Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2010, 19582Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 december 2010, nr. Z/F- 3036511, houdende vaststelling van de standaardpremie 2011 (Regeling vaststelling standaardpremie 2011)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag;

Besluit:

Artikel 1

De standaardpremie wordt voor het jaar 2011 vastgesteld op € 1375,–.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling standaardpremie 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers.

TOELICHTING

Op grond van artikel 4 van de Wet op de Zorgtoeslag wordt de standaardpremie voor een zorgverzekering bij ministeriële regeling vastgesteld. De hoogte van de standaardpremie is de berekende gemiddelde nominale premie die de verzekerden naar verwachting in 2011 voor een zorgverzekering moeten betalen, verhoogd met het geraamde gemiddelde bedrag dat een verzekerde naar verwachting betaalt ingevolge artikel 19 van de Zorgverzekeringswet (verplicht eigen risico).

Er wordt gerekend met het gemiddeld eigen risico dat een verzekerde betaalt die geen recht heeft op compensatie van het verplicht eigen risico.

Bij vaststelling van de standaardpremie worden de collectiviteitscontracten niet meegenomen.

Het Centraal Planbureau (CPB) berekent de gemiddelde nominale premie op basis van de werkelijke nominale premies 2011. Het CPB raamt tevens het gemiddelde bedrag dat een verzekerde betaalt aan het verplicht eigen risico in 2011.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers.