Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NENStaatscourant 2010, 3972Overig

Nieuwe normen NEN

Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief de Europese normen, in de periode 3 februari 2010 tot 8 maart 2010. De normbladen kunnen worden besteld bij NEN-Klantenservice, tel. 015-2690391, waar men ook met vragen terecht kan. Tevens kunnen de genoemde normen via internet besteld worden (www.nen.nl). Correspondentieadres: Postbus 5059, 2600 GB Delft.

Document number

Title

Arbeid

 

NEN-EN-ISO 13079:2010 Ontw. en

Laboratoriumglaswerk en kunststof – Buizen en ondersteuning voor de meting van erythrocytic sedimentatiewaarde door de Westergrenmethode Commentaar voor: 2010-06-11 Prijs EUR 23.16 excl. BTW

NEN-EN-ISO 13130:2010 Ontw. en

Laboratoriumglaswerk – Desiccators Commentaar voor: 2010-06-11 Prijs EUR 23.16 excl. BTW

NEN-EN-ISO 13132:2010 Ontw. en

Laboratoriumglaswerk – Petrischaaltjes Commentaar voor: 2010-06-11 Prijs EUR 23.16 excl. BTW

NEN-EN 14143:2010 Ontw. en

Ademhalingstoestellen – Onafhankelijke duikapparatuur met gesloten kringloopsysteem Commentaar voor: 2010-06-15 Prijs EUR 32.10 excl. BTW

NEN-EN-ISO 17201-3:2010 en

Akoestiek – Geluid van schietterreinen – Deel 3: Richtlijnen voor het berekenen van geluid vermeerdering Prijs EUR 113.98 excl. BTW

NEN-EN-ISO 17201-5:2010 en

Akoestiek – Geluid van schietterreinen – Deel 5: Geluidmanagement Prijs EUR 80.79 excl. BTW

NEN-EN-ISO 28803:2010 Ontw. en

Ergonomie van de fysische omgeving – Toepassing van internationale normen op mensen met speciale eisen Commentaar voor: 2010-05-28 Prijs EUR 23.16 excl. BTW

NPR 6070:2010 Ontw. nl

Sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers Commentaar voor: 2010-06-01 Prijs EUR 26.30 excl. BTW

NPR-ISO/TR 9241-100:2010 en

Ergonomie van de mens-systeeminteractie – Deel 100: Inleiding tot normen met betrekking tot sofware ergonomie Prijs EUR 70.69 excl. BTW

Bouw

 

NEN-EN 14353:2008+A1:2010 en

Metalen profielen voor gebruik met gipsplaten – Definities, eisen en beproevingsmethoden Prijs EUR 55.40 excl. BTW

Bouwmaterialen

 

NEN-EN 12311-2:2010 2e Ontw. en

Flexibele banen voor waterafdichtingen – Bepaling van de treksterkte – Deel 2: Kunststof en rubber banen voor waterafdichtingen voor daken Commentaar voor: 2010-03-28 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 12317-2:2010 Ontw. en

Flexibele banen voor waterafdichtingen – Bepaling van de schuifweerstand van verbindingen – Deel 2: Kunststof en rubber dakbanen voor waterafdichtingen Commentaar voor: 2010-03-28 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-EN 1313-1:2010 en

Rondhout en gezaagd hout – Toelaatbare afwijkingen en voorkeurmaten – Deel 1: Gezaagd naaldhout Prijs EUR 44.55 excl. BTW

NEN-EN 1315:2010 en

Indeling naar afmetingen van rondhout Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 13282-1:2010 Ontw. en

Hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw – Deel 1: Snelle wegverharding met hydraulische bindmiddelen – Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria Commentaar voor: 2010-05-28 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 13282-2:2010 Ontw. en

Hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw – Deel 2: Normale wegverharding van hydraulische bindmiddelen – Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria Commentaar voor: 2010-05-28 Prijs EUR 26.30 excl. BTW

NEN-EN 13282-3:2010 Ontw. en

Hydraulische bindmiddelen – Deel 3: Conformiteitscriteria Commentaar voor: 2010-05-28 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 14250:2010 en

Houtconstructies – Producteisen voor vooraf vervaardigde onderdelen met metalen hechtplaten Prijs EUR 55.40 excl. BTW

NEN-EN 15037-4:2010 en

Vooraf vervaardigde betonproducten – Combinatievloeren – Deel 4: Geëxpandeerde polystyreenblokken Prijs EUR 67.10 excl. BTW

NPR-CEN/TS 15963:2010 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen – Bepaling van de temperatuur breuksterkte bij een gekerfde driepunts-proefstaaf Prijs EUR 44.55 excl. BTW

NEN-EN 196-6:2010 en

Beproevingsmethoden voor cement – Deel 6: Bepaling van de fijnheid Prijs EUR 44.55 excl. BTW

NEN 5466:2010 Ontw. nl

Kwaliteitseisen voor op uiterlijke kenmerken gesorteerd Europees naaldhout Commentaar voor: 2010-05-01 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 594:2010 2e Ontw. en

Houtconstructies – Beproevingsmethoden – Sterkte en stijfheid van houten ribpanelen voor wanden Commentaar voor: 2010-03-11 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 845-1:2010 Ontw. en

Specificaties voor nevenproducten voor steenconstructies – Deel 1: Spouwankers, muurankers, raveel-/gordingschoenen en ondersteuningsproducten Commentaar voor: 2010-05-28 Prijs EUR 37.05 excl. BTW

NEN-EN 845-2:2010 Ontw. en

Specificaties voor nevenproducten voor steenconstructies – Deel 2: Lateien Commentaar voor: 2010-05-28 Prijs EUR 32.10 excl. BTW

NEN-EN 998-1:2010 Ontw. en

Specificaties voor mortels voor metselwerk – Deel 1: Stukadoormortel voor binnen- en buitentoepassingen Commentaar voor: 2010-06-11 Prijs EUR 28.65 excl. BTW

NEN-EN 998-2:2010 Ontw. en

Specificaties voor mortels voor metselwerk – Deel 2: Mortels voor metselwerk Commentaar voor: 2010-06-11 Prijs EUR 26.30 excl. BTW

Bouwveiligheid

 

NEN-EN 13238:2010 en

Bepaling van het brandgedrag van bouwproducten – Conditioneringsprocedures en algemene regels voor de keuze van ondergronden Prijs EUR 44.55 excl. BTW

NVN-ENV 1363-3:1999 en

Bepaling van de brandwerendheid – Deel 3: Verificatie van de ovenprestatie Prijs EUR 44.55 excl. BTW

NEN-EN 1366-2:2010 Ontw. en

Bepaling van de brandwerendheid van installaties – Deel 2: Brandkleppen Commentaar voor: 2010-06-18 Prijs EUR 26.30 excl. BTW

NEN-EN 1991-1-4:2005/C2:2010 en

Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-4: Algemene belastingen – Windbelasting Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-EN 1991-1-7:2006/C1:2010 en

Eurocode 1:Belastingen op constructies – Deel 1-7: Algemene belastingen – Buitengewone belastingen: stootbelastingen en ontploffingen Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-EN 1991-2:2003/C1:2010 en

Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 2: Verkeersbelasting op bruggen Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-EN 1998-2:2006/C1:2010 en

Eurocode 8: Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies – Deel 2: Bruggen Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN 6098:2010 2e Ontw. nl

Rookbeheersingssystemen voor mechanisch geventileerde parkeergarages Commentaar voor: 2010-06-01 Prijs EUR 26.30 excl. BTW

Consumentenzaken

 

NEN-EN 14362-1:2010 Ontw. en

Textiel – Methoden voor de bepaling van bepaalde aromatische amines afgeleid van azo kleurstoffen – Deel 1: Detectie van het gebruik van bepaalde azo kleurstoffen zonder extractie Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 26.30 excl. BTW

NEN-EN 14974:2006/Ontw A1:2010 Ontw. en

Faciliteiten voor gebruikers van rolsportuitrusting – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden Commentaar voor: 2010-04-11 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NPR-CEN/TR 15071:2005/C11:2010 nl

Veiligheid van speelgoed – Nationale vertalingen van gevaar en instructies voor het gebruik in EN 71 Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-EN 15338:2007+A1:2010 en

Onderdelen voor meubels – Sterkte en duurzaamheid van uitbreidingsonderdelen en hun samenstellingen Prijs EUR 55.40 excl. BTW

NEN-EN 16051-1:2010 Ontw. en

Opblaasbare apparaten en toebehoren voor opblaasbare consumentenproducten – Deel 1: Compatibiliteit van kranen en kleppen adapters Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 16051-2:2010 Ontw. en

Opblaasbare apparaten en toebehoren voor opblaasbare consumentenproducten – Deel 2: Veiligheidseisen, duurzaamheid, prestaties, compatibiliteit en beproeveningsmethoden van luchtpompen Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-EN 16054:2010 Ontw. en

BMX fietsen – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 37.05 excl. BTW

NEN-EN 16055:2010 Ontw. en

Leer – Ruwe runderhuiden en kalfsleerhuiden – Omschrijving, presentatie en conservering Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN-ISO 17234-1:2010 en

Leer – Chemische beproevingen – Bepaling van bepaalde azo kleurstoffen in geverfd leer – Deel 1: Bepaling van bepaalde aromatische amines van azo kleurstoffen Prijs EUR 47.61 excl. BTW

NEN-EN-ISO 3377-1:2010 Ontw. en

Leer – Fysische en mechanische proeven – Bepaling van de scheursterkte – Deel 1: Enkele-randscheur Commentaar voor: Prijs EUR 15.70 excl. BTW

NEN-EN-ISO 5404:2010 Ontw. en

Leer – Fysische en mechanische beproevingen – Bepaling van de waterdichtheid van leer Commentaar voor: 2010-05-28 Prijs EUR 23.16 excl. BTW

NEN-EN-ISO 5912:2010 Ontw. en

Kampeertenten Commentaar voor: 2010-05-14 Prijs EUR 23.16 excl. BTW

NEN-EN 71-1:2005+A9:2009/C11:2010 nl

Veiligheid van speelgoed – Deel 1: Mechanische en fysische eigenschappen Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-EN-ISO 9094:2010 Ontw. en

Pleziervaartuigen – Brandbescherming Commentaar voor: 2010-05-14 Prijs EUR 28.67 excl. BTW

ElektriciteitsVoorziening

 

NEN-EN 50317:2010 Ontw. en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer – Stroomafnamesystemen – Eisen voor en geldigheid van metingen van de dynamische interactie tussen pantografen en de bovenleiding Commentaar voor: 2010-06-23 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 50386:2010 Ontw. en

Doorvoerisolatoren tot 1 kV en van 250 A tot 5 kA, voor met vloeistof gevulde transformatoren Commentaar voor: 2010-06-02 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NPR-CLC/TR 50503:2010 en

Richtlijnen voor het voorraadbeheer, de controle, reiniging en/of verwijdering van elektrische uitrusting en isolatievloeistoffen die PCBs bevatten Prijs EUR 67.10 excl. BTW

NPR-CLC/TS 50537-1:2010 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer – Toebehoren voor tractietransformatoren en hun koelsysteem – Deel 1: Hoogspanningsdoorvoerisolatoren voor tractietransformatoren Prijs EUR 44.55 excl. BTW

NPR-CLC/TS 50537-2:2010 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer – Toebehoren voor tractietransformatoren en hun koelsysteem – Deel 2: Pompen voor isolatievloeistoffen van transformatoren en smoorspoelen Prijs EUR 55.40 excl. BTW

NPR-CLC/TS 50537-3:2010 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer – Toebehoren voor tractietransformatoren en hun koelsysteem – Deel 3: Waterpompen voor de tractiestroom-omzetters Prijs EUR 55.40 excl. BTW

NPR-CLC/TS 50537-4:2010 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer – Toebehoren van tractietransformatoren en hun koelsysteem – Deel 4: Door gas of vloeistof te bedienen relais (Buchholz) voor met vloeistof gevulde transformatoren en voor smoorspoelen met conservator voor railvoertuigen Prijs EUR 44.55 excl. BTW

NPR-CLC/TR 50542:2010 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer – Communicatiemiddellen tussen de veiligheidsuitrusting en het mens-machine koppelvlak (MMI) Prijs EUR 110.10 excl. BTW

NEN-EN 50553:2010 Ontw. en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer – Eisen inzake de mogelijkheid om te kunnen (blijven) rijden in geval van brand aan boord van het rollend materieel Commentaar voor: 2010-06-09 Prijs EUR 26.30 excl. BTW

NPR-CLC-IEC/TS 61850-80-1:2010 en

Communicatienetwerken en -systemen voor gebruik in de automatisering van energiecentrales – Deel 80-1: Richtlijn voor het uitwisselen van een op CDC gebaseerd datamodel dat gebruik maakt van 60870-5-101 of IEC 60870-5-104 Prijs EUR 191.16 excl. BTW

Elektrische Installaties

 

NEN-EN 50131-1:2006/Ontw. ISB:2010 en

Alarmsystemen – Inbraak- en overvalsystemen – Deel 1: Systeemeisen Commentaar voor: 2010-05-25 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 50131-5-3:2005/Ontw. ISA:2010 Ontw. en

Alarmsystemen – Inbraakalarmsystemen – Deel 5-3: Eisen voor interconnectiesystemen met gebruik van RF-technieken – Interpretatie van Subclause 5.1.6 Commentaar voor: 2010-05-25 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-EN 50348:2010 en

Stationaire elektrostatische spuitapparatuur voor niet-brandbare vloeistoffen – Veiligheidseisen Prijs EUR 44.55 excl. BTW

NEN-EN-IEC 60204-11:2000/C11:2010 en;fr

Veiligheid van machines – Elektrische uitrusting van machines – Deel 11: Eisen voor hoogspanningsapparatuur voor spanningen hoger dan 1000 V wisselspanning maar niet hoger dan 36 kV Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-EN-IEC 61496-1:2004/C11:2010 en

Machineveiligheid – Aanrakingsvrije elektrische beveiligingsinrichtingen – Deel 1: Algemene eisen en beproevingen Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-EN-IEC 61907:2010 en

Communicatienetwerk betrouwbare techniek Prijs EUR 173.13 excl. BTW

NEN-EN-IEC 62061:2005/C11:2010 en

Veiligheid van machines – Functionele veiligheid van elektrische, elektronische en programmeerbare systemen met een veiligheidsfunctie Prijs op aanvraag

Elektrische Producten

 

NEN-EN 50065-1:2001/A1:2010 en

Besturing via laagspanningsinstallaties in het frequentiegebied 3 kHz tot 148,5 kHz – Deel 1: Algemene eisen, frequentiebanden en elektromagnetische storingen Prijs EUR 21.90 excl. BTW

NEN-EN 50364:2010 en

Beperking van de blootstelling van het menselijk lichaam aan elektromagnetische velden afkomstig van toestellen die werken in het frequentiegebied 0 Hz tot 10 GHz, gebruikt in Elektronische Artikel Bewaking (EAB), Radio Frequency Identification (RFID) en soortgelijke toepassingen Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 50554:2010 Ontw. en

Basisnorm voor de in-situ beoordeling van een zendlokatie met betrekking tot blootstelling van het algemeen publiek aan radiofrequente elektromagnetische velden Commentaar voor: 2010-06-02 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-IEC 60050-112:2010 en;fr

Internationale elektrotechnische woordenlijst – Deel 112: Grootheden en eenheden Prijs EUR 155.10 excl. BTW

NEN-EN-IEC 60255-1:2010 en

Meetrelais en beschermingsspullen – Deel 1: Algemene eisen Prijs EUR 133.45 excl. BTW

NEN-EN-IEC 60255-11:2010 en

Meetrelais en beschermingsapparatuur – Deel 11: Korte spanningsdalingen en -onderbrekingen, variaties en rimpels op de vermogenstoevoerpoort Prijs EUR 39.68 excl. BTW

NEN-EN-IEC 60335-2-102:2006/A1:2010 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-102: Bijzondere eisen voor branders met elektrische connectoren op gas, olie en vaste brandstoffen en/of recycling koelmiddelen van airconditioniering en apparatuur voor koelmiddelen Prijs EUR 18.03 excl. BTW

NEN-EN-IEC 60335-2-105:2005/A11:2010 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-105: Bijzondere eisen voor multifunctionele douchecellen Prijs EUR 15.70 excl. BTW

NEN-EN-IEC 60335-2-4:2010 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-4: Bijzondere eisen voor centrifuges Prijs EUR 57.71 excl. BTW

NEN-EN-IEC 60335-2-58:2005/A11:2010 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-58: Bijzondere eisen voor afwasmachines voor bedrijfsgebruik Prijs EUR 23.87 excl. BTW

NEN-EN-IEC 60335-2-60:2003/A11:2010 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-60: Bijzondere eisen voor whirlpoolbaden en whirlpoolbronnen Prijs EUR 15.70 excl. BTW

NEN-EN-IEC 60335-2-60:2003/A12:2010 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-60: Bijzondere eisen voor whirlpoolbaden en whirlpoolbronnen Prijs EUR 15.70 excl. BTW

NEN-EN-IEC 60335-2-7:2010 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-7: Bijzondere eisen voor wasmachines Prijs EUR 108.21 excl. BTW

NEN-EN-IEC 60335-2-75:2004/A12:2010 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-75: Bijzondere eisen voor commerciële verkoopautomaten Prijs EUR 15.70 excl. BTW

NEN-EN-IEC 60335-2-97:2007/A2:2010 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-97: Bijzondere eisen voor aandrijfmechanismen van rolluiken, zonneschermen, jaloezieën en soortgelijke uitrusting Prijs EUR 18.03 excl. BTW

NEN-IEC 60728-2:2010 en

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en interactieve diensten – Deel 2: Elektomagnetische compabiliteit voor apparatuur Prijs EUR 155.10 excl. BTW

NEN-IEC 60747-14-1:2010 en

Halfgeleiderelementen – Deel 14-1: Halfgeleidersensoren – Generieke specificatie voor sensoren Prijs EUR 75.74 excl. BTW

NEN-IEC 60747-14-5:2010 en

Halfgeleiderelementen – Deel 14-5: Halfgeleidersensoren – PN-overgang halfgeleider temperatuursensor Prijs EUR 64.92 excl. BTW

NEN-IEC 61340-4-7:2010 en

Elektrostatica – Deel 4-7: Genormaliseerde beproevingsmethode voor specifieke toepassingen – Ionisatie Prijs EUR 97.39 excl. BTW

NEN-IEC 61340-4-8:2010 en

Elektrostatica – Deel 4-8: Genormaliseerde beproevingsmethode voor specifieke toepassingen – Ontladingsbescherming – Zakken Prijs EUR 43.28 excl. BTW

NEN-IEC 61340-4-9:2010 en

Elektrostatisch – Deel 4-9: Genormaliseerde beproevingsmethode voor specifieke toepassingen – Kleding Prijs EUR 39.68 excl. BTW

Energiewinning

 

NEN-EN-ISO 12212:2010 Ontw. en

Aardolie-, petrochemie- en aardgasindustrie – Warmtewisselaars van het Hairpin-type Commentaar voor: 2010-05-28 Prijs EUR 34.99 excl. BTW

NEN-EN-ISO 13503-1:2010 Ontw. en

Aardolie- en aardgasindustrie – Afwerkingsvloeistoffen en materialen – Deel 1: Metingen van viscositeitseigenschappen van afwerkingsvloeistoffen Commentaar voor: Prijs EUR 28.67 excl. BTW

NEN-EN-ISO 13706:2010 Ontw. en

Aardolie- , petrochemische en aardgasindustrie – Warmtewisselaars met luchtkoeling Commentaar voor: 2010-05-21 Prijs EUR 58.04 excl. BTW

NEN-EN 14214:2008+A1:2009/C11:2010 nl

Brandstoffen voor wegvoertuigen – Methylesters van vetzuren (FAME) voor dieselmotoren – Eisen en beproevingsmethoden Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-EN 15410:2010 Ontw. en

Vaste secundaire brandstoffen – Methoden voor de bepaling van de voornaamste elementen (A1, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti) Commentaar voor: 2010-05-28 Prijs EUR 26.30 excl. BTW

NEN-EN 15411:2010 Ontw. en

Vaste secundaire brandstoffen – Methoden voor de bepaling van het gehalte aan sporenelementen (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, TI, V and Zn) Commentaar voor: 2010-05-28 Prijs EUR 26.30 excl. BTW

NEN-EN 15413:2010 Ontw. en

Vaste secundaire brandstoffen – Methoden voor de bereiding van het analysemonster uit het laboratoriummonster Commentaar voor: 2010-05-28 Prijs EUR 26.30 excl. BTW

NPR-CEN/TR 15993:2010 en

Brandstoffen – Ethanol (E85) motorbrandstof – Achtergrond tot de vereiste parameters en hun repectievelijke grenzen en bepaling Prijs EUR 44.55 excl. BTW

NEN-ISO 16110-2:2010 en

Waterstofgeneratoren die gebruik maken van brandstof omzettingsstechnologie – Deel 2: Beproevingsmethoden voor de prestatie Prijs EUR 98.11 excl. BTW

NPR-ISO/TS 27469:2010 en

Aardolie-, petrochemie- en aardgasindustrie – Beproevingsmethode voor brandkleppen Prijs EUR 66.37 excl. BTW

NEN-EN-ISO 3924:2010 en

Aardolieproducten – Bepaling van de kooktrajectverdeling – Gaschromatografische methode Prijs EUR 80.79 excl. BTW

NEN-EN-ISO 4404-1:2010 Ontw. en

Aardolie- en aanverwante producten – Bepaling van de corrosieweerstand van moeilijk ontvlambare hydraulische vloeistoffen – Deel 1: Waterbevattende vloeistoffen Commentaar voor: 2010-06-18 Prijs EUR 23.16 excl. BTW

Gas & Water

 

NEN-EN 1057:2006+A1:2010 en

Koper en koperlegeringen – Naadloze koperen buizen voor gas- en waterleidingen in sanitaire en verwarmingstoepassingen Prijs EUR 55.40 excl. BTW

NEN 1059:2010 nl

Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12186 en NEN-EN 12279 – Gasvoorzieningsystemen – Gasdrukregel- en meetstations voor transport en distributie Prijs EUR 58.30 excl. BTW

NEN-EN 12446:2010 2e Ontw. en

Schoorstenen – Onderdelen – Betonnen buitendelen Commentaar voor: 2010-05-04 Prijs EUR 26.30 excl. BTW

NEN-EN 13941:2009/Ontw. A1:2010 en

Ontwerp en installatie van voor-geïsoleerde buissystemen voor stadsverwarming Commentaar voor: 2010-02-24 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-EN 15632-2:2010 en

Stadsverwarmingsbuizen – Fabrieksmatig geïsoleerde flexibele buissystemen – Deel 2: Meerlaags kunststof buizen – Eisen en beproevingsmethoden Prijs EUR 44.55 excl. BTW

NEN-EN 15632-3:2010 en

Stadsverwarmingsbuizen – Fabrieksmatige flexibele buissystemen – Deel 3: Vol kunststof buizen – Eisen en beproevingsmethoden Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 15664-2:2010 en

Invloed van metallische materialen op water bestemd voor menselijke consumptie – Dynamische test met buizenopstelling ter beoordeling van de metaalafgifte – Deel 2: Testwater Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 15848:2010 en

Waterbehandelingsinstallaties in gebouwen – Regelbare chemische doseringssystemen – Eisen voor functioneren, veiligheid en beproeving Prijs EUR 44.55 excl. BTW

NEN-EN 16037:2010 Ontw. en

Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Natrium waterstofsulfaat Commentaar voor: 2010-05-14 Prijs EUR 26.30 excl. BTW

NEN-EN 16038:2010 Ontw. en

Chemicaliën voor de behandeling van zwembadwater – Natrium waterstofsulfaat Commentaar voor: 2010-05-14 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 16056:2010 Ontw. en

Invloed van metallische materialen op water bestemd voor menselijke consumptie – Methode om het passief gedrag van corrosievaste staalsoorten te bepalen Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-EN 16057:2010 Ontw. en

Invloed van metallische materialen op water bestemd voor menselijke consumptie – Bepaling van de restanten lood (Pb) in de oppervlakte – Extractiemethode Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 16058:2010 Ontw. en

Invloed van metallische materialen op water bestemd voor menselijke consumptie – Dynamische test met buizenopstelling ter beoordeling van de oppervlaktelagen met nikkellagen – Beproevingsmethode voor de lange termijn Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 16070:2010 Ontw. en

Producten voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Natuurlijke Zeoliet Commentaar voor: 2010-06-25 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 253:2003/A1:2005 en

Stadsverwarmingsbuizen – In de fabriek geïsoleerde buissystemen voor stadsverwarming – Buiselementen bestaande uit een stalen buis met polyurethaanschuim als isolatiemateriaal en met een ommanteling van polyetheen Prijs EUR 21.90 excl. BTW

NEN-EN 30-1-1:2008/Ontw. A1:2010 en

Huishoudelijke gaskooktoestellen – Deel 1-1: Veiligheid – Algemeen Commentaar voor: 2010-05-28 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-EN-ISO 9080:2010 Ontw. en

Kunststofleiding- en mantelbuissystemen – Bepaling van de langeduur hydrostatische sterkte van thermoplastische materialen in buisvorm door extrapolatie Commentaar voor: 2010-06-18 Prijs EUR 28.67 excl. BTW

Gezondheidszorg

 

NPR-ISO/TS 21547:2010 en

Medische informatica – Veiligheidseisen voor het archiveren van elektronische gezondheidsdossiers – Principes Prijs EUR 129.85 excl. BTW

NPR-ISO/TR 21548:2010 en

Medische informatica – Veiligheidseisen voor het archiveren van elektronische gezondheidsdossiers – Richtlijnen Prijs EUR 89.45 excl. BTW

NTA 8023-0:2010 nl

Maatschappelijke zorg – Informatiearchitectuur in de jeugdsector – Deel 0: Algemene bepalingen Prijs EUR 28.65 excl. BTW

NTA 8023-1:2010 nl

Maatschappelijke zorg – Informatiearchitectuur in de jeugdsector – Deel 1: Landelijke verwijsindex risicojongeren Prijs EUR 43.50 excl. BTW

NTA 8023-2:2010 nl

Maatschappelijke zorg – Informatiearchitectuur in de jeugdsector – Deel 2: Elektronisch berichtenverkeer (EBV) Prijs EUR 37.05 excl. BTW

Integraal Bouwen

 

NEN-EN-ISO 10052:2005/Ontw. A1:2010 en

Geluidwering – Praktijkmetingen van lucht- en contactgeluidisolatie en van installatiegeluid – Globale methode Commentaar voor: 2010-03-10 Prijs EUR 15.70 excl. BTW

NVN 7125:2010 Ontw. nl

Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau Commentaar voor: 2010-06-01 Prijs EUR 48.30 excl. BTW

Kennis- & Informatiediensten

 

NEN-ISO/IEC 14165-133:2010 en

Information technology – Fibre channnel – Part 133: Fibre channel switch fabric-3 (FC-SW-3) Prijs EUR 181.79 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 14496-4:2005/C7:2010 en

Information technology – Coding of audio-visual objects – Part 4: Conformance testing Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 14543-5-1:2010 en

Information technology – Home electronic system (HES) architecture – Part 5-1: Intelligent grouping and resource sharing for Class 2 and Class 3 – Core protocol Prijs EUR 201.99 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 14543-5-22:2010 en

Information technology – Home electronic system (HES) architecture – Part 5-22: Intelligent grouping and resource sharing for HES Class 2 and Class 3 – Application profile – File profile Prijs EUR 121.19 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 14662:2010 en;fr

Information technology – Open-edi reference model Prijs EUR 121.19 excl. BTW

NEN-EN-ISO 14825:2010 Ontw. en

Geografische gegevensbestanden – GDF5.0 Commentaar voor: 2010-05-14 Prijs EUR 133.03 excl. BTW

CWA 15710:2010 en

Metalex (Open XML Interchange Format for Legal and Legislative Resources) Prijs EUR 44.00 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 15938-12:2009/C2:2010 en

Information technology – Multimedia content description interface – Part 12: Query format Prijs EUR 0.00 excl. BTW

CWA 16073-0:2010 en

Business Interoperability Interfaces for Public procurement in Europe – Part 0: Introduction Prijs EUR 44.00 excl. BTW

CWA 16073-1:2010 en

Business Interoperability Interfaces for Public procurement in Europe – Part 1: Profile overview Prijs EUR 44.00 excl. BTW

CWA 16073-2:2010 en

Business Interoperability Interfaces for Public procurement in Europe – Part 2: Convergence and gap analyses Prijs EUR 44.00 excl. BTW

CWA 16073-3:2010 en

Business Interoperability Interfaces for Public procurement in Europe – Part 3: Toolbox Requirements Prijs EUR 44.00 excl. BTW

CWA 16073-4:2010 en

Business Interoperability Interfaces for Public procurement in Europe – Part 4: Evaluation guidelines for testing and piloting Prijs EUR 44.00 excl. BTW

CWA 16076:2010 en

ECTS Information Package/Course Catalogue MLO Application Profile Prijs EUR 44.00 excl. BTW

CWA 16077:2010 en

Educational Credit Information Model Prijs EUR 44.00 excl. BTW

CWA 16078:2010 en

Curriculum Exchange Format Prijs EUR 44.00 excl. BTW

NPR-ISO/IEC TR 18018:2010 en

Information technology – Systems and software engineering – Guide for configuration management tool capabilities Prijs EUR 85.12 excl. BTW

NEN-ISO 22745-1:2010 en

Industrial automation systems and integration – Open technical dictionaries and their application to master data – Part 1: Overview and fundamental principles Prijs EUR 31.74 excl. BTW

NEN-ISO 22745-11:2010 en

Industrial automation systems and integration – Open technical dictionaries and their application to master data – Part 11: Guidelines for the formulation of terminology Prijs EUR 27.41 excl. BTW

NEN-ISO 22745-20:2010 en

Industrial automation systems and integration – Open technical dictionaries and their application to master data – Part 20: Procedures for the maintenance of an open technical dictionary Prijs EUR 27.41 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 24744:2007/A1:2010 en

Software Engineering – Metamodel for Development Methodologies Prijs EUR 80.79 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 27003:2010 en

Information technology – Security techniques – Information security management system implementation guidance Prijs op aanvraag

NEN-EN 300330-1:2010-02 en

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Short Range Devices (SRD) – Radio equipments in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30 MHz – Part 1: Technical characteristics and test methods Prijs op aanvraag

NEN-EN 300330-2:2010-02 en

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) – Kort bereik apparatuur (SRD) – Radioapparatuur in het frequentiegebied van 9 kHz tot 25 MHz en systemen met een inductieve lus in het frequentiegebied van 9 kHz tot 30 MHz – deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn Prijs op aanvraag

NEN-EN 301489-6:2008-08 en

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrum zaken (ERM) – ElectroMagnetic Compatibility (EMC) norm voor radio apparatuur en radiodiensten – Deel 6: Specifieke voorwaarden voor Digital Enhanced Cordless Telephone (DECT) apparatuur Prijs op aanvraag

NEN-EN 301649:2010-02 en

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) – DECT Packet Radio Service (DPRS) Prijs op aanvraag

NEN-EN 301893:2008-12 en

Breedband radiotoegangsnetwerken (BRAN) – 5 GHz hoge-prestatie RLAN – Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn Prijs op aanvraag

NEN-EN 302208-1:2010-02 en

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Radio Frequency Identification Equipment operating in the band 865 MHz to 868 MHz with power levels up to 2 W – Part 1: Technical requirements and methods of measurement Prijs op aanvraag

NEN-EN 302208-2:2010-02 en

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) – Radiofrequentie identificatie apparatuur die in de 865 MHz tot 868 MHz band werkt, met vermogens tot 2 W – Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn Prijs op aanvraag

NEN-EN 302217-2-2:2009-04 en

Vaste radiosystemen – Eigenschappen en eisen voor één op één apparatuur en antennes – Deel 2-2: Digitale systemen opererend in frequentiebanden waar frequentie co-ordinatie is toegepast – Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn Prijs op aanvraag

NEN-EN 302544-2:2009-01 en

Breedband gegevenstransmissiesystemen werkend in de 2500 MHz tot 2690 MHz freguentieband – Deel 1: TDD gebruikersapparatuur stations – Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn Prijs op aanvraag

NEN-EN 302583:2010-02 en

Digital Video Broadcasting (DVB) – Framing Structure, channel coding and modulation for Satellite Services to Handheld devices (SH) below 3 GHz Prijs op aanvraag

NEN-EN 302977:2010-02 en

Satellietgrondstations en -systemen (SES) – Geharmoniseerde EN voor vaste grondstations werkend in de 12/14 GHz frequentie band welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn Prijs op aanvraag

NEN-EN 50288-10:2010 Ontw. en

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control – Part 10: Sectional specification for cables characterized up to 500 MHz – Horizontal and building backbone cables Commentaar voor: 2010-05-25 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 50288-11:2010 Ontw. en

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control – Part 11: Sectional specification for un-screened cables, characterised up to 500 MHz, for horizontal and building backbone wiring Commentaar voor: 2010-05-25 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 50288-9-1:2010 Ontw. en

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communications and control – Part 9-1: Sectional specification for screened cables characterised up to 1 000 MHz – Horizontal and building backbone cables Commentaar voor: 2010-05-25 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 50411-3-3:2010 Ontw. en

Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication systems – Product specifications – Part 3-3: Singlemode optical fibre fusion splice protectors Commentaar voor: 2010-06-09 Prijs EUR 26.30 excl. BTW

NEN-EN 50441-1:2010 Ontw. en

Kabels voor telecommunicatie-installaties binnenshuis – Deel 1: Niet afgeschermde kabels – Graad 1 Commentaar voor: 2010-05-18 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 50441-2:2010 Ontw. en

Kabels voor telecommunicatie-installaties binnenshuis – Deel 2: Afgeschermde kabels – Graad 2 Commentaar voor: 2010-05-18 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 50441-4:2010 Ontw. en

Kabels voor telecommunicatie-installaties binnenshuis – Deel 4: Kabels tot 1200 MHz – Graad 4 Commentaar voor: 2010-05-18 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-IEC 61156-6:2010 en

Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications – Part 6: Symmetrical pair/quad cables with transmission characteristics up to 1000 MHz – Work area wiring – Sectional specification Prijs EUR 64.92 excl. BTW

NEN 8380:2010 Ontw. nl

Customer contact centers – Certificatieschema voor NEN-EN 15838 Customer Contact Centres – Eisen aan dienstverlening Commentaar voor: 2010-05-01 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 9594-2:2006/C2:2010 en

Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Models Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 9798-2:2009/C1:2010 en

Information technology – Security techniques – Entity authentication – Part 2: Mechanisms using symmetric encipherment algorithms Prijs EUR 0.00 excl. BTW

Landbouw & Levensmiddelen

 

NEN-EN-ISO 10399:2010 en

Sensorische analyse – Methodologie – Duo-trio test Prijs EUR 70.69 excl. BTW

NEN-EN-ISO 13299:2010 en

Sensorische analyse – Methodiek – Algemene richtlijnen voor het vaststellen van een sensorisch profiel Prijs EUR 80.79 excl. BTW

NEN-EN 13624:2010 Ontw. en

Chemische desinfectantia en antiseptica – Kwantitatieve suspensiebeproeving voor de evaluatie van de fungicide-werking van chemische desinfectantia voor instrumenten die gebruikt worden op medisch gebied – Beproevingsmethode en eisen (fase 2, stap 1) Commentaar voor: 2010-05-28 Prijs EUR 37.05 excl. BTW

NEN-ISO 14715:2010 en

Tijmolie die thymol bevat, Spaans type [Thymus zygis (loefl.) L.] Prijs EUR 41.84 excl. BTW

NEN-EN 15829:2010 en

Voedingsmiddelen – Bepaling van ochratoxine A in krenten, bessen, rozijnen, sultanarozijnen, gemengd gedroogd fruit en gedroogde vijgen – HPLC methode met immunoaffiniteitszuivering en fluorimetrische detectie Prijs EUR 44.55 excl. BTW

NEN-EN 15835:2010 en

Voedingsmiddelen – Bepaling van ochratoxine A in op granen gebaseerde voeding voor peuters en jonge kinderen – HPLC methode met immunoaffiniteitszuivering en fluorimetrische detectie Prijs EUR 44.55 excl. BTW

NEN-EN 15842:2010 en

Voedingsmiddelen – Detectie van allergenen in voeding – Algemene aandachtspunten en validatie van methoden Prijs EUR 44.55 excl. BTW

NEN-EN-ISO 17678:2010 en

Melk en melkproducten – Detectie van de zuiverheid van melkvet via gaschromatografische bepaling van de triglyceriden (Referentie methode) Prijs EUR 76.47 excl. BTW

NEN-ISO 27205:2010 en

Melkproducten – Zuurmakende start cultures- Standaard samenstelling Prijs EUR 53.38 excl. BTW

NEN-EN-ISO 2825:2010 en

Specerijen en kruiden – Voorbereiding van een gemalen monster voor analyse Prijs EUR 31.74 excl. BTW

NEN-EN-ISO 3656:2010 Ontw. en

Plantaardige en dierlijke oliën en vetten – Bepaling van de absorptie van ultraviolette straling als specifieke UV extinctie Commentaar voor: 2010-05-14 Prijs EUR 23.16 excl. BTW

NEN-EN-ISO 8589:2010 en

Sensorische analyse – Algemene richtlijn voor het ontwerpen van testruimten Prijs EUR 62.04 excl. BTW

Machinebouw & Transport

 

NEN-EN 10216-2:2010 2e Ontw. en

Naadloze stalen buizen voor toepassingen onder druk – Technische leveringsvoorwaarden – Deel 2: Buizen van ongelegeerd en gelegeerd staal met specifieke eigenschappen bij verhoogde temperatuur Commentaar voor: 2010-05-28 Prijs EUR 32.10 excl. BTW

NEN-EN-ISO 10497:2010 en

Beproeving van afsluiters – Eisen voor brandproeven Prijs EUR 62.04 excl. BTW

NEN-EN 12001:2010 Ontw. en

Machines voor het transport, het spuiten en verwerking van beton en specie – Veiligheidseisen Commentaar voor: 2010-05-14 Prijs EUR 37.05 excl. BTW

NEN-EN 12042:2005/Ontw A1:2010 en

Machines voor voedselbereiding – Deegverdeelmachines – Veiligheids- en hygiëne-eisen Commentaar voor: 2010-06-11 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 12043:2000/Ontw A1:2010 en

Machines voor voedselbereiding – Rijskamers voor deeg – Veiligheids- en hygiëne-eisen Commentaar voor: 2010-06-11 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 12158-1:2000/Ontw. A1:2010 en

Bouwliften voor goederenvervoer – Deel 1: Liften met betreedbaar platform Commentaar voor: 2010-04-11 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 12158-2:2000/Ontw. A1:2010 en

Bouwliften voor goederenvervoer – Deel 2: Hellend opgestelde liften met niet-betreedbare lastdragende inrichtingen Commentaar voor: 2010-04-11 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 12629-1:2000/Ontw. A1:2010 en

Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en kalkzandsteen – Veiligheid – Deel 1: Gemeenschappelijke eisen Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 12629-2:2003/Ontw. A1:2010 en

Machines en installaties voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en kalkzandsteen – Veiligheid – Deel 2: Steenvormmachines Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-EN 12629-3:2003/Ontw. A1:2010 en

Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en kalkzandsteen – Veiligheid – Deel 3: Machines met glij- en draaitafels Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 12629-4:2001/Ontw. A1:2010 en

Machines en installaties voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en kalkzandsteen – Veiligheid – Deel 4: Machines voor dakpannen Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 12629-5-1:2004/Ontw. A1:2010 en

Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en kalkzandsteen – Veiligheid – Deel 5-1: Machines voor het maken van buizen in verticale richting Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-EN 12629-5-2:2004/Ontw. A1:2010 en

Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en kalkzandsteen – Veiligheid – Deel 5-2: Machines voor het maken van buizen in horizontale richting Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-EN 12629-5-3:2004/Ontw. A1:2010 en

Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en kalkzandsteen – Veiligheid – Deel 5-3: Machines voor voorgespannen buis Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-EN 12629-5-4:2004/Ontw. A1:2010 en

Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en kalkzandsteen – Veiligheid – Deel 5-4: Machines voor betonnen buizen Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-EN 12629-7:2004/Ontw. A1:2010 en

Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en kalkzandsteen – Veiligheid – Deel 7: Stationaire en mobiele uitrusting voor de vervaardiging van voorgespannen producten Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 32.10 excl. BTW

NEN-EN 12629-8:2003/Ontw. A1:2010 en

Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en kalkzandsteen – Veiligheid – Deel 8: Machines en uitrusting voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en kalkzandsteen Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-EN 13000:2010 en

Kranen – Mobiele kranen Prijs EUR 99.30 excl. BTW

CEN/TS 13001-3-5:2010 en

Hijskranen – Algemeen ontwerp – Deel 3-5: Grenstoestanden en bewijs van geschiktheid van gesmede haken Prijs EUR 44.00 excl. BTW

NEN-EN 13113:2002/Ontw. A1:2010 en

Leerbewerkingsmachines – Rolbekledingsmachines – Veiligheidseisen Commentaar voor: 2010-05-21 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 13121-3:2008+A1:2010 en

Met glasvezel versterkte kunststof bovengronds tanks en vaten – Deel 3: Ontwerp en vakmanschap Prijs EUR 144.70 excl. BTW

NEN-EN 13390:2002+A1:2010 en

Machines voor voedselbereiding – Machines voor de bereiding van taarten en vlaaien – Veiligheids- en hygiëne-eisen Prijs EUR 67.10 excl. BTW

NEN-EN 13674-2:2006/Ontw. A1:2010 en

Railtoepassingen – Bovenbouw – Spoorstaven – Deel 2: Spoorstaven voor wissels en kruisingen die in combinatie met Vinole rails 46 kg/m en hoger worden gebruikt Commentaar voor: 2010-03-14 Prijs EUR 26.30 excl. BTW

NEN-EN 13674-3:2006/Ontw. A1:2010 en

Railtoepassingen – Bovenbouw – Spoorstaven – Deel 3: Strijkregels Commentaar voor: 2010-03-14 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-EN 13898:2003+A1:2009/C1:2010 en

Gereedschapsmachines – Veiligheid – Zaagmachines voor metaal Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-EN 14067-6:2010 en

Railtoepassingen – Aerodynamica – Deel 6: Eisen en beproevingsprocedures voor zijwind beoordeling Prijs EUR 110.10 excl. BTW

NEN-EN 14070:2003+A1:2009/C1:2010 en

Veiligheid van gereedschapsmachines – Transfermachines en machines voor speciale doeleinden Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-EN-ISO 14344:2010 en

Lastoevoegmaterialen – Aanschaf van toevoegmaterialen en poeders Prijs EUR 47.61 excl. BTW

NEN-EN 14658:2005+A1:2010 en

Transporteurs – Algemene veiligheidseisen voor transporteurs voor ontginning in dagbouw van ligniet Prijs EUR 55.40 excl. BTW

NEN-EN 14730-1:2006/Ontw. A1:2010 en

Railtoepassingen – Bovenbouw – Thermietlassen van spoorstaven – Deel 1: Goedkeuring van lasprocessen Commentaar voor: 2010-03-14 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-EN 1495:1997+A2:2009/C11:2010 en

Hefplateaus – Hefsteigers Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-ISO 15370:2010 en

Schepen en maritieme techniek – Laag geplaatste verlichting op passagierschepen – Indeling Prijs EUR 89.45 excl. BTW

NEN-EN 15387:2010 2e Ontw. en

Verpakking – Flexibele gelamineerde tubes – Beproevingsmethoden voor de bepaling van de sterkte van de zijnaad Commentaar voor: 2010-04-28 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-ISO 15519-1:2010 en

Specificatie voor schema's voor procesindustrie – Deel 1: Algemene regels Prijs EUR 98.11 excl. BTW

NEN-EN 15869-1:2010 en

Schepen voor de binnenvaart – Elektrische landaansluiting, driefasenstroom minder dan 32 A, 50 Hz – Deel 1: Algemene eisen Prijs EUR 44.55 excl. BTW

NEN-EN 15869-2:2010 en

Schepen voor de binnenvaart – Elektrische shore-verbinding, driefasenstroom op tot 32 A, 50 Hz – Deel 2: Aanlandige eenheid, veiligheidseisen Prijs EUR 44.55 excl. BTW

NEN-EN 15869-3:2010 en

Schepen voor de binnenvaart – Elektrische shore-verbinding, driefasenstroom op tot 32 A, 50 Hz – Deel 2: Eenheden aan boord, veiligheidseisen Prijs EUR 44.55 excl. BTW

NEN-EN 1598:2010 Ontw. en

Gezondheid en veiligheid bij lassen en verwante processen – Doorzichtige lasgordijnen, -strippen en -schermen voor booglasprocessen Commentaar voor: 2010-06-25 Prijs EUR 21.25 excl. BTW

NEN-EN 16063:2010 Ontw. en

Verpakking – Vormvaste kunststof verpakkingen – Begrippenlijst voor kunststof sluitingsmonden Commentaar voor: 2010-06-18 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-EN 16064:2010 Ontw. en

Verpakking – Vormvaste kunststof verpakkingen – PET sluitingsmonden 30/25 H (18,5) Commentaar voor: 2010-06-18 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-EN 16065:2010 Ontw. en

Verpakking – Vormvaste kunststof verpakkingen – PET sluitingsmonden 30/25 L (16,8) Commentaar voor: 2010-06-18 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-EN 16066:2010 Ontw. en

Verpakking – Vormvaste kunststof verpakkingen – PET sluitingsmonden 26,7 (spoed 6,35) Commentaar voor: 2010-06-18 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-EN 16067:2010 Ontw. en

Verpakking – Vormvaste kunststof verpakkingen – PET sluitingsmonden 26,7 (spoed 9,00) Commentaar voor: 2010-06-18 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-EN 16068:2010 Ontw. en

Verpakking – Vormvaste kunststof verpakkingen – PET sluitingsmonden 38 Commentaar voor: 2010-06-18 Prijs EUR 14.40 excl. BTW

NEN-EN 1804-1:2001+A1:2010 en

Machines voor ondergrondse-mijnbouw – Veiligheidseisen voor aangedreven gewelfsteunen – Deel 1: Steuneenheden en algemene eisen Prijs EUR 67.10 excl. BTW

NEN-EN 1804-2:2001+A1:2010 en

Machines voor ondergrondse mijnbouw – Veiligheidseisen voor hydraulisch aangedreven gewelfsteunen – Deel 2: Stempels en cilinders Prijs EUR 55.40 excl. BTW

NEN-EN 1829-1:2010 en

Hogedrukreinigers met een waterstraal – Veiligheidseisen – Deel 1: Machines Prijs EUR 55.40 excl. BTW

NEN-EN 2240-011:2010 en

Aerospace series – Lamps, incandescent – Part 011: Lamp, code 85 – Product standard Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 2240-012:2010 en

Aerospace series – Lamps, incandescent – Part 012: Lamp, code 95 – Product standard Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 2240-013:2010 en

Aerospace series – Lamps, incandescent – Part 013: Lamp, code 301 – Product standard Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 2240-014:2010 en

Aerospace series – Lamps, incandescent – Part 014: Lamp, code 303 – Product standard Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 2240-015:2010 en

Aerospace series – Lamps, incandescent – Part 015: Lamp, code 304 – Product standard Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 2240-016:2010 en

Aerospace series – Lamps, incandescent – Part 016: Lamp, code 305 – Product standard Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 2240-017:2010 en

Aerospace series – Lamps, incandescent – Part 017: Lamp, code 306 – Product standard Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 2240-018:2010 en

Aerospace series – Lamps, incandescent – Part 018: Lamp, code 307 – Product standard Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 2240-019:2010 en

Aerospace series – Lamps, incandescent – Part 019: Lamp, code 308 – Product standard Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 2240-020:2010 en

Aerospace series – Lamps, incandescent – Part 020: Lamp, code 311 – Product standard Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN-ISO 25178-6:2010 en

Geometrische productspecificaties (GPS) – Oppervlaktegesteldheid: Oppervlakte – Deel 6: Classificatiemethode voor meting van de oppervlaktegesteldheid Prijs EUR 53.38 excl. BTW

NEN-ISO 26382:2010 en

Warmte-kracht opwekkers – Technische verklaringen voor planning, evaluatie en beleid Prijs EUR 85.12 excl. BTW

NEN-ISO 28238:2010 en

Gereedschappen voor spuitgieten – Componenten voor aanspuitsystemen Prijs EUR 53.38 excl. BTW

NEN-ISO 29081:2010 en

Chemische analyse van oppervlakken – Auger elektronenspectroscopie – Rapportage van methoden gebruikt voor ladingcontrole en ladingcorrectie Prijs EUR 76.47 excl. BTW

NEN-EN 3228:2010 en

Aerospace series – Nuts, hexagonal, plain, reduced height, normal across flats, in steel, cadmium plated – Classification: 900 MPa (at ambient temperature) / 235 ° C Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 3435:2010 en

Aerospace series – Nuts, anchor, self-locking, floating, two lug, reduced series, with counterbore, in heat resisting steel, MoS2 lubricated – Classification: 1100 MPa (at ambient temperature) / 315 ° C Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 3538:2010 en

Aerospace series – Nuts, anchor, self-locking, fixed, two lug, reduced series, with counterbore, in heat resisting steel, MoS2 lubricated – Classification: 1100 MPa (at ambient temperature)/315 °C Prijs op aanvraag

NEN-EN 3539:2010 en

Aerospace series – Nuts, anchor, self-locking, one lug, fixed, with counterbore, in heat resisting steel, MoS2 lubricated – Classification: 1100 MPa (at ambient temperature) / 315 °C Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 3653:2010 en

Aerospace series – Nuts, anchor, self-locking, floating, self-aligning, one lug, in steel, cadmium plated, MoS2 lubricated – Classification: 900 MPa (at ambient temperature) / 235 °C Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN-ISO 3691-3:2010 4e Ontw. en

Gemotoriseerde transportwerktuigen – Veiligheidseisen en verificatie – Deel 3: Aanvullende eisen voor transportwerktuigen met meestijgende werkplek en transportwerktuigen speciaal ontworpen om te rijden met hooggeheven last Commentaar voor: 2010-02-28 Prijs EUR 23.16 excl. BTW

NEN-EN 3750:2010 en

Aerospace series – Nuts, anchor, self-locking, fixed, 90° corner, reduced series, with counterbore, in heat resisting steel, MoS2 lubricated – Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 315 °C Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 3753:2010 en

Aerospace series – Nuts, anchor, self-locking, fixed, 60° corner, with counterbore, in alloy steel, cadmium plated, MoS2 lubricated – Classification: 1100 MPa (at ambient temperature) / 235 °C Prijs op aanvraag

NEN-EN 3763:2010 en

Aerospace series – Nuts, hexagonal, self-locking, ball seat, in heat resisting steel, MoS2 lubricated – Classification: 900 MPa (at ambient temperature) / 315 °C Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 378-2:2008+A1:2009 nl

Koelsystemen en warmtepompen – Veiligheids- en milieu-eisen – Deel 2: Ontwerp, constructie, beproeven, merken en documentatie Prijs EUR 110.60 excl. BTW

NEN-EN 3834:2010 en

Aerospace series – Nuts, anchor, self-locking, floating, two lug, incremental counterbore, in corrosion resisting steel, MoS2 lubricated – Classification: 900 MPa (at ambient temperature) / 315 °C Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 4125:2010 en

Aerospace series – Nuts, anchor, self-locking, fixed, two lug, reduced series, with incremental counterbore, in heat resisting steel, MoS2 lubricated – Classification: 900 MPa (at ambient temperature) / 315 °C Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 4126:2010 en

Aerospace series – Nuts, anchor, self-locking, floating, two lug, reduced series, with incremental counterbore, in heat resisting steel, MoS2<lubricated – Classification: 900 MPa (at ambient temperature) / 315 °C Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN-ISO 5395-1:2010 Ontw. en

Tuingereedschap – Veiligheid van aangedreven grasmaaiers – Deel 1: Woordenlijst en algemene beproeving Commentaar voor: 2010-05-14 Prijs EUR 40.38 excl. BTW

NEN-EN-ISO 5395-2:2010 Ontw. en

Tuingereedschap – Veiligheid van aangedreven grasmaaiers – Deel 2: Aangedreven grasmaaiers met meelopende bestuurder Commentaar voor: 2010-05-14 Prijs EUR 28.67 excl. BTW

NEN-EN-ISO 5395-3:2010 Ontw. en

Tuingereedschap – Veiligheid van aangedreven grasmaaiers – Deel 3: Grasmaaier met bestuurderszitplaats Commentaar voor: 2010-05-14 Prijs EUR 28.67 excl. BTW

NEN-EN-ISO 9261:2010 en

Irrigatie-apparatuur – Druppelaars en bijbehorende leidingen – Specificatie en beproevingsmethoden Prijs EUR 62.04 excl. BTW

Managementsystemen

 

NEN-EN-ISO/IEC 17043:2010 en

Conformiteitsbeoordeling – Algemene eisen voor ringtesten Prijs EUR 98.11 excl. BTW

NEN-EN-ISO 9001:2008+C1:2009 nl

Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen Prijs EUR 90.20 excl. BTW

Materiaaltechnologie

 

NEN-ISO 10074:2010 en

Anodisatie van Aluminium en aluminiumlegeringen – Specificatie van vaste anode oxidatielagen aan aluminium en zijn legeringen Prijs EUR 66.37 excl. BTW

NPR-ISO/TR 12134:2010 en

Rubber – Schatting van de onzekerheden voor de beproevingsmethode – Niet-functionele parameters Prijs EUR 47.61 excl. BTW

NEN-EN 12668-1:2010 en

Niet-destructieve beproeving – Karakterisering en verificatie van apparatuur voor ultrasoon onderzoek – Deel 1: Instrumenten Prijs EUR 67.10 excl. BTW

NEN-EN 12668-2:2010 en

Niet-destructieve beproeving – Karakterisering en verificatie van apparatuur voor ultrasoon onderzoek – Deel 2: Tasters Prijs EUR 77.60 excl. BTW

NEN-EN 14022:2010 en

Structurele lijmen – Bepaling van de levensduur (bruikbaarheidsduur) van lijmen bestaande uit meerdere componenten Prijs EUR 44.55 excl. BTW

NEN-EN 14294:2010 en

Lijmen voor materialen voor leer en schoeisel – Voorbehandeling van gelijmde proefstukken door vormingsprocessen Prijs EUR 44.55 excl. BTW

NEN-EN 1464:2010 en

Lijmen – Bepaling van de weerstand tegen pellen van lijmverbindingen met hoge sterkte – Drijvende-rollenmethode Prijs EUR 31.10 excl. BTW

NEN-EN 15416-3:2007+A1:2010 en

Lijmen voor dragende houtconstructies anders dan fenol- en aminoplasten – Beproevingsmethoden – Deel 3: Vervormingstest door kruip bij cyclische klimaatcondities voor proefstukken met buig-afschuifmethode Prijs EUR 44.55 excl. BTW

NEN-ISO 16053:2010 en

Verven en vernissen – Verf en verfsystemen voor hout voor buitengebruik – Natuurlijke verouderingsbeproeving Prijs EUR 76.47 excl. BTW

NEN-ISO 17054:2010 en

Routine method for analysis of high alloy steel by X-ray fluorescence spectrometry (XRF) by using a near-by technique Prijs EUR 80.79 excl. BTW

NEN-ISO 2135:2010 en

Anodisatie van aluminium en aluminiumlegeringen -Versnelde beproeving van de lichtbestendigheid van gekleurde, anodisch aangebrachte oxidelagen met behulp van kunstmatig licht Prijs EUR 31.74 excl. BTW

NEN-ISO 23794:2010 en

Gevulcaniseerde of thermoplastische rubber – Slijtproef – Richtljn Prijs EUR 57.71 excl. BTW

NEN-EN-ISO 2440:1999/A1:2010 en

Soepele en harde schuimrubbers en -kunststoffen – Versnelde-verouderingsproeven Prijs EUR 15.70 excl. BTW

NEN-ISO 25179:2010 en

Lijm – Bepaling van de oplosbaarheid van wateroplosbare of alkali-oplosbare drukgevoelige lijmen Prijs EUR 47.61 excl. BTW

NEN-EN-ISO 26203-1:2010 en

Metalen – Trekproefmethode bij hoge rek-belasting – Deel 1: Elastische staaf type systemen Prijs EUR 89.45 excl. BTW

NEN-ISO 26482:2010 en

Hardmetalen – Bepaling van lood en cadmium gehalte Prijs EUR 47.61 excl. BTW

NEN-EN-ISO 2871-1:2010 en

Oppervlakactieve stoffen – Wasmiddelen – Bepaling van het gehalte aan kationactieve bestanddelen – Deel 1: Gehalte aan kationactieve bestanddelen met een grote moleculaire massa Prijs EUR 31.74 excl. BTW

NEN-EN-ISO 2871-2:2010 en

Oppervlakactieve stoffen – Wasmiddelen – Bepaling van het gehalte aan kationactieve bestanddelen – Deel 2: Gehalte aan kationactieve bestanddelen met een lage moleculaire massa (tussen 200 en 500) Prijs EUR 36.07 excl. BTW

NEN-EN-ISO 4611:2010 Ontw. en

Kunststoffen – Bepaling van de effecten van blootstelling aan vochtige warmte, waternevel en zoutnevel Commentaar voor: 2010-05-14 Prijs EUR 23.16 excl. BTW

NEN-EN 545:2010 2e Ontw. en

Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor waterleidingen – Eisen en beproevingsmethoden Commentaar voor: 2010-06-11 Prijs EUR 42.20 excl. BTW

Medische Technologie

 

NEN-EN-ISO 10993-16:2010 en

Biologische evaluatie van medische hulpmiddelen – Deel 16: Ontwerp voor toxikinetische studies voor degradatieproducten en uit het materiaal lekkende stoffen Prijs EUR 53.38 excl. BTW

NEN-EN-ISO 11979-8:2009/Ontw. A1:2010 en

Optische implantaten – Intra-oculaire lenzen – Deel 8: Basiseisen Commentaar voor: 2010-05-28 Prijs EUR 15.70 excl. BTW

NEN-ISO 14708-5:2010 en

Chirurgische implantaten – Actieve implanteerbare medische hulpmiddelen – Deel 5: Circulerende steun hulpmiddelen Prijs EUR 108.21 excl. BTW

NEN-EN-ISO 15798:2010 en

Oogheelkundige implantaten – Oogheelkundige viscochirurgische middelen Prijs EUR 62.04 excl. BTW

NEN-EN-ISO 16409:2006/A1:2010 en

Tandheelkunde – Mondhygiënische producten – Handmatige interdentale borstels Prijs EUR 11.54 excl. BTW

NPR-CEN-ISO/TS 22367:2010 en

Medische laboratoria – Vermindering van fouten door middel van risicomanagement en continue verbetering Prijs EUR 47.61 excl. BTW

NEN-ISO 28620:2010 en

Medische hulpmiddelen – Niet-elektrisch aangedreven draagbare infusietoestellen Prijs EUR 53.38 excl. BTW

NEN-EN 45502-2-3:2010 en

Actieve implanteerbare medische hulpmiddelen – Deel 2-3: Bijzondere eisen voor cochlea en gehoor hersenstam implantaatsystemen Prijs EUR 67.10 excl. BTW

NEN-EN-ISO 7396-1:2007/A2:2010 en

Pijpleidingsystemen voor medische gassen – Deel 1: Leidingensystemen voor medische gassen onder druk en vacuüm Prijs EUR 15.70 excl. BTW

NEN-EN-ISO 7885:2010 en

Tandheelkunde – Steriele injectienaalden voor eenmalig gebruik Prijs EUR 41.84 excl. BTW

Milieu

 

NEN-EN 14211:2010 Ontw. en

Luchtkwaliteit – Buitenlucht – Standaard methode voor meten van de concentratie stikstofdioxide en stikstofmonoxide door middel van chemoluminescentie Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 48.30 excl. BTW

NEN-EN 14212:2010 Ontw. en

Luchtkwaliteit – Buitenlucht – Standaard methode voor het meten van de concentratie zwaveldioxide door middel van ultraviolette fluorescentie Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 48.30 excl. BTW

NEN-EN 14625:2010 Ontw. en

Luchtkwaliteit – Buitenlucht – Standaard methode voor het meten van ozon de concentratie ozon door middel van ultraviolette fotometrische methode Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 42.20 excl. BTW

NEN-EN 14626:2010 Ontw. en

Luchtkwaliteit – Buitenlucht – Standaard methode voor het meten van de concentratie koolstofmonoxide door middel van niet-dispersieve infraroodspectroscopie Commentaar voor: 2010-06-04 Prijs EUR 42.20 excl. BTW