Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2010
Nr. 3913

Gepubliceerd op 15 maart 2010 09:00Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 maart 2010, nr. GMT\MVG-2987287, houdende aanwijzing van de Stichting Drogistenfederatie Pharmacon en het Drogisterijcollege van e-beat e-learning als examenbevoegd als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder qqq en rrr van de Geneesmiddelenwet

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 1, eerste lid, onder qqq en rrr, van de Geneesmiddelenwet;

Besluit:

Aan te wijzen als examenbevoegde organisatie de Stichting Drogistenfederatie Pharmacon te Maarsssen alsmede het Drogisterijcollege van e-beat e-learning te Hilversum.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling wordt in de Staatscourant geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl