Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2010, 11230Interne regelingen

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 juli 2010, nr. GMT/IB/3007730, houdende het Besluit Coördinatiegroep Orgaandonatie 2009

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit Coördinatiegroep orgaandonatie wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef van het eerste lid komt als volgt te luiden:

In de Coördinatiegroep hebben zitting als voorzitter en lid de heer P.P.A. Beerkens en als leden één vertegenwoordiger of diens vervanger van de volgende organisaties:

2. Onderdeel a. vervalt. De onderdelen b. tot en met q. worden verletterd tot a. tot en met p.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink.

TOELICHTING

Het Besluit Coördinatiegroep Orgaandonatie 2009 is om de volgende redenen gewijzigd. Per artikel:

Artikel 1

Met de wijziging van artikel 5, eerste lid wordt een nieuwe voorzitter benoemd.

Onderdeel a van artikel 5, eerste lid komt te vervallen. De IGZ wordt daarmee als lid van de CGOD geschrapt. Dit gebeurt op verzoek van de IGZ omdat zij haar rol als toezichthouder dan beter kan vervullen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink.