Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College sanering zorginstellingenStaatscourant 2009, 107Overig

Besluit beleid inzake vervreemding van onroerende zaken

Het College sanering besluit dat het beleid inzake vervreemding van onroerende zaken op basis van artikel 18 van de Wet toelating zorginstellingen, zoals vastgesteld op 1 februari 2006, is komen te vervallen. Hiervoor in de plaats komt de ‘Beleidsregel inzake vervreemding van onroerende zaken op basis van artikel 18 van de Wet toelating zorginstellingen, zoals vastgesteld door het College sanering op 8 mei 2009.’