Bekendmaking Gemeenschappelijke regeling Aquon 2009

De dagelijks besturen van het Waterschap Aa en Maas te ’s-Hertogenbosch, van het Waterschap Brabantse Delta te Breda, van het Waterschap De Dommel te Boxtel en de colleges van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, te Delft, van het Hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden, van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard te Rotterdam. Alsmede het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk maken bekend dat zij hebben besloten tot de oprichting van de

‘gemeenschappelijke regeling Aquon 2009’.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben de gemeenschappelijke regeling Aquon 2009 goedgekeurd bij besluit van 2 december 2010.

Aquon is een openbaar lichaam in de zin van artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en is gevestigd in ’s-Hertogenbosch.

Aquon gaat laboratoriumonderzoek verrichten ten behoeve van de deelnemers met als doel de kwaliteit en efficiency van de taakuitvoering te bevorderen, de kwetsbaarheid te verminderen, de mogelijkheden tot continue kwaliteitsborging te benutten en de innovatiekracht te versterken.

Meer informatie?

De gemeenschappelijke regeling Aquon 2009 ligt met ingang van vrijdag 17 december 2010 voor een periode van 6 weken tijdens werkdagen tussen kantooruren voor een ieder ter inzage op de waterschapskantoren.

Voor nadere inlichtingen of meer informatie kunt u bellen met de heer ir. P.H. Kolff van Aquon tel. 0411-618555.

’s-Hertogenbosch, 2 december 2010

Namens voornoemde besturen,

waterschap Aa en Maas,

L.H.J. Verheijen,

dijkgraaf.

P. Sennema,

secretaris-directeur.

Naar boven