Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2010, 20751Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 december 2010, nr. 2010-0000809601, DCB/CZW/WVOB, tot wijziging van enige wetten, besluiten en regelingen in verband met de jaarlijkse aanpassing van bedragen aan de prijsontwikkeling van in die besluiten en regelingen genoemde bedragen voor 2011

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 9, vierde lid, van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, artikel 10, tweede lid, artikel 16, vierde lid en artikel 18, vierde lid, van de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, artikel 4, vierde lid en artikel 6, vierde lid, van het Besluit rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman, artikel 11, derde lid, van het Besluit sociaal flankerend beleid sector Rijk 2008–2012, artikel 16, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters, artikel 21, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit gedeputeerden, artikel 2, tweede en vierde lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, artikel 2, tweede en vierde lid, van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden, artikel 25, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders, artikel 7, derde lid, en artikel 10, derde lid, van het Voorzieningenbesluit ministers en staatssecretarissen, artikel 32a van de Waterschapswet, artikel 13, eerste lid, van het Reisbesluit binnenland, artikel 10, tweede lid, van het Reisbesluit buitenland en artikel 12bb van het Verplaatsingskostenbesluit 1989;

Besluit:

ARTIKEL I

In de in de kolommen C tot en met E van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten, besluiten en ministeriële regelingen wordt de in kolom F opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom G opgenomen tekst. In kolom F staan de bedragen voor het jaar 2010. In kolom G staan de bedragen die vanaf 1 januari 2011 zullen gelden.

A

B

C

D

E

F

G

Nr.

Wet/besluit/ministeriële regeling

artikel

lid

onderdeel

huidige tekst

nieuwe tekst

1.

Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer

9

1

 

€ 2404,83

€ 2443,30

2.

Wet vergoedingen leden Eerste Kamer

10

1

 

€ 2658,33

€ 2689,02

3.

Wet vergoedingen leden Eerste Kamer

16

1

 

€ 2290,13

€ 2326,77

4.

Wet vergoedingen leden Eerste Kamer

18

2

 

€ 301,38

€ 304,46

5.

Wet vergoedingen leden Eerste Kamer

18

2

 

€ 3000,83

€ 3031,46

6.

Wet vergoedingen leden Eerste Kamer

18

2

 

€ 6002,86

€ 6064,13

7.

Wet vergoedingen leden Eerste Kamer

18

2

 

€ 9754,80

€ 9854,37

8.

Besluit rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman

4

3

 

€ 0,57

€ 0,58

9.

Besluit rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman

6

2

a

€ 314,95

€ 319,99

10.

Besluit rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman

6

2

b

€ 262,12

€ 266,31

11.

Besluit sociaal flankerend beleid sector Rijk 2008–2012

11

1

 

€ 5.726,83

€ 5818,46

12.

Besluit sociaal flankerend beleid sector Rijk 2008–2012

11

2

 

€ 11.454,42

€ 11.637,69

13.

Rechtspositiebesluit burgemeesters

16

1

 

€ 317,49

€ 322,57

14.

Rechtspositiebesluit burgemeesters

16

1

 

€ 330,86

€ 336,15

15.

Rechtspositiebesluit burgemeesters

16

1

 

€ 341,86

€ 347,33

16.

Rechtspositiebesluit gedeputeerden

21

2

 

€ 314,86

€ 319,89

17.

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Tabel I

  

€ 228,01

€ 232,57

18.

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Tabel I

  

€ 360,28

€ 367,49

19.

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Tabel I

  

€ 561,58

€ 572,81

20.

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Tabel I

  

€ 871,70

€ 889,13

21.

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Tabel I

  

€ 1.134,86

€ 1157,56

22.

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Tabel I

  

€ 1.327,96

€ 1354,52

23.

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Tabel I

  

€ 1.507,67

€ 1537,82

24.

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Tabel I

  

€ 1.756,39

€ 1791,52

25.

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Tabel I

  

€ 2.138,33

€ 2181,10

26.

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Tabel II

  

€ 41,51

€ 42,17

27.

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Tabel II

  

€ 55,15

€ 56,03

28.

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Tabel II

  

€ 73,19

€ 74,36

29.

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Tabel II

  

€ 100,50

€ 102,11

30.

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Tabel II

  

€ 129,99

€ 132,07

31.

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Tabel II

  

€ 148,02

€ 150,39

32.

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Tabel II

  

€ 165,50

€ 168,15

33.

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Tabel I

  

€ 197,17

€ 200,32

34.

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Tabel II

  

€ 236,48

€ 240,26

35.

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Tabel IV

  

€ 54,77

€ 55,87

36.

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Tabel IV

  

€ 60,55

€ 61,76

37.

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Tabel IV

  

€ 72,64

€ 74,09

38.

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Tabel IV

  

€ 89,38

€ 91,17

39.

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Tabel IV

  

€ 114,15

€ 116,43

40.

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Tabel IV

  

€ 144,72

€ 147,61

41.

Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden

2

1

 

€ 12.694,74

€ 12.948,63

42.

Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden

2

3

 

€ 85,20

€ 86,56

43.

Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden

13

  

€ 102,04

€ 104,08

44.

Rechtspositiebesluit wethouders

25

1

 

€ 127,15

€ 129,18

45.

Rechtspositiebesluit wethouders

25

1

 

€ 208,94

€ 212,28

46.

Rechtspositiebesluit wethouders

25

1

 

€ 270,29

€ 274,61

47.

Rechtspositiebesluit wethouders

25

1

 

€ 294,94

€ 299,66

48.

Voorzieningenbesluit ministers en staatssecretarissen

7

2

 

€ 0,57

€ 0,58

49.

Voorzieningenbesluit ministers en staatssecretarissen

10

2

a

€ 629,91

€ 639,99

50.

Voorzieningenbesluit ministers en staatssecretarissen

10

2

b

€ 629,91

€ 639,99

51.

Voorzieningenbesluit ministers en staatssecretarissen

10

2

c

€ 314,95

€ 319,99

52.

Voorzieningenbesluit ministers en staatssecretarissen

10

2

d

€ 262,12

€ 266,31

53.

Waterschapsbesluit

3.2

1

 

€ 434,00

€ 442,68

54.

Reisregeling binnenland

5

1

aanhef

€ 4,15

€ 4,22

55.

Reisregeling binnenland

5

1

Aanhef

€ 12,41

€ 12,61

56.

Reisregeling binnenland

5

1

a

€ 12,94

€ 13,22

57.

Reisregeling binnenland

5

1

b

€ 19,57

€ 20,00

58.

Reisregeling binnenland

5

1

c

€ 83,01

€ 82,35

59.

Reisregeling binnenland

5

1

d

€ 8,11

€ 8,05

60.

Verplaatsingskosten-regeling 1989

12

1

 

€ 328,15

€ 332,74

61.

Verplaatsingskosten-regeling 1989

12

2

 

€ 18,40

€ 18,66

62.

Verplaatsingskosten-regeling 1989

12

5

 

€ 0,16

€ 0,17

63.

Verplaatsingskosten-regeling 1989

13

1

a

€ 49,29

€ 49,98

64.

Verplaatsingskosten-regeling 1989

13

1

b

€ 2,76

€ 2,80

65.

Verplaatsingskosten-regeling 1989

13

1

c

€ 0,05

€ 0,06

66.

Verplaatsingskosten-regeling 1989

13

2

 

€ 0,16

€ 0,17

67.

Verplaatsingskosten-regeling 1989

13

2

 

€ 0,05

€ 0,06

ARTIKEL II

Bijlage I behorende bij de Reisregeling buitenland wordt als volgt gewijzigd:

1. ‘Bonaire

170

84’ wordt vervangen door: Bonaire

190

85.

2. ‘Curaçao

170

84’ wordt vervangen door: Curaçao

190

85.

3. ‘Saba

170

84’ wordt vervangen door: Saba

190

85.

4. ‘Sint Maarten

170

84’ wordt vervangen door: Sint Maarten

190.

85.

5. ‘Sint Eustatius

170

84’ wordt vervangen door: Sint Eustatius

190

85.

ARTIKEL III

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

 • 2. Artikel II werkt terug tot en met 10 oktober 2010.

 • 3. Indien het Besluit wijziging van de rechtspositiebesluiten decentrale politieke ambtsdragers 2010 in werking treedt na 31 december 2010, treedt artikel I, nummers 13 tot en met 47 en 53, in afwijking van het eerste lid, in werking op het tijdstip waarop dat besluit in werking treedt, en werkt dat artikel terug tot en met 1 januari 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

J.P.H. Donner.

TOELICHTING

1. Algemeen

Deze regeling bevat de aanpassing van de bedragen die jaarlijks met ingang van 1 januari worden gewijzigd overeenkomstig diverse indexcijfers van de prijs- en loonontwikkeling. Deze regeling ziet op bedragen in regelgeving op het terrein van de sector Rijk en politieke ambtsdragers. Het gaat in hoofdzaak om de volgende indexcijfers.

 • de vergoedingsbedragen bij dienstreizen voor logies, ontbijt, lunch, diner, kleine uitgaven overdag en kleine uitgaven ’s avonds worden jaarlijks met ingang van 1 januari aangepast aan de ontwikkeling van de relevante onderdelen van de consumentenprijzen. De vanaf 1 januari 2011 geldende bedragen zijn vastgesteld op basis van de prijsontwikkeling over de periode november 2009 tot en met oktober 2010.

 • De tegemoetkomingen voor het met eigen vervoer reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling worden jaarlijks met ingang van 1 januari aangepast aan de ontwikkeling van de prijzen van een OV jaarkaart 2e klasse. Hierover zijn afspraken gemaakt met de Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel bij het in 2008 bereikte akkoord over een nieuwe voorziening voor het woon-werkverkeer.

 • De maximum bedragen voor vergoeding voor werkzaamheden en onkostenvergoeding voor raads- en statenleden worden jaarlijks aan de hand van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar vastgestelde indexcijfer CAO lonen overheid inclusief bijzondere beloningen en de consumentenprijsindex geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar aangepast.

Verder wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt enkele bedragen aan te passen die bij de invoering van de regelgeving betreffende de BES-eilanden niet correct zijn gewijzigd.

2. Artikelsgewijs

Artikel I, nummers 1, 3, 9, 10, 13 tot en met 16, 26 tot en met 34, 42, 44 tot en met 47, en 49 tot en met 52

De volgende toelagen en onkostenvergoedingen worden jaarlijks met ingang van 1 januari aangepast aan de consumentenprijsindex, geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar. De consumentenprijsindex voor 2010 is bepaald op 107,26. Voor 2009 was dit indexcijfer 105,59. Dit betekent dat de bedragen per 1 januari 2011 worden verhoogd met 1,6%. Het betreft de volgende vergoedingen:

 • de vergoeding voor leden van de Eerste en Tweede Kamer voor kosten verbonden aan de uitoefening van het ambt (artikel 16, eerste lid, van de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer en artikel 9, eerste lid, van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer),

 • de ambtstoelage voor burgemeesters (artikel 16, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters),

 • de onkostenvergoeding voor gedeputeerden (artikel 21, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit gedeputeerden),

 • de onkostenvergoeding voor wethouders (artikel 25, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders),

 • de onkostenvergoeding voor raadsleden (tabel II van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden),

 • de onkostenvergoeding voor statenleden (artikel 2, derde lid, van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden),

 • de vergoeding voor ministers en staatssecretarissen voor de kosten van voorzieningen die voor hun eigen rekening komen en door hen mede worden aangewend ten behoeve van de vervulling van hun ambt (artikel 10, tweede lid, van het Voorzieningenbesluit ministers en staatssecretarissen),

 • de vergoeding voor de vice-president van de Raad van State, de president van de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de leden van de Raad van State en de staatsraden, de overige leden in gewone dienst van de Algemene Rekenkamer en de substituut-ombudsmannen voor de kosten van voorzieningen die voor hun eigen rekening komen en door hen mede worden aangewend ten behoeve van de vervulling van hun ambt (artikel 7, tweede lid, van het Besluit rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman).

Op grond van artikel 4, aanhef en onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 kunnen kamerleden er voor kiezen het kamerlidmaatschap aan te merken als een dienstbetrekking in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964. Op grond van artikel 9, tweede lid, van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer en artikel 16, tweede lid, van de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer wordt de vergoeding voor aan de uitoefening van het ambt verbonden kosten verhoogd met de voor die vergoeding verschuldigde loonbelasting. Voor leden van de Tweede Kamer bedraagt de vergoeding op grond van artikel 9, tweede lid, van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer in dat geval in 2011 € 5.090,22 per jaar. Voor leden van de Eerste Kamer bedraagt de vergoeding op grond van artikel 16, tweede lid, van de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer in dat geval in 2011 € 4.847,45 per jaar.

Artikel I, nummers 2 en 4 tot en met 7

Artikel 10, eerste lid, van de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer ziet op een vergoeding waarmee de leden van de Eerste Kamer voorzieningen kunnen treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. artikel 18, tweede lid, van de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer betreft de vergoeding voor verblijfkosten. Voor leden van de Eerste Kamer die hebben gekozen voor het aanmerken van het kamerlidmaatschap als dienstbetrekking wordt deze vergoeding op grond van artikel 18, derde lid, van de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer verhoogd met de verschuldigde loonbelasting.

Met ingang van 1 januari 2011 bedragen de jaarlijkse vergoedingen, bedoeld in artikel 18, derde lid, van de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer:

Reisafstand

Vergoeding art. 18, derde lid

0 km

€ 634,28

10 km

€ 6.315,54

75 km

€ 12.633,61

150 km

€ 20.529,94

De vergoeding voor verblijfkosten voor leden van de Tweede Kamer is geregeld in artikel 8, tweede lid, van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer. Deze bepaling bevat een rekenregel, zodat in onderhavige regeling de bedragen niet gewijzigd hoeven te worden. In artikel 8, vierde lid, is voorts bepaald dat de vergoeding wordt verhoogd met de verschuldigde loonbelasting, indien het kamerlid kiest voor het aanmerken van zijn lidmaatschap als dienstbetrekking. Op grond van artikel 10 van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer dienen wijzigingen in de bedragen van artikel 8 in de Staatscourant te worden bekend gemaakt. Om deze reden volgt hieronder een overzicht van de jaarlijkse vergoedingen op grond van artikel 8, tweede en vierde lid, van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer per 1 januari 2011.

Reisafstand

Vergoeding art. 18, derde lid

0 km

€ 634,28

10 km

€ 6.315,54

75 km

€ 12.633,61

150 km

€ 20.529,94

Artikel I, nummer 8 en 48

Deze wijzigingen strekken tot aanpassing van de bedragen die zijn opgenomen in artikel 7, tweede lid, van het Voorzieningenbesluit ministers en staatssecretarissen en artikel 4, derde lid, van het Besluit rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman. Het in deze bepalingen vermelde bedrag heeft betrekking op de maximaal toegestane kilometerprijs van een aan te schaffen dienstauto. Het bedrag wordt per 1 januari van elk jaar bij ministeriële regeling gewijzigd overeenkomstig de procentuele wijziging van het prijsindexcijfer jaargemiddelde operationele autolease inclusief brandstof, zoals door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerd, over het tweede kalenderjaar voorafgaand aan genoemde datum ten opzichte van hetzelfde indexcijfer over het jaar daaraan voorafgaand. De stijging van de normbedragen zoals die met dit besluit gestalte krijgt is als volgt berekend. Het prijsindexcijfer autolease personenauto’s 2009 was 129. Het prijsindexcijfer autolease personenauto’s 2008 was 126,9. Het verschil is dus 129 -126,9 = 2,1. In een percentage uitgedrukt is de stijging 1,65%. Het normbedrag voor 2011 was (niet afgerond) € 0,573051875 vermenigvuldigd met 1,65% wordt dat 0,5825072309375, afgerond € 0,58.

Artikel I, nummers 11 en 12

In artikel 11 van het Besluit sociaal flankerend beleid sector Rijk 2008–2012 zijn twee voorzieningen opgenomen die betrekking hebben op verhuizing. De bij deze voorzieningen behorende bedragen worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van het consumentenprijsindexcijfer over de periode november tot en met oktober. De index bedraagt 1,6%.

Artikel I, nummers 17 tot en met 25, 35 tot en met 41, 43 en 53

Het maximumbedrag van de vergoeding voor werkzaamheden toegekend aan raadsleden en statenleden (tabel I van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden respectievelijk artikel 2, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden) worden jaarlijks met ingang van 1 januari aangepast aan de hand van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar vastgestelde indexcijfer CAO lonen overheid inclusief bijzondere beloningen. De vergoedingen per 1 januari 2011 worden verhoogd met 2,0%. Dit is de procentuele verhoging van het indexcijfer van 2010 (130,2) ten opzichte van 2009 (127,7). De vergoeding aan een lid van een commissie, vermeld in tabel IV van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden en artikel 13 van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden worden overeenkomstig aangepast. Tot slotwordt ook de vergoeding voor leden van het algemeen bestuur die geen lid zijn van het dagelijks bestuur (artikel 3.2, eerste lid, van het Waterschapsbesluit overeenkomstig aangepast.

Artikel I, nummers 54 tot en met 59

De bedragen voor de vergoeding van kleine uitgaven overdag en kleine uitgaven ‘s avonds worden geïndexeerd met 1,6%, de gemiddelde stijging van het totaal van de componenten ontbijt, lunch en diner.

De bedragen voor lunch en diner worden geïndexeerd met 2,2%, de gemiddelde wijziging van de consumentenprijsindexen voor restaurants, fastfood en afhaalservice en cafés.

De bedragen voor logies en ontbijt worden geïndexeerd met -0,8%, de wijziging van de consumentenprijsindex voor accommodaties.

Artikel I, nummers 60 tot en met 67

Het maximumbedrag per maand van de tegemoetkoming per kilometer voor degene die de plaats van tewerkstelling niet of niet doelmatig per openbaar vervoer kan bereiken (artikel 12a Verplaatsingskostenbesluit 1989) en voor degene die de afstand tussen de woning en de plaats van tewerkstelling per fiets aflegt (artikel 12b, tweede lid, Verplaatsingskostenbesluit 1989) wordt vastgesteld op een twaalfde deel van de per 1 januari 2011 geldende grootverbruikcontractprijs van een OV jaarkaart 2e klasse. Deze grootverbruikcontractprijs bedraagt, op basis van de door de NS opgegeven prijs van een OV jaarkaart 2e klasse, op 1 januari 2011 € 3.992,92. De tegemoetkoming in gemaakte reiskosten bedraagt vanaf 1 januari 2011 aldus € 332,74.

Het maximumbedrag per maand van de tegemoetkoming per kilometer voor degene die de plaats van tewerkstelling met het openbaar vervoer kan bereiken, maar daarvan geen gebruik maakt (artikel 12b, eerste lid, Verplaatsingskostenbesluit 1989) wordt geïndexeerd met 1,4%, de prijsstijging van een OV jaarkaart 2e klasse, en bedraagt per 1 januari 2011 € 49,98.

Voor degenen die niet regelmatig naar dezelfde plaats van tewerkstelling reizen (artikel 12, tweede lid, en artikel 13, eerste lid, onder b van de Verplaatsingskostenregeling 1989) is een maximale tegemoetkoming per dag van toepassing. De maximale bedragen per dag (€ 18,66 respectievelijk € 2,80) zijn het resultaat van de volgende berekening: Het maandbedrag ( € 332,74 respectievelijk € 49,98), vermenigvuldigd met twaalf (maanden) en gedeeld door 214 (het reguliere aantal reisdagen per jaar, zoals opgenomen in de formule in artikel 12 van de verplaatsingskostenregeling 1989).

De bedragen voor de tegemoetkoming per kilometer (artikel 12, vijfde lid, onderdeel d, en artikel 13, eerste lid, onderdeel c, van de Verplaatsingskostenregeling 1989) worden per 1 januari 2011 verhoogd tot 17 respectievelijk 6 eurocent per kilometer.

De hoge tegemoetkoming per kilometer wordt vastgesteld, door het niet afgeronde bedrag van 1 januari 2010 (16,43 eurocent) te indexeren met de prijsstijging van een OV jaarkaart 2e klasse van 1,4% en de uitkomst (16,66 eurocent) rekenkundig af te ronden op hele eurocenten (17 eurocent). De lage tegemoetkoming wordt vastgesteld, op een derde deel van de niet afgeronde hoge tegemoetkoming per kilometer, hetgeen resulteert in een bedrag van 5,55 eurocent, en wordt eveneens rekenkundig afgerond op hele eurocenten (6 eurocent).

Artikel II

In de Aanpassingsregeling BES BZK is onder meer de bijlage I behorende bij het Reisregeling buitenland aangepast aan de nieuwe staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk. In bijlage I zijn echter abusievelijk oude bedragen opgenomen. De bijlage wordt met terugwerkende kracht tot en met 10 oktober 2010 aangepast.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

J.P.H. Donner.