling van de triglyceriden (Referentie methode) Prijs EUR 76.47 excl. BTW

NEN-ISO 27205:2010 en

Melkproducten – Zuurmakende start cultures- Standaard samenstelling Prijs EUR 53.38 excl. BTW

NEN-EN-ISO 2825:2010 en

Specerijen en kruiden – Voorbereiding van een gemalen monster voor analyse Prijs EUR 31.74 excl. BTW

NEN-EN-ISO 3656:2010 Ontw. en

Plantaardige en dierlijke oliën en vetten – Bepaling van de absorptie van ultraviolette straling als specifieke UV extinctie Commentaar voor: 2010-05-14 Prijs EUR 23.16 excl. BTW

NEN-EN-ISO 8589:2010 en

Sensorische analyse – Algemene richtlijn voor het ontwerpen van testruimten Prijs EUR 62.04 excl. BTW

Machinebouw & Transport

 

NEN-EN 10216-2:2010 2e Ontw. en

Naadloze stalen buizen voor toepassingen onder druk – Technische leveringsvoorwaarden – Deel 2: Buizen van ongelegeerd en gelegeerd staal met specifieke eigenschappen bij verhoogde temperatuur Commentaar voor: 2010-05-28 Prijs EUR 32.10 excl. BTW

NEN-EN-ISO 10497:2010 en

Beproeving van afsluiters – Eisen voor brandproeven Prijs EUR 62.04 excl. BTW

NEN-EN 12001:2010 Ontw. en

Machines voor het transport, het spuiten en verwerking van beton en specie – Veiligheidseisen Commentaar voor: 2010-05-14 Prijs EUR 37.05 excl. BTW

NEN-EN 12042:2005/Ontw A1:2010 en

Machines voor voedselbereiding – Deegverdeelmachines – Veiligheids- en hygiëne-eisen Commentaar voor: 2010-06-11 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 12043:2000/Ontw A1:2010 en

Machines voor voedselbereiding – Rijskamers voor deeg – Veiligheids- en hygiëne-eisen Commentaar voor: 2010-06-11 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 12158-1:2000/Ontw. A1:2010 en

Bouwliften voor goederenvervoer – Deel 1: Liften met betreedbaar platform Commentaar voor: 2010-04-11 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 12158-2:2000/Ontw. A1:2010 en

Bouwliften voor goederenvervoer – Deel 2: Hellend opgestelde liften met niet-betreedbare lastdragende inrichtingen Commentaar voor: 2010-04-11 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 12629-1:2000/Ontw. A1:2010 en

Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en kalkzandsteen – Veiligheid – Deel 1: Gemeenschappelijke eisen Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 12629-2:2003/Ontw. A1:2010 en

Machines en installaties voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en kalkzandsteen – Veiligheid – Deel 2: Steenvormmachines Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-EN 12629-3:2003/Ontw. A1:2010 en

Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en kalkzandsteen – Veiligheid – Deel 3: Machines met glij- en draaitafels Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 12629-4:2001/Ontw. A1:2010 en

Machines en installaties voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en kalkzandsteen – Veiligheid – Deel 4: Machines voor dakpannen Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 12629-5-1:2004/Ontw. A1:2010 en

Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en kalkzandsteen – Veiligheid – Deel 5-1: Machines voor het maken van buizen in verticale richting Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-EN 12629-5-2:2004/Ontw. A1:2010 en

Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en kalkzandsteen – Veiligheid – Deel 5-2: Machines voor het maken van buizen in horizontale richting Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-EN 12629-5-3:2004/Ontw. A1:2010 en

Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en kalkzandsteen – Veiligheid – Deel 5-3: Machines voor voorgespannen buis Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-EN 12629-5-4:2004/Ontw. A1:2010 en

Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en kalkzandsteen – Veiligheid – Deel 5-4: Machines voor betonnen buizen Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-EN 12629-7:2004/Ontw. A1:2010 en

Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en kalkzandsteen – Veiligheid – Deel 7: Stationaire en mobiele uitrusting voor de vervaardiging van voorgespannen producten Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 32.10 excl. BTW

NEN-EN 12629-8:2003/Ontw. A1:2010 en

Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en kalkzandsteen – Veiligheid – Deel 8: Machines en uitrusting voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en kalkzandsteen Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-EN 13000:2010 en

Kranen – Mobiele kranen Prijs EUR 99.30 excl. BTW

CEN/TS 13001-3-5:2010 en

Hijskranen – Algemeen ontwerp – Deel 3-5: Grenstoestanden en bewijs van geschiktheid van gesmede haken Prijs EUR 44.00 excl. BTW

NEN-EN 13113:2002/Ontw. A1:2010 en

Leerbewerkingsmachines – Rolbekledingsmachines – Veiligheidseisen Commentaar voor: 2010-05-21 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 13121-3:2008+A1:2010 en

Met glasvezel versterkte kunststof bovengronds tanks en vaten – Deel 3: Ontwerp en vakmanschap Prijs EUR 144.70 excl. BTW

NEN-EN 13390:2002+A1:2010 en

Machines voor voedselbereiding – Machines voor de bereiding van taarten en vlaaien – Veiligheids- en hygiëne-eisen Prijs EUR 67.10 excl. BTW

NEN-EN 13674-2:2006/Ontw. A1:2010 en

Railtoepassingen – Bovenbouw – Spoorstaven – Deel 2: Spoorstaven voor wissels en kruisingen die in combinatie met Vinole rails 46 kg/m en hoger worden gebruikt Commentaar voor: 2010-03-14 Prijs EUR 26.30 excl. BTW

NEN-EN 13674-3:2006/Ontw. A1:2010 en

Railtoepassingen – Bovenbouw – Spoorstaven – Deel 3: Strijkregels Commentaar voor: 2010-03-14 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-EN 13898:2003+A1:2009/C1:2010 en

Gereedschapsmachines – Veiligheid – Zaagmachines voor metaal Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-EN 14067-6:2010 en

Railtoepassingen – Aerodynamica – Deel 6: Eisen en beproevingsprocedures voor zijwind beoordeling Prijs EUR 110.10 excl. BTW

NEN-EN 14070:2003+A1:2009/C1:2010 en

Veiligheid van gereedschapsmachines – Transfermachines en machines voor speciale doeleinden Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-EN-ISO 14344:2010 en

Lastoevoegmaterialen – Aanschaf van toevoegmaterialen en poeders Prijs EUR 47.61 excl. BTW

NEN-EN 14658:2005+A1:2010 en

Transporteurs – Algemene veiligheidseisen voor transporteurs voor ontginning in dagbouw van ligniet Prijs EUR 55.40 excl. BTW

NEN-EN 14730-1:2006/Ontw. A1:2010 en

Railtoepassingen – Bovenbouw – Thermietlassen van spoorstaven – Deel 1: Goedkeuring van lasprocessen Commentaar voor: 2010-03-14 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-EN 1495:1997+A2:2009/C11:2010 en

Hefplateaus – Hefsteigers Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-ISO 15370:2010 en

Schepen en maritieme techniek – Laag geplaatste verlichting op passagierschepen – Indeling Prijs EUR 89.45 excl. BTW

NEN-EN 15387:2010 2e Ontw. en

Verpakking – Flexibele gelamineerde tubes – Beproevingsmethoden voor de bepaling van de sterkte van de zijnaad Commentaar voor: 2010-04-28 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-ISO 15519-1:2010 en

Specificatie voor schema's voor procesindustrie – Deel 1: Algemene regels Prijs EUR 98.11 excl. BTW

NEN-EN 15869-1:2010 en

Schepen voor de binnenvaart – Elektrische landaansluiting, driefasenstroom minder dan 32 A, 50 Hz – Deel 1: Algemene eisen Prijs EUR 44.55 excl. BTW

NEN-EN 15869-2:2010 en

Schepen voor de binnenvaart – Elektrische shore-verbinding, driefasenstroom op tot 32 A, 50 Hz – Deel 2: Aanlandige eenheid, veiligheidseisen Prijs EUR 44.55 excl. BTW

NEN-EN 15869-3:2010 en

Schepen voor de binnenvaart – Elektrische shore-verbinding, driefasenstroom op tot 32 A, 50 Hz – Deel 2: Eenheden aan boord, veiligheidseisen Prijs EUR 44.55 excl. BTW

NEN-EN 1598:2010 Ontw. en

Gezondheid en veiligheid bij lassen en verwante processen – Doorzichtige lasgordijnen, -strippen en -schermen voor booglasprocessen Commentaar voor: 2010-06-25 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 16063:2010 Ontw. en

Verpakking – Vormvaste kunststof verpakkingen – Begrippenlijst voor kunststof sluitingsmonden Commentaar voor: 2010-06-18 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-EN 16064:2010 Ontw. en

Verpakking – Vormvaste kunststof verpakkingen – PET sluitingsmonden 30/25 H (18,5) Commentaar voor: 2010-06-18 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-EN 16065:2010 Ontw. en

Verpakking – Vormvaste kunststof verpakkingen – PET sluitingsmonden 30/25 L (16,8) Commentaar voor: 2010-06-18 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-EN 16066:2010 Ontw. en

Verpakking – Vormvaste kunststof verpakkingen – PET sluitingsmonden 26,7 (spoed 6,35) Commentaar voor: 2010-06-18 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-EN 16067:2010 Ontw. en

Verpakking – Vormvaste kunststof verpakkingen – PET sluitingsmonden 26,7 (spoed 9,00) Commentaar voor: 2010-06-18 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-EN 16068:2010 Ontw. en

Verpakking – Vormvaste kunststof verpakkingen – PET sluitingsmonden 38 Commentaar voor: 2010-06-18 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-EN 1804-1:2001+A1:2010 en

Machines voor ondergrondse-mijnbouw – Veiligheidseisen voor aangedreven gewelfsteunen – Deel 1: Steuneenheden en algemene eisen Prijs EUR 67.10 excl. BTW

NEN-EN 1804-2:2001+A1:2010 en

Machines voor ondergrondse mijnbouw – Veiligheidseisen voor hydraulisch aangedreven gewelfsteunen – Deel 2: Stempels en cilinders Prijs EUR 55.40 excl. BTW

NEN-EN 1829-1:2010 en

Hogedrukreinigers met een waterstraal – Veiligheidseisen – Deel 1: Machines Prijs EUR 55.40 excl. BTW

NEN-EN 2240-011:2010 en

Aerospace series – Lamps, incandescent – Part 011: Lamp, code 85 – Product standard Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 2240-012:2010 en

Aerospace series – Lamps, incandescent – Part 012: Lamp, code 95 – Product standard Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 2240-013:2010 en

Aerospace series – Lamps, incandescent – Part 013: Lamp, code 301 – Product standard Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 2240-014:2010 en

Aerospace series – Lamps, incandescent – Part 014: Lamp, code 303 – Product standard Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 2240-015:2010 en

Aerospace series – Lamps, incandescent – Part 015: Lamp, code 304 – Product standard Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 2240-016:2010 en

Aerospace series – Lamps, incandescent – Part 016: Lamp, code 305 – Product standard Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 2240-017:2010 en

Aerospace series – Lamps, incandescent – Part 017: Lamp, code 306 – Product standard Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 2240-018:2010 en

Aerospace series – Lamps, incandescent – Part 018: Lamp, code 307 – Product standard Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 2240-019:2010 en

Aerospace series – Lamps, incandescent – Part 019: Lamp, code 308 – Product standard Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 2240-020:2010 en

Aerospace series – Lamps, incandescent – Part 020: Lamp, code 311 – Product standard Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN-ISO 25178-6:2010 en

Geometrische productspecificaties (GPS) – Oppervlaktegesteldheid: Oppervlakte – Deel 6: Classificatiemethode voor meting van de oppervlaktegesteldheid Prijs EUR 53.38 excl. BTW

NEN-ISO 26382:2010 en

Warmte-kracht opwekkers – Technische verklaringen voor planning, evaluatie en beleid Prijs EUR 85.12 excl. BTW

NEN-ISO 28238:2010 en

Gereedschappen voor spuitgieten – Componenten voor aanspuitsystemen Prijs EUR 53.38 excl. BTW

NEN-ISO 29081:2010 en

Chemische analyse van oppervlakken – Auger elektronenspectroscopie – Rapportage van methoden gebruikt voor ladingcontrole en ladingcorrectie Prijs EUR 76.47 excl. BTW

NEN-EN 3228:2010 en

Aerospace series – Nuts, hexagonal, plain, reduced height, normal across flats, in steel, cadmium plated – Classification: 900 MPa (at ambient temperature) / 235 ° C Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 3435:2010 en

Aerospace series – Nuts, anchor, self-locking, floating, two lug, reduced series, with counterbore, in heat resisting steel, MoS2 lubricated – Classification: 1100 MPa (at ambient temperature) / 315 ° C Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 3538:2010 en

Aerospace series – Nuts, anchor, self-locking, fixed, two lug, reduced series, with counterbore, in heat resisting steel, MoS2 lubricated – Classification: 1100 MPa (at ambient temperature)/315 °C Prijs op aanvraag

NEN-EN 3539:2010 en

Aerospace series – Nuts, anchor, self-locking, one lug, fixed, with counterbore, in heat resisting steel, MoS2 lubricated – Classification: 1100 MPa (at ambient temperature) / 315 °C Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 3653:2010 en

Aerospace series – Nuts, anchor, self-locking, floating, self-aligning, one lug, in steel, cadmium plated, MoS2 lubricated – Classification: 900 MPa (at ambient temperature) / 235 °C Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN-ISO 3691-3:2010 4e Ontw. en

Gemotoriseerde transportwerktuigen – Veiligheidseisen en verificatie – Deel 3: Aanvullende eisen voor transportwerktuigen met meestijgende werkplek en transportwerktuigen speciaal ontworpen om te rijden met hooggeheven last Commentaar voor: 2010-02-28 Prijs EUR 23.16 excl. BTW

NEN-EN 3750:2010 en

Aerospace series – Nuts, anchor, self-locking, fixed, 90° corner, reduced series, with counterbore, in heat resisting steel, MoS2 lubricated – Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 315 °C Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 3753:2010 en

Aerospace series – Nuts, anchor, self-locking, fixed, 60° corner, with counterbore, in alloy steel, cadmium plated, MoS2 lubricated – Classification: 1100 MPa (at ambient temperature) / 235 °C Prijs op aanvraag

NEN-EN 3763:2010 en

Aerospace series – Nuts, hexagonal, self-locking, ball seat, in heat resisting steel, MoS2 lubricated – Classification: 900 MPa (at ambient temperature) / 315 °C Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 378-2:2008+A1:2009 nl

Koelsystemen en warmtepompen – Veiligheids- en milieu-eisen – Deel 2: Ontwerp, constructie, beproeven, merken en documentatie Prijs EUR 110.60 excl. BTW

NEN-EN 3834:2010 en

Aerospace series – Nuts, anchor, self-locking, floating, two lug, incremental counterbore, in corrosion resisting steel, MoS2 lubricated – Classification: 900 MPa (at ambient temperature) / 315 °C Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 4125:2010 en

Aerospace series – Nuts, anchor, self-locking, fixed, two lug, reduced series, with incremental counterbore, in heat resisting steel, MoS2 lubricated – Classification: 900 MPa (at ambient temperature) / 315 °C Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 4126:2010 en

Aerospace series – Nuts, anchor, self-locking, floating, two lug, reduced series, with incremental counterbore, in heat resisting steel, MoS2<lubricated – Classification: 900 MPa (at ambient temperature) / 315 °C Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN-ISO 5395-1:2010 Ontw. en

Tuingereedschap – Veiligheid van aangedreven grasmaaiers – Deel 1: Woordenlijst en algemene beproeving Commentaar voor: 2010-05-14 Prijs EUR 40.38 excl. BTW

NEN-EN-ISO 5395-2:2010 Ontw. en

Tuingereedschap – Veiligheid van aangedreven grasmaaiers – Deel 2: Aangedreven grasmaaiers met meelopende bestuurder Commentaar voor: 2010-05-14 Prijs EUR 28.67 excl. BTW

NEN-EN-ISO 5395-3:2010 Ontw. en

Tuingereedschap – Veiligheid van aangedreven grasmaaiers – Deel 3: Grasmaaier met bestuurderszitplaats Commentaar voor: 2010-05-14 Prijs EUR 28.67 excl. BTW

