Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veterinair BeroepscollegeStaatscourant 2010, 19972Overig

Aankondiging openbare zitting Veterinair Beroepscollege

Mededeling ingevolge artikel 39 juncto artikel 31, derde lid, van de Wet op de uitoefening van de Diergeneeskunde 1990.

Op dinsdag 21 december 2010 zal een openbare zitting van het Veterinair Beroepscollege plaatsvinden.

De zitting wordt gehouden in het gebouw aan het Willem Witsenplein 6 te ’s-Gravenhage en zal aanvangen om 11.30 uur.

Er zal in een aantal zaken uitspraak worden gedaan.

De Secretaris van het Veterinair Beroepscollege,

C.M. Lubbers.