Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2010, 18179Gerechtelijke aankondigingen | Oproeping schuldeisers

Oproeping schuldeisers

Bij beschikking van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch (kenmerk 217704 / EX RK 10-146) is de heer Ch.J.M. Strik, 5627 TE Finistèrelaan 55 te Eindhoven aangewezen als vereffenaar van de nalatenschap van Gerardus H.M. Dirks, geboren te Veldhoven op 28 april 1963.

Een ieder die iets te vorderen heeft van genoemde Gerardus J.M. DIRKS (dan wel van ‘Restaurant-Eetcafé UNIQUE’, 5622 CH Pastoor Van Arsplein 2, 3 en 4 te Eindhoven) dient zich uiterlijk tot en met 31 december 2010 schriftelijk en bij aangetekend schrijven bij de vereffenaar te melden; de vordering dient vergezeld te gaan van stukken van overtuiging.