NEN-EN-ISO 9261:2010 en

Irrigatie-apparatuur – Druppelaars en bijbehorende leidingen – Specificatie en beproevingsmethoden Prijs EUR 62.04 excl. BTW

Managementsystemen

 

NEN-EN-ISO/IEC 17043:2010 en

Conformiteitsbeoordeling – Algemene eisen voor ringtesten Prijs EUR 98.11 excl. BTW

NEN-EN-ISO 9001:2008+C1:2009 nl

Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen Prijs EUR 90.20 excl. BTW

Materiaaltechnologie

 

NEN-ISO 10074:2010 en

Anodisatie van Aluminium en aluminiumlegeringen – Specificatie van vaste anode oxidatielagen aan aluminium en zijn legeringen Prijs EUR 66.37 excl. BTW

NPR-ISO/TR 12134:2010 en

Rubber – Schatting van de onzekerheden voor de beproevingsmethode – Niet-functionele parameters Prijs EUR 47.61 excl. BTW

NEN-EN 12668-1:2010 en

Niet-destructieve beproeving – Karakterisering en verificatie van apparatuur voor ultrasoon onderzoek – Deel 1: Instrumenten Prijs EUR 67.10 excl. BTW

NEN-EN 12668-2:2010 en

Niet-destructieve beproeving – Karakterisering en verificatie van apparatuur voor ultrasoon onderzoek – Deel 2: Tasters Prijs EUR 77.60 excl. BTW

NEN-EN 14022:2010 en

Structurele lijmen – Bepaling van de levensduur (bruikbaarheidsduur) van lijmen bestaande uit meerdere componenten Prijs EUR 44.55 excl. BTW

NEN-EN 14294:2010 en

Lijmen voor materialen voor leer en schoeisel – Voorbehandeling van gelijmde proefstukken door vormingsprocessen Prijs EUR 44.55 excl. BTW

NEN-EN 1464:2010 en

Lijmen – Bepaling van de weerstand tegen pellen van lijmverbindingen met hoge sterkte – Drijvende-rollenmethode Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 15416-3:2007+A1:2010 en

Lijmen voor dragende houtconstructies anders dan fenol- en aminoplasten – Beproevingsmethoden – Deel 3: Vervormingstest door kruip bij cyclische klimaatcondities voor proefstukken met buig-afschuifmethode Prijs EUR 44.55 excl. BTW

NEN-ISO 16053:2010 en

Verven en vernissen – Verf en verfsystemen voor hout voor buitengebruik – Natuurlijke verouderingsbeproeving Prijs EUR 76.47 excl. BTW

NEN-ISO 17054:2010 en

Routine method for analysis of high alloy steel by X-ray fluorescence spectrometry (XRF) by using a near-by technique Prijs EUR 80.79 excl. BTW

NEN-ISO 2135:2010 en

Anodisatie van aluminium en aluminiumlegeringen -Versnelde beproeving van de lichtbestendigheid van gekleurde, anodisch aangebrachte oxidelagen met behulp van kunstmatig licht Prijs EUR 31.74 excl. BTW

NEN-ISO 23794:2010 en

Gevulcaniseerde of thermoplastische rubber – Slijtproef – Richtljn Prijs EUR 57.71 excl. BTW

NEN-EN-ISO 2440:1999/A1:2010 en

Soepele en harde schuimrubbers en -kunststoffen – Versnelde-verouderingsproeven Prijs EUR 15.70 excl. BTW

NEN-ISO 25179:2010 en

Lijm – Bepaling van de oplosbaarheid van wateroplosbare of alkali-oplosbare drukgevoelige lijmen Prijs EUR 47.61 excl. BTW

NEN-EN-ISO 26203-1:2010 en

Metalen – Trekproefmethode bij hoge rek-belasting – Deel 1: Elastische staaf type systemen Prijs EUR 89.45 excl. BTW

NEN-ISO 26482:2010 en

Hardmetalen – Bepaling van lood en cadmium gehalte Prijs EUR 47.61 excl. BTW

NEN-EN-ISO 2871-1:2010 en

Oppervlakactieve stoffen – Wasmiddelen – Bepaling van het gehalte aan kationactieve bestanddelen – Deel 1: Gehalte aan kationactieve bestanddelen met een grote moleculaire massa Prijs EUR 31.74 excl. BTW

NEN-EN-ISO 2871-2:2010 en

Oppervlakactieve stoffen – Wasmiddelen – Bepaling van het gehalte aan kationactieve bestanddelen – Deel 2: Gehalte aan kationactieve bestanddelen met een lage moleculaire massa (tussen 200 en 500) Prijs EUR 36.07 excl. BTW

NEN-EN-ISO 4611:2010 Ontw. en

Kunststoffen – Bepaling van de effecten van blootstelling aan vochtige warmte, waternevel en zoutnevel Commentaar voor: 2010-05-14 Prijs EUR 23.16 excl. BTW

NEN-EN 545:2010 2e Ontw. en

Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor waterleidingen – Eisen en beproevingsmethoden Commentaar voor: 2010-06-11 Prijs EUR 42.20 excl. BTW

Medische Technologie

 

NEN-EN-ISO 10993-16:2010 en

Biologische evaluatie van medische hulpmiddelen – Deel 16: Ontwerp voor toxikinetische studies voor degradatieproducten en uit het materiaal lekkende stoffen Prijs EUR 53.38 excl. BTW

NEN-EN-ISO 11979-8:2009/Ontw. A1:2010 en

Optische implantaten – Intra-oculaire lenzen – Deel 8: Basiseisen Commentaar voor: 2010-05-28 Prijs EUR 15.70 excl. BTW

NEN-ISO 14708-5:2010 en

Chirurgische implantaten – Actieve implanteerbare medische hulpmiddelen – Deel 5: Circulerende steun hulpmiddelen Prijs EUR 108.21 excl. BTW

NEN-EN-ISO 15798:2010 en

Oogheelkundige implantaten – Oogheelkundige viscochirurgische middelen Prijs EUR 62.04 excl. BTW

NEN-EN-ISO 16409:2006/A1:2010 en

Tandheelkunde – Mondhygiënische producten – Handmatige interdentale borstels Prijs EUR 11.54 excl. BTW

NPR-CEN-ISO/TS 22367:2010 en

Medische laboratoria – Vermindering van fouten door middel van risicomanagement en continue verbetering Prijs EUR 47.61 excl. BTW

NEN-ISO 28620:2010 en

Medische hulpmiddelen – Niet-elektrisch aangedreven draagbare infusietoestellen Prijs EUR 53.38 excl. BTW

NEN-EN 45502-2-3:2010 en

Actieve implanteerbare medische hulpmiddelen – Deel 2-3: Bijzondere eisen voor cochlea en gehoor hersenstam implantaatsystemen Prijs EUR 67.10 excl. BTW

NEN-EN-ISO 7396-1:2007/A2:2010 en

Pijpleidingsystemen voor medische gassen – Deel 1: Leidingensystemen voor medische gassen onder druk en vacuüm Prijs EUR 15.70 excl. BTW

NEN-EN-ISO 7885:2010 en

Tandheelkunde – Steriele injectienaalden voor eenmalig gebruik Prijs EUR 41.84 excl. BTW

Milieu

 

NEN-EN 14211:2010 Ontw. en

Luchtkwaliteit – Buitenlucht – Standaard methode voor meten van de concentratie stikstofdioxide en stikstofmonoxide door middel van chemoluminescentie Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 48.30 excl. BTW

NEN-EN 14212:2010 Ontw. en

Luchtkwaliteit – Buitenlucht – Standaard methode voor het meten van de concentratie zwaveldioxide door middel van ultraviolette fluorescentie Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 48.30 excl. BTW

NEN-EN 14625:2010 Ontw. en

Luchtkwaliteit – Buitenlucht – Standaard methode voor het meten van ozon de concentratie ozon door middel van ultraviolette fotometrische methode Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 42.20 excl. BTW

NEN-EN 14626:2010 Ontw. en

Luchtkwaliteit – Buitenlucht – Standaard methode voor het meten van de concentratie koolstofmonoxide door middel van niet-dispersieve infraroodspectroscopie Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 42.20 excl. BTW

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl