Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2010
Nr. 15769

Gepubliceerd op 12 oktober 2010 09:00Benoeming van leden voor adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog

28 september 2010

Nr. 237934

Gelet op artikel 3, vijfde en zesde lid, van het Besluit adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog;

Besluit

Enig Artikel

Te rekenen vanaf 23 december 2010 voor een periode van drie jaren tot 23 december 2013 worden herbenoemd tot lid van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog:

De heer mr. W.J.M. Davids, tevens voorzitter;

Mevrouw prof. mr. I.C. van der Vlies, tevens plaatsvervangend voorzitter;

De heer prof. dr. J.Th.M. Bank;

De heer mr. P.J.N. van Os;

De heer mr. D.H.M. Peeperkorn;

De heer dr. E.J. van Straaten;

Mevrouw mr. H.M. Verrijn Stuart.

Van dit besluit, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant, wordt een afschrift gezonden aan belanghebbenden.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl