Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2010, 1026Benoemingen en ontslagen

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 15 januari 2010, nr. DDE-30a/2010 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviescommissie Private Sector Investeringsprogramma

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 3 van het Instellingsbesluit Adviescommissie Private Sector Investeringsprogramma;

Besluit:

Te rekenen vanaf 1 januari 2010 worden voor een periode van 1 jaar tot lid van de Adviescommissie Private Sector Investeringsprogramma benoemd:

  • a. de heer drs. J.L. IJzermans te Wageningen, tevens voorzitter;

  • b. de heer T.J. Keijzer te Naaldwijk;

  • c. de heer B. Paalman te Soest;

  • e. de heer drs. F.A.J. Baneke te Bussum.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan de Adviescommissie Private Sector Investeringsprogramma.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

namens deze:

A. Haspels,

de plaatsvervangend directeur-generaal Internationale Samenwerking.