Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2009, 117Liquidaties

Liquidaties

B.V. Asko in liquidatie

Bovengenoemde rechtspersoon is ontbonden per 23 juni 2009 wegens het staken der activiteiten.

De rekening en verantwoording en het plan van verdeling liggen ter inzage voor een ieder tot 24 augustus 2009 ten kantore van het handelsregister van Kamer van Koophandel Den Haag en ten kantore van de B.V. Asko in liquidatie, Dammekant 36 te Bodegraven.

De vereffenaar(s).

Centrale Reclame Services B.V. in liquidatie

Voormelde rechtspersoon is wegens overdracht van de onderneming ontbonden per 31-12-2007. De rekening en verantwoording en het plan van verdeling liggen ter inzage voor een ieder tot 30 september 2009 ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Almere en ten kantore van Centrale Reclame Services B.V., per adres Sumatralaan 45 te Hilversum.

De vereffenaar.

Omroep Reclame Nederland Sales B.V. in liquidatie

Voormelde rechtspersoon is wegens overdracht van de onderneming ontbonden per 31-12-2007. De rekening en verantwoording en het plan van verdeling liggen ter inzage voor een ieder tot 30 september 2009 ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Almere en ten kantore van Omroep Reclame Nederland Sales B.V., per adres Sumatralaan 45 te Hilversum.

De vereffenaar.