Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2010, 20446Vergunningen

Kennisgeving ontwerpbouwvergunning inclusief ontwerpprojectbesluit

Europaboulevard 8

K01/0665-2010

Personeelsverblijf GVB

Namens Burgemeester en Wethouders van Amsterdam (B&W) maakt de Directeur van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) ingevolge het bepaalde in art. 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening jo. afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend:

De ontwerpbouwvergunning inclusief het ontwerpprojectbesluit met het kenmerk K01/665-2010, het oprichten van een gebouw op een terrein gelegen aan de Europaboulevard 8, met bestemming daarvan tot personeelsverblijf GVB, ligt gedurende de periode van 23 december 2010 tot 2 februari 2011 ter visie bij:

Dienst Milieu en Bouwtoezicht

Cruquiusweg 5, 1019 AT Amsterdam

tel. 020-14020

Gedurende deze termijn kan eenieder zijn zienswijze over de ontwerpbouwvergunning en het ontwerpprojectbesluit naar voren brengen aan B&W.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingebracht bij B&W, per adres de directeur van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

De ontwerpbouwvergunning en het ontwerpprojectbesluit met de bijbehorende stukken zijn digitaal beschikbaar op www.bestemmingsplannen.amsterdam.nl.