Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2010, 270Gerechtelijke aankondigingen | Handlichtingen

Handlichting

Bij beschikking van de kantonrechter te Hilversum d.d. 16 december 2009 is aan Daniël Christian Koop, geboren te Almere op 11 september 1992, wonende te Weesp, Mr. J.C. Bührmannlaan 36, handlichting verleend tot het voor eigen rekening uitoefenen van een bedrijf voor internet gerelateerde diensten en de verkoop door middel van een internet webshop en alle rechtshandelingen dienaangaande te verrichten, een en anders in de ruimste zin des woords.