Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpsterlandStaatscourant 2010, 14205Ruimtelijke plannen

Vier bestemmingsplannen onherroepelijk geworden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland maken bekend dat:

  • Bestemmingsplan ‘Frieschepalen-Kom’ op 5 januari 2010 onherroepelijk is geworden. (Vaststelling gemeenteraad: 5 oktober 2009)

  • Bestemmingsplan ‘Luxwoude-Kom’ op 9 maart 2010 onherroepelijk is geworden. (Vaststelling gemeenteraad: 11 januari 2010)

  • Bestemmingsplan ‘Beetsterzwaag - Van Lyndenpark’ op 18 augustus 2010 onherroepelijk is geworden. (Vaststelling gemeenteraad: 5 oktober 2009)

  • Bestemmingsplan ‘Hemrik - Multifunctionele Accomodatie’ op 31 augustus 2010 onherroepelijk is geworden. (Vaststelling gemeenteraad: 5 juli 2010)

Beetsterzwaag, 16 september 2010

Burgemeester en wethouders van Opsterland.