Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Raad van StateStaatscourant 2010, 16064Overig

Nevenfuncties staatsraden en staatsraden in buitengewone dienst van de Raad van State

Vice-President mr. H.D. Tjeenk Willink

 • o Lid van de Raad van Toezicht Anne Frank Stichting;

 • o Voorzitter van de Stichting Fondation Nouvelles Images;

 • o Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe;

 • o Voorzitter van de commissie Architectenselectie dans- en muziekcentrum Den Haag.

Staatsraad mr. P. van Dijk

 • o Lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen;

 • o Lid van het Adviescollege van het Nederlands Juristen-Comité voor de Mensenrechten;

 • o Lid van de Redactie van de Netherlands Quarterly of Human Rights;

 • o Lid van de Redactie van de Netherlands International Law Review;

 • o Lid van de Raad van Advies van de Anne Frank Stichting;

 • o Lid van de Raad van Advies van Humanity in Action;

 • b Lid van de European Commission for Democracy through Law (Venetië-Commissie) van de Raad van Europa;

 • o Lid van de nationale groep van het Permanente Hof van Arbitrage;

 • o Lid van de Nederlandse groep van experts onder het OVSE Moskou Mechanisme;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in het College van Beroep voor het bedrijfsleven;

 • o Lid van het bestuur van de The Hague Prize for International Law;

 • o Plv. lid in het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba;

 • o Lid van de jury van de Human Rights Prize van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa;

 • o Nederlands lid van de Raad van Bestuur van het EU-Grondrechten agentschap.

Staatsraad mr. R.J. Hoekstra

 • o Lid van de Raad van Toezicht van het Rooseveltstudiecentrum te Middelburg;

 • o Lid van het Curatorium Nieuwspoort;

 • o Voorzitter van het Bestuur van de Cornelia Stichting;

 • o Lid van de Raad van Toezicht van de Haagse Hogere Hotelschool;

 • b Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Bronovo-Nebo;

 • b Voorzitter Stichtingsbestuur Academie voor wetgeving;

 • o Voorzitter Hoofdcommissie van Overleg Koninklijke Hofhouding;

 • o Plaatsvervangend lid van de Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst;

 • b Voorzitter Raad van Toezicht Rijksuniversiteit Groningen;

 • b Voorzitter van het bestuur van de Stichting Klachteninstituut Financiële dienstverlening;

 • o Lid Raad van Toezicht Mauritshuis;

 • o Voorzitter stuurgroep decentralisatie Friese taal.

Staatsraad mevrouw mr. J.H.B. van der Meer

 • b Bestuurslid van de Vereniging van Eigenaren Delflandseweg.

Staatsraad mr. P.A. Offers

 • b Voorzitter Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg te ’s-Gravenhage;

 • b Plaatsvervangend voorzitter Codecommissie geneesmiddelenreclame;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te ’s-Gravenhage;

 • b Vice-voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Zorggroep De Residentie en van de Raad van Toezicht Stichting Saffier;

 • o Voorzitter van de Stichting Muziek in de Gotische zaal;

 • b Lid Raad van Bestuur Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg;

 • b Lid geschillencommissie van het Klachteninstituut financiële dienstverlening;

 • o Lid bestuur Stichting Vrienden Panorama Mesdag.

Staatsraad mr. J.G.C. Wiebenga

 • o Directeur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen;

 • o Voorzitter van de Commissie Europese Zaken van de VVD;

 • b Voorzitter van Europa decentraal (kenniscentrum Europees recht en beleid voor decentrale overheden);

 • b Gastdocent Europees Migratierecht, Universiteit Leiden;

 • o Lid curatorium prof. mr. B.M. Teldersstichting;

 • o Lid van het bestuur van Stichting Herdenking 15 augustus 1945.

Staatsraad drs. H. Borstlap

 • b Lid Stichtingsbestuur Universiteit van Tilburg;

 • o Lid curatorium MPA van de Nederlandse school voor Openbaar Bestuur (NSOB);

 • o Lid Raad van Advies Stichting Grote Kerk te Den Haag;

 • o Lid van het bestuur van het Steenkampfonds;

 • o Voorzitter van de Stichting Albeda leerstoel;

 • o Lid curatorium VNO-NCW.

Staatsraad mevrouw mr. S.F.M. Wortmann

 • o Rechter-plaatsvervanger in de rechtbank ’s-Gravenhage (sinds 1988, thans sluimerend);

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Amsterdam (actief);

 • o Bijzonder hoogleraar personen, familie en jeugdrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen;

 • b Lid van de kernredactie van de Groene Kluwer serie en hoofdredacteur van de losbladige serie Personen- en Familierecht (Groene Kluwer);

 • b Vaste annotator van de Nederlandse Jurisprudentie;

 • b Lid van de raad van toezicht van het medisch centrum Haaglanden;

 • o Voorzitter van de jury voor de scriptieprijs van de Academie voor wetgeving;

 • b Voorzitter van de geschillencommissie voor geschillen als bedoeld in artikel 9.39 Wet op het hoger onderwijs;

 • b Hoofdredacteur van Juridoc, elektronische uitgave SDU;

 • o Lid van de Raad van Advies van het Netherlands Institute for Law and Governance te Groningen;

 • o Plaatsvervangend lid van de Raad van Bestuur van het grondrechtenagentschap van de Europese Unie.

Staatsraad dr. mr. C.J.M. Schuyt

 • b Bestuurslid Praemium Erasmianum (tot eind 2010);

 • o Lid wetenschappelijke begeleidingscommissie Nieuwsmonitor, Universiteit Amsterdam en Bedrijfsfonds voor de Pers;

 • b Voorzitter van Wetenschappelijke Raad van de Stichting Instituut GAK (SIG) per 1 juni 2007;

 • o Voorzitter Redactieraad van het tijdschrift ‘Socialisme en Democratie’;

 • o Lid Comité van aanbeveling ‘Coornhert-Stichting’ te Nijmegen;

 • o Lid Adviesraad Pers en Media (Sijthoff Stichting);

 • o Lid Raad van Toezicht, Universiteit Leiden.

Staatsraad mr. K.J.M. Mortelmans

 • o Redacteur Tijdschrift Sociaal-Economische Wetgeving;

 • o Kerndocent Europees recht, Academie voor Wetgeving;

 • o Kerndocent Europees recht, Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

Staatsraad mr. W. Sorgdrager

 • o Lid European Commission Against Racism and Intolerance (van de Raad van Europa);

 • b Lid Raad van Toezicht Mondriaan Onderwijsgroep;

 • b Lid Bestuur Stichting Arbo Unie;

 • o Lid Raad van Toezicht Unicef;

 • b Lid van de Raad van Toezicht van de Hogeschool Rotterdam;

 • o Lid van het bestuur van de Stichting Indisch herinneringscentrum Bronbeek;

 • b Voorzitter van het bestuur van het Multatuli-genootschap;

 • o Voorzitter vrienden van de Nieuwe Kerk in Amsterdam;

 • b Voorzitter Stroom (centrum voor beeldende kunst en architectuur) in Den Haag;

 • o Voorzitter van het bestuur van de AKO-literatuurprijs;

 • o Voorzitter Asko/Schönberg ensemble;

 • b Voorzitter veterinair beroepscollege;

 • b Lid van de adviescommissie van het Centraal college zorgverzekeringen.

Staatsraad prof. mr. dr. H.G. Sevenster

 • o Hoogleraar Europees milieurecht, Centrum voor milieurecht, UvA;

 • o Lid Editorial Advisory Board van Legal Issues of European Integration;

 • o Lid Editorial Board van Yearbook of European Environmental Law;

 • o Lid Editorial Advisory Board van European Environmental Law Review;

 • o Lid Raad van Advies van het Meijersinstituut van de Universiteit Leiden;

 • o Docent SSR.

Staatsraad drs. W.J. Deetman

 • b Voorzitter Teleac/NOT en bestuur Educom; (loopt af in de loop van 2010);

 • b Lid Raad van Advies Burgland Vastgoed B.V. te Stolwijk;

 • o Voorzitterschap curatorium Mr. Gonsalves nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving;

 • b Voorzitter van de Joint Consultive Committee to discuss administrative issues van de European Patent Organisation, vestiging Rijswijk;

 • b Lid van het bestuur van het Innovatie Netwerk op het gebied van agro, groen en voeding;

 • o Lid van het bestuur van de Stichting Postacademische Medische cursussen te Indonesië;

 • o Voorzitter CIO (Commissie Interkerkelijk Contact met de overheid);

 • b Voorzitter Commissie AedesCode;

 • o Voorzitter Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen;

 • o Lid Foundation Board IHE Delft en UNESCO-IHE (postgraduate education and capacity building in water, environment and infrastructure);

 • o Voorzitter Raad van Toezicht Meermanno;

 • o Voorzitter commissie onderzoek naar seksueel misbruik in voormalige RK-internaten, vanaf mei 2010;

 • o Lid Raad van Toezicht Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans;

 • b Voorzitter Raad van Toezicht BMM (BioMedical Materials program);

 • b Raad van Toezicht Hersenen en Cognitie (NWO);

 • o Lid Raad van Toezicht Stichting Lezen en Schrijven.

Staatsraad mr. drs. B.P. Vermeulen

 • b Hoogleraar staats- en bestuursrecht, in het bijzonder het onderwijsrecht, Vrije Universiteit Amsterdam (0,1 fte);

 • b Hoogleraar onderwijsrecht, Radboud Universiteit Nijmegen (0,0 fte);

 • o Plaatsvervangend lid van de European Commission for Democracy through Law (Venice Commission);

 • b Redacteur van School en Wet;

 • b Redacteur Oordelenbundel Commissie Gelijke Behandeling;

 • o Redacteur Sdu-series op het terrein van migratierecht en de multiculturele samenleving;

 • o Member of the Board of the Education Law Association (ELA);

 • o Lid bestuur Centrum voor Kerk en Recht;

 • o Lid bestuur Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht;

 • o Lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.

Staatsraad mevrouw mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck

 • o Voorzitter van de Stichting Steunfonds Katholiek Onderwijs Nederland;

 • o Lid van het bestuur van de Janivo Stichting;

 • o Lid van het Limburgforum;

 • o Voorzitter van de Stichting PrinsjesdagOntbijt.

Staatsraad mr. J.E.M. Polak

 • o Hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden;

 • b Voorzitter redactie Overheid en aansprakelijkheid;

 • o Lid van het bestuur van de Stichting Grotius academie;

 • b Hoofddocent Grotius opleiding algemeen bestuursrecht;

 • o Lid van het bestuur van de Vereniging voor Bestuursrecht (V.A.R.);

 • o Lid van bestuur en curatorium van de Stichting Thorbeckeleerstoel.

Staatsraad van het Koninkrijk mr. ing. H.C. Maduro

 • o Voorzitter Electorale Raad Aruba;

 • o Bestuurslid Stichting Juridische Documentatie van de Nederlandse Antillen en Aruba.

Staatsraad van het Koninkrijk mr. M.W.J.M. Ellis

 • b Bestuurslid Stichting ESOP Management Holding, Amsterdam;

 • o Penningmeester Stichting Gezondheidscentrum Wassenaar;

 • o Bestuurslid Stichting Erasmus Studiecentrum voor Antilliaans en Arubaans Belastingrecht (ESAAB);

 • b Lid redactie Nederlandse Regelingen van Internationaal Belastingrecht;

 • b Adviseur redactie Nederlandse documentatie voor Fiscaal Recht;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

Staatsraad i.b.d. mevrouw mr. C.M. Ligtelijn-van Bilderbeek

 • b Lid en plaatsvervangend voorzitter van de Commissie van Bezwaar van het Ministerie van Buitenlandse Zaken;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te ’s-Gravenhage.

Staatsraad i.b.d. mr. R.W.L. Loeb

 • b Voorzitter van het College van beroep voor het Hoger Onderwijs;

 • o Rechter-plaatsvervanger in het Gemeenschappelijk Hof van de Nederlandse Antillen en Aruba.

Staatsraad i.b.d. mr. J.M. Boll

 • b Lid van het Bestuur van de Mr J.H. de Pont Stichting;

 • b Lid van de Vereniging Aegon;

 • b Lid van het Bestuur van de Stichting Administratiekantoor Koninklijke Brill N.V.;

 • o Lid van de Law Advisory Council van de International Foundation for Art Research te New York;

 • o Lid van het Bestuur van de Stichting Kasteel Rechteren;

 • o Bestuurslid van de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje Nassau;

 • o Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting tot Beheer en Instandhouding van Teylers Museum;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Amsterdam;

 • o Lid van de commissie LIVE aanvragen;

 • o Voorzitter Vereniging Vrienden Aziatische Kunst.

Staatsraad i.b.d. mr. W. Konijnenbelt

 • o Gasthoogleraar bestuursrecht, in het bijzonder Frans administratief recht, aan de Universiteit van Amsterdam;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Amsterdam;

 • o Redactielid van het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht;

 • o Lid van de redactieraad van De Gemeentestem;

 • o Lid-voorzitter van de Commissie van Beroep voor de onderzoeksbeoordelingen van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten;

 • o Voorzitter van de Vereniging Genesis 4:9b;

 • o Lid van de Raad van advies van de École doctorale van de Faculteit der rechtsgeleerdheid van de Universiteit Paul Cézanne (Aix-Marseille III) te Aix-en- Provence;

 • o Lid van het bestuur van de Stichting Bachiene en de Stichting Thorbecke te Leiden.

Staatsraad i.b.d. mr. Th.G. Drupsteen

 • o Lid van het College van geschillen aan de Vrije Universiteit;

 • o Lid van het bestuur van de Stichting Universitair Asyl Fonds;

 • o Lid van de Ledenraad van de Coöperatieve Woningbouwvereniging Samenwerking;

 • b Voorzitter Commissie Integriteit overheid;

 • b Lid Raad van Toezicht van Coeverden Adriani Stichting.

Staatsraad i.b.d. mr. B. van Wagtendonk

 • b Raadsheer-plaatsververvanger Gerechtshof Leeuwarden;

 • b Lid bestuur Stichting Regionale Scholengemeenschap Simon Vestdijk te Harlingen/Franeker.

Staatsraad i.b.d. mr. P.J.J. van Buuren

 • o Vice-voorzitter van de Commissie algemene regels van bestuursrecht;

 • b Lid van de Commissie van Advies inzake de waterstaatswetgeving;

 • b Lid van de redactie Nederlandse Wetgeving, Staats- en Administratiefrechtelijke wetgeving;

 • o Voorzitter van de redactieraad Tijdschrift voor Bouwrecht;

 • b Voorzitter van de curriculumcommissie van de Academie voor Overheidsjuristen;

 • o Lid van de redactieraad opleiding Vastgoedrecht van de OSR;

 • o Adviserend lid van het bestuur van de Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen.

(N.B. Tweede hoofdfunctie: hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit van Utrecht)

Staatsraad i.b.d. mr. K. Brink

Geen

Staatsraad i.b.d. dr. J.J.C. Voorhoeve

 • b Hoogleraar Bestuurlijke Aspecten van Internationale Organisaties aan de Rijksuniversiteit Leiden, Departement Bestuurskunde (1 avond p.w.);

 • o Lid van de Trilateral Commission;

 • o Voorzitter van de Stichting t.b.v. een deeltijdhoogleraarschap terrorismestudies aan de Universiteit van Leiden;

 • o Lid van ‘World Connectors’, een gespreksgroep voor ontwikkelings- en veiligheidsvraagstukken;

 • o Voorzitter van de Raad van Toezicht van Oxfam-Novib;

 • o Voorzitter European Centre for Conflict Prevention;

 • b Lid van de adviesraad Internationale Vraagstukken en voorzitter Commissie Veiligheid;

 • o Lid van de begeleidingscommissie Onderzoek Nederlandse Antillen.

(N.B. Tweede hoofdfunctie: hoogleraar internationale veiligheidsstudies, Nederlandse Defensie Academie).

Staatsraad i.b.d. mr. R.R. Winter

 • o Plaatsvervangend lid van de Douanekamer van het gerechtshof te Amsterdam (voorheen Tariefcommissie);

 • o Houden van lezingen/geven van seminars;

 • o Raadsheer-plaatsvervanger bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht;

 • o Member of the Board of Trustees van de ERA te Trier.

(N.B. Hoofdfunctie: President van het College van Beroep voor het bedrijfsleven te ’s-Gravenhage)

Staatsraad i.b.d. mr. dr. M. Oosting

 • o Voorzitter van het Center for International Legal Cooperation (CILC);

 • o Lid van de redactie-adviesraad van het NJCM-bulletin;

 • b Lid van de Raad van Toezicht Netherlands Genomics Initiative;

 • o Voorzitter Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM);

 • o Lid redactieraad Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde (faculteit rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen);

 • o Lid bestuur Kirchheiner Stichting Ombudsman en Democratie;

 • b Vice-voorzitter van de externe commissie die is belast met onderzoek naar het handelen door Medisch Spectrum Twente (Enschede) na het ontslag van een disfunctionerende neuroloog;

 • b Voorzitter van de begeleidingscommissie WODC-onderzoek naar de Staat van bestuur op Aruba;

 • b Bemiddelaar voor de overgang sector UMC van ABP naar PFZW.

Staatsraad i.b.d. mevrouw mr. M. Vlasblom

 • o Gewoon hoogleraar in het staats- en bestuursrecht (in deeltijd) aan de Rijksuniversiteit van Leiden;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep;

 • o Lid van het bestuur van de Stichting Collectie-Vlasblom;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Staatsraad i.b.d. mevrouw mr. H. Troostwijk

 • o Plaatsvervangend lid Commissie voor de bezwaarschriften Joods Humanitair Fonds;

 • b Bestuurslid Stichting Afhandeling Maror gelden Overheid (SAMO);

 • o Lid van de Raad van Toezicht van het Prins Bernhard Cultuurfonds;

 • b Plaatsvervangend lid van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs;

 • b Vice-voorzitter Raad voor de Journalistiek;

 • o Voorzitter van de klachtencommissie van het Centrum voor Hyperthermie.

Staatsraad i.b.d. mevrouw mr. M.G.J. Parkins-de Vin

 • o Voorzitter generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen in de Protestantse Kerk in Nederland.

Staatsraad i.b.d. mevrouw mr. J.A.W. Scholten-Hinloopen

 • b Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het Bedrijfsleven;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof te ’s-Gravenhage;

 • o Lid bestuur van de Stichting Muziek in de Gotische zaal.

Staatsraad i.b.d. mr. H.G. Lubberdink

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in het College van Beroep voor het bedrijfsleven;

 • b Lid van het College van Beroep voor het hoger onderwijs;

 • b Plaatsvervangend voorzitter Commissie van Bezwaar Dienst Buitenlandse Zaken;

 • b Voorzitter van de Stichting Horizon.

Staatsraad i.b.d. mr. T.M.A. Claessens

geen

Staatsraad i.b.d. mr. D.A.C. Slump

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep te Utrecht;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te ’s-Gravenhage;

 • o Plaatsvervangend voorzitter van de Commissie van beroep voor de examens van de Theologische Universiteit van de gereformeerde kerken (vrijgemaakt) te Kampen;

 • o Voorzitter van de Commissie van beroep voor de examens van de Gereformeerde Hogeschool te Zwolle;

 • o Lid van Deputaten Appèlzaken Generale Synode van de gereformeerde kerken (vrijgemaakt);

 • o Plaatsvervangend lid Geschillencommissie ChristenUnie;

 • o Lid college van curatoren van de Stichting bijzondere leerstoelen onderwijsrecht;

 • o Lid redactieraad NTKR (Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht);

 • o Lid redactieraad Beweging (Opinieblad Stichting voor Reformatorische wijsbegeerte).

Staatsraad i.b.d. mr. A.W.M. Bijloos

 • o Plaatsvervangend lid van het gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof ’s-Gravenhage;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep;

 • b Lid redactie Nederlandse Jurisprudentie;

 • o Lid redactie Trema tijdschrift voor de rechterlijke macht;

 • b Nieuwsoverzichtredacteur van Juridisch up to date.

Staatsraad i.b.d. mr. O. de Savornin Lohman

(N.B. Hoofdfunctie: Raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden)

Staatsraad i.b.d. mr. Ch.W. Mouton

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch.

Staatsraad i.b.d. mevrouw mr. C.H.M. van Altena

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Amsterdam;

 • b Lid Commissie van Beroep Stichting Code Geneesmiddelenreclame;

 • o Lid van het bestuur van de Stichting Holland Symfonia;

 • b Lid-jurist van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg;

 • b Docent bij de Stichting Studiecentrum Rechtspleging.

Staatsraad i.b.d. mr. R. van der Spoel

 • b Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep.

Staatsraad i.b.d. mevrouw mr. W.D.M. van Diepenbeek

 • b Voorzitter van het onafhankelijke College van Beroep van de Energie- en Nutsbedrijven;

 • b Voorzitter van de Commissie van Beroep van de Stichting Katholieke UniversiteitbNijmegen en de Universiteit van Tilburg;

 • o Penningmeester van de sectie Raadsheren van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep.

Staatsraad i.b.d. mevrouw mr. M.W.L. Simons-Vinckx

 • b Redacteur van de Kluwer Ruimtelijk bestuursrecht, onderdeel Wet bodembescherming;

 • b Redacteur Actualiteiten Bouwrecht;

 • o Redacteur van het Tijdschrift voor Milieu en Aansprakelijkheid;

 • b Docent bij de Grotius Academie;

 • b Docent bij OSR Juridische Opleidingen;

 • b Docent Instituut voor bouwrecht;

 • o Lid van de Redactiecommissie VSO-Milieurecht en ruimtelijk bestuursrecht;

 • b Voorzitter van het Toetsingscollege Product Stewardship Gedragscode;

 • o Lid van het bestuur van de Stichting Schrauwenfonds.

Staatsraad i.b.d. mr. J.H. van Kreveld

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Staatsraad i.b.d. mr. D. Roemers

 • b Voorzitter college van beroep Stichting Green Award Rotterdam;

 • o Lid van de Selectiecommissie Rechterlijke macht te ’s-Gravenhage;

 • b Voorzitter van het tuchtcollege voor de scheepvaart;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof te ’s-Gravenhage;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Staatsraad i.b.d. mevrouw mr. S.J.E. Horstink-von Meyenfeldt

 • b Lid van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Politieacademie te Apeldoorn;

 • o Plaatsvervangend lid van de Centrale Commissie mensgebonden Onderzoek (CCMO); (vacatiegeld)

 • o Vice-voorzitter Stichting Adrianus Fonds (ten behoeve van ondersteuning van initiatieven op het gebeid van het katholiek theologisch universitair onderwijs en onderzoek).

(N.B. Hoofdfunctie: Lid Commissie Toezicht op Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten)

Staatsraad i.b.d. mevrouw mr. M.A.A. Mondt-Schouten

 • b Lid en plv. voorzitter Commissie van Bezwaar Directie Buitenlandse Zaken;

 • o Lid van de Raad van Toezicht Stichting Instituut voor Immigratierecht te Leiden;

 • o Lid van de beheerscommissie bij het Leids Universiteitsfonds.

Staatsraad i.b.d. mevrouw P.B.M.J. van der Beek-Gillessen

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Amsterdam;

 • b Lid van de redactie van het tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht Plus.

Staatsraad i.b.d. de heer mr. G.N. Roes

 • o Lid van de Curriculumcommissie Beleidsacademie van het Ministerie van Justitie;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Leeuwarden en in het Gerechtshof Den Haag;

 • b Reserve-Kolonel der Koninklijke Marechaussee;

 • o Vice-voorzitter Stichting Marechaussee Contact;

 • o Voorzitter van de Stichting Onderhandelingen Leenrechtvergoedingen;

 • o Voorzitter Curriculumcommissie Academie voor Wetgeving.

 • b Speciaal adviseur van de minister van Justitie van Kroatië (namens de minister van Justitie van Nederland).

Staatsraad i.b.d. mr. drs. T.G.M. Simons

 • b Diverse docentschappen: Studiecentrum Rechtspleging, Stichting Opleidingen Sociale Rechtshulp, Euroforum B.V.;

 • b Onafhankelijk 'legal expert' Raad van Europa te Straatsburg;

 • o Bestuurslid VAR Vereniging voor bestuursrecht;

 • o Lid curatorium Stichting Europa Instituut Universiteit Leiden;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof ’s-Gravenhage;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het bedrijfsleven.

(N.B. Hoofdfunctie: President van de Centrale Raad van Beroep in Utrecht)

Staatsraad i.b.d. mr. C.J. Borman

 • b Lid College van Beroep voor het hoger onderwijs;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Staatsraad i.b.d. mr. J.A. Hagen

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in het College van Beroep voor het bedrijfsleven;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ’s-Gravenhage;

 • o Voorzitter van de Raadgevende Commissie van de Nederlandse Taalunie.

Staatsraad i.b.d. mr. Th.C. van Sloten

 • o Lid van de Commissie voor geschillen van de Nederlandse Protestantse Christelijke Schoolraad);

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep.

Staatsraad i.b.d. mr. A.B.M. Hent

geen

Staatsraad i.b.d. mevrouw mr. L.Y. Gonçalves Ho-Kang You

 • b Lid van de Staatscommissie Grondwet;

 • o Lid van het bestuur van de Nederlandse Juristenvereniging;

 • b Lid van het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit (Radboud), Nijmegen;

 • b Lid van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV), Den Haag;

 • o Lid van de Raad van Advies van ‘Giving Back’, Amsterdam;

 • b Lid van de Raad van Advies van het Institute of Social Studies, Den Haag;

 • b Lid van het bestuur van het Koninklijk Kabinet van Schilderijen van het Mauritshuis, Den Haag;

 • o Voorzitter van het Prins Claus Fonds, Amsterdam;

 • o Lid van de Raad van Commissarissen van het Concertgebouw NV, Amsterdam;

 • o Lid van het bestuur Stichting Nieuwe Kerk, Amsterdam;

 • o Voorzitter Stichting Juridische Samenwerking Nederland-Suriname in Amsterdam;

 • o Bestuurslid van de Stichting Hans en Erik;

 • b Lid van de Raad van Commissarissen van Berenschot;

 • b Lid van de Raad van Advies van de International Law Association in Den Haag.

Staatsraad i.b.d. mevrouw mr. J.C. Kranenburg

 • b Raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

Staatsraad i.b.d. mr. J. Hoekstra

 • o Bestuurslid van de Vereniging voor Bouwrecht;

 • o Lid van de Raad van Advies van de Vereniging van Jonge Onroerend goed Juristen;

 • o Hoofddocent van de Grotius Academie;

 • o Lid van de Raad van Toezicht van de Kleine Komedie;

 • o Lid van de Raad van Toezicht van Stivoro.

Staatsraad i.b.d. de heer mr. N.S.J. Koeman

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Leeuwarden;

 • b Lid van de NEPROM Gedragscode Commissie;

 • b Lid van de VROM-raad;

 • b Lid van de Adviescommissie VVBI (Versnelling en Verbetering Besluitvorming Infrastructuur);

 • o Bestuurslid van de Grotius Academie;

 • o Bestuurslid van het Instituut voor Bouwrecht;

 • o Lid van de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht;

 • b Lid van de redactie Wetboeken Kluwer;

 • b Hoofdredacteur van de uitgaven 'Tekst en commentaar Milieurecht' en 'Wabo';

 • b Hoofddocent Specialisatieopleiding Omgevingsrecht van de Grotius Academie;

 • o Bestuurslid van de Stichting Hermitage aan de Amstel.

Staatsraad i.b.d. mr. dr. J.J.M. Jansen

 • b Raadsheer plaatsvervanger in de belastingkamer van het Gerechtshof Leeuwarden;

 • o Secretaris van de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Wijk & Wouden;

 • o Voorzitter van de redactiecommissie van het Weekblad voor Fiscaal Recht;

 • o Auteur losbladig boekwerk Rechtspersonen;

 • b Docent bij diverse postdoctorale opleidingen, waaronder Europese Fiscale Studies;

 • o Lid van de adviesraad van Accountant Adviseur;

 • o Lid van de redactieraad Belastingwijzers;

 • o Lid van de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Waterschapsbank N.V..

(N.B. Tweede hoofdfunctie: hoogleraar belastingrecht bij de Capgroep Fiscaal Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam)

Staatsraad i.b.d. mr. dr. E. Helder

 • b Vice-voorzitter van de Raad van Toezicht Centrum voor Innovatie van Opleidingen (CINOP) te ’s-Hertogenbosch;

 • o Lid redactie Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB).

(N.B. Tweede hoofdfunctie: lid van het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal))