Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandStaatscourant 2010, 20223Ruimtelijke plannen

Intrekken voorbereidingsbesluit Wieringerrandmeer

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken het volgende bekend.

Op 15 november 2010 hebben Provinciale Staten besloten tot beëindiging van het project Wieringerrandmeer. Met dit besluit is de basis voor het voorbereidingsbesluit komen te vervallen.

Om die reden hebben Provinciale Staten op 13 december 2010 besloten tot het intrekken van het voorbereidingsbesluit voor het Wieringerrandmeer.

De betreffende gronden zijn gelegen binnen het plangebied dat is aangegeven op de bij dit besluit horende kaart.

Toelichting

Met het intrekken van het voorbereidingsbesluit behoren verlening van bouwvergunningen, van aanlegvergunningen en toestemming voor gebruiksverandering in het gebied weer tot de bevoegdheid van Burgemeester en Wethouders van de betreffende gemeenten.

Ter inzage

Dit besluit treedt in werking op 16 december 2010. Het besluit en de kaart die daar onderdeel van uitmaakt, liggen vanaf 15 december 2010 ter inzage:

  • in het gemeentehuis van de gemeente Wieringermeer, Loggersplein 1 te Wieringerwerf van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, op maandagavond van 18.00 tot 19.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur;

  • in het gemeentehuis van de gemeente Wieringen, Elft 15 te Hippolytushoef op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en op maandag van 17.00 tot 19.00 uur.

Als u nadere informatie over de stukken wenst, kunt u contact opnemen met de provincie

Noord-Holland, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem, tel. 023 514 4017.

Voor het provinciehuis geldt dat de stukken na afspraak kunnen worden ingezien.

Vanaf 15 december 2010 is het besluit tevens elektronisch te raadplegen op de internetsite van de provincie Noord-Holland www.noord-holland.nl onder Digitaal Loket, ‘de terinzageleggingen bekijken’. Het besluit is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inspraak

Dit is een bekendmaking. Het is niet mogelijk een inspraakreactie te geven, bezwaar te maken of beroep in te stellen tegen dit besluit.