Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Samenwerkingsverband Noord NederlandStaatscourant 2010, 13014Overig

Bekendmaking subsidieplafond Subsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2009 (SEBB 2009) Groningen

Op 16 november 2009 is de Subsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2009 in werking getreden. Deze subsidieregeling heeft tot doel uitvoering van energiebesparende maatregelen door particuliere woningeigenaren te stimuleren. Voor het tijdvak 16 november 2009 t/m 31 augustus 2010 bedroeg het vastgestelde subsidieplafond 1 miljoen euro.

Met ingang van 1 september 2010 is het subsidieplafond voor alle maatregelen van de SEBB 2009 Groningen nul euro.

Voor de wijze van verdeling verwijzen bij naar artikel 6 van de regeling SEBB 2009 provincie Groningen.

De uitvoering van de subsidieregeling wordt gedaan door de Uitvoeringsorganisatie van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Uitvoeringsorganisatie van het SNN

Laan Corpus den Hoorn 200

Postbus 779

9700 AT Groningen

telefoon: 050-5224924

website: www.snn.eu/sebb