Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Regiokorps Politie UtrechtStaatscourant 2010, 12030Overig

Besluit aanwijzing bevoegd functionarissen politie Utrecht 2010

De Wet politiegegevens kent de korpsbeheerder de bevoegdheid toe om bevoegd functionarissen als bedoeld in de wet en het besluit politiegegevens aan te wijzen. De korpsbeheerder heeft dit gedaan middels het Besluit aanwijzing bevoegd functionarissen politie Utrecht 2010. Dit besluiten ligt met ingang van heden ter inzage op bureau van politie Kroonstraat 25 te Utrecht.