Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ConsumentenautoriteitStaatscourant 2010, 3880Overig

Mededeling aanpassing samenwerkingsprotocol als bedoeld in artikel 6.1 Wet handhaving consumentenbescherming

Stichting Reclame Code − Consumentenautoriteit

De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft in het kader van de samenwerking tussen de Stichting Reclame Code en de Consumentenautoriteit een samenwerkingsprotocol gesloten met de Stichting Reclame Code, welke op 31 oktober 2007 in de Staatscourant is gepubliceerd. Met de implementatie van Richtlijn 2005/25/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt is de grondslag voor samenwerking tussen de Consumentenautoriteit en de Stichting Reclame Code echter gewijzigd. Voorheen was de samenwerking gebaseerd op Richtlijn 84/450/EEG betreffende het nader tot elkaar brengen van de wettelijke en bestuurrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake misleidende reclame. Daar is nu Richtlijn 2005/25/EG voor in de plaats gekomen. Het protocol is aan deze wijziging aangepast, voor het overige is de inhoud van het protocol gelijk gebleven.

Het aangepaste samenwerkingsprotocol is te raadplegen via de website van de Consumentenautoriteit (www.consumentenautoriteit.nl).