Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2009, 116Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken 11 juni 2009, nr. WJZ/9100078, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 1, onderdeel E, van de Regeling houdende wijziging van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen in verband met het stellen van nadere regels aan het gebruik van nummers ter bescherming van de consument

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3.5a van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen;

Besluit:

Enig artikel

Artikel I, onderdeel E, van de Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 1 juni 2008, nr. WJZ8061446, houdende wijziging van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen in verband met het stellen van nadere regels aan het gebruik van nummers ter bescherming van de consument (Stcrt. 11 juni 2008, nr. 110), treedt in werking met ingang van 1 juli 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 juni 2009

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

F. Heemskerk.

TOELICHTING

Artikel I, onderdeel E, van de Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 1 juni 2008, nr. WJZ 8061446, houdende wijziging van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen kan, zoals in die regeling is aangekondigd, thans in werking treden in verband met de inwerkingtreding van artikel 12.1, tweede lid, van de Telecommunicatiewet.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

F. Heemskerk.