Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2010, 1028Interne regelingen

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 15 januari 2010, nr. DDE-30b/2010, houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en leden van de Adviescommissie Private Sector Investeringsprogramma

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

  • 1. De voorzitter van de Adviescommissie Private Sector Investeringsprogramma ontvangt voor het verrichten van zijn werkzaamheden een maandvergoeding van € 765,52 zijnde 10,47% van het maandsalaris volgens de bezoldiging van burgerlijke rijksambtenaren schaal 16.

  • 2. De andere leden van de Adviescommissie Private Sector Investeringsprogramma ontvangen een maandvergoeding van € 578,34 zijnde 7,91% van het maandsalaris volgens de bezoldiging van burgerlijke rijksambtenaren schaal 16.

Artikel 2

  • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

  • 2. Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2011.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

namens deze:

A. Haspels,

de plaatsvervangend directeur-generaal Internationale Samenwerking.