Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BerkellandStaatscourant 2010, 21221Ruimtelijke plannen

Bekendmaking beoordeling noodzaak uitvoeren milieueffectrapportage ten behoeve van Deventer Kunstweg 2a in Beltrum

Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben op 12 november 2010 een kennisgeving op grond van artikel 7.4 van de Wet milieubeheer ontvangen van Groot Zevert Vergisting, Deventer Kunstweg 2a, 7156 NW Beltrum voor de co-vergister aan de Deventer kunstweg 2a in Beltrum.

De voorgenomen activiteiten bestaan onder meer uit het veranderen en uitbreiden van de vergister voor de activiteit betrekking heeft op een inrichting met een capaciteit van 100 ton per dag of meer. Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben op basis van de ingediende kennisgeving en met inachtneming van de in artikel 7.4 van de Wet milieubeheer genoemde omstandigheden, bovengenoemde beoordeling verricht en besloten dat het opstellen van een MER niet noodzakelijk is.

De kennisgeving en het besluit van burgemeester en wethouders van Berkelland liggen van 29 december 2010 tot en met 8 februari 2010 in de Gemeentewinkel, Marktstraat 1 te Borculo. Inzage is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur en op woensdag van 8.30 tot 19.00 uur.