Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschStaatscourant 2010, 17697Overig

Woongebouw met 88 appartementen, commerciële ruimte(n) en stallinggarage

Kennisgeving toepassing artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening Crisis- en herstelwet is van toepassing

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voor het project ‘Jheronimustoren’ een projectbesluit vaststellen. Het projectbesluit heeft betrekking op de bouw van een woongebouw met 88 appartementen, commerciële ruimte(n) en een stallinggarage (kadastraal bekend gemeente ’s-Hertogenbosch, sectie F, nr. 1032), aan het adres Hofvijver 1 t/m 187.

De nieuwbouw is niet inpasbaar binnen de bepalingen van de voor het gebied geldende ‘Partiële Herziening Plan in Onderdelen West’. Met toepassing van artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening (projectbesluit) kan dit bestemmingsplan buiten toepassing blijven en kan medewerking worden verleend aan de nieuwbouw.

Ter inzage

Het projectbesluit, de bouwvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 15 november 2010 gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor. Ook kunt u de stukken via de website www.s-hertogenbosch.nl raadplegen.

Let op: op deze procedure is de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing

Een beroepschrift tegen een op grond van deze wet genomen besluit moet worden ingediend bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Een beroep schort de werking van het besluit op. De beroepstermijn bedraagt zes weken. Binnen deze termijn dienen alle beroepsgronden bekend te zijn. Het is niet toegestaan buiten de termijn nog (aanvullende) beroepsgronden aan te voeren.

Algemene informatie

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Stadskantoor, Wolvenhoek 1, 5211 HH ’s-Hertogenbosch

Tel. (073) 615 51 55

E-mail: gemeente@s-hertogenbosch.nl

Website: www.s-hertogenbosch.nl

Openingstijden Stadskantoor:

  • maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur;

  • dinsdag- en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

’s-Hertogenbosch, 12 november 2